Sunteți pe pagina 1din 6

Austrocasa

Societate de construcţii româno-austriacă

prezintă:

Proiect de
Casă Pasivă
Independentă
Energetic
Austrocasa – Locul unde casele pasive abundă!

Document elaborat de Teodor Miroslav Muntean. Copyright©2008 Austrocasa Srl http://www.austrocasa.ro


2

Conceptul de casă pasivă şi trendul


european
O "casă pasivă" este o locuinţă fără sistem de încălzire, energia termică fiind furnizată de către un
sistemul de ventilaţie din locuinţă. O casă pasivă standard conţine o anvelopă exterioară foarte
bine izolată termic, ferestre tâmplărie lemn stratificat termoizolat şi un sistem de ventilaţie integrat,
care elimină aerul viciat din clădire şi îl trece printr-un schimbător de căldură care recuperează o
parte a energiei termice transferând-o către aerul proaspăt ce intră de afară în locuinţă.

O casă pasivă poate fi construită oriunde în lume deoarece conceptul este foarte simplu dar, în
acelaşi timp, inteligent. Conform statisticilor Passivhaus Institut din Germania există câteva mii de
case pasive construite în Europa, în mod special în Germania (peste 3500), Austria (peste 1000),
Elveţia şi Suedia.

Există o tendinţă de dezvoltare rapidă a caselor pasive şi în alte ţări europene datorită faptului că
guvernele acestora oferă recompense serioase celor ce construiesc energetic inteligent, dar mai
ales pentru faptul că aceste locuinţe sunt deosebit de sănătoase şi ecologice.

Uniunea Europeană a elaborat câteva directive, printre care şi „The Energy Performance Directive”
la care fiecare membru trebuie să adere, deci şi România. In aceste directive sunt prevăzute
obligaţii pentru o mai bună termoizolare a clădirilor vechi şi noi, iar tendinţa constructorilor este de
a adopta tehnologii noi şi construirea de case pasive, în locul construcţiilor clasice.

Guvernul român a trebuit să se conformeze trendului şi legislaţiei europene, astfel încât acesta
acordă subvenţii pentru energii regenerabile.

În concluzie, a construi o casă pasivă acum este mai mult decât un vis, este o realitate socială
vitală de care poate avea parte fiecare cetăţean al Europei. Trebuie doar să acţionăm în acest sens.

Document elaborat de Teodor Miroslav Muntean. Copyright©2008 Austrocasa Srl http://www.austrocasa.ro


3

Ce este o casă pasivă?


O "casă pasivă" este o locuinţă la care un sistem de încălzire separat aproape că nu este necesar
sau nu este necesar deloc. Energia termică este furnizată de către un sistem de ventilaţie montat
în locuinţă.

O casă pasivă oferă condiţii de locuire foarte confortabile şi sănătoase, atât iarna cât şi vara. Într-o
casă pasivă lipseşte cu desăvârşire igrasia iar vara răcoarea din interior este foarte plăcută.

Cei ce suferă de alergii diverse (curent, praf, astm, etc.) pot fără probleme să ţină ferestrele
închise primăvara sau toamna, deoarece locuinţa este alimentată permanent cu aer prospăt filtrat.

O casă pasivă standard


conţine o anvelopă
exterioară foarte bine
izolată termic (de
obicei minimum 20 cm
de polistiren expandat
de mare densitate,
30kg/mc), ferestre
tâmplărie lemn
stratificat (sau PVC)
termoizolat cu geam
termopan LowE din 3
foi şi un sistem de
ventilaţie integrat, care
elimină aerul viciat din
clădire şi îl trece printr-
un schimbător de
căldură care
recuperează o parte a energiei termice transferând-o către aerul proaspăt ce intră de afară în
locuinţă.

În concluzie, Casa Pasivă este definită prin două elemente de bază: o anvelopă a clădirii foarte bine
termoizolată şi lipsa sistemului de încălzire. Poate fi adevărat faptul că o locuinţă pasivă construită
în România nu necesită deloc un sistem de încălzire? Comform calculelor făcute de Passivhaus
Institut o casă pasivă are nevoie de doar 10-15 kWh/m2 pe an, sau echivalentul a maximum 1,5
mc de gaz natural sau 1,5 litri de păcură per 1 mp de suprafaţă de încălzit pe an. Pentru o locuinţă
standard aceste cifre sunt cel puţin de opt ori mai mari.

Aşa cum menţionam mai sus, al doilea element al unei case pasive este lipsa unui sistem de
încălzire clasic, acesta fiind înlocuit cu un sistem simplu dar inteligent de ventilaţie, ale cărui costuri
nu se ridică mult peste costurile unui sistem de încălzire clasic modern.

O casă pasivă este întotdeauna echipată cu un sistem de ventilaţie mecanic foarte eficient pentru a
menţine o calitate optimă a aerului din locuinţă, fără a inregistra pierderi semnificative de căldură.
Astfel obţinem pierderi mult mai mici de energie când aerisim casa (mai puţin aer cald spre exterior)
şi mai mult confort în interior (mai puţin aer rece intrând în casă). Pentru cea mai mare parte a
anului acest fapt duce la menţinerea unei temperaturi agreabile constante în interiorul casei, fără a
fi nevoie de o instalaţie de încălzire. In timpul iernilor cu temperaturi joase extreme (-350C) este
nevoie de un element activ de încălzire (radiator electric cu ulei, etc.) dar unul de putere faorte
mică, astfel încât chiar şi în condiţii de temperaturi minime extreme în casa pasivă temperatura va
fi una confortabilă.

In mod uzual, investiţia folosită pentru a implementa un sistem clasic eficient de încălzire la o
locuinţă clasică, va fi folosită pentru o mai bună termoizolare şi etanşare a ferestrelor, şi pentru o
mai bună ventilare a casei pasive.

Concluzia specialiştilor germani şi austrieci este că la o casă pasivă nu este nevoie de instalaţie de
încălzire, ci doar o foarte bună termoizolare şi un sistem eficient de ventilaţie cu schimbător de
căldură.

Document elaborat de Teodor Miroslav Muntean. Copyright©2008 Austrocasa Srl http://www.austrocasa.ro


4

Argumente in favoarea construirii de


case pasive
Vă prezentăm în continuare câteva argumente care va pot determina să luaţi o decizie înţeleaptă şi
să investiţi cu folos banii pentru construirea casei dumneavoastră:

Argument economic

Când e vorba de construit casa pasivă se pune în primul rând această întrebare: este aceasta cu
mult mai scumpă decât o casă clasică? Experienţa germană şi austriacă în domeniul construcţiilor
de case pasive arată că acestea nu sunt cu mult mai scumpe decât o casă convenţională.

Pe de o parte, există nişte costuri suplimentare (termoizolaţie în plus, rame termoizolate pentru
ferestre, geam triplu, sistemul de ventilaţie special şi implementarea etanşării perfecte a anvelopei
locuinţei), care de fapt sunt compensate de economiile obţinute prin eliminarea sistemului de
încălzire. Pe de altă parte, costul facturii la energie va fi de 5 (cinci) până la 10 (zece) ori mai mic
decât la o casă convenţională.

Germanii şi austriecii construiesc case pasive cu costuri de 0-15% mai mari în comparaţie cu o
casă convenţională, în funcţie de complexitatea design-ului locuinţei. Dacă însă comparăm aceste
costuri cu beneficiile unui consum foarte redus de energie (electrică) ulterior, avantajul este net în
favoarea casei pasive. La acestea ar trebui să adăugăm şi alte avantale vitale, cum ar fi: reducerea
substanţială a emisiilor de carbon, confortul excepţional dat de aerul permanent proaspăt din casă,
lipsa duşumelelor şi a pereţilor reci iarna, lipsa excesului de căldură vara, lipsa prafului generator
de alergii, etc.

Un alt avantaj incontestabil al construirii unei case pasive este calitatea materialelor, lipsa
condensului şi igrasiei, factori care prelungesc durata de viaţă a construcţiei cu câteva zeci de ani
comparativ cu o locuinţă clasică. Este dificil de cuantificat aceşti factori, dar este evident că au un
un impact important în viaţa celor ce locuiesc într-o casă pasivă.

Un alt element de luat în calcul: viteza de construcţie a casei este foarte mare, astfel încât
investiţia este amortizată mult mai repede decât la o construcţie clasică, iar cantitatea de
manoperă se reduce semnificativ.

Subvenţii de la guvern

Cred că trendul european este unul din argumentele forte atât pentru cetăţeanul de rând, cât şi
pentru constructori şi specialiştii din domeniu. E bine că România trebuie să se conformeze acestui
trend.

Ministrul Mediului si Dezvoltării Durabile, Attila Korodi, a dat ordinul pentru aprobarea ghidurilor de
finanţare pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care
utilizează energii regenerabile. Astfel, odată cu finalizarea ghidurilor de finanţare, persoanele fizice
sau juridice vor putea şti exact modalitatea prin care pot accesa sumele puse la dispoziţie prin
Fondul pentru Mediu. Începând cu data de 5 ianuarie 2009 oricine se poate înscrie in programul
„casa verde” printr-un dosar care va conţine următoarele documente :
─ actul de identitate, în copie;
─ copia legalizata după actul de proprietate, de concesiune sau de locaţiune, al imobilului
pentru care se achiziţionează sistemul energetic alternativ;
─ actul autentificat de notarul public, prin care proprietarii sau coproprietarii îşi exprima
acordul de efectuarea lucrărilor de instalare a sistemului, daca este cazul;
─ şi copia după documentul care atesta o situaţie particulară: căsătorie, desfacere
căsătorie, schimbare nume şi/sau prenume etc.

Cred că este timpul să reconsiderăm serios modul în care ne construim casele şi modul în care
folosim bugetul nostru pentru acest scop. Iată, în continuare, câteva domenii unde casele pasive
pot fi implementate, având un impact deosebit asupra modul cum vom convieţui în viitorul
apropiat…

Document elaborat de Teodor Miroslav Muntean. Copyright©2008 Austrocasa Srl http://www.austrocasa.ro


5

Aplicaţii ale caselor pasive

- Construcţii de case, vile, pensiuni, case de vacanţă.


- Construcţii de cartiere rezidenţiale moderne – rapid, eficient şi economic.
- Proiecte comerciale, birouri, magazine, depozite, hale industriale.
- Locuinte complet independente energetic, cu sisteme energetice alternative, neconventionale,
locuinţe solare.
- Clădiri trainice construite în zone cu cutremure, inundaţii şi uragane frecvente.

Beneficii ale sistemului constructiv oferit de Austrocasa

SC Austrocasa Srl, societate de construcţii româno-austriacă îmbină folosirea resurselor locale cu


experienţa austriacă în domeniu, construind case pasive la calitate germană şi la un preţ accesibil
cu (0-10%) peste preţul construcţiei unei case convenţionale.

Prin utilizarea optimă a manoperei, Austrocasa constituie o alternativă relativ ieftină, comparativ cu
sistemul clasic de construcţii, deoarece – pe lângă beneficiile menţionate mai sus - se reduce cu
10-20% manopera de execuţie a casei, atât la structură, cât şi la finisaje care sunt mult mai uşor
de executat.

Iata câteva beneficii:

- Material de constructie relativ uşor de pus în operă; reduce timpul şi costurile de manoperă, nu
necesită utilaje şi echipamente grele de construcţii.
- Calitatea structurii este asigurată de inginerie germană şi română de înaltă clasă, astfel încât
parametri de rezistentă la seism sunt superiori, obţinându-se o stabilitate foarte bună a structurii la
cutremure, uragane, vânturi şi furtuni puternice.
- Produsele – cofrajele termoizolante folosite - sunt de calitate foarte bună, realizate din materii
prime examinate şi certificate în Uniunea Europeană.
- Eficienţă energetică înaltă - cel mai bun sistem de izolaţie termică a carcasei (0,10 W/m2k), care
permite construirea de case pasive.
- Amortizarea rapidă a investiţiei, prin reducerea cu 85% a costurilor de încălzire iarna şi de răcire
vara.
- Sistemul constructiv este foarte bun izolator acustic.
- Sistemul acceptă orice tip de finisaje interioare şi exterioare.
- Datorită turnării protejate a betonului, casele tip AustroCasa pot fi construite şi în sezonul rece
(până la -50C se poate turna beton fără aditivi în cofrajele termoizolante).
- Faţă de sistemul clasic, se elimină nevoia unei instalaţii de încălzire şi a instalării de izolaţii
suplimentare ulterioare, de altfel operaţii foarte costisitoare.
- Longevitatea construcţiei este mult mai mare decât la sistemele clasice.
- Durabilitate mult mai mare comparativ cu materialele de construcţie convenţionale.
Document elaborat de Teodor Miroslav Muntean. Copyright©2008 Austrocasa Srl http://www.austrocasa.ro
6

- Polistirenul este inert, non-toxic atunci când este integrat în pereţi, fără cotact direct.
- Casele pasive protejează mediul inconjurător, conservă energia.
- Un perete finisat rezistă la foc între 0,5 si 1,5 ore.
- Sistemul oferă rezistenţă la umezeală şi putrefacţie; apele provenite din inundaţii nu penetrează
pereţii de tip AustroCasa; materialul nu absoarbe mai mult de 3% umiditate.
- Peretii exteriori tip AustroCasa sunt cu 50% mai rezistenţi la intemperii decât pereţii clasici din
cărămidă.
- Se elimină posibilitatea condensului în încăperi deoarece punctul de rouă este mutat 100% în
afara clădirii.
- Sistemul prezintă rezistenţă la insecte; nu se dezvoltă colonii de insecte sau rozătoare, în
interiorul structurilor AustroCasa, deoarece aceşti dăunători nu se hrănesc cu polistiren sau beton.

Dezavantaje ale sistemului oferit de Austrocasa


- Rezistenţa la şocuri mecanice a suprafeţelor exterioare şi interioare ale pereţilor este mai mică
decât la sistemele clasice din cărămidă, aceasta putând fi compensată prin finisări adecvate (gips
carton la interior şi, eventual, placaje sau plăci prefabricate din beton la exterior).

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0746-076095 sau vizitaţi www.austrocasa.ro

Dacă sunteţi dezvoltator imobiliar şi aveţi în plan să construiţi inteligent, contactaţi-mă şi sunt
convins că veţi agrea soluţia propusă de Austrocasa. Punem la dispoziţia celor interesaţi, la cerere,
sumarul executiv al proiectului de dezvoltare rezidenţială.

Teodor Miroslav Muntean


Manager
SC Austrocasa Srl

Referinţe:
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDR) http://www.mmediu.ro
Passivhaus Institut Darmstadt, Germania http://www.passiv.de
Austrocasa Srl Iaşi, România http://www.austrocasa.ro
Administraţia Fondului Pentru Mediu - Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului
de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii
aerului, apei si solului ( descarcă PDF ).

Notă:
Acest articol este Copyright©2008 Austrocasa; poate fir preluat de către presă şi republicat, nemodificat, cu
obligativitatea menţionării sursei şi copyright-ului.

Document elaborat de Teodor Miroslav Muntean. Copyright©2008 Austrocasa Srl http://www.austrocasa.ro