Sunteți pe pagina 1din 9

CLUB ACTIV CELS: ,,INIMOSII CORLATENI’’-SCOALA PROFESIONALA PROF.

COORDONATOR:RAVEANU SILVIA DANIELA


CORLATEL
SCOALA: SCOALA PROFESIONALA CORLATEL ,LOCALITATEA Telefon :0743100541 Email: scorlatel@yahoo.com
CORLATEL, JUDETUL MEHEDINTI

Nr. Activitatea detalii Data realizare Nr beneficari Rezultate* Observatii **


crt. activitate •obiecte create
• abilitati dobandite
1. Activitate educativa- Ziua Culturii Naționale- Club 15.01.2020 Directi:24 elevi Creatii: Coordonator: Raveanu
Activ CELS-,,Inimosii corlateni ,,- au omagiat 30 elevi clasele I-VIII spectatori Amenajarea spatiului in care isi Silvia Daniela-
marele poet prin recitarea unor poezii si vor desfasura activitatea dedicata prof.inv.primar
interpretarea unor melodii dedicate acestuia marelui poet.
Abilitati dobandite:
-Dezvoltarea valorilor morale si a
abilitatilor de comunicare;
-Stimularea gandirii creative si a
imaginatiei;
2. Infiintarea redactiei-Revista creativ la sat 27.01.2020 Directi:10 elevi Creatii: Coordonator :
10 dintre membrii Club Activ CELS-,,Inimosii 10 elevi membrii Club Activ Nume redactie Raveanu Silvia Daniela-
corlateni”-Scoala Profesionala Corlatel s-au inscris CELS Nume revista prof.inv.primar
pentru a deveni redactori ai revistei pe care au Carti de vizita Parteneri:
numit-o,,Satul copilăriei mele,,. In cadrul primului Manifestarea interesului pentru Prof.limba romana:
atelier am ales numele redactiei, al revistei, am realizarea unei reviste; Gantolea Narcisa Mirabela
creat carti de vizita Dezvoltarea personalitatii
- armonioase a elevilor;
Cultivarea inclinatiilor si
aptitudinilor copiilor;

3. Sarbatorim prietenia si iubirea! 14.02.2020 Directi: 24 elevi membrii ai Creatii: Coordonator:


- Membrii Club Activ CELS-,,Inimosii corlateni”- clubului 20 de poezii dedicate prieteniei si Raveanu Silvia Daniela-
au participat la un concurs de dans si poezie 35 de elevi din clasele I-VIII dragostei prof.inv.primar
dedicat prieteniei si iubirii. Abilitati dobandite: Parteneri:
Dezvoltarea creativitatii si a Prof.ed.muzicala:
abilitatilor de comunicare; Alexandroniu Daniel
Manifestarea placerii de a dansa;
Dezvoltarea spiritului de echipa;
Dezvoltarea inteligentei
emotionale;
4. Atelier 1-Revista Creativ la Sat- membrii Club 22.02.2020 10 elevi membrii ai clubului Creatii: Coordonator: Raveanu
Activ CELS-,,Inimosii corlateni,,- au ales tematica 10 redactori ai revistei Articole si primele desene pentru Silvia Daniela-
articolelor pentru revista ,,Creativ la sat,, si au coperta 1 prof.inv.primar
stabilit realizarea copertilor Abilitati dobandite:
Dezvoltarea spiritului de echipa;
Dezvoltarea creativitatii ,
imaginatiei si abilitatilor de
comunicare;

5. De dragobete , sărbătorim românește-Membrii 24.02.2020 Directi: 24 elevi membrii ai Creatii:15 poezii dedicate lui Coordonator:
membrii Club Activ CELS-,,Inimosii corlateni, au clubului Dragobete și dragostei Raveanu Silvia Daniela-
sărbătorit românește alături de colegii săi, 35 de elevi din clasele I-VIII Abilitati dobandite: prof.inv.primar
pregătind și prezentând un spectacol folcloric Dezvoltarea creativitatii si a Parteneri:
specific zonei noastre. abilitatilor de comunicare; Prof.limba română:
Manifestarea placerii de a dansa; Ganțolea Narcisa Mirabela
Dezvoltarea spiritului de echipa;
Dezvoltarea inteligentei
emotionale;
6. Acțiune de voluntariat- Membrii Club Activ 25.02.2020 24 de elevi membrii ai clubului Abilitati dobandite: Coordonator:
CELS-,,Inimosii corlateni”- au ajutat colegii mai Dezvoltarea spiritului de echipă Raveanu Silvia Daniela-
mici să vopsească scaunele din clasă in cadrul Dezvoltarea capacitatilor de prof.inv.primar
acțiunii,,O clasă colorată-o inimă curată,, colaborare si a abilitatilor
personale si sociale;
Implicarea in activitati de
voluntariat;

7. Actiune educativă de voluntariat -membrii Club 27.02.2020 Directi: 24 de elevi membri ai Creatii: Coordonator:
Activ CELS-,,Inimosii corlateni,, au desfășurat clubului 20 de mesaje cu tematica Raveanu Silvia Daniela-
acțiuni educative de prevenire a violentei. S-au 21 de cadre didactice Abilitati dobandite: prof.inv.primar
deplasat în fiecare clasă și au inițiat dezbateri pe Dezvoltarea spiritului creator si a
tema violentei, au realizat mesaje. imaginatiei;
Dezvolatarea spiritului de echipa;
Incurajarea si stimularea
interesului pentru scrierea
functionala;
Dezvoltarea atitudinii de
relationare a elevilor intre ei , dar
si cu cadrele didactice.
8. Actiune educativă de voluntariat -membrii Club 04.03.2020 Directi:24 de elevi membri ai Abilitati dobandite: Coordonator:
Activ CELS-,,Inimosii corlateni,, , alături de clubului Incurajarea si implicarea elevilor Raveanu Silvia Daniela-
asistenul comunitar au desfășurat acțiuni educative in actiuni de prevenire; prof.inv.primar
de prevenire a îmbolnăvirii cu Covid-19. S-au Constientizarea de catre elevi a
deplasat în fiecare clasă și au inițiat dezbateri pe importantei respectării normelor
tema respectării normelor de igienă. de igienă pentru a avea o viață
sănătoasă;
9. Activitate de constientizare a rolului lecturii- 09.03.2020 Directi:24 de elevi membrii ai Abilitati dobandite: Coordonator:
membrii Club Activ CELS-,,Inimosii corlateni” –au clubului Acumularea de cunostinte si Raveanu Silvia Daniela
participat la Proiectul ,,Citește o carte, chiar dacă largirea orizontului de cunoastere
ești departe,, a elevilor;
Dezvoltarea atentiei, memoriei si
limbajului;
Dezvoltarea imaginatiei,
entuziasmului si gandirii
creatoare.
10. Activitatea de comunicare interactiva-membrii 13.04.2020 Directi:24 de elevi membrii ai Abilitati dobandite: Coordonator:
Club Activ CELS-,,Inimosii corlateni” –au clubului Incurajarea si stimularea Raveanu Silvia Daniela
comunicat interactiv prin reprezentarea unor interesului pentru a avea o bună
mesaje de incurajare si trasmitere de emotii in sănătate emoțională;
perioada de suspendare a cursurilor Constientizarea de catre elevi a
importantei susținerii și
incurajării persoanelor din mediul
apropiat si nu numai;

Activitatea 1
Activitatea 2

Activitatea 3
Activitatea 4

Activitatea 5

Activitatea 6
Activitatea 7

Activitatea 8
Activitatea 9
Activitatea 10

S-ar putea să vă placă și