Sunteți pe pagina 1din 3

VECERNIA DIN DUMINICI VECERNIA LA PRAZNICE ȊMPӐRӐTEȘTI VECERNIA LA SFȂNT CU POLIELEU

Preotul Strana Preotul Strana Preotul Strana


Ȋnainte de ȋnceperea slujbei, Preotul Ȋnainte de ȋnceperea slujbei, Preotul Ȋnainte de ȋnceperea slujbei, Preotul
lasӑ epitrahilul pe Sf Masӑ, iese pe lasӑ epitrahilul pe Sf Masӑ, iese pe lasӑ epitrahilul pe Sf Masӑ, iese pe
ușa dinspre N, vine ȋn mijlocul ușa dinspre N, vine ȋn mijlocul ușa dinspre N, vine ȋn mijlocul
bisericii sub policandru, se ȋnchinӑ bisericii sub policandru, se ȋnchinӑ bisericii sub policandru, se ȋnchinӑ
de 3 ori, depune metanie la scaunul de 3 ori, depune metanie la scaunul de 3 ori, depune metanie la scaunul
arhieresc și intrӑ ȋn altar pe ușa arhieresc și intrӑ ȋn altar pe ușa arhieresc și intrӑ ȋn altar pe ușa
dinspre S, sӑrutӑ Sf Masӑ și ȋși pune dinspre S, sӑrutӑ Sf Masӑ și ȋși pune dinspre S, sӑrutӑ Sf Masӑ și ȋși pune
din nou epitrahilul. din nou epitrahilul. din nou epitrahilul.

Preotul deschide dvera și dӑ Preotul deschide dvera și dӑ Preotul deschide dvera și dӑ


binecuvȃntarea micӑ: ,,Binecuvȃntat binecuvȃntarea micӑ: ,,Binecuvȃntat binecuvȃntarea micӑ: ,,Binecuvȃntat
este Dumnezeul nostru…’’ este Dumnezeul nostru…’’ este Dumnezeul nostru…’’
Veniți sӑ ne ȋnchinӑm Veniți sӑ ne ȋnchinӑm Veniți sӑ ne ȋnchinӑm

*** ȋn timp ce se citește Psalmul *** ȋn timp ce se citește Psalmul *** ȋn timp ce se citește Psalmul
103, preotul, cu capul descoperit, 103, preotul, cu capul descoperit, 103, preotul, cu capul descoperit,
ȋmbracӑ epitrahilul și iese pe ușa ȋmbracӑ epitrahilul și iese pe ușa ȋmbracӑ epitrahilul și iese pe ușa
Psalmul 103 Psalmul 103 Psalmul 103
dinspre N ȋn fața Sfȃntului Altar, se dinspre N ȋn fața Sfȃntului Altar, se dinspre N ȋn fața Sfȃntului Altar, se
ȋnchina de 3 ori și citește ȋnchina de 3 ori și citește ȋnchina de 3 ori și citește
rugӑciunile luminilor rugӑciunile luminilor rugӑciunile luminilor

Preotul rostește Ectenia Mare din Preotul rostește Ectenia Mare din Preotul rostește Ectenia Mare din
fața ușilor ȋmpӑrӑtești. La final, se fața ușilor ȋmpӑrӑtești. La final, se fața ușilor ȋmpӑrӑtești. La final, se
ȋnchinӑ și intra ȋn Altar pe ușa ȋnchinӑ și intra ȋn Altar pe ușa ȋnchinӑ și intra ȋn Altar pe ușa
Doamne miluiește Doamne miluiește Doamne miluiește
dinspre miazӑzi. dacӑ nu a terminat dinspre miazӑzi. dacӑ nu a terminat dinspre miazӑzi. dacӑ nu a terminat
de citit rugӑciunile, le poate termina de citit rugӑciunile, le poate termina de citit rugӑciunile, le poate termina
ȋn Altar. ȋn Altar. ȋn Altar.

Fericit bӑrbatul Fericit bӑrbatul Fericit bӑrbatul


Ectenia micӑ Ectenia micӑ Ectenia micӑ
,,Doamne strigat-am…’’ pe glasul
,,Doamne strigat-am…’’ pe glasul ,,Doamne strigat-am…’’ pe glasul
*** La ,,Sӑ se ȋndrepteze rugӑciunea de rȃnd al Octoihului (al Ȋnvierii) *** La ,,Sӑ se ȋndrepteze rugӑciunea *** La ,,Sӑ se ȋndrepteze rugӑciunea
stihirei sӑrbӑtorii stihirei Sfȃntului
mea…’’, preotul face cӑdirea mare. mea…’’, preotul face cӑdirea mare. mea…’’, preotul face cӑdirea mare.
Se cȃntӑ Stihurile pe 10 ȋncepȃnd cu
Se cȃntӑ Stihurile pe 8 ȋncepȃnd cu Se cȃntӑ Stihurile pe 8 ȋncepȃnd cu
,,Scoate din temnițӑ sufletul
,,Dintru adȃncuri am strigat… ,,Dintru adȃncuri am strigat…’’
meu…’’

Ȋnainte de a se cȃnta la stranӑ Ȋnainte de a se cȃnta la stranӑ Ȋnainte de a se cȃnta la stranӑ


Slavӑ..., preotul ȋmbracӑ felonul și Slavӑ..., preotul ȋmbracӑ felonul și Slavӑ..., preotul ȋmbracӑ felonul și
Slavӑ… (a Sfȃntului din Minei) Slavӑ… (a sӑrbӑtorii) Slavӑ… (a Sfȃntului din Minei)
deschide ușile ȋmpӑrӑtești, deschide ușile ȋmpӑrӑtești, deschide ușile ȋmpӑrӑtești,
plecȃndu-se cӑtre credincioși. plecȃndu-se cӑtre credincioși. plecȃndu-se cӑtre credincioși.
La Și acum... preotul face Vohodul La Și acum... preotul face Vohodul La Și acum... preotul face Vohodul
cu cӑdelnița astfel: stȃnd ȋn fața Sf cu cӑdelnița astfel: stȃnd ȋn fața Sf cu cӑdelnița astfel: stȃnd ȋn fața Sf
Mese binecuvinteazӑ tӑmȃia, se Mese binecuvinteazӑ tӑmȃia, se Mese binecuvinteazӑ tӑmȃia, se
ȋnchinӑ ȋn fața Sf Mere, ocolește prin ȋnchinӑ ȋn fața Sf Mere, ocolește prin ȋnchinӑ ȋn fața Sf Mere, ocolește prin
partea dreapta fӑrӑ a cӑdi și iese pe partea dreapta fӑrӑ a cӑdi și iese pe partea dreapta fӑrӑ a cӑdi și iese pe
ușa dinspre miazӑnoapte, mergȃnd ușa dinspre miazӑnoapte, mergȃnd ușa dinspre miazӑnoapte, mergȃnd
spre mijlocul bisericii sub spre mijlocul bisericii sub spre mijlocul bisericii sub
policandru. policandru. policandru.
Și acum… (a Nӑscӑtoarei pe glasul Și acum… a Nӑscӑtoarei pe glasul Și acum… (a Nӑscӑtoarei pe glasul
de rȃnd al Ȋnvierii sau Dogmatica) Slavei) Slavei)
Aici, stӑ cu fața spre rӑsӑrit și zice ȋn Aici, stӑ cu fața spre rӑsӑrit și zice ȋn Aici, stӑ cu fața spre rӑsӑrit și zice ȋn
tainӑ rugaciunea intrӑrii ,,Seara și tainӑ rugaciunea intrӑrii ,,Seara și tainӑ rugaciunea intrӑrii ,,Seara și
dimineața...’’; apoi, trece cӑdelnița dimineața...’’; apoi, trece cӑdelnița dimineața...’’; apoi, trece cӑdelnița
ȋn mȃna stȃngӑ, binecuvinteazӑ ȋn mȃna stȃngӑ, binecuvinteazӑ ȋn mȃna stȃngӑ, binecuvinteazӑ
intrarea zicȃnd ȋncet Binecuvȃntatӑ intrarea zicȃnd ȋncet Binecuvȃntatӑ intrarea zicȃnd ȋncet Binecuvȃntatӑ
este intrarea Sfinților Tӑi...; ulterior, este intrarea Sfinților Tӑi...; ulterior, este intrarea Sfinților Tӑi...; ulterior,
preotul ȋnainteazӑ spre solee, fӑcȃnd preotul ȋnainteazӑ spre solee, fӑcȃnd preotul ȋnainteazӑ spre solee, fӑcȃnd
cӑdirea micӑ. cӑdirea micӑ. cӑdirea micӑ.

Preotul, din fața Sfȃntului Altar zice: Preotul, din fața Sfȃntului Altar zice: Preotul, din fața Sfȃntului Altar zice:
,,Ȋnțelepciune, drepți!’’ ,,Ȋnțelepciune, drepți!’’ ,,Ȋnțelepciune, drepți!’’

*** Cȃnd se ajunge la cuvintele *** Cȃnd se ajunge la cuvintele *** Cȃnd se ajunge la cuvintele
lӑudӑm pe Tatӑl, pe Fiul și pe lӑudӑm pe Tatӑl, pe Fiul și pe lӑudӑm pe Tatӑl, pe Fiul și pe
Sfȃntul Duh preotul cӑdește spre Luminӑ linӑ Sfȃntul Duh preotul cӑdește spre Luminӑ linӑ Sfȃntul Duh preotul cӑdește spre Luminӑ linӑ
rӑsӑrit rӑsӑrit rӑsӑrit

Apoi intrӑ ȋn Altar prin ușile Apoi intrӑ ȋn Altar prin ușile Apoi intrӑ ȋn Altar prin ușile
ȋmpӑrӑtești, continuȃnd cӑdirea Sf ȋmpӑrӑtești, continuȃnd cӑdirea Sf ȋmpӑrӑtești, continuȃnd cӑdirea Sf
Mese și a Sf Altar. Mese și a Sf Altar. Mese și a Sf Altar.
Prochimenul zilei (pe glasul de Prochimenul zilei (pe glasul de
Preotul, stȃnd ȋn spatele Sf Mese cu Preotul, stȃnd ȋn spatele Sf Mese cu Preotul, stȃnd ȋn spatele Sf Mese cu
Prochimenul zilei (pe glasul al 6- rȃnd al zilei) rȃnd al zilei)
fața spre credincioși, spune: fața spre credincioși, spune: fața spre credincioși, spune:
lea) ȋmpreunӑ cu cele 3 stihuri
Sӑ luӑm aminte! Pace tuturor! Sӑ luӑm aminte! Pace tuturor! Sӑ luӑm aminte! Pace tuturor!
PAREMIILE PAREMIILE
Dupӑ Paremii, preotul ȋnchide ușile Dupӑ Paremii, preotul ȋnchide ușile Dupӑ Paremii, preotul ȋnchide ușile
ȋmpӑrӑtești și rostește Ectenia ȋmpӑrӑtești și rostește Ectenia ȋmpӑrӑtești și rostește Ectenia
ȋntreitӑ ,,Sӑ zicem toți din tot ȋntreitӑ ,,Sӑ zicem toți din tot ȋntreitӑ ,,Sӑ zicem toți din tot
sufletul nostru…’’ sufletul nostru…’’ sufletul nostru…’’

Ȋnvrednicește-ne Doamne Ȋnvrednicește-ne Doamne Ȋnvrednicește-ne Doamne

Ectenia cererilor ,,Sӑ plinim Ectenia cererilor ,,Sӑ plinim Ectenia cererilor ,,Sӑ plinim
rugӑciunea noastrӑ…’’ rugӑciunea noastrӑ…’’ rugӑciunea noastrӑ…’’
Preotul se ȋntoarce spre credincioși și Preotul se ȋntoarce spre credincioși și Preotul se ȋntoarce spre credincioși și
ȋi binecuvinteazӑ zicȃnd: Pace ȋi binecuvinteazӑ zicȃnd: Pace ȋi binecuvinteazӑ zicȃnd: Pace
tuturor! tuturor! tuturor!
Apoi se ȋntoarce cu fața spre rӑsӑrit Apoi se ȋntoarce cu fața spre rӑsӑrit Apoi se ȋntoarce cu fața spre rӑsӑrit
și spune Capetele noastre... și spune Capetele noastre... și spune Capetele noastre...

Citește ȋn tainӑ rugӑciunea plecӑrii Citește ȋn tainӑ rugӑciunea plecӑrii Citește ȋn tainӑ rugӑciunea plecӑrii
capetelor capetelor capetelor

Rostește ecfonisul Fie stӑpȃnirea... Rostește ecfonisul Fie stӑpȃnirea... Rostește ecfonisul Fie stӑpȃnirea...
Litia cu Slava ei Litia cu Slava ei
Stihoavna Ȋnvierii
Stihoavna Sӑrbӑtorii Stihoavna Sfȃntului

Acum slobozește Acum slobozește Acum slobozește

Rugӑciunile ȋncepӑtoare Rugӑciunile ȋncepӑtoare Rugӑciunile ȋncepӑtoare

Troparul Ȋnvierii
Troparul Sfȃntului de 2 ori
Slavӑ… troparul Sfȃntului
Troparul Sӑrbӑtorii
Și acum… troparul Nӑscӑtoarei (de
Troparul Nӑscӑtoarei
la glasul Ȋnvierii) cȃntat pe glasul
troparului Sfȃntului

Ȋnțelepciune! Binecuvinteazӑ Ȋnțelepciune! Binecuvinteazӑ Ȋnțelepciune! Binecuvinteazӑ

Ȋntӑrește, Dumnezeule, sfȃnta și Ȋntӑrește, Dumnezeule, sfȃnta și Ȋntӑrește, Dumnezeule, sfȃnta și


Cel ce este binecuvȃntat… Cel ce este binecuvȃntat… Cel ce este binecuvȃntat…
dreapta credințӑ… dreapta credințӑ… dreapta credințӑ…

Preasfȃntӑ Nӑscӑtoare de Preasfȃntӑ Nӑscӑtoare de Preasfȃntӑ Nӑscӑtoare de


Ceea ce ești mai cinstitӑ… Ceea ce ești mai cinstitӑ… Ceea ce ești mai cinstitӑ…
Dumnezeu… Dumnezeu… Dumnezeu…

Slavӑ… Și acum… Doamne Slavӑ… Și acum… Doamne Slavӑ… Și acum… Doamne


Slavӑ Ție, Hristoase… miluiește (de 3 ori), pӑrinte Slavӑ Ție, Hristoase… miluiește (de 3 ori), pӑrinte Slavӑ Ție, Hristoase… miluiește (de 3 ori), pӑrinte
binecuvinteazӑ binecuvinteazӑ binecuvinteazӑ

Otpustul duminicii Otpustul special Otpustul duminicii