Sunteți pe pagina 1din 2

SFǍNTUL BOTEZ ȘI MIRUNGEREA

Fiind ȋmbrǎcǎt cu epitrahilul, preotul ȋl ȋntȃmpinǎ pe prunc (care e ținut ȋn brațe de naș/nașǎ) la intrarea ȋn pronaos și ȋi desface fașa (cȃnd candidatul este adult, preotul ȋl dezbracǎ pȃnǎ la cǎmașǎ). Nașul stǎ cu fața spre Rǎsǎrit.

PARTEA INTRODUCTIVǍ
Preotul suflǎ de 3 ori peste fața pruncului ȋn semnul Sf Cruci și face cu mȃna dreaptǎ semnul crucii asupra pruncului ȋntȃi la frunte, apoi la gurǎ și la final la piept, zicȃnd de fiecare datǎ Mȃinile Tale m-au fǎcut și m-au zidit.
Apoi pune mȃna dreaptǎ peste capul pruncului și citește rugǎciunea de primire ȋn rȃndul catehumenilor: Ȋn numele Tǎu, Doamne Dumnezeul adevǎrului

Preotul citește apoi cele 4 rugǎciune de exorcizare (lepǎdǎri), dintre care primele 2 le citește cu fața spre Apus (pentru cǎ ele se adreseazǎ diavolului), iar celelelate 2 le citește cu fața spre Rǎsǎrit (pentru cǎ sunt adresate lui Dumnezeu).

La ultima rugǎciune, dupǎ ce rostește cuvintele Ȋnsoțește viața lui de ȋnger luminat, ca sǎ-l izbǎveascǎ pe el de toatǎ bȃntuiala potrivnicului... preotul suflǎ din nou peste fața pruncului, de 3ori ȋn semnul crucii, iar apoi ȋi face cu mȃna dreaptǎ
semnul crucii la frunte, gurǎ și piept, zicȃnd de fiecare datǎ Izgonește de la dȃnsul pe vicleanul și necuratul duh, care se ascunde și se ȋncuibeazǎ ȋn inima lui.

Dupǎ aceea, nașul cu pruncul ȋn brațe, ȋntors cu fața spre Apus (cȃnd candidatul este matur acesta ȋși ridicǎ și mȃinile) rostește lepǎdǎrile, conform rȃnduielii din Molitfelnic.
Ulterior, nașul se ȋntoarce din nou cu fața spre Rǎsǎrit (cȃnd candidatul este matur acesta ȋși ține ȋn jos mȃinile) și se face unirea cu Hristos și mǎrturisirea credinței.

Preotul zice Binecuvȃntat este Dumnezeu, Care voiește ca toți oamenii sǎ se mȃntuiascǎ... și citește rugǎciunea de primire a candidatului la botez: Stǎpȃne, Doamne, Dumnezeul nostru, cheamǎ pe robul Tǎu... intrǎ cu toții ȋn Bisericǎ (pronaos)

Intrȃnd ȋn Bisericǎ, preotul se ȋmbracǎ felonul (de culoare albǎ) și mȃnecuțele pentru a nu-l ȋmpiedica la afundarea pruncului ȋn apǎ. Pe masa deja pregǎtitǎ, avem:
 Sf Evanghelie și Sf Cruce
 1-2 sfeșnice cu lumȃnǎri aprinse
 Vasul cu Sf Mir
 Vasul cu untdelemn 1
 O foarfecǎ pentru tundere
 Un prosop și un sǎpun
Preotul primește cǎdelnița, o binecuvinteazǎ și cǎdește ȋn jurul cristelniței și al mesei. Apoi, se ȋnchinǎ și, luȃnd Sf Evanghelie ȋn ambele mȃini, face cu ea semnul Sf Cruci deasupra apei din cristelnițǎ, dȃnd binecuvȃntarea de ȋnceput Binecuvȃntatǎ
este ȋmpǎrǎția.
ECTENIA MARE

RUGǍCIUNEA PENTRU SFINȚIREA APEI


aici preotul afundǎ mȃna dreaptǎ ȋn apǎ și face semnul Sf Cruci de 3 ori zicȃnd: Tu Ȋnsuți, dar, Iubitorule de oameni 2
suflǎ de 3 ori asupra apei ȋn semnul Sf Cruci de 3 ori zicȃnd: Sǎ se zdrobeascǎ sub semnul chipului Crucii Tale

Pace tuturor... Capetele noastre...


Suflǎ apoi de 3ori ȋn chipul Sf Crucii peste vasul cu untdelemn + rugǎciunea de binecuvȃntare a untdelemnului, fǎcȃnd de 3 ori semnul binecuvȃntarii.
Toarnǎ apoi cruciș, de 3 ori, din untdelemnul binecuvȃntat, ȋn apa sfințitǎ din cristelnițǎ, zicȃnd de fiecare datǎ Sǎ luǎm aminte! 3
Apoi, preotul se ȋndreaptǎ cǎtre prunc și ȋl binecuvinteazǎ zicǎnd Binecuvȃntat este Dumnezeu, Care lumineazǎ și sfințește pe tot omul care vine ȋn lume, apoi ȋl unge cu untdelemn la frunte, piept, spate, urechi, mȃini și picioare, rostind formula
Se unge robul lui Dumnezeu... cu untdelemnul bucuriei, ȋn numele...

Mergȃnd mai departe, preotul ia pruncul ȋn mȃini și, ținȃndu-l cu fața spre Rǎsǎrit, ȋl afundǎ de 3 ori ȋn apa din cristelnițǎ zicȃnd Se boteazǎ robul lui Dumnezeu (N) ȋn numele Tatǎlui. Amin; și al Fiului. Amin; și al Sf Duh. Amin, acum și pururea.
Dupǎ aceea ȋl pune ȋn brațele nașului (care are deja pregǎtitǎ o pȃnzǎ albǎ), rostind: Ȋmbracǎ-se robul lui Dumnezeu (N) ȋn haina dreptǎții, ȋn numele Tatǎlui... 4
Ulterior, preotul se spalǎ pe mȃini cu sǎpun.
Preotul binecuvinteazǎ lumȃnarea adusǎ de naș și, ȋn timp ce se cȃntǎ Dǎ-mi mie hainǎ luminoasǎ... o dǎ nașului.
Urmeazǎ citirea rugǎciunii pentru primirea celui botezat la urmǎtoarele 2 Sf Taine. 5
Preotul ia miruitorul și ȋl unge pe cel nou botezat cu Sf Mir, ȋn semnul Sfintei Cruci, la frunte, ochi, nǎri, gurǎ, ambele urechi, piept, spate, mȃini și picioare, zicȃnd de fiecare datǎ Pecetea darului Sfȃtului Duh.

Dupǎ ce pruncul este ȋmbrǎcat (ȋnfǎșat), este luat ȋn brațe de cǎtre naș, care ține și lumȃnarea ȋn mȃnǎ. 6
Preotul ia cǎdelnița ȋn mȃna dreaptǎ și cu mȃna stȃngǎ apucǎ mȃna nașului și ȋnconjoarǎ masa și cristelnița, de 3 ori, cǎdind și cȃntȃnd de fiecare datǎ Cȃți ȋn Hristos v-ați botezat...

Sǎ luǎm aminte! Pace tuturor!


Citirea Apostolului 7
Citirea Evangheliei (nu se stǎ ȋn genunchi)

Preotul citește apoii cele 3 rugǎciuni la spǎlarea pruncului.


Ia apoi fașa pruncului sau o bucatǎ de pȃnzǎ și, udȃnd amȃndouǎ capetele cu apǎ curatǎ, stopește fața pruncului, zicȃnd Ȋndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfințitu-te-ai, spǎlatu-te-ai, ȋn numele Tatǎlui... 8
Apoi ȋl șterge pe prunc cu fașa pe toate locurile unde l-a miruit cu Sf Mir, zicȃnd Botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, miruitu-te-ai, sfințitu-te-ai, spǎlatu-te-ai, ȋn numele Tatǎlui...

Citește apoi cele 2 rugǎciuni la tunderea pǎrului (pe a doua o citește ȋn tainǎ) și, luȃnd foarfeca, taie cȃteva fire de pǎr din creștetul pruncului, ȋn formǎ de cruce, zicȃnd Se tunde robul lui Dumnezeu (N) ȋn numele Tatǎlui. Pǎrul tǎiat este pus apoi 9
ȋn cristelnițǎ.

ECTENIA ȊNTREITǍ
OTPUSTUL