Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare Farnas Istvan

1. Care este forma în care informația transmisă de la sursă ajunge la utilizator?


-Forma binara

2. Exemplificați câteva tipuri de surse (utilizatori) care folosesc transmisia binară?


-PC, servere, (mutlimedia)

3. Care este măsura recepției corecte a datelor generate de sursă?


-Măsura fidelităţii este RATA DE EROARE PE BIT (Bit Error Rate - BER). Aceasta este
probabilitatea ca un digit binar specific (bit), generat de către sursă să fie recepţionat cu eroare de
către utilizator

4. Ce se înțelege prin termenul de mediu de transmisie și care sunt particularitățile acestuia?


-Un mediu de transmisie este o entitate fizică, localizat între Sursă şi Utilizator şi el este
accesibil din ambele părţi.
- În setul de proprietăţi există stări passive. Cel puţin una din aceste proprietăţi poate fi
solicitată sau perturbată la capătul Sursă. Aceasta se manifestã oarecum prin împărţirea energiei cu
scopul de a scoate din starea pasivă proprietatea.

5. Care este modalitatea de clasificare a mediilor de transmisie?


• Mediul de transmisie poate să fie aerul iar parametrul perturbat (purtător de informaţie )
fiind presiunea aerului sau undele sonore.
• Mediul de transmisie poate fi câmpul electromagnetic propagat în spaţiu prin puterea
curentului în antenă, sisteme radio de transport sau de acces.
• Mediul de transmisie poate fi o pereche de conductori electrici iar parametrul perturbat
(purtător de informaţie) fiind diferenţa de potenţial (volţi) între conductori, o linie de transmisie
electrică.
• Mediul de transmisie poate fi o foaie de hârtie iar parametrul purtător de informaţie fiind
cerneala neagră de pe hârtie.
• Mediul de transmisie poate fi un tub cilindric de sticlă cu parametrul purtător de informaţie
fiind intensitatea luminii în tub (cablul cu fibră optică).
6. Descrieți în ce mod se manifestă atenuarea la nivelul unui mediu de transmisie?
Parametrul important al fibrei optice este atenuarea raportată la distanţă
Lumina care se propagă într-o fibră optică, suferă o atenuare, adică are loc o p e ergie. Aceste
pierderi trebuie să rămînă mici, pentru ca fascicolul luminous să poată parcurge distanţe mari, fără
regenerări intermediare.

7. Descrieti în ce mod se manifesta interferenta la nivelul legaturii de date pe cablurile optice?


-Cablul cu fibră optică este imun la toate formele de interferenţă receptorul optic electronic nu este

8.Care sunt elementele care intra in componenta unui sistem de transmisie pe fibra optica de
tip cap la cap?
Sursa-Transmitator-conector-cablu cu fibra optica-conector-receptor-utilizator

9. Marcați elementele de baza care intra in componenta unui sistem de comunicatie pe fibra
optica.
x a) transmitatorul optic
x b) cablul cu fibra optica
x c) receptorul optic
10. Care este rolul emitatorului optic?
-Emiţătorul este cuplat cu o mică lentilă sferică convergentă care colectează şi focusează lumina în
fibra optică, iar în alte cazuri fibra este sudată direct ( pigtailed ) pe suprafaţa de emisie a emiţătorului.

11. Specificati care este rolul receptorului optic?:


Receptorul converteşte semnalul optic înapoi în semnal electric fără a afecta caracteristicile
acestuia, reface semnalul original de la transmisie

12. Care sunt tehnicile de modulatie de bază folosite la transmiterea informatiei prin cablurile
cu fibre optice?
Fibra optică se comportă ca un filtru trece jos.
Aceasta inseamna că odată cu creşterea frecvenţei de modulaţie fm se diminuează amplitudinea undei
luminoase în fibră până la dispariţia totală

13. Marcați care sunt dispozitivele semiconductoare folosite pe post de emițătoare optice?
x a) dioda laser LD
x b) dioda LED
c) fototranzistorul
14. Sub aspectul lățimii spectrale a diodei led LED și laser LD, analizând caracteristica din
fig.2.6 care considerați că are performanțe mai bune?
LED

15. Sub aspectul vitezei de modulație performanțe superioare asigură diodele led sau laser?
Laser
LD-urile pot să fie modulate la o viteză foarte mare

16. Care sunt factorii de care depinde cantitatea de radiatie optica care patrunde in fibra?
Intensitatea luminii LED-urilor sau LD-urilor
-Aria suprafeţei de emisie a luminii dispozitivelor optice
-Unghiul de acceptanţă al fibrei
-Pierderea prin reflexie şi dispersie

17. Care sunt elementele care se observa la o analiza a sectiunii transversale a unui cablu
cu fibra optică?
a) mantaua cablului optic
b) invelişul de protectie a miezului
c) miezul de fibra
18. Care este principiul folosit pentru a asigura ghidarea luminii prin fibra optica?
Principiul folosit pentru propagarea luminii prin fibra optică este principiul reflexiei totale

19. Care este parametrul care trebuie respectat pentru a asigura principiul reflexiei totale a
radiatiei luminoase în miezul de fibră optică?
Indicele de refractie al miezului n1 este superior indicelui de refractie al invelisului n2. In
consecinta exista o reflexie totala

20. Valorile de 8/125, 50/125,100/140 ce indică


a) lungimea miezului optic
b) grosimea invelişului
x c) dimensiunea în secţiune transversală a miezului şi a învelişului

21. Care este diferenţa între fibra de tip multimod şi cea de tip monomod?
Multimod:
diametru core:50-60 micrometri
Monomod:
diametru core: 9 micrometri
Diferenta principala intre fibrele monomode si cele multimode este metoda de transmisia
luminii prin miezul fibrei.
Bandă de trecere largă: - pentru fibrele multimod până la 1,2 GHz pentru 1 km;
- pentru fibrele monomod până la 10 GHz pentru 1 km.

Semnalele optice in fibre multimode sunt transmise prin mai multe canale; În general, este
recomandat să-l aplice la distanţă mai mică de o milă.

22. Atenuarea este specifică unui anumit tip de fibră optică sau unei anumite lungimi de undă?

-Atenuarea este specifică unei anumite lungimi de unda

S-ar putea să vă placă și