Sunteți pe pagina 1din 3

Precizati rolul si importanta Resurselor umane in exploatatiile agricole

Managementul este procesul de atingere a scopurilor prin utilizarea şi coordonarea


resurselor umane,tehnice şi financiare în contextul de mediu dat.
Managementul este un proces de stabilire şi atingere a obiectivelor.Orice organizaţie este
creată şi operează pentru a obţine ceva,de obicei multe lucruri,cum ar fi dezvoltarea unui produs
sau să servească nevoilor unui grup de clienţi. Managementul operează în contextul mediului
înconjurător.Managementul există în cadrul unui mediu care cuprinde: concurenţa,cererile
clienţilor, restricţiile impuse de guvernanaţi,de stat şi uneori de acţiunile guvernelor străine.
Cu toate acestea spuse se poate considera că”managementul este procesul de administrare a
unei întreprinderi care inclue elaborarea strategiei de dezvoltare şi planificarea pe termen lung, la
nivel de vârf, organizarea.coordonarea şi controlul unor activităţi de producţie, vânzări, finanţe,
marketing, personal, cercetare-dezvoltare, la nivel mediu şi urmărirea celor enunţate mai sus”.
Resursele umane includ resursele umane primare,adică populaţia sub aspectul ei cantitativ
şi structural,ca şi pe cele derivate – stocuri de invăţământ şi de cunoştinţe ştiinţifice.

Conceptul de resurse umane


Resursele umane reprezintă totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale utilizate în
procesul de producţie şi de prestări de servicii necesare existenţei.
Managementul resurselor umane pune in evidenşă rolul şi poziţia resuselor umane în
cadrul unui sistem determinat de relaţii,a unui mecanism de funcţionare cu cele două laturi
economică şi socială.
Resursele umane se caracterizează prin raţionalitate,activitate conştientă indreptată spre un
anumit scop,cu desfăşurarea activităţilor în funcţie de specific şi condiţii,grad de tehnicitate şi
profesionalism,combativitate şi exigenţă.

Rolul resurselor umane este clar şi în ceea ce priveşte implicarea lor în creşterea
eficienţei: „oamenii sunt resursele active ale organizaţiei, deoarece potenţialul lor, experienţa şi
pasiunea oamenilor, iniţiativele şi dezvoltarea lor contribuie activ la creşterea eficienţei şi
eficacităţii organizaţionale", posedând capacitatea de a amplifica considerabil efectul utilizării
celorlalte resurse.
Rolul resurselor umane în succesul întreprinderilor. Marea majoritate a abordărilor
problematicii rolului resurselor umane în dobândirea succesului se referă economie şi prezintă
detaliat toate resursele angrenate în procesul economic şi importanţa lor. Cele mai multe dintre
acestea sunt unanime în a afirma că, de departe, cele mai însemnate dintre acestea sunt resursele
umane.
Astfel, rolul factorului uman în realizarea progresului începe să fie din ce în ce mai bine
cunoscut. Resursele umane sunt cele care influenţează hotărâtor rezultatul economic. Din acest
motiv, toate disciplinele care doresc să investigheze progresul economic acordă un spaţiu, mai
larg sau mai restrâns factorului uman şi contribuţiei acestora la obţinerea rezultatelor.
Analizele realizate la acest nivel se verifică în fapt în cazul oricărei organizaţii, chiar dacă
nu abordează problemele ce ţin strict de economie. Cu toate că oamenii sunt „măsura tuturor
lucrurilor", nu tot timpul în cadrul firmelor/organizaţiilor importanţa lor este apreciată la reala
valoare. Cauzele sunt diverse: de la o subestimare a motivării, la teama că angajaţii, prin
realizarea propriei lor importanţe vor cere drepturi salariale sporite. Indiferent însă de atitudinea
întâlnită în practică, nimeni, nici chiar cel mai reticent sau reţinut manager/organism de
conducere nu poate tăgădui că resursele umane sunt cele care identifică oportunităţile strategice
ale organizaţiei, care concep bunurile şi serviciile de la faza de idee până la realizarea lor fizică şi
care le comercializează/implementează.

Importanța resurselor umane este unanim recunoscută, reprezentând pârghia cea mai
importantă pentru punerea în valoare a potențialului pământului și a animalelor, precum și a
mijloacelor tehnice, financiare și informaționale.
Principalele elemente care demonstrează aceste aspecte se referă la următoarele: sunt
singurele creatoare de valori de întrebuințare (produse și servicii), precum și mijloacele și obiecte
ale munci;
- asigură folosirea eficientă a resurselor materiale și financiare;
- contribuie la perfecționarea mijloacelor de producție și la creșterea potențialului
obiectelor muncii;
- este singura resursă capabilă de autoperfecționare prin instruire și practică;
- deține o pondere imporantă în strucutura costurilor de producție;
- este resursa la care calitatea și strucutura deține o pondere mai mare decât cantitatea.
Managementul resurselor umane în agricultură reprezintă acea latură a managementului
prin care, utilizând metode științifice se urmărește recrutarea, selecția, integrarea și
perfecționarea personalului, organizarea muncii, asigurarea condițiilor corespunzătoare de
muncă, armonizarea climatului social, antrenarea și motivarea personalului în procesul muncii.