Sunteți pe pagina 1din 187

E-MANUAL

Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.


Pentru a primi servicii mai cuprinzătoare, vă rugăm să vă
înregistraţi produsul la adresa

www.samsung.com

Model Număr de serie

Pentru a accesa direct pagina care conţine instrucţiuni de


utilizare a manualului pentru utilizatorii cu handicap
vizual, selectaţi linkul Aflaţi despre ecranul meniului de
mai jos.
Link „ Aflaţi despre ecranul meniului ”
Cuprins
Imagine şi Sunet
Ghid
64 Reglarea calităţii imaginii
Conexiunile
66 Configurarea mediului de vizionare pentru dispozitive
5 Ghid de conectare externe

6 Conectarea unui Antenna (Semnal) 68 Funcţiile de asistenţă pentru imagini

7 Conectarea la internet 70 Configurarea Mod sunet şi a Setări expert

10 Cabluri de conectare pentru dispozitive externe 72 Utilizarea funcţiilor de asistenţă pentru sunet

12 Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor


Sistem şi Asistenţă
14 Observaţii privind conexiunea 74 Utilizarea funcţiilor de timp şi a temporizatoarelor

Dispozitive periferice 77 Utilizarea funcţiilor Timp protecţie automată şi Econ.


energie
16 Controlarea dispozitivelor externe cu o telecomandă
Samsung - Folosirea Configurare telecomandă universală 78 Actualizarea software-ului televizorului

17 Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC) 79 Funcţii audio şi video pentru utilizatorii cu deficienţe de


vedere sau auz
18 Controlul televizorului din tastatură, mouse sau din consola
Gamepad 84 Utilizarea altor funcţii

20 Introducerea textului cu ajutorul tastaturii virtuale de pe 86 HbbTV


ecran
87 Utilizarea unui card de vizionare la televizor („card CI sau CI
+”)
Caracteristici Smart
90 Funcţia de teletext
22 Utilizarea Smart Hub

30 Utilizarea unui cont Samsung account Note şi precauţii

32 Utilizarea Remote Access 93 Opţiuni de difuzare audio analogică acceptate

36 Utilizarea serviciului Apps 94 Citiţi înainte să utilizaţi Apps

40 Utilizarea aplicaţiei Galerie 95 Citiţi înainte să utilizaţi funcţia Internet

41 Utilizarea aplicaţiei SmartThings 97 Citiţi înainte de a reda fişiere foto, video sau muzicale

42 Utilizarea e-Manual 104 Citiţi după instalarea televizorului

45 Utilizarea Internet 105 Rezoluţii acceptate pentru semnalele de intrare UHD

46 Redarea fotografiilor/a videoclipurilor/a muzicii 106 Citiţi înainte de a conecta un computer (rezoluţii acceptate)

109 Rezoluţii acceptate pentru semnale video


Vizionarea la televizor
111 Citiţi înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth
51 Utilizarea Ghid

112 Licenţe
53 Setarea unei Vizionare cu programare

54 Utilizarea Listă de canale

55 Editarea canalelor

56 Utilizarea unei liste de favorite personale

57 Funcţiile de asistenţă la vizionarea TV


Depanare Întrebări frecvente
Probleme de imagine Televizorul nu afişează imaginea în mod corespunzător

113 Testarea imaginii 132 Când ecranul televizorului nu afişează imaginea în mod
corespunzător
Probleme de zgomot şi sunet
Televizorul nu porneşte
117 Testarea sunetului
139 Când televizorul nu porneşte

Probleme de canal şi transmisie


Imaginea este distorsionată sau nu se aude sunetul din bara
Probleme de conectivitate a dispozitivelor externe de sunet

145 Când televizorul nu se conectează corespunzător la un


Probleme de reţea dispozitiv extern

Probleme la Anynet+ (HDMI-CEC) Accesul la internet nu este disponibil

Probleme de telecomandă 150 Când televizorul nu se poate conecta la internet

Aplicaţii Nu se aude sunetul sau difuzoarele scot un sunet ciudat

155 Când sunetul televizorului nu se aude sau se aude întrerupt


Fişiere media

Telecomanda nu funcţionează
Alte probleme
162 Când nu funcţionează telecomanda
Diagnosticarea problemelor de operare a televizorului
Actualizarea software-ului
Obţinerea de asistenţă
167 Actualizarea la cel mai recent software pentru televizor
131 Obţinerea de asistenţă prin Gestionare la distanţă

131 Găsirea informaţiilor de contact pentru service

131 Solicitare de servicii


Ghid pentru accesibilitate
Aflaţi despre ecranul meniului

174 Utilizarea meniului de accesibilitate

178 Utilizarea televizorului cu funcţia Ghid vocal activă

179 Utilizarea ghidului

181 Utilizarea Vizionare cu programare

182 Utilizarea Listă de canale

184 Utilizarea Smart Hub

187 Lansarea e-Manual


Ghid
Învăţaţi cum să utilizaţi diversele caracteristici.

Conexiunile
Puteţi viziona emisiuni în direct prin conectarea unui cablu de antenă la televizorul dvs. şi puteţi obţine acces la
internet prin utilizarea unui cablu LAN sau a unui punct de acces wireless. Utilizând diferiţi conectori, puteţi conecta
şi dispozitive externe.

Ghid de conectare
Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre dispozitivele externe care pot fi conectate la televizor.

Sursă Ghid de conectare Înc. acum

Prin intermediul imaginilor, acesta vă arată cum să conectaţi diverse dispozitive externe, cum ar fi dispozitive video,
console de jocuri şi PC-uri. Când selectaţi o metodă de conectare şi un dispozitiv extern, vor fi afişate detalii
detaliate cu privire la conexiune.

• Dispozitiv audio: HDMI (ARC), Optic, Bluetooth, Wi-Fi, Configurare surround difuzor Wi-Fi

HDMI (ARC) este acceptat de unele modele. Verificaţi numele portului HDMI pentru modelul produsului achiziţionat.

• Dispozitiv video: HDMI

• Smartphone: Partajare ecran (Smart View), SmartThings, Apple AirPlay

• PC: HDMI, Partajare ecran (Wireless), Apple AirPlay

• Dispozitiv de intrare: Tastatură, Mouse, Gamepad USB, Dispozitiv Bluetooth

• Consolă de jocuri: HDMI

• Stocare externă: Unitate flash USB, Hard Disk (HDD)

Dacă utilizaţi Depanare HDMI, puteţi să verificaţi conexiunea la cablul HDMI şi la dispozitivele externe (durează aproximativ
2 minute).

Metoda de conectare şi dispozitivele externe disponibile pot fi diferite în funcţie de model.

Ghid de conectare

Dispozitiv audio HDMI (ARC)

Optic
Dispozitiv video

Bluetooth
Smartphone
Wi-Fi
PC
Configurare surround difuzor Wi-Fi

Dispozitiv de intrare Depanare HDMI

Consolă de jocuri

Conectați la TV dispozitive audio, cum ar fi difuzoare, bare de


Stocare externă sunet, căști sau sisteme Home Theater.

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

-5-
Conectarea unui Antenna (Semnal)
Puteţi conecta un cablu de antenă la televizorul dvs.

O conexiune prin antenă nu este necesară dacă conectaţi un receptor prin cablu sau o cutie de satelit.

Se recomandă conectarea ambilor conectori cu ajutorul unui comutator multiplu sau DiSEqC etc. şi setarea opţiunii
Tip conexiune antenă la Dual.

O metodă de conectare poate să difere în funcţie de model sau de zona geografică.

În funcţie de zona geografică, este posibil ca sistemul DVB-T2 să nu fie acceptat.

-6-
Conectarea la internet
Puteţi obţine acces la internet prin intermediul televizorului dvs.

Setări General Reţea Setări de reţea deschise Înc. acum

Configuraţi setările de reţea pentru a vă conecta la o reţea disponibilă.

Stabilirea unei conexiuni la internet prin cablu


Setări General Reţea Setări de reţea deschise Cablu
În cazul în care conectaţi un cablu LAN, televizorul se va conecta automat la internet.

Dacă televizorul nu se conectează automat la reţea, consultaţi „Probleme de reţea” în „Depanare”.

Utilizaţi un cablu CAT 7 (tip *STP) pentru conexiune.

* Shielded Twisted Pair

Televizorul nu se va putea conecta la internet dacă viteza reţelei dvs. este sub 10 Mbps.

În funcţie de model, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

-7-
Stabilirea unei conexiuni la internet wireless
Setări General Reţea Setări de reţea deschise Wireless
Asiguraţi-vă că aveţi setările pentru SSID (nume) şi parola ale punctului de acces wireless înainte de a încerca să vă
conectaţi. Numele de reţea (SSID) şi cheia de securitate sunt disponibile pe ecranul de configurare a punctului de
acces wireless. Consultaţi manualul de utilizare a punctului de acces wireless pentru mai multe informaţii.

Conexiunea wireless
Selectaţi reţeaua wireless.

Reîmprospătare Gestionare reţele salvate

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

Dacă nu a fost găsit niciun punct de acces wireless, selectaţi Adăugare reţea din partea de jos a listei şi introduceţi numele
reţelei (SSID).

Dacă punctul dvs. de acces wireless are un buton WPS sau PBC, selectaţi Utilizare WPS din partea de jos a listei şi apoi
apăsaţi pe butonul WPS sau PBC pe punctul dvs. de acces în decurs de 2 minute. Televizorul se va conecta automat la reţea.

Pentru a vizualiza sau şterge nume de reţea la care v-aţi conectat în prealabil (SSID-uri), deplasaţi focalizarea la Gestionare
reţele salvate, apoi apăsaţi butonul Selectaţi.

-8-
Verificarea stării conexiunii la internet
Setări General Reţea Stare reţea Înc. acum

Vizualizaţi starea curentă a reţelei şi a conexiunii la internet.

Resetarea rețelei dvs.


Setări General Reţea Resetare reţea Înc. acum

Restabilirea setărilor de reţea la valorile de fabrică implicite.

Pornirea televizorului utilizând un dispozitiv mobil


Setări General Reţea Setări expert Pornire cu dispozitive mobile
Puteţi să porniţi televizorul utilizând un dispozitiv mobil conectat la aceeaşi reţea ca televizorul.

Această funcţie este disponibilă împreună cu un dispozitiv mobil conectat la televizor prin intermediul aplicaţiei
SmartThings sau al funcţiei Apple AirPlay.

Conectarea la televizor a unui dispozitiv cu control IP


Setări General Reţea Setări expert Telecomandă IP
Puteţi conecta un dispozitiv de control IP la televizor de la distanţă, pentru a vă gestiona dispozitivul IP.

Pentru a utiliza această funcţie, Pornire cu dispozitive mobile trebuie să fie activată.

Pornirea acestei caracteristici poate permite altor dispozitive de control IP să vă controleze televizorul. Vă recomandăm
energic să porniţi această caracteristică numai dacă este instalat un controler terţă parte autorizat, personalizat şi
configurat special pentru un Samsung TV şi dacă reţeaua Wi-Fi este protejată prin parolă.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Modificarea numelui televizorului


Setări General Manager sistem Nume dispozitiv Înc. acum

Puteţi schimba numele televizorului în reţea. Selectaţi Intrare utilizator în partea de jos a listei şi schimbaţi numele.

-9-
Cabluri de conectare pentru dispozitive externe
Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre cablurile de conectare pentru dispozitivele externe care pot fi conectate
la televizor.

Nume cablu Imagine Descriere

Toate cablurile transmit simultan semnale video şi audio digitale de


la un dispozitiv extern la portul HDMI al televizorului.
HDMI
Cablurile sunt împărţite în diferite tipuri, în funcţie de tipurile de
la
porturi de intrare/ieşire de pe dispozitivele externe.
HDMI

HDMI
la
MINI HDMI

HDMI
la
Micro HDMI

HDMI
la
USB tip C

HDMI
la
DisplayPort

Mini DisplayPort
la
HDMI

- 10 -
Nume cablu Imagine Descriere

DVI
Cablurile DVI-HDMI pot transmite doar semnale digitale video şi nu
la
audio. Recomandăm folosirea cablurilor HDMI la HDMI.
HDMI

Cablurile optice sunt folosite pentru transmisia semnalelor audio la


Optice boxele externe cu pierderi reduse de semnal.

Cablurile optice nu transmit semnale video.

Cablurile component transmit semnale analogice.

Componentă Semnalul video este separat şi transmis la terminalele roşii, verzi şi


albastre pentru a oferi imagini HD (1080i). Semnalul audio este
transmis la terminalul roşu şi alb.

Cablurile compozit transmit semnale analogice.


Compozit Semnalul video este transmis la terminalul galben, iar semnalul
audio este transmis la terminalele roşii şi albe.

Cablurile de conectare disponibile pot fi diferite în funcţie de model sau zona geografică.

- 11 -
Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor
Puteţi comuta între programele TV şi conţinutul de pe dispozitivele externe.

Sursă
La selectarea unui dispozitiv extern conectat din ecranul Sursă, va fi afişat pe ecranul televizorului conţinutul
dispozitivului selectat.

De asemenea, puteţi accesa această funcţie prin apăsarea butonului SOURCE.

Pentru a controla un dispozitiv (player Blu-ray, consolă de jocuri etc.) care acceptă controlul de la distanţă prin
telecomandă universală, conectaţi dispozitivul la portul HDMI al televizorului, apoi porniţi-l. Ieşirea afişată pe televizor este
comutată automat la ieşirea dispozitivului sau puteţi configura telecomanda universală pentru dispozitiv automat. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi ”Controlarea dispozitivelor externe cu o telecomandă Samsung - Folosirea Configurare
telecomandă universală”.

Atunci când un dispozitiv USB este conectat la un port USB, apare un mesaj pop-up pentru comutarea uşoară la conţinutul
media enumerat pe dispozitiv.

În funcţie de dispozitiv şi de zona geografică, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Editarea numelui şi a pictogramei unui dispozitiv extern


Sursă
Puteţi modifica denumirea portului unui dispozitiv extern conectat sau îl puteţi adăuga pe Primul ecran.

Configurare t…

Editare

Informaţii

Adăugare la pagina de pornire

Surse

Sursă

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

1. Deplasaţi zona de focalizare pe un dispozitiv extern conectat.


2. Apăsaţi pe butonul de direcţie sus. Următoarele funcţii devin disponibile.

Este posibil ca funcţiile disponibile să difere în funcţie de tipul portului.

- 12 -
1.
Configurare telecomandă universală

Puteţi controla dispozitivele externe conectate la televizor cu ajutorul telecomenzii Samsung. Pentru controlul
dispozitivelor externe, acestea trebuie înregistrate urmând instrucţiunile afişate pe ecran.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Controlarea dispozitivelor externe cu o telecomandă Samsung - Folosirea
Configurare telecomandă universală”.

2.
Editare

Puteţi redenumi porturile de intrare şi puteţi modifica pictogramele dispozitivului.

3.
Informaţii

Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre un dispozitiv extern.

4.
Adăugare la pagina de pornire

Puteţi adăuga denumirea portului unui dispozitiv extern la ecranul principal Primul ecran pentru o comutare mai
rapidă.

Utilizarea funcţiilor suplimentare


Puteţi utiliza următoarele funcţii din ecranul Sursă.

• Remote Access

Utilizaţi televizorul pentru a accesa PC-ul prin partajarea la distanţă a PC-ului sau Partajare ecran (Wireless).

Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Utilizarea Remote Access”.

• Ghid de conectare

Afişează instrucţiuni de conectare a dispozitivului.

Pentru mai multe informaţii despre Ghid de conectare, consultaţi „Ghid de conectare”.

• Configurare telecomandă universală

Vă permite să înregistrați dispozitivele externe la telecomanda Samsung şi să le controlaţi utilizând


telecomanda.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Controlarea dispozitivelor externe cu o telecomandă Samsung - Folosirea
Configurare telecomandă universală”.

- 13 -
Observaţii privind conexiunea
Atunci când conectaţi un dispozitiv extern, reţineţi următoarele.

Numărul de conectori, numele şi amplasarea acestora pot varia în funcţie de model.

Consultaţi manualul de operare a dispozitivului extern atunci când conectaţi dispozitivul extern la televizor. Numărul de
conectori pentru dispozitive externe şi numele şi amplasarea acestora pot varia în funcţie de producător.

Observaţii privind conectarea în cazul conexiunii HDMI

• Următoarele tipuri de cabluri HDMI sunt recomandate:

– High Speed HDMI Cable

– High Speed HDMI Cable with Ethernet

– Premium High Speed HDMI Cable

– Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet

– Ultra High Speed HDMI Cable

• Utilizaţi un cablu HDMI de 17 mm grosime sau mai subţire.

• Utilizarea unui cablu HDMI neomologat poate avea drept rezultat un ecran gol sau o eroare de conexiune.

• Este posibil ca unele cabluri şi dispozitive HDMI să nu fie compatibile cu televizorul, din cauza specificaţiilor
HDMI diferite.

• Acest televizor nu acceptă funcţia HDMI Ethernet Channel. Ethernet este o reţea locală (LAN) cu cabluri coaxiale
standardizate prin IEEE.

• Utilizaţi un cablu mai scurt de 3 m pentru a obţine cea mai bună calitate de vizionare UHD.

• Multe adaptoare grafice de computer nu au porturi HDMI, dar au porturi DVI sau DisplayPort. Dacă PC-ul dvs. nu
dispune de mufă de ieşire video HDMI, conectaţi PC-ul cu un cablu DVI-HDMI sau HDMI-DisplayPort.

• Atunci când televizorul este conectat la un dispozitiv extern cum ar fi un player DVD/BD sau un set-top box via
HDMI, modul de sincronizare a alimentării va fi activat automat. În modul de sincronizare a alimentării,
televizorul continuă să detecteze şi să conecteze dispozitivele externe prin cablul HDMI. Această funcţie poate fi
dezactivată prin deconectarea cablului HDMI din dispozitivul conectat.

În funcţie de model, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

- 14 -
Note privind conexiunea pentru computere

• Pentru informaţii despre rezoluţiile acceptate de televizor, consultaţi „Citiţi înainte de a conecta un computer
(rezoluţii acceptate)”.

• Dacă doriţi să vă conectaţi PC-ul şi televizorul în mod wireless, cele două dispozitive trebuie să fie interconectate
în aceeaşi reţea.

• Când partajaţi conţinut cu alte dispozitive pe bază de reţea, precum cele dintr-un sistem de stocare IP (protocol
de internet), este posibil ca partajarea să nu fie acceptată, de exemplu, din cauza configuraţiei, a calităţii sau a
funcţionalităţii reţelei, dacă reţeaua are un dispozitiv NAS (stocare ataşată la reţea).

Note privind conexiunea pentru dispozitive mobile

• Pentru a utiliza funcţia Smart View, dispozitivul mobil trebuie să accepte o funcţie de oglindire, cum ar fi
Oglindire ecran sau Smart View. Pentru a verifica dacă dispozitivul dvs. mobil acceptă funcţia de oglindire,
consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil.

• Pentru a utiliza Wi-Fi direct, dispozitivul mobil trebuie să fie compatibil cu funcţia Wi-Fi direct. Pentru a verifica
dacă dispozitivul dvs. mobil acceptă funcţia Wi-Fi direct, consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului mobil.

• Dispozitivul mobil şi Smart TV trebuie să fie interconectate în aceeaşi reţea.

• Utilizaţi AirPlay dacă sunteţi utilizator de iPhone sau iPad. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Sursă
Ghid de conectare Smartphone Apple AirPlay.

În funcţie de model, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

• Este posibil ca fişierele video sau audio să fie redate cu intermitenţe, în funcţie de starea reţelei.

• Când partajaţi conţinut cu alte dispozitive pe bază de reţea, precum cele dintr-un sistem de stocare IP (protocol
de internet), este posibil ca partajarea să nu fie acceptată, de exemplu, din cauza configuraţiei, a calităţii sau a
funcţionalităţii reţelei, dacă reţeaua are un dispozitiv NAS (stocare ataşată la reţea).

- 15 -
Dispozitive periferice
Conectați dispozitive externe, ca, de exemplu, o tastatură, pentru a facilita utilizarea.

Controlarea dispozitivelor externe cu o telecomandă Samsung - Folosirea


Configurare telecomandă universală
Controlarea televizorului şi a dispozitivelor externe conectate cu o telecomandă Samsung.

Sursă Configurare telecomandă universală


Puteţi controla dispozitivele externe conectate la televizor cu ajutorul telecomenzii Samsung. Pentru controlul
dispozitivelor externe, acestea trebuie înregistrate urmând instrucţiunile afişate pe ecran.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

De asemenea, puteţi utiliza funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) pentru a opera dispozitivele externe Samsung cu ajutorul
telecomenzii televizorului, fără să fie nevoie de setări suplimentare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Utilizarea
Anynet+ (HDMI-CEC)”.

Este posibil ca anumite dispozitive externe conectate la televizor să nu accepte funcţia de telecomandă universală.

Nu amplasaţi obstacole în faţa dispozitivului extern şi în faţa siglei televizorului. Această funcţie poate provoca o transmisie
necorespunzătoare a semnalelor de la telecomandă.

Televizorul memorează dispozitivul extern şi portul la care este conectat (HDMI 1, HDMI 2 etc.).

Dacă întâmpinaţi dificultăţi în controlarea dispozitivelor externe cu Configurare telecomandă universală, încercaţi să reglaţi
poziţiile dispozitivelor externe.

Este posibil ca această funcţie să nu se comporte corespunzător în funcţie de mediul de instalare a televizorului şi de
funcţiile dispozitivelor externe.

- 16 -
Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)
Controlul unui dispozitiv extern conectat prin intermediul Anynet+ (HDMI-CEC) cu ajutorul telecomenzii.

Puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru a controla dispozitivele externe conectate la televizor printr-un
cablu HDMI şi care sunt compatibile cu Anynet+ (HDMI-CEC). Reţineţi că puteţi configura şi controla Anynet+
(HDMI-CEC) numai cu telecomanda.

Conectarea unui dispozitiv extern prin Anynet+ şi utilizarea meniurilor acestuia


Setări General Manager dispozitive externe Anynet+ (HDMI-CEC) Înc. acum

1. Setaţi Anynet+ (HDMI-CEC) la Activat.

2. Conectaţi un dispozitiv compatibil HDMI-CEC la televizor.

3. Porniţi dispozitivul extern conectat.

Dispozitivul se va conecta automat la televizor. După finalizarea procesului de conectare, puteţi utiliza meniul
dispozitivului conectat cu ajutorul telecomenzii şi puteţi controla dispozitivul.

Procesul de conectare poate dura până la 2 minute.

A se citi înainte de conectarea unui dispozitiv Anynet+ (HDMI-CEC)


Dispozitivele Anynet+ (HDMI-CEC) trebuie conectate la televizor cu un cablu HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu
fie compatibile cu Anynet+ (HDMI-CEC).

Puteţi configura telecomanda universală a televizorului pentru a controla receptoare de cablu, playere Blu-ray şi sisteme
home theatre terţe care nu acceptă HDMI-CEC. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Controlarea dispozitivelor externe
cu o telecomandă Samsung - Folosirea Configurare telecomandă universală”.

Anynet+ nu poate fi utilizat pentru a controla dispozitive externe care nu acceptă HDMI-CEC.

Este posibil ca telecomanda televizorului să nu funcţioneze în anumite împrejurări. Dacă apar astfel de situaţii, setaţi din
nou dispozitivul ca dispozitiv compatibil Anynet+ (HDMI-CEC).

Anynet+ (HDMI-CEC) funcţionează numai cu dispozitive externe care acceptă HDMI-CEC şi numai când acele dispozitive
sunt fie în modul standby, fie pornite.

Anynet+ (HDMI-CEC) poate controla până la 12 dispozitive externe compatibile (până la 3 de acelaşi tip), cu excepţia
sistemelor home theatre. Anynet+ (HDMI-CEC) poate controla numai un singur sistem home theatre.

Pentru a asculta sunet pe 5.1 canale de la un dispozitiv extern, conectaţi dispozitivul la televizor prin intermediul unui cablu
HDMI şi conectaţi un sistem Home Theatre 5.1 direct la conectorul de ieşire audio digitală al dispozitivului extern.

Dacă un dispozitiv extern este configurat pentru Anynet+ şi pentru o telecomandă universală, dispozitivul poate fi controlat
numai cu ajutorul telecomenzii universale.

- 17 -
Controlul televizorului din tastatură, mouse sau din consola Gamepad
Conectarea unei tastaturi, a unui mouse sau a unei console Gamepad face mai uşoară controlarea televizorului.

Setări General Manager dispozitive externe Manager dispozitive intrare Înc. acum

Puteţi conecta o tastatură, un mouse sau o consolă gamepad pentru a face mai uşoară controlarea televizorului.

Conectarea unei tastaturi USB, a unui mouse sau a unei console gamepad
Conectaţi tastatura, mouse-ul sau consola gamepad la portul USB.

Dacă conectaţi un mouse, acesta este disponibil doar în aplicaţia Internet şi funcţia Remote Access.

Consolele gamepad XInput USB sunt acceptate.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Dispozitiv de intrare din Ghid de conectare ( Sursă Ghid de conectare
Dispozitiv de intrare).

Conectarea unei tastaturi, a unui mouse sau console gamepad Bluetooth


Setări General Manager dispozitive externe Manager dispozitive intrare Listă
dispozitive Bluetooth
Dacă dispozitivul nu a fost detectat, poziţionaţi tastatura aproape de televizor şi apoi selectaţi Reîmprospătare. Televizorul
va scana din nou dispozitivele disponibile.

În cazul în care conectaţi un mouse, acesta este disponibil numai în aplicaţia Internet.

Pentru mai multe informaţii despre modul de conectare a unui dispozitiv Bluetooth, consultaţi manualul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- 18 -
Utilizarea tastaturii şi a mouse-ului
Buton Descriere
Taste direcţionale Deplasează zona de focalizare
Tasta Windows Afişează setările televizorului
Tasta Enter Selectează sau execută un element evidenţiat
Tasta ESC Revine la ecranul anterior
Tasta F1 / F2 / F3 / F4 Butoane colorate ― / / /
Tasta F5 Afişează Primul ecran
Tasta F6 Afişează ecranul Sursă
Tasta F7 Afişează Listă de canale
Tasta F8 Anulează volumul sunetului
Tasta F9 / F10 Reglează volumul
Tasta F11 / F12 Schimbă canalul
Pagină sus / Pagină jos Derulează o pagină web afişată de aplicaţia Internet.
Disponibil numai în aplicaţia Internet. Puteţi face clic pe un meniu sau pe un link pentru a
Clic stânga
iniţia o funcţie, aşa cum procedaţi la un PC.

Disponibil numai în aplicaţia Internet. Puteţi utiliza următoarele funcţii:

Este posibil ca opţiunile afişate în meniu să difere în funcţie de elementul selectat.


Clic dreapta
• Deschideţi
• Deschidere link în filă nouă
• Activare Mod Derulare

Operaţiile importante pot fi diferite în funcţie de unele aplicaţii sau de tastatură.

- 19 -
Configurarea dispozitivelor de intrare
Setări General Manager dispozitive externe Manager dispozitive intrare
• Setări tastatură

Puteţi configura tastatura cu funcţiile Limbă tastatură şi Tip tastatură.

• Setări mouse

Puteţi configura mouse-ul cu funcţiile Buton principal şi Viteză indic..

Introducerea textului cu ajutorul tastaturii virtuale de pe ecran


Utilizaţi tastatura virtuală pentru a introduce text pe televizor.

Text recomandat

Predicţie literă următoare

Opţiuni

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

1.
Text recomandat

Când introduceţi un cuvânt pe care doriţi să-l utilizaţi ca termen de căutare, această funcţie afişează sugestii
asociate, din care puteţi alege.

- 20 -
2.
Opţiuni

Selectaţi pe ecranul tastaturii virtuale. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Opţiunile disponibile pot diferi, depinzând de funcţia care rulează în acel moment.

• Text recomandat

• Resetare date

• Examinare caractere accentuate

• Predicţie literă următoare (când se utilizează butoane direcţionale)

• Limbă

3.
Predicţie literă următoare

De fiecare dată când tastaţi un caracter pe tastatura virtuală, sunt afişate următoarele caractere care se anticipează
că vor fi tastate. Puteţi utiliza butoanele de direcţie de pe telecomandă pentru a selecta unul dintre ele.

- 21 -
Caracteristici Smart
Puteţi beneficia de diferite aplicaţii cu Smart Hub.

Utilizarea Smart Hub


Vizualizaţi descrieri ale funcţiilor de bază ale Smart Hub.

Din Smart Hub, puteţi utiliza funcţia de căutare pe internet, puteţi instala şi utiliza aplicaţii, vizualiza fotografii şi
videoclipuri, sau puteţi asculta muzică stocată pe dispozitive de stocare externe, precum şi alte funcţii.

Unele servicii Smart Hub sunt servicii plătite.

Pentru a utiliza Smart Hub, televizorul trebuie să fie conectat la Internet.

Este posibil ca unele caracteristici ale Smart Hub să nu fie acceptate, în funcţie de furnizorul de servicii, limbă sau zonă
geografică.

Întreruperile serviciului Smart Hub pot fi provocate de căderea serviciului de internet.

Pentru a utiliza Smart Hub, trebuie să acceptaţi acordul de servicii Smart Hub şi colectarea şi utilizarea informaţiilor cu
caracter personal. Dacă nu vă oferiţi acordul, nu puteţi utiliza caracteristicile şi serviciile suplimentare. Puteţi vizualiza
întregul text al Condiții și confidenţialitate navigând la Setări Condiții și confidenţialitate. Înc. acum

Dacă doriţi să încetaţi utilizarea Smart Hub, puteţi anula acordul. Pentru a anula acordul de servicii Smart Hub, selectaţi
Resetare Smart Hub ( Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Resetare Smart Hub).

- 22 -
Afişarea Primul ecran
Apăsaţi butonul .

Surse

TV HDMI 1 USB Remote Access Ghid de cone… Configurare t…

Sursă

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

Din Primul ecran puteţi rula cu uşurinţă aplicaţii care au fost utilizate anterior sau în mod frecvent. De asemenea,
aplicaţiile pot fi mutate sau şterse din acest ecran.

1. Setări
Când se deplasează zona de focalizare pe Setări,o listă de setări rapide apare deasupra părţii de sus a meniului.
Puteţi seta rapid funcţiile utilizate frecvent făcând clic pe pictograme.

• e-Manual

Puteţi deschide manualul utilizatorului integrat în televizorul dvs.

- 23 -
• Mod imagine

Puteţi selecta modul imagine care oferă cea mai bună vizionare. Pentru a modifica modul imagine, apăsaţi pe
butonul Selectaţi. Pentru a efectua reglaje fine, apăsaţi pe butonul direcţional orientat în jos, apoi selectaţi
Configurare imagine.

• Mod sunet

Puteţi selecta un mod de sunet pentru a optimiza sunetul după cum preferaţi. Pentru a modifica modul sunet,
apăsaţi pe butonul Selectaţi. Pentru a efectua reglaje fine, apăsaţi pe butonul direcţional orientat în jos, apoi
selectaţi Configurare egalizator.

• Ieşire sunet

Puteţi selecta difuzoarele pe care le utilizează televizorul pentru ieşirea audio. Pentru a modifica ieşirea audio,
apăsaţi pe butonul Selectaţi. Pentru a vă conecta la un difuzor Bluetooth, apăsaţi pe butonul direcţional
orientat în sus, apoi selectaţi Listă de difuzoare Bluetooth.

În funcţie de model sau de regiunea geografică, este posibil să nu fie acceptată conectarea difuzorului Bluetooth.

• Mod Joc

Puteţi activa modul joc pentru a optimiza setările televizorului pentru redarea jocurilor video printr-o consolă
de jocuri cum ar fi PlayStation™, Xbox™ sau Nintendo Switch™.

Pentru mai multe informaţii despre Mod Joc, consultaţi "Configurarea mediului de vizionare pentru dispozitive
externe".

Această funcţie este disponibilă numai când este utilizată sursa de intrare externă.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Subtitrare

Puteţi viziona emisiuni de televiziune cu subtitrări. Pentru a activa/dezactiva funcţia Subtitrare, apăsaţi pe
butonul Selectaţi. Pentru a rula Comenzi rapide pentru accesibilitate, apăsaţi pe butonul direcţional orientat în
sus, apoi selectaţi Comenzi rapide pentru accesibilitate.

• Limbă audio

Puteţi modifica limba audio pe care doriţi s-o auziţi. Pentru a efectua reglaje fine, apăsaţi pe butonul direcţional
orientat în jos, apoi selectaţi Accesare Opţiuni audio.

• PIP

În timpul utilizării unui dispozitiv extern conectat, puteţi viziona o emisiune TV într-o fereastră mică, de tip
imagine în imagine (PIP). Pentru a efectua reglaje fine, apăsaţi pe butonul direcţional orientat în jos, apoi
selectaţi Configurare PIP.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Reţea

Puteţi vizualiza starea curentă a conexiunii la reţea şi la internet. Apăsaţi pe butonul direcţional sus, apoi
selectaţi Stare reţea sau Setări reţea.

- 24 -
• Dimens. Imagine

Puteţi modifica dimensiunea imaginii pe care doriţi s-o vizualizaţi. Pentru a efectua reglaje fine, apăsaţi pe
butonul direcţional orientat în jos, apoi selectaţi Accesare Dimensiune imagine.

• Ton culoare

Puteţi selecta un ton de culoare potrivit pentru vizualizarea preferinţelor. Pentru a schimba tonul de culoare
dorit, apăsaţi butonul Selectaţi.

• Claritatea imaginii

Puteţi optimiza imaginea care conţine multă mişcare. Pentru a activa sau dezactiva apăsaţi pe butonul
Selectaţi. Pentru a configura opţiunile detaliate, apăsaţi butonul de direcţie sus şi apoi selectaţi Setări pentru
Claritatea imaginii.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

• Amplificator contrast

Puteţi împiedica diferenţele excesive între zonele întunecate şi luminoase de pe ecranul televizorului. Pentru a
modifica setarea Amplificator contrast, apăsaţi pe butonul Selectaţi.

• Format ieşire audio digitală

Puteţi selecta un format de ieşire pentru sunetul digital. Reţineţi că opţiunea Dolby Digital+ este disponibilă
numai prin intermediul HDMI (ARC) pentru dispozitivele externe care acceptă formatul Dolby Digital+.

Portul HDMI (ARC) poate accepta eARC pentru anumite modele.

• Spaţiu de culoare

Puteţi seta spectrul de culori pentru ecranul televizorului. Pentru a schimba spaţiu de culoare dorit, apăsaţi
butonul Selectaţi. Pentru a configura opţiunile detaliate, apăsaţi butonul de direcţie sus şi apoi selectaţi Setări
spaţiu de culoare.

• Întreținere dispozitiv

Puteţi rula Întreținere dispozitiv pentru a diagnostica şi optimiza televizorul. De asemenea, Întreținere
dispozitiv poate să verifice şi să optimizeze spaţiul de stocare al televizorului. Dacă sunt descoperite probleme,
acesta poate să apeleze numărul pentru asistenţă tehnică.

• Toate setările

Afişaţi meniul Setări.

Este posibil ca aceste funcţii să nu fie acceptate, în funcţie de model sau de zona geografică.

- 25 -
2. Sursă

Puteţi selecta un dispozitiv extern conectat la televizor.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor”.

3. Căutare
Puteţi căuta canale, programe, titluri de filme şi aplicaţii din Smart Hub.

Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.

4. Apps
Puteţi beneficia de o gamă variată de conţinut, inclusiv ştiri, evenimente sportive, buletine meteorologice şi jocuri,
instalând aplicaţiile corespunzătoare pe televizor.

Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Utilizarea serviciului Apps”.

5.
Start

Acest meniu apare prima dată când apăsaţi pe butonul . Apoi, puteţi utiliza rapid oricare dintre opţiunile Contul
Samsung, Notificare sau Privacy Choices.

• Contul Samsung

Accesaţi ecranul Contul Samsung pentru a crea un cont nou sau pentru a vă deconecta din contul dvs.

Pentru mai multe informaţii despre Contul Samsung, consultaţi „Utilizarea unui cont Samsung account”.

• Notificare

Puteţi vizualiza o listă a notificărilor pentru toate evenimentele care se produc la televizorul dvs. O notificare
apare pe ecran atunci când este momentul să descărcaţi un program planificat sau la producerea unui
eveniment la un dispozitiv înregistrat.

Dacă deplasaţi zona de focalizare la Notificare, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi, o fereastră de notificare apare
în partea dreaptă şi devin disponibile următoarele funcţii:

– Şterg. globală

Puteţi şterge toate notificările.

– Setări

Puteţi selecta serviciile pentru care doriţi să fiţi notificat.

Atunci când selectaţi Permitere sunet, notificările sunt afişate cu un sunet de notificare.

• Privacy Choices

Puteţi vizualiza şi seta politica de confidenţialitate pentru Smart Hub şi diverse alte servicii.

- 26 -
6.
Universal Guide

Universal Guide este o aplicaţie care vă permite să căutaţi şi să beneficiaţi de conţinut diferit, cum ar fi emisiunile
de televiziune, dramele şi filmele, toate într-un singur loc. Aplicaţia Universal Guide poate recomanda conţinut
conform preferinţelor dvs.

Puteţi utiliza această funcţie pe dispozitivul dvs. mobil cu aplicaţia Samsung SmartThings.

Pentru a beneficia de conţinutul acestor aplicaţii pe televizor, acestea trebuie instalate pe televizor.

Atunci când vizionaţi un anumit conţinut plătit, este nevoie să realizaţi o plată utilizând aplicaţia asociată.

Unele conţinuturi pot fi restricţionate în funcţie de condiţiile reţelei dvs. şi de abonamentele la canalele cu plată.

Controlul parental este necesar atunci când copiii utilizează acest serviciu.

Imaginile pot părea neclare în funcţie de starea reţelei furnizorului de servicii.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- 27 -
Mutare

Ştergere

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

7.
Mutarea unui element în Primul ecran

Deplasaţi zona de focalizare pe aplicaţia pe care doriţi să o mutaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Selectaţi de
pe telecomandă, apoi selectaţi Mutare în meniul cu opţiuni. Mutaţi aplicaţia în poziţia dorită prin apăsarea pe
butonul direcţional stânga sau dreapta, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Aplicaţia selectată va fi mutată în ecranul
principal.

În regiunile care nu acceptă aplicaţia Universal Guide, apăsaţi pe butonul direcţional orientat în jos de pe telecomandă.

8.
Eliminarea unui element din Primul ecran

Deplasaţi zona de focalizare pe aplicaţia pe care doriţi să o ştergeţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Selectaţi de
pe telecomandă, apoi selectaţi Ştergere în meniul cu opţiuni. Aplicaţia selectată va fi ştearsă.

Puteţi adăuga aplicaţiile pe care doriţi să le utilizaţi frecvent în Primul ecran, utilizând Apps. Pentru a adăuga aplicaţiile dvs.
preferate în Primul ecran, consultaţi „Gestionarea aplicaţiilor instalate”.

- 28 -
Lansarea automată a Smart Hub
Setări General Caracteristici Smart Executare automată Smart Hub Înc. acum

Atunci când setaţi Executare automată Smart Hub la Activat, televizorul afişează Primul ecran automat când îl
porniţi. Puteţi activa sau dezactiva această funcţie. Apăsaţi pe butonul Selectaţi de la meniul curent.

Lansarea automată a ultimei aplicaţii utilizate


Setări General Caracteristici Smart Rulare automată a ultimei aplicaţii Înc. acum

Dacă Rulare automată a ultimei aplicaţii este setat la Activat, ultima aplicaţie utilizată este executată automat
atunci când porniţi televizorul. Puteţi activa sau dezactiva această funcţie. Apăsaţi pe butonul Selectaţi de la meniul
curent.

Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată, în funcţie de aplicaţie.

Testarea conexiunilor Smart Hub


Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test de conexiune
Smart Hub Înc. acum

Resetarea Smart Hub


Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Resetare Smart Hub
Înc. acum

Puteţi reseta setările Smart Hub. Pentru a reseta Smart Hub, introduceţi codul PIN. PIN-ul implicit este „0000” (pentru
Franța și Italia: „1111”). Puteţi seta codul PIN din Setări General Manager sistem Schimbare cod PIN.

- 29 -
Utilizarea unui cont Samsung account
Creaşi şi gestionaţi propriul dvs. cont Samsung account.

Setări General Manager sistem Contul Samsung Înc. acum

Puteţi vizualiza întregul text din Condiții și confidenţialitate din Setări General Manager sistem Contul
Samsung Contul meu Termeni şi cond., Pol. de confid. după conectarea la contul dvs. Samsung.

Puteţi crea un cont Samsung la http://account.samsung.com. Dacă deţineţi un cont, puteţi folosi acelaşi ID atât pe televizor
cât şi pe site-ul web Samsung.

Conectarea la un cont Samsung


Setări General Manager sistem Contul Samsung Conectaţi-vă

Crearea unui cont nou


Setări General Manager sistem Contul Samsung Creare cont
Înregistraţi-vă pentru un cont Samsung pe mobil sau PC. Vizitaţi: https://account.samsung.com

- 30 -
Gestionarea contului dvs. Samsung
Setări General Manager sistem Contul Samsung Contul meu
Când vă conectaţi la contul Samsung puteţi utiliza următoarele funcţii:

• Deconectaţi-vă

Atunci când televizorul este folosit de mai multe persoane, puteţi să vă deconectaţi din contul dvs. pentru a
împiedica alte persoane să vă vizualizeze contul.

Pentru a vă deconecta din Contul Samsung ( Setări General Manager sistem Contul Samsung),
deplasaţi focalizarea pe pictograma contului, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Când apare o fereastră pop-up, selectaţi
Deconectaţi-vă.

• Editare profil

Puteţi edita informaţiile contului.

Pentru protejarea informaţiilor cu caracter personal, accesaţi Editare profil, apoi Sign-in Method trebuie setată la
Selectare imagine de profil şi introducere parolă (securitate înaltă).

Dacă doriţi ca televizorul să se conecteze automat la contul dvs. la fiecare pornire, faceţi clic pe Rămâneţi conectat.

• Informaţii plată

Puteţi vizualiza sau gestiona informaţiile dvs. de plată.

• Backup

Puteţi efectua o copie de siguranţă a setărilor televizorului în stocarea Samsung Cloud. La resetarea sau
înlocuirea televizorului, puteţi restabili setările acestuia cu setările salvate.

• Sincronizare internet

Odată ce vă conectaţi la contul Samsung account şi configuraţi setările Sincronizare internet, vă puteţi partaja
favoritele şi marcajele de site-ul web pe care le-aţi înregistrat pe celelalte dispozitive.

• Eliminare cont

Puteţi şterge un cont de pe televizor. Deşi contul Samsung a fost şters de pe televizor, nu veţi fi dezabonat.
Pentru a vă dezabona de la contul dvs. Samsung, vizitaţi site-ul Samsung Accounts (http://
account.samsung.com).

• Termeni şi cond., Pol. de confid.

Puteţi vizualiza acordul cu utilizatorul şi politica de confidenţialitate.

Pentru mai multe informaţii despre termeni şi condiţii, politica de confidenţialitate, selectaţi Vizualizaţi detaliile.

- 31 -
Utilizarea Remote Access
Utilizaţi televizorul pentru a vă accesa PC-ul prin PC la distanţă, Partajare ecran (Wireless) sau Serviciu cloud.

Sursă Remote Access


Puteţi utiliza televizorul pentru a vă accesa PC-ul prin PC la distanţă, Partajare ecran (Wireless) sau Serviciu cloud.

Pentru utilizare fluentă, ca pe computer, conectaţi dinainte o tastatură şi un mouse la televizorul dvs.

Remote Access secured by Knox

Cu ajutorul acestei funcții, accesați PC-ul la distanță și resursele pentru lucru.


Înainte de a începe, conectați o tastatură și un mouse la TV.

Funcții recomandate

PC la distanţă Partajare ecran Office 365


(Wireless)

Servicii cloud adăugate

Adăugare serviciu
cloud

Conectarea unui PC la distanţă


Asigură protocolul Conexiune desktop la distanţă (Remote Desktop Connection – RDP) pentru conectarea de la
distanţă la un PC care rulează pe Windows, respectiv Lucru pe computer prin reţea virtuală (Virtual Network
Computing – VNC) pentru un PC care rulează pe Mac. Pentru a vă conecta de la distanţă la un PC, trebuie să
introduceţi adresa IP a PC-ului aflat la distanţă sau să selectaţi un profil salvat. Introduceţi numele de utilizator şi
parola corecte şi selectaţi un protocol corect. Dacă există computer care poate fi accesat prin aceeaşi reţea, IP-ul şi
protocolul găsite sunt afişate.

Pentru a înregistra un calculator folosit frecvent, deplasaţi focalizarea pe Gestionare profiluri de utilizator, apoi apăsaţi
pe butonulSelectaţi. Când apare o fereastră pop-up, selectaţi Adăugare, apoi introduceţi datele calculatorului.

Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să selectaţi Permite conexiuni la distanţă pe acest computer în avans pe PC-ul cu
Windows la care doriţi să conectaţi televizorul.

Când PC-ul dvs. intră în modul de economisire a energiei, conexiunea nu este disponibilă. Se recomandă anularea modului
de economisire a energiei.

• Sistem de operare Windows:

1. Faceţi clic dreapta pe pictograma Computerul meu pe desktop sau în Windows Explorer, apoi faceţi clic pe
Proprietăţi.
2. Faceţi clic pe Setări complexe de sistem. Apare fereastra Proprietăţi sistem.
3. Faceţi clic pe fila La distanţă, apoi selectaţi Se permit conexiunile Asistenţă la distanţă la acest computer.

- 32 -
• Sistem de operare Mac:

1. Selectaţi Meniu Preferinţe sistem, apoi faceţi clic pe Partajare.


2. Selectaţi caseta Partajare ecran.
3. Rulaţi aplicaţia de schimbare a rezoluţiei, descărcată din App Store, apoi schimbaţi rezoluţia la 1440 x 900
sau mai mică.

Dacă nu schimbaţi rezoluţia în Mac OS, este posibil să apară imaginea anterioară în timpul conectării cu un computer la
distanţă.

Conexiunea la distanţă la un PC care rulează pe Windows prin intermediul protocolului RDP este posibilă numai pentru
Windows 7 sau ulterior. De asemenea, sistemul de operare trebuie să fie versiunea Professional sau o versiune superioară.

Conexiunea la distanţă la un PC care rulează pe Mac prin intermediul protocolului VNC este posibilă numai pentru Mac OS X
10.5 sau o versiune ulterioară.

Se recomandă conectarea la reţeaua prin cablu, deoarece imaginea sau sunetul se pot întrerupe, în funcţie de starea reţelei.

Redarea de conţinut multimedia pe un PC la distanţă


Când mutaţi cursorul mouse-ului în partea superioară a ecranului, după accesarea unui computer la distanţă, apare
bara superioară. Când faceţi clic pe pictograma de folder de partajare de pe bara superioară, apar folderele
partajate în Windows sau Mac OS. Puteţi reda orice conţinut media dintr-un folder.

Pentru mai multe informaţii despre redarea conţinutului multimedia, consultaţi „Redarea fotografiilor/a videoclipurilor/a
muzicii”.

Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să fi fost activată opţiunea de partajare folder pe computerul accesat, după
cum este indicat mai jos:

• Sistem de operare Windows:

1. Rulaţi Windows Explorer şi navigaţi la folderul de partajat.


2. Faceţi clic dreapta pe folder şi apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
3. După ce apare fereastra Proprietăţi, faceţi clic pe fila Partajare, apoi faceţi clic pe Partajare complexă.
4. După ce apare fereastra Partajare complexă, selectaţi caseta Se partajează acest folder.

• Sistem de operare Mac:

1. Selectaţi Meniu Preferinţe sistem, apoi faceţi clic pe Partajare.


2. Selectaţi caseta Partajare fişiere.
3. Pentru a selecta un folder pentru partajare, faceţi clic pe butonul Adaugă+ din partea inferioară.
4. Selectaţi un folder, apoi faceţi clic pe Adaugă+.

Se recomandă conectarea la reţeaua prin cablu, deoarece imaginea sau sunetul se pot întrerupe, în funcţie de starea reţelei.

- 33 -
Utilizarea Partajare ecran (Wireless)
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a regla setările calculatorului şi pentru a conecta wireless televizorul la
calculator.

Această funcţie este disponibilă numai la televizoarele care acceptă partajarea wireless a ecranului.

Această funcţie este acceptată de Windows 10.

Utilizarea Office 365


Puteţi citi sau crea un document după ce accesaţi site-ul web Office 365.

Rulaţi browserul în modul ecran complet.

Nu este posibilă modificarea URL-ului pe pagina Office 365.

Adăugarea serviciului cloud


Selectaţi pictograma Adăugare serviciu cloud. Utilizând funcţia de marcare a browserului, puteţi adăuga sau şterge
linkul către serviciul cloud la sau din Remote Access.

Pentru a adăuga serviciul cloud, trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Samsung.

Numărul de servicii cloud care pot fi adăugate la Remote Access este limitat.

- 34 -
Utilizarea Serviciu cloud
Puteţi accesa serviciul cloud prin selectarea pictogramei serviciului cloud adăugate la Remote Access.

Ecranul de pe pagina web poate fi diferit de cel al unui computer.

Puteţi copia şi lipi orice text. Unele formate de imagine sunt acceptate.

Pentru conectare facilă şi securizată la Serviciu cloud, se acceptă şi Remote Access Pass, precum şi Samsung Pass.

Setarea Samsung Pass sau Remote Access Pass.

Setaţi Samsung Pass sau Remote Access Pass la Utilizare în Sursă Remote Access Rulaţi browserul Remote
Access (de asemenea, selectaţi Office 365 sau Adăugare serviciu cloud) Meniu Internet Setări.

Remote Access Pass vă permite să gestionaţi cu uşurinţă ID-ul şi parola pentru serviciul cloud, fără autentificare biometrică
pe dispozitive mobile. Pentru aceasta, trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Samsung. Parola este criptată pentru stocarea
în siguranţă în televizorul dvs.

Totuşi, conectarea la Remote Access Pass este posibil să nu funcţioneze, în funcţie de politica site-ului.

Pentru a accesa securizat serviciul cloud, puteţi să utilizaţi închiderea automată a browserului sau să ştergeţi jurnalul
istoric.

Înainte de a accesa serviciul cloud, consultaţi „Citiţi înainte să utilizaţi funcţia Internet”.

Serviciul cloud acceptă următoarele comenzi rapide de la tastatură:

• F1: Revine la ecranul principal al Remote Access.

• F8: Dezactivarea sunetului.

• F9/F10: Reglează volumul.

• F11: Trecerea de la ecran complet la ecran implicit.

- 35 -
Utilizarea serviciului Apps
Descărcaţi şi executaţi diferite aplicaţii din Smart Hub.

Apps
Puteţi beneficia de o gamă variată de conţinut, inclusiv ştiri, evenimente sportive, buletine meteorologice şi jocuri,
instalând aplicaţiile corespunzătoare pe televizor.

Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.

Când Smart Hub este lansat pentru prima dată, aplicaţiile implicite sunt instalate automat. Aplicaţiile implicite pot diferi în
funcţie de zona geografică.

Apps

Sugestia editorului

Cele mai populare

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

1. Contul Samsung
Accesaţi ecranul Contul Samsung pentru a crea un cont nou sau pentru a vă deconecta din contul dvs.

Dacă sunteţi deconectat din contul dvs. Samsung, selectaţi Conectaţi-vă pentru a vă conecta.

Dacă doriţi să descărcaţi aplicaţii noi utilizând Apps, conectaţi-vă mai întâi la contul dvs. Samsung.

2. Căutare aplicaţii
Puteţi căuta aplicaţiile disponibile.

3. Setări
Puteţi gestiona aplicaţiile instalate.

- 36 -
Instalarea unei aplicaţii
1. Accesaţi aplicaţia pe care doriţi să o instalaţi şi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Va apărea ecranul cu informaţii
detaliate.

2. Selectaţi Instalare. La finalizarea instalării, se deschide meniul Deschideţi.

3. Selectaţi Deschideţi pentru a rula imediat aplicaţia.

Puteţi vizualiza aplicaţiile instalate pe ecranul Setări.

Dacă memoria televizorului este insuficientă, puteţi instala anumite aplicaţii specifice pe un dispozitiv USB.

Puteţi executa o aplicaţie instalată pe un dispozitiv USB numai când dispozitivul USB este conectat la televizor. Dacă
dispozitivul USB este deconectat când aplicaţia este în execuţie, aplicaţia este întreruptă.

Nu puteţi executa pe un PC sau pe un alt televizor o aplicaţie instalată pe un dispozitiv USB.

Lansarea unei aplicaţii


Puteţi executa aplicaţia dorită din meniul Aplicaţii descărcate.

Pictogramele de mai jos apar în pictograma aplicaţiei selectate şi indică următoarele:

– : Aplicaţia este instalată pe un dispozitiv USB.

– : Aplicaţia are o parolă.

– : Aplicaţia trebuie actualizată.

– : Aplicaţia acceptă funcţia de oglindire.

- 37 -
Gestionarea aplicaţiilor instalate
Selectaţi Setări din Apps. Puteţi gestiona aplicaţiile instalate.

Setări
Drepturi de autor Actualizare automată : ACTIVAT

Ştergere

Adăugare la pagina de pornire

Blocare

Mutare

Reinstalare

Vizualizaţi detaliile

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

1.
Eliminarea unei aplicaţii

1. Selectaţi o aplicaţie de şters.

2. Selectaţi Ştergere.

Aplicaţia selectată va fi ştearsă.

Când eliminaţi o aplicaţie, asiguraţi-vă că eliminaţi şi datele aferente aplicaţiei respective.

Aplicaţiile standard nu pot fi dezinstalate.

2.
Adăugarea aplicaţiilor la Primul ecran

1. Selectaţi o aplicaţie de adăugat.

2. Selectaţi Adăugare la pagina de pornire.

3. După afişarea ecranului principal, mutaţi aplicaţia selectată la locaţia dorită.

4. Apăsaţi pe butonul Selectaţi.

Aplicaţia selectată este adăugată la Primul ecran.

Dacă aplicaţia selectată a fost deja adăugată la Primul ecran, această funcţie este dezactivată.

- 38 -
3.
Blocarea şi deblocarea aplicaţiilor

1. Selectaţi o aplicaţie de blocat sau de deblocat.

2. Selectaţi Blocare/Deblocare.

Aplicaţia selectată este blocată sau deblocată.

Pentru a bloca sau debloca o aplicaţie, introduceţi codul PIN. PIN-ul implicit este „0000” (pentru Franța și Italia: „1111”).
Puteţi seta codul PIN din Setări General Manager sistem Schimbare cod PIN.

4.
Mutarea aplicaţiilor

1. Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi s-o mutaţi.

2. Selectaţi Mutare.

3. Deplasaţi aplicaţia în locaţia dorită.

4. Apăsaţi pe butonul Selectaţi.

Aplicaţia selectată va fi mutată.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

5.
Reinstalarea unei aplicaţii

1. Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o reinstalaţi.

2. Selectaţi Reinstalare.

Reinstalarea va porni.

6.
Verificarea detaliilor cu privire la informaţiile unei aplicaţii

1. Selectaţi aplicaţia de verificat.

2. Selectaţi Vizualizaţi detaliile.

Va fi afişat ecranul cu informaţii despre aplicaţie.

Puteţi evalua o aplicaţie în ecranul Vizualizaţi detaliile.

7.
Actualizarea automată a aplicaţiilor

Pentru a actualiza automat aplicaţiile instalate, setaţi Actualizare automată la ACTIVAT.

Actualizarea automată este disponibilă doar atunci când televizorul este conectat la internet.

- 39 -
Utilizarea aplicaţiei Galerie
Vizualizaţi fotografii şi videoclipuri sincronizate cu Samsung Cloud.

Galerie

Galerie Vizualizare: zilnică

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

Puteţi urmări diferite categorii de conţinut sincronizate cu un dispozitiv mobil compatibil cu Samsung Cloud.
Tipurile de conţinut disponibil sunt fotografiile, videoclipurile, relatările şi alte categorii de conţinut partajate prin
grupurile dvs.

Dacă aţi partajat conţinut de la grupurile dvs., le puteţi accesa în notificări.

Pentru a utiliza aplicaţia Galerie, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung account care utilizează Samsung Cloud.

Pentru a utiliza această funcţie este necesar codul PIN.

1. Deschideţi categoria
Accesaţi în partea de sus a ecranului, utilizând butoanele direcţionale de la telecomandă pentru a vizualiza după
categorii conţinutul sincronizat cu Samsung Cloud.

2.
Vizualizare: zilnică / Vizualizare: lunară

Sortaţi conţinutul după zi sau după lună.

3. Contul Samsung
Accesaţi ecranul Contul Samsung pentru a crea un cont nou sau pentru a vă deconecta din contul dvs.

Dacă sunteţi deconectat din contul dvs. Samsung, selectaţi Conectaţi-vă pentru a vă conecta.

4. Setări Gallery
Setaţi un cod PIN pentru blocarea ecranului, astfel încât să restricţionaţi accesul la aplicaţia Galerie sau la
vizualizarea termenilor şi a condiţiilor.

- 40 -
Utilizarea aplicaţiei SmartThings
Monitorizaţi şi configuraţi dispozitivele inteligente pe care le-aţi conectat la serviciul SmartThings.

SmartThings

Toate dispozitivele

Scene

Listă dispozitive

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

De la televizor, puteţi monitoriza şi configura dispozitivele inteligente pe care le-aţi conectat la serviciul
SmartThings prin intermediul aplicaţiei SmartThings instalate pe aceasta. Puteţi primi notificări cu privire la starea
dispozitivelor dvs. conectate.

Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Samsung.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

1.
Listă de selecţie a locaţiei

Apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru a identifica toate dispozitivele conectate sau dispozitivele specifice unei
anumite locaţii.

2. Contul Samsung
Accesaţi ecranul Contul Samsung pentru a crea un cont nou sau pentru a vă deconecta din contul dvs.

Dacă sunteţi deconectat din contul dvs. Samsung, selectaţi Conectaţi-vă pentru a vă conecta.

- 41 -
3. Setări
Activaţi sau dezactivaţi notificările pentru dispozitivele inteligente conectate.

4.
Scene

Controlaţi mai multe dispozitive cu o comandă, după setarea scenelor cu ajutorul aplicaţiei SmartThings de pe
dispozitivul mobil.

5.
Listă dispozitive

Vizualizaţi o listă a dispozitivelor inteligente conectate şi stările acestora.

Puteţi adăuga şi controla dispozitivele noi prin aplicaţia SmartThings de pe dispozitivul dvs. mobil. Puteţi să
verificaţi şi să controlaţi diverse dispozitive cum ar fi difuzorul, dispozitivele inteligente (dispozitivele IoT) şi
aparatele electrocasnice înregistrate pe server. Pentru mai multe detalii, consultaţi ghidul de utilizare a aplicaţiei
SmartThings de pe dispozitivul mobil.

Controlul televizorului cu aplicaţia mobilă SmartThings


Puteţi să înregistraţi televizorul şi să utilizaţi unele caracteristici ale acestuia prin intermediul aplicaţiei
SmartThings de pe dispozitivul mobil.

Utilizarea e-Manual
Controlaţi şi citiţi manualul integrat în televizorul dvs.

Lansarea e-Manual
Setări Asistenţă Deschidere e-Manual
Puteţi vizualiza documentul e-Manual integrat, care conţine informaţii despre caracteristicile cheie ale
televizorului.

Puteţi să descărcaţi o copie a manualului e-Manual de pe site-ul web Samsung pentru vizualizarea sau tipărirea pe PC sau
dispozitivul mobil (http://www.samsung.com).

Anumite ecrane ale meniului nu pot fi accesate din e-Manual.

- 42 -
Utilizarea butoanelor din e-Manual

e-Manual

Ghid Depanare Prima utilizare Vizualizate recent Întrebări frecvente

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

1. (Căutare)
Selectaţi un element din rezultatele căutării pentru a încărca pagina corespunzătoare.

2. (Harta site-ului)

Acesta afişează lista pentru fiecare element din e-Manual.

3. (Index)

Selectaţi un cuvânt cheie pentru a naviga la pagina relevantă.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

4.
Trecerea la Întrebări frecvente

Puteţi să găsiţi secţiunea de depanare pentru simptomul selectat.

5. (Vizualizate recent)
Selectaţi un subiect din lista subiectelor recent vizualizate.

- 43 -
e-Manual

Internet
Navigaţi pe internet de pe televizorul dvs.

Înainte de a folosi internetul, consultaţi „Citiţi înainte să utilizaţi Internetul”.

Cuvintele scrise cu albastru (de ex., Internet) indică un element de meniu.

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

6. (Înc. acum)
Vă permite să accesaţi elementul de meniu corespunzător şi să testaţi imediat funcţia.

7. (Asociaţi)
Accesaţi imediat un subiect subliniat menţionat într-o pagină e-Manual.

- 44 -
Utilizarea Internet
Navigaţi pe internet de pe televizorul dvs.

Internet
Când rulaţi Internet, puteţi vizualiza site-urile recent vizitate sau recomandările prevăzute. La selectarea unui site
web dorit, veţi obţine acces imediat la acesta.

Puteţi utiliza funcţia Internet mai uşor după ce conectaţi o tastatură şi un mouse.

Paginile web pot diferi de cele afişate pe un PC.

Înainte de a utiliza Internet, consultaţi "Citiţi înainte să utilizaţi funcţia Internet".

Aplicaţia Internet are un Samsung Pass încorporat ( Internet Meniu Internet Setări Samsung Pass). Cu Samsung
Pass, vă puteţi conecta cu uşurinţă şi în siguranţă la site-ul web. Când vizitaţi din nou site-ul web, vă puteţi conecta cu
autentificarea biometrică Samsung Pass de pe dispozitivul mobil fără să introduceţi ID-ul şi parola. Cu toate acestea, s-ar
putea ca această conectare cu permisul Samsung Pass să nu funcţioneze, în funcţie de politica site-ului web. În acest scop,
trebuie să vă fi conectat la dispozitivul mobil cu un cont Samsung înregistrat în Samsung Pass.

- 45 -
Redarea fotografiilor/a videoclipurilor/a muzicii
Redaţi conţinut media stocat pe televizor, pe dispozitive USB, dispozitive mobile, camere, PC-uri etc.

Sursă Dispozitiv conectat Înc. acum

Samsung USB
Samsung USB

Filtraţi după : Toate Sortare după : Titlu Opţiuni

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

Puteţi reda conţinut media salvat pe dispozitivele de stocare, precum dispozitive USB, dispozitive mobile şi camere
la televizor.

Nu puteţi reda conţinut media în cazul în care conţinutul sau dispozitivul de stocare nu este acceptat de televizor. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi ”Citiţi înainte de a reda fişiere foto, video sau muzicale”.

Efectuaţi o copie de siguranţă a fişierelor importante înainte de a conecta un dispozitiv USB. Compania Samsung nu este
responsabilă pentru fişiere deteriorate sau pierdute.

Pe ecranul Listă conţinut media al unui dispozitiv de stocare, puteţi folosi următoarele funcţii.

1.
Filtraţi după

Filtrează conţinutul media după tipul acestuia.

- 46 -
2.
Sortare după

Sortează lista de conţinut după Titlu, Dată sau Canal.

În funcţie de tipul de dispozitiv extern, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

3.
Opţiuni

Şterge sau redă conţinutul media selectat din lista de conţinut media. Dacă selectaţi Reîmprospătare, lista de
conţinut va fi reîncărcată.

Redarea conţinutului multimedia de pe un computer sau dispozitiv mobil


1. Selectaţi un dispozitiv cu conţinut media în Sursă. Va fi afişată lista cu conţinut media de pe dispozitiv.

2. Selectaţi un articol de conţinut media de pe listă.

Conţinutul selectat este redat.

În funcţie de metoda de codare sau de formatul fişierului, este posibil ca conţinutul să nu poată fi redat. De asemenea, şi
anumite funcţii ar putea fi restricţionate.

Conţinutul stocat pe dispozitivele conectate la televizor prin intermediul reţelei poate fi redat intermitent, datorită
problemelor de comunicare din reţea. În acest caz, utilizaţi un dispozitiv USB.

Redarea conţinutului multimedia de pe un dispozitiv USB


1. Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB.

2. Atunci când pe ecran este afişat un mesaj pop-up, selectaţi Răsfoire pentru a trece cu uşurinţă la lista de
conţinut multimedia stocată pe dispozitiv.

Dacă un dispozitiv USB care conţine conţinutul pe care doriţi să-l redaţi este conectat deja la televizor, selectaţi
dispozitivul USB în ecranul Sursă.

3. Selectaţi din listă un element de conţinut pe care doriţi să-l redaţi.

Conţinutul selectat este redat.

- 47 -
Ascultaţi sunetul dispozitivului mobil prin intermediul difuzorului televizorului utilizând Sound
Mirroring
1. Căutaţi şi conectaţi-vă televizorul din lista de dispozitive (Bluetooth) de pe dispozitivul mobil.

2. Selectaţi conţinutul media pentru a fi redat pe dispozitivul mobil.

Conţinutul media selectat este redat prin difuzoarele televizorului.

Dacă televizorul şi bara de sunet sunt conectate wireless, este posibil ca funcţionarea să fie restricţionată.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Butoane şi funcţii disponibile la redarea de conţinut multimedia


Apăsaţi butonul Selectaţi în timp ce se redă orice conţinut video sau foto. Apar următoarele butoane.

Este posibil ca butoanele şi funcţiile să nu fie acceptate, în funcţie de model sau de zona geografică.

Butoanele şi funcţiile disponibile pot diferi în funcţie de tipul de conţinut mediat redat sau vizionat.

• Pauză / Redaţi

Întrerupe sau redă conţinutul multimedia. Puteţi utiliza următoarele funcţii când secvenţa video este întreruptă.
Reţineţi că, la întreruperea redării video, televizorul nu redă sunetul.

– Derulare lentă înapoi sau Derulare lentă înainte: Permite redarea unei secvenţe video la viteză redusă,
înapoi sau înainte, prin selectarea butonului sau . Există 3 viteze de redare. Pentru a modifica viteza de
redare, apăsaţi pe opţiune în mod repetat. Pentru a reveni la viteza normală, selectaţi opţiunea sau
apăsaţi butonul .

• Salt înapoi / Salt înainte

Apăsaţi pe butonul de direcţie sus pentru a deplasa focalizarea pe bara de control al redării şi apoi selectaţi
butonul de direcţie stânga sau dreapta din bara de control al redării pentru a vă deplasa cu 10 secunde înapoi sau
înainte în videoclip.

- 48 -
• Accesaţi o anumită secţiune de redare, deplasaţi focalizarea la bara de redare, apoi selectaţi una dintre cele cinci
miniaturi.

În funcţie de formatul de fişier, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

• Stop

Opriţi conţinutul redat.

• Înapoi / Înainte

Afişează conţinutul multimedia anterior sau următor.

• Derulaţi înapoi / Derulare înainte

Derulează conţinutul multimedia înapoi sau înainte. Pentru a creşte viteza de derulare rapidă înainte sau înapoi
de până la 3 ori mai mare decât cea normală, selectaţi butonul în mod repetat. Pentru a reveni la viteza normală,
selectaţi opţiunea sau apăsaţi butonul .

• Repetare

Redă conţinutul multimedia curent în mod repetat sau toate fişierele de conţinut multimedia din acelaşi folder în
mod repetat.

• Amestec.

Redă fişierele muzicale în ordine aleatorie.

- 49 -
• Dezact. img.

Redă fişiere de muzică cu ecranul oprit.

• Încadrare ecran

Potriveşte dimensiunile unei fotografii cu cele ale ecranului.

• Rotire la stânga / Rotire la dreapta

Roteşte o fotografie spre stânga sau dreapta.

• Mărire

Măreşte o fotografie.

• Muzică de fond

Întrerupe sau reia muzica de fundal în timp ce televizorul afişează fotografii.

Această funcţie este disponibilă după activarea opţiunii Muzică de fond.

• Opţiuni

Opţiunile disponibile pot fi diferite, în funcţie de model şi de conţinut.

Funcţie Descriere

Setează viteza de expunere a diapozitivelor.


Viteză expunere
Dacă există un singur fişier de imagine pe dispozitivul USB, expunerea de diapozitive nu este
diapozitive
redată.

Aplică efecte de tranziţie la diaporamă.


Efect diapozitive Dacă există un singur fişier de imagine pe dispozitivul USB, expunerea de diapozitive nu este
redată.

Redă muzica de fundal pe care o setaţi în fereastra pop-up, în timp ce televizorul afişează
fotografii.

Muzică de fond Fişierele cu muzică trebuie să fie salvate în acelaşi dispozitiv USB ca şi fişierele foto.

Pentru întreruperea muzicii de fundal, selectaţi Muzică de fond de la baza ecranului de


redare.

Puteţi să setaţi opţiunile detaliate pentru subtitrare cum ar fi limba, sincronizarea, dimensiunea şi
Subtitrări culoarea.

Dacă subtitrările nu sunt afişate corect, verificaţi setările de codare.

Rotire Roteşte clipul video.

Modifică limba audio.


Limbă audio Această funcţie este disponibilă numai dacă secvenţa video acceptă sunetul cu piste
multiple.

Informaţii Afişează informaţii detaliate despre conţinutul multimedia curent.

- 50 -
Vizionarea la televizor
Puteţi utiliza funcţii care vă sporesc confortul, în timp ce vizionaţi programe TV. În plus, puteţi edita lista de canale
sau crea liste de canale preferate.

Utilizarea Ghid
Vizualizarea unei prezentări generale a grilei de programe a fiecărui canal.

TV live Ghid Înc. acum

Recomandat

Ghid Listă de canale

Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de model şi de zona geografică.

- 51 -
În meniul Ghid, puteţi vizualiza grilele zilnice de program pentru fiecare post, vizualiza informaţii despre programe,
alege un program de vizionat şi programa o vizionare.

Pentru a vizualiza meniul Ghid când vizionaţi emisiuni TV, apăsaţi pe butonul GUIDE de pe telecomandă.

Pentru a vizualiza informaţii despre canalele analogice şi funcţiile acestora din meniul Ghid, trebuie să finalizaţi setările
pentru furnizorul de servicii la configurarea iniţială a televizorului.

Pentru a vizualiza meniul Ghid, trebuie să setaţi mai întâi ora televizorului ( Setări General Manager sistem
Ora Oră).

Este posibil ca setările pentru furnizorul de servicii din configurarea iniţială să nu fie acceptate în zona dvs. geografică.

Deplasaţi focalizarea la programul dorit din Ghid, apoi ţineţi apăsat pe butonul Selectaţi. Puteţi utiliza următoarele
funcţii:

• Vizionare cu programare

Puteţi programa vizionarea unui program difuzat planificat.

• Anulare vizionare programată

Puteți anula vizionările programate.

• Vizualizaţi detaliile

Puteţi vedea informaţii detaliate despre programul selectat. Informaţiile pot diferi sau pot să nu fie furnizate în
funcţie de semnalul de transmisie.

- 52 -
Setarea unei Vizionare cu programare
Configuraţi televizorul pentru a afişa un anumit canal sau program la o anumită dată şi oră.

apare în dreptul programelor care au fost configurate pentru funcţia vizionare cu programare.

Pentru a configura o vizionare programată, trebuie să setaţi mai întâi ora televizorului ( Setări General
Manager sistem Ora Oră).

Utilizarea opţiunilor de vizionare programată din ecranul ghidului


Din ecranul Ghid, selectaţi un program pe care doriţi să-l vizionaţi, apăsaţi prelung butonul Selectaţi, apoi selectaţi
Vizionare cu programare din meniul pop-up care este afişat.

Utilizarea opţiunilor de programare în timpul vizionării unei emisiuni


Apăsaţi butonul Selectaţi în timp ce vizionaţi programe TV. Apare fereastra Informaţii despre programe. Selectaţi
un program ce va fi difuzat utilizând butoanele de direcţie stânga sau dreapta. Apăsaţi apăsat butonul Selectaţi,
apoi selectaţi Vizionare cu programare pentru a programa vizionarea emisiunii respective.

Utilizarea programării unei vizionări pentru a urmări o emisiune la o oră şi dată specificate
TV live Manager programare Adăugare Vizionare
Pentru a programa o vizionare, setaţi valorile Semnal, Canal, Repetare, Dată şi Moment pornire ale programului
difuzat de vizionat, apoi selectaţi Salvare.

Verificaţi ora curentă în Setări General Manager sistem Ora Oră.

Setarea orei pentru vizionarea programată


TV live Manager programare
Puteţi schimba informaţiile despre vizionare programate sau le puteţi anula.

Puteţi configura un total maxim de 30 de intrări pentru Vizionare cu programare.

• Editare

Puteţi seta ora de început a unei vizionări programate. Dacă alegeţi un program din Ghid, opţiunea Moment
pornire poate fi setată cu până la 10 minute înainte de începerea emisiunii.

• Ştergere

Puteţi şterge vizionările programate.

• Vizualizaţi detaliile

Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre vizionările programate.

- 53 -
Utilizarea Listă de canale
Schimbaţi canalul sau verificaţi programele de pe alte canale digitale.

TV live Listă de canale


Utilizând opţiunea Listă de canale, puteţi schimba canalul sau vizualiza programele de pe alte canale digitale atunci
când priviţi la televizor. Pe telecomanda standard, apăsaţi butonul CH LIST.

Ecranul Listă de canale conţine următoarele pictograme:

– : Un canal preferat.

– : Un canal blocat.

– : Canal care necesită card CI.

Dacă apăsaţi pe butonul direcţional stânga atunci când vizualizaţi ecranul Listă de canale, puteţi utiliza următoarele
funcţii:

• Antenă, Cablu sau Satelit

Vă permite să alegeţi între Antenă, Cablu şi Satelit.

În funcție de semnalul de intrare al difuzării, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Toate

Afişează canalele în care s-a căutat în mod automat.

Sunt afişate canalele recepţionate cu intrarea Antenă, Cablu sau Satelit selectată în prezent.

• Samsung TV Plus

Atunci când televizorul este conectat la internet, puteţi urmări oricând programele populare sau recomandate
pentru fiecare gen prin intermediul unui canal virtual. Ca în cazul canalelor normale, televizorul furnizează
grilele zilnice de program pentru Samsung TV Plus.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Favorite

Afişează de la Favorite 1 la Favorite 5.

Afişează numai lista de favorite care include canalele preferate.

• Tip canal

Sortează lista astfel încât aceasta să includă canalele selectate. Totuşi, Tip canal poate fi utilizat cu canale care
conţin acest tip de informaţii.

În funcție de semnalul de intrare al difuzării, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

• Sortare

Sortează lista după Număr sau după Nume.

Această opţiune este disponibilă doar pentru canalele digitale şi este posibil ca disponibilitatea acesteia să nu fie
permanentă.

- 54 -
Editarea canalelor
Editaţi canalele stocate pe televizorul dvs.

TV live Listă de canale Editare canale


Pictogramele de ecran Editare canale indică următoarele:

– : Un canal preferat.

– : Un canal blocat.

– : Canal care necesită card CI.

Din ecranul Editare canale puteţi selecta canalele şi puteţi folosi următoarele funcţii:

• Ştergere

După selectarea canalului de eliminat din Editare canale, selectaţi Ştergere. Canalele eliminate nu sunt afişate în
lista Listă de canale.

• Blocare / Debloc.

După selectarea canalului dorit din Editare canale, selectaţi Blocare sau Debloc.. Apoi canalul selectat este
blocat sau deblocat. Un canal blocat nu poate fi vizionat.

Dacă doriţi să utilizaţi această funcţie sau să configuraţi parola, setaţi Setări Se difuzează Aplicare
Blocare canale la Activat.

Pentru mai multe informaţii privind modul de setare a parolei, consultaţi "Configurarea unei parole".

• Redenumire canal

După selectarea canalului dorit din Editare canale, selectaţi Redenumire canal pentru a schimba numele
canalului.

Puteţi redenumi un singur canal odată.

Această funcţie este disponibilă numai pentru transmisiile analogice.

• Schimbare număr

După selectarea unui canal pentru efectua o modificare în Editare canale, selectaţi Schimbare număr pentru a
modifica numărul canalului.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

La modificarea numărului unui canal, informaţiile despre canal nu sunt actualizate automat.

• Restabilire Samsung TV Plus

Puteţi restabili canalele Samsung TV Plus şterse.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Salvare și ieșire

Salvează şi închide ecranul Editare canale.

- 55 -
Utilizarea unei liste de favorite personale
Desemnaţi canalele urmărite frecvent drept canale preferate.

Canalele preferate sunt evidenţiate în canalele Editare canale şi Listă de canale cu simbolul . Puteţi crea până la
cinci liste de favorite, astfel încât membrii familiei dvs. îşi pot crea propria listă personală de favorite.

Crearea unei liste de preferate


TV live Listă de canale Editare canale
1. Apăsaţi pe butonul direcţional stânga de pe telecomandă pentru a selecta lista Favorite dorită.

2. Apăsaţi pe butonul direcţional dreapta pentru a selecta Adăugare canale.

3. Selectaţi canalul dorit din lista de pe ecran.

4. Apăsaţi Adăugare canale pentru a adăuga canalul selectat în lista Favorite.

Selectaţi Favorite 1 - Favorite 5 de pe ecranul Editare canale şi vor fi disponibile următoarele funcţii:

• Adăugare canale

În lista de canale, selectaţi unul sau mai multe canale de adăugat în lista de favorite şi apoi selectaţi Adăugare
canale.

• Ştergere

Elimină una sau mai multe canale din lista de preferate.

• Schimb. ordine

Schimbă ordinea a unuia sau mai multor canale selectate într-o listă de favorite.

• Redenumire Favorite

Redenumeşte o listă de preferate.

• Salvare și ieșire

Salvează şi închide ecranul Editare canale.

- 56 -
Funcţiile de asistenţă la vizionarea TV
Utilizaţi funcţiile disponibile în timpul vizionării unui program TV.

Schimbarea semnalului de transmisie


TV live Listă de canale
Apăsaţi butonul direcţional de pe telecomandă, mutaţi zona de focalizare la Antenă, Cablu, Satelit sau furnizorul de
servicii, apoi apăsaţi butonul Selectaţi.

Nu este nevoie să utilizaţi această funcţie dacă televizorul este conectat la un receptor prin cablu sau la o cutie de satelit.

Lista de canale afişată poate să varieze în funcţie de semnalele de transmisie recepţionate.

Scanarea canalelor disponibile


Setări Se difuzează (Setări Reglaj automat) Reglaj automat
În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Dacă televizorul este conectat la un receptor prin cablu sau cutie de satelit, nu este nevoie să faceţi acest lucru.

În funcţie de zona geografică, este posibil ca sistemul DVB-T2 să nu fie acceptat.

Este posibil ca opţiunea Setări Reglaj automat să nu fie afişată, în funcţie de model sau de zona geografică.

Selectarea opţiunii de căutare a reţelei prin cablu

Setări Se difuzează (Setări Reglaj automat) Opţiune de căutare cablu


Setează opţiuni de căutare suplimentare, precum frecvenţa şi rata simbolurilor pentru căutarea unei reţele prin
cablu.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Este posibil ca opţiunea Setări Reglaj automat să nu fie afişată, în funcţie de model sau de zona geografică.

- 57 -
Scanarea pentru canalele disponibile în modul aşteptare

Setări Se difuzează (Setări Reglaj automat) Reglaj automat în modul Aşteptare


Scanaţi automat canalele atunci când televizorul este în modul aşteptare.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Este posibil ca opţiunea Setări Reglaj automat să nu fie afişată, în funcţie de model sau de zona geografică.

Setarea orei de pornire

Setări Se difuzează (Setări Reglaj automat) Temporizator pornire


Programaţi temporizatorul să pornească televizorul şi să caute canale automat.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Este posibil ca opţiunea Setări Reglaj automat să nu fie afişată, în funcţie de model sau de zona geografică.

Verificarea informaţiilor şi a intensităţii semnalului digital


Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Informaţii semnal
Înc. acum

Dacă televizorul este conectat la o antenă separată, de exterior, puteţi utiliza informaţiile despre intensitatea semnalului
pentru a regla antena pentru o intensitate mai mare a semnalului şi o recepţie îmbunătăţită a canalelor HD.

Opţiunea Informaţii semnal este disponibilă numai pentru canalele digitale.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Restricţionarea vizionării unor canale specifice


Setări Se difuzează Aplicare Blocare canale Înc. acum

Prin selectarea meniului, puteţi opri sau porni funcţia Aplicare Blocare canale.

Blocaţi anumite canale pentru a împiedica accesul copiilor la conţinutul pentru adulţi.

Pentru a utiliza această funcţie este necesar codul PIN.

- 58 -
Utilizarea Marcare canale pentru adulţi
Setări Se difuzează Marcare canale pentru adulţi
Activează şi dezactivează toate serviciile pentru adulţi. Când sunt dezactivate, serviciile pentru adulţi nu vor fi
disponibile.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Selectarea opţiunii de transmisie de sunet


Setări Se difuzează Sunet dual Înc. acum

Setaţi opţiunile de sunet pentru transmisiile stereo sau bilingve. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Opţiuni de
difuzare audio analogică acceptate”.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Utilizarea Blocare clasificare program


Setări Se difuzează Blocare clasificare program Înc. acum

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Această funcţie este utilă pentru a controla programele pe care le pot viziona copiii la televizor pe baza clasificărilor
acestora. Cu toate acestea, Blocare clasificare program nu blochează programe provenite din surse externe, precum
playere Blu-ray, playere DVD sau fişiere USB.

La fiecare accesare a funcţiei Blocare clasificare program, trebuie să introduceţi codul PIN de securitate. De
asemenea, trebuie să introduceţi acest cod PIN pentru a viziona un program blocat. PIN-ul implicit este „0000”
(pentru Franța și Italia: „1111”). Pentru modificarea codului PIN, accesaţi Setări General Manager sistem
Schimbare cod PIN.

Pentru mai multe informaţii privind modul de setare a parolei, consultaţi "Configurarea unei parole".

Opţiunea Se difuzează nu este disponibilă în modul HDMI sau Componente.

În funcţie de semnalul de intrare, este posibil ca funcţia Blocare clasificare program să nu fie compatibilă.

- 59 -
Afişarea meniului interfeţei comune
Setări Se difuzează Interfaţă comună
Puteţi vizualiza informaţii despre interfeţele comune.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Meniu CI

Afişarea informaţiilor şi setărilor CICAM.

• Informaţii aplicaţie

Afişează producătorul CICAM şi informaţiile CAS (Conditional Access System Sistem de acces condiţional).

• Manager PIN CICAM

Gestionarea PIN-ului pentru Modulul de acces comun interfaţă comună (CICAM). Salvaţi codul PIN sau schimbaţi
codul PIN stocat şi apoi setaţi alte opţiuni PIN.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Mod Decriptare

• Transcodificare video CAM

Configurează setarea astfel încât să transcodifice codecul video de la CAM în mod automat. Dacă nu doriţi să
utilizaţi setarea, dezactivaţi-o.

Trebuie să utilizaţi un modul CAM care acceptă transcodificarea codecului video.

- 60 -
Configurarea setărilor avansate pentru transmisiuni
Setări Se difuzează Setări expert Înc. acum

Reglarea manuală a semnalelor de transmisie


Setări Se difuzează Setări expert Reglaj manual Înc. acum

Puteţi scana toate canalele manual şi puteţi memora canalele scanate în televizor.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Reglarea canalelor digitale

Setări Se difuzează Setări expert Reglaj manual Reglaj canal digital


Selectaţi Nou şi apoi configuraţi Canal, Frecvenţă şi Lăţime de bandă şi apoi selectaţi Căutare pentru a scana şi
stoca automat o listă de canale digitale în televizor.

Reglarea canalelor analogice

Setări Se difuzează Setări expert Reglaj manual Reglaj canal analog


Selectaţi Nou şi configuraţi Program, Sistem color, Sistem sunet, Canal şi Căutare pentru a scana canale analogice.
Apoi selectaţi Memorare pentru a memora canalele scanate în televizor.

Această funcţie este disponibilă numai pentru transmisiile analogice.

Acordul fin al transmisiunilor analogice


Setări Se difuzează Setări expert Acord fin Înc. acum

Această funcţie este disponibilă numai pentru transmisiile analogice.

Transferarea listei de canale


Setări Se difuzează Setări expert Transf. listă canale
Puteţi importa sau exporta lista de canale pe/de pe un dispozitiv USB. Pentru a utiliza această funcţie este necesar
codul PIN.

• Import de pe USB: Importă lista de canale de pe un dispozitiv USB.

• Export pe USB: Exportă lista de canale salvată în televizor pe un dispozitiv USB.

Această funcţie este disponibilă când este conectat un dispozitiv USB.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- 61 -
Activare/dezactivarea editării numerelor de canal
Setări Se difuzează Setări expert Editare numere canal
Utilizaţi această opţiune pentru modificarea numărului canalului. La modificarea numărului canalului, informaţiile
despre canal nu sunt actualizate automat.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Ştergerea profilului operatorului CAM


Setări Se difuzează Setări expert Ştergere profil operator CAM
În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Setarea sistemului de satelit


Setări Se difuzează Setări expert Sistem satelit
Puteţi configura un pachet de setări pentru receptorul de satelit înainte de a realiza o scanare a canalelor.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Schimbarea limbii teletextului


Setări Se difuzează Setări expert Setări limbă teletext Limbă teletext
Puteţi seta sau schimba limba pentru teletext. Pentru a viziona teletextul în limba dvs. preferată, selectaţi o limbă
de utilizat în Limbă teletext primară. Dacă această limbă nu este acceptată, puteţi viziona teletextul în a doua limbă
preferată setată în Limbă teletext secundară.

Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată, în funcţie de model, canal sau zona geografică.

- 62 -
Selectarea limbii de transmisie audio
Setări Se difuzează Setări expert Opţiuni audio Înc. acum

Aceasta este limba pe care o veţi auzi în timpul vizionării dacă limba este inclusă în semnalul de emisie. Funcţiile
Opţiuni audio sunt diferite pentru canalele analogice şi cele digitale.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Setări audio limbă

Puteţi modifica limba audio pe care doriţi să o auziţi.

Limba disponibilă poate varia în funcţie de semnalul recepţionat.

• Format audio

Puteţi modifica formatul de sunet pe care doriţi să îl auziţi.

Formatul audio acceptat poate varia în funcţie de programul transmis.

Această opţiune este disponibilă numai pentru canalele digitale.

Afişarea meniului Interfaţă TVkey


Setări Se difuzează Setări expert Interfaţă TVkey
Puteţi utiliza următoarele funcţii:

• Meniu TVkey: Afişaţi meniul interfeţei TVkey.

• Ştergere profil operator TVkey: Afişaţi lista operatorilor TVkey pentru a şterge.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Citirea textului digital


Setări Se difuzează Setări expert Text digital (MHEG)
Puteţi utiliza această funcţie atunci când vizionaţi un program care include atât text, cât şi conţinut multimedia.

Această funcţie este disponibilă numai în Irlanda.

Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) este un standard internaţional pentru sistemele de
codare a datelor, utilizat în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG, care include
hipermedia cu legături de date, precum imagini statice, servicii pentru caractere, animaţii, fişiere grafice şi video, dar şi date
multimedia. MHEG este o tehnologie de interacţiune runtime cu utilizatorul şi este aplicată în diferite domenii, inclusiv
Video-On-Demand (VOD), televiziune interactivă (ITV), comerţ electronic (EC), educaţie la distanţă, conferinţe la distanţă,
biblioteci digitale şi jocuri în reţea.

- 63 -
Imagine şi Sunet
Puteţi modifica setările pentru imagine şi sunet în funcţie de preferinţele dvs.

Reglarea calităţii imaginii


Modificaţi Mod imagine şi ajustaţi Setări expert.

Selectarea unui mod imagine


Setări Imagine Mod imagine Înc. acum

Puteţi selecta Mod imagine care vă oferă cea mai bună vizionare.

• Dinamic

Măreşte luminozitatea şi claritatea imaginii în medii de vizualizare luminoase.

• Standard

Acesta este modul implicit, adecvat pentru mediile de vizualizare generale.

• Natural

Reduce astenopia, pentru o experienţă de vizionare confortabilă.

• Film

Este adecvat pentru vizionarea emisiunilor TV sau a filmelor într-o încăpere întunecată.

• FILMMAKER MODE

Puteţi să urmăriţi conţinutul sursă (de ex., un film) ca atare. Imaginea definită ca FILMMAKER MODE este
comutată automat la FILMMAKER MODE în timpul vizionării.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

Această funcţie este activată numai pentru intrările definite ca FILMMAKER MODE.

Puteţi să modificaţi FILMMAKER MODE la un alt mod Mod imagine. Cu toate acestea, modul Mod imagine modificat va fi
menţinut chiar şi după ce vizionaţi imaginea definită prin intermediul FILMMAKER MODE.

Logoul FILMMAKER MODE™ este marcă comercială a UHD Alliance, Inc.

- 64 -
Configurarea setărilor avansate pentru imagini
Setări Imagine Setări expert Înc. acum

Configuraţi setările ecranului în funcţie de preferinţe, utilizând următoarele funcţii:

• Luminozitate Înc. acum

• Contrast Înc. acum

• Claritate Înc. acum

• Culoare Înc. acum

• Tentă (V/R) Înc. acum

• Aplicare Setări imagine Înc. acum

• Setări pentru Claritatea imaginii Înc. acum

Când opţiunea Mişcare clară LED este setată la Activat, ecranul apare mai întunecat decât atunci când această opţiune
este Dezactivat.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

• Amplificator contrast Înc. acum

• Mod film Înc. acum

Această funcţie este disponibilă numai atunci când semnalul de intrare este TV, AV, Component (480i, 576i, 1080i) sau
HDMI (1080i).

• Ton culoare Înc. acum

• Balans de alb Înc. acum

• Gamma Înc. acum

• Detalii umbră Înc. acum

• Mod doar RGB Înc. acum

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

• Setări spaţiu de culoare Înc. acum

• Resetare imagine Înc. acum

- 65 -
Configurarea mediului de vizionare pentru dispozitive externe
Puteţi optimiza televizorul pentru vizionarea de formate video specifice.

Rularea jocurilor pe un ecran optimizat


Setări General Manager dispozitive externe Mod Joc
Puteţi activa modul joc pentru a optimiza setările televizorului pentru redarea jocurilor video printr-o consolă de
jocuri cum ar fi PlayStation™, Xbox™ sau Nintendo Switch™.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Modul Joc nu este disponibil pentru vizionare normală la televizor.

Ecranul poate prezenta oarecari trepidaţii.

Când opţiunea Mod Joc este activată, Mod imagine şi Mod sunet sunt comutate automat la Joc. Este posibil ca Mod sunet să
nu poată fi comutat automat, în funcţie de dispozitivul audio selectat în meniul Ieşire sunet.

Atunci când Mod Joc este setat la Activat, anumite funcţii nu sunt disponibile.

Pentru a utiliza un alt dispozitiv extern la acelaşi port, eliminaţi conexiunea consolei de jocuri, setaţi Mod Joc la Dezactivat
şi apoi conectaţi dispozitivul extern la port.

Funcţiile Mod Joc utilizate pentru Nintendo Switch™ sunt supuse modificărilor fără o notificare prealabilă.

- 66 -
Utilizarea Extindere semnal intrare
Setări General Manager dispozitive externe Extindere semnal intrare Înc. acum

Extinde intervalul semnalului de intrare pentru conexiunile HDMI.

Când selectaţi conectorul HDMI pe care doriţi să îl utilizaţi pentru Extindere semnal intrare şi apoi apăsaţi pe butonul
Selectaţi pentru a seta funcţia Extindere semnal intrare la Activat, este posibil ca ecranul televizorului să tremure.

Atunci când conectaţi televizorul la un dispozitiv extern care acceptă numai frecvenţa UHD 24 Hz sau UHD 30 Hz, este
posibil ca funcţia Extindere semnal intrare să nu fie disponibilă. În acest caz, dezactivaţi funcţia Extindere semnal intrare.

Pentru mai multe informaţii despre rezoluţiile UHD acceptate, consultaţi „Rezoluţii acceptate pentru semnalele de intrare
UHD”.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

Utilizarea nivelului de negru pentru conexiunea HDMI


Setări General Manager dispozitive externe Negru HDMI Înc. acum

Utilizaţi funcţia Negru HDMI pentru ca nivelul de negru să compenseze nivelurile de negru scăzute sau culorile
terne generate de dispozitivele externe conectate la televizor printr-un cablu HDMI.

Această funcţie este disponibilă numai când semnalul de intrare, conectat la televizor printr-un conector HDMI, este setat
la RGB444.

- 67 -
Funcţiile de asistenţă pentru imagini
Configuraţi setările de imagine pentru televizorul dvs.

Vizualizarea de tip imagine în imagine (PIP)


Setări Imagine PIP
În timp ce vizionaţi fişiere video de la un dispozitiv extern, de exemplu un player Blu-ray, pe ecranul principal, puteţi
viziona o transmisie TV într-o fereastră imagine în imagine (PIP).

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

PIP nu este disponibilă dacă Smart Hub este activat.

Practicarea unui joc sau utilizarea funcţiei karaoke pe ecranul principal poate determina o calitate mai scăzută a imaginii
PIP.

Funcţia PIP este disponibilă numai în următoarele condiţii: 1) Sursa ecranului principal este o conexiune Componentă sau
HDMI. 2) Rezoluţia de intrare este mai mică de FHD (Full HD).

Fereastra PIP acceptă numai canale digitale şi nu acceptă canalele UHD.

- 68 -
Modificarea setărilor de dimensiune a imaginii
Setări Imagine Setări privind dimensiunea imaginii Înc. acum

• Dimens. Imagine Înc. acum

Puteţi modifica dimensiunea imaginii afişate pe ecranul televizorului la Standard 16:9, Personalizat sau 4:3.

Dimensiunile acceptate pentru imagine diferă în funcţie de semnalul de intrare. Pentru informaţii suplimentare despre
dimensiunile acceptate pentru imagine, consultaţi „Dimensiunea imaginii şi semnalele de intrare”.

• Panoramic automat Înc. acum

Modificarea automată a dimensiunii imaginii.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Dimensiune ecran 4:3 Înc. acum

Puteţi selecta o dimensiune de imagine potrivită pentru zona dvs. geografică în timp ce vizionaţi programe TV în
modul 4:3 sau Încadrare pe ecran. Dimensiunile de ecran acceptate diferă în funcţie de ţară, iar această funcţie
vă permite să reglaţi dimensiunea imaginii în acest caz.

Modul 4:3 nu este disponibil atunci când un dispozitiv extern este conectat la televizor printr-un conector pe
componente sau HDMI.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Încadrare pe ecran Înc. acum

Încadrarea imaginii pe tot ecranul.

În funcţie de setarea Dimens. Imagine, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

În funcţie de semnalele difuzate, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

• Zoom şi poziţie Înc. acum

Reglarea dimensiunii şi/sau poziţiei imaginii.

Această funcţie este disponibilă numai dacă Dimens. Imagine este setat la Personalizat.

Pentru modificarea poziţiei imaginii la canalele analogice, mai întâi măriţi imaginea şi apoi modificaţi poziţia.

Este posibil ca aceste funcţii să nu fie disponibile pe Samsung TV Plus şi pe unele aplicaţii.

- 69 -
Configurarea Mod sunet şi a Setări expert
Modificaţi Mod sunet şi ajustaţi Setări expert.

Selectarea unui mod de sunet


Setări Sunet Mod sunet Înc. acum

Puteţi selecta modul de sunet disponibil pe care îl preferaţi pentru un tip de conţinut sau pentru mediul de
ascultare.

Atunci când este conectat un dispozitiv extern, opțiunea Mod sunet poate fi schimbată corespunzător.

În funcţie de model, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Configurarea setărilor avansate pentru sunet


Setări Sunet Setări expert Înc. acum

Puteţi personaliza calitatea sunetului cu ajutorul următoarelor setări.

• Balans Înc. acum

• Egalizator Înc. acum

Această funcţie nu este disponibilă când funcţia Mod sunet este setată la Sunet adaptabil sau Amplificare.

Denumirea şi proprietăţile acestei funcţii pot fi diferite în funcţie de dispozitivul extern conectat.

• Mod HDMI-eARC

Puteţi conecta un dispozitiv audio care acceptă eARC prin portul HDMI-eARC. Temporar, sunetul este oprit pe
durata conectării dispozitivului.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

• Format ieşire audio digitală Înc. acum

Selectaţi formatul de ieșire audio digitală. Dacă selectați opțiunea Automat, dispozitivul audio va reda automat
într-un format acceptat.

Dacă selectaţi opţiunea Ieşire directă, datele audio sunt emise fără procesare.

- 70 -
• Întârziere ieşire audio digitală Înc. acum

Această funcţie este disponibilă numai atunci când dispozitivul extern este conectat prin HDMI (ARC) şi SPDIF (Sony
Philips Digital Interface).

HDMI (ARC) este acceptat de unele modele. Verificaţi numele portului HDMI pentru modelul produsului achiziţionat.

• Compatibilitate cu Dolby Atmos Înc. acum

Puteţi seta televizorul să permită fluxuri Dolby Digital+ with Atmos care provin de la dispozitive externe.

Activaţi Activat dacă dispozitivul audio conectat prin HDMI (ARC) acceptă Dolby Atmos. Este posibil ca ecranul
televizorului să tremure.

Dacă funcţia este pornită, setaţi Format ieşire audio digitală la Automat.

Portul HDMI (ARC) poate accepta eARC pentru anumite modele.

• Volum automat Înc. acum

Reglaţi automat sunetul la un anumit nivel când schimbaţi canalele sau comutaţi la altă intrare externă.

• Feedback sunet Înc. acum

• Resetare sunet Înc. acum

Semnalele audio standard sunt eşantionate la 48 kHz, în timp ce semnalele audio HD sunt eşantionate la 96 kHz.

Este posibil ca unele receptoare SPDIF să nu fie compatibile cu formatul HD audio.

- 71 -
Utilizarea funcţiilor de asistenţă pentru sunet
Configuraţi setările de sunet pentru televizorul dvs.

Selectarea difuzoarelor
Setări Sunet Ieşire sunet Înc. acum

Puteţi selecta difuzoarele pe care le utilizează televizorul pentru ieşirea audio.

Difuzoarele externe nu pot fi controlate de la telecomandă. Când este activat un difuzor extern, unele meniuri de sunet nu
sunt acceptate.

Ascultarea sunetului televizorului prin dispozitive Bluetooth


Setări Sunet Ieşire sunet Listă de difuzoare Bluetooth
Puteţi conecta dispozitive audio Bluetooth la televizor. Acestea trebuie să fie asociate cu ajutorul funcţiei Bluetooth
a televizorului. Consultaţi manualul de utilizare pentru dispozitivul audio cum ar fi difuzorul Bluetooth, bara de
sunet şi căştile pentru detalii despre conexiune şi utilizare.

În cazul în care televizorul nu găseşte dispozitivul Bluetooth, amplasaţi dispozitivul mai aproape de televizor şi apoi
selectaţi Reîmprospătare.

Când activaţi dispozitivul Bluetooth asociat, televizorul îl detectează automat şi afişează o fereastră pop-up. Folosiţi
această fereastră pop-up pentru a activa/dezactiva dispozitivul audio Bluetooth.

Calitatea sunetului poate fi afectată de starea conexiunii Bluetooth.

Înainte de a utiliza un dispozitiv audio Bluetooth, consultaţi „Citiţi înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth”.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

- 72 -
Ascultarea sunetelor TV prin intermediul unui dispozitiv audio Samsung compatibil cu funcţia
Wi-Fi
Pentru mai multe informaţii despre conectare şi utilizarea unui dispozitiv audio Samsung care acceptă funcţia Wi-Fi,
consultaţi manualul de utilizare a acesteia.

Setări Sunet Configurare surround difuzor Wi-Fi Înc. acum

Dacă aţi conectat la televizor unul sau mai multe dispozitive audio wireless Samsung cu funcţie Wi-Fi, puteţi crea o
configuraţie de sunet optimă prin configurarea setărilor efectelor surround. Puteţi selecta oricare dintre
configuraţiile de sunet surround, cu sau fără bară de sunet.

O configuraţie cu sunet surround se poate utiliza dacă sunt îndeplinite oricare dintre condiţiile următoare:

• Două sau mai multe difuzoare wireless Samsung de acelaşi tip trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea wireless.

• Dispozitivele audio Samsung compatibile cu funcţia Wi-Fi trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea wireless ca
televizorul.

Este posibil ca, în funcţie de produs, configuraţiile de sunet surround cu bară de sunet să nu fie acceptate.

Dacă activaţi funcţia Oglindire ecran în timp ce utilizaţi dispozitivele audio Samsung care acceptă funcţia Wi-Fi, conexiunea
Wi-Fi este deconectată.

În funcţie de tipul dispozitivului, pot să apară erori de sincronizare a imaginii cu sunetul.

- 73 -
Sistem şi Asistenţă
Puteţi configura sistemul şi setările de asistenţă cum ar fi ceasul, cronometrele, utilizarea energiei şi actualizările
de software.

Utilizarea funcţiilor de timp şi a temporizatoarelor


Setaţi ora curentă şi utilizaţi funcţia temporizatorului.

Setări General Manager sistem Ora Înc. acum

Puteţi seta funcţia Oră manual sau automat. După setarea funcţiei Oră, puteţi vizualiza oricând ora curentă la
televizor.

Ceasul trebuie setat în următoarele situaţii:

• Cablul de alimentare este deconectat şi apoi conectat.

• Opţiunea Mod oră se modifică de la Automat la Manual.

• Televizorul nu este conectat la internet.

• Nu se recepţionează semnale de transmisie.

Setarea automată a orei


Setări General Manager sistem Ora Oră Mod oră Automat
Această funcţie este operaţională numai atunci când televizorul este conectat la internet sau recepţionează emisiuni
digitale prin intermediul unei antene conectate.

Acurateţea informaţiilor despre oră primite poate varia în funcţie de canal şi de semnal.

Dacă recepţionaţi semnalul televizorului de la un receptor de transmisii prin cablu/set-top box sau receptor de satelit/set
top box conectat la portul HDMI sau Component, trebuie să setaţi manual ora curentă.

- 74 -
Reglarea ceasului pentru fusul orar DST
Setări General Manager sistem Ora Oră Fus orar
Setează ora corectă setând ora de vară (DST) şi fusul orar local.

Această funcţie este disponibilă doar atunci când opţiunea Mod oră este setată la Automat.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• GMT

Setaţi ora universală coordonată (GMT).

• DST

Reglaţi automat pentru ora de vară (DST).

Schimbarea orei curente


Setări General Manager sistem Ora Oră Decalaj oră
Decalaj oră reglează ora printr-o conexiune la reţea.

Această funcţie este disponibilă numai când Mod oră este setat la Automat, televizorul nu primeşte informaţii despre oră
prin intermediul semnalelor de transmisie digitală normale şi televizorul este conectat la internet printr-o reţea locală.

- 75 -
Setarea manuală a orei
Setări General Manager sistem Ora Oră Mod oră Manual
Atunci când Mod oră este setat la Manual, puteţi introduce direct ora şi data curente. Selectaţi Dată şi Ora folosind
butoanele direcţionale de pe telecomandă.

Utilizarea cronometrului de oprire


Setări General Manager sistem Ora Temporizator opr.
Puteţi utiliza această funcţie pentru a opri automat televizorul după o perioadă de timp preconfigurată. Puteţi seta
temporizatorul de comutare în aşteptare la până la 180 de minute, după care acesta va opri televizorul.

Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în anumite moduri de vizualizare.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Oprirea televizorului cu ajutorul cronometrului de oprire


Setări General Manager sistem Ora Temporiz. oprire
Puteţi seta Temporiz. oprire astfel încât să oprească automat televizorul la o anumită oră. Temporiz. oprire este
disponibil numai dacă Oră a fost setat.

Pentru utilizarea acestei funcţii, întâi setaţi Oră ( Setări General Manager sistem Ora Oră).

Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în anumite moduri de vizualizare.

- 76 -
Utilizarea funcţiilor Timp protecţie automată şi Econ. energie
Setaţi Timp protecţie automată şi reduceţi consumul de energie al televizorului.

Configurarea funcţiei Timp protecţie automată


Setări General Manager sistem Timp protecţie automată Înc. acum

Activaţi un economizor de ecran atunci când pe televizor este afişată o imagine statică timp de peste două ore.

Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în anumite moduri de vizualizare.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Reducerea consumului de energie al televizorului


Setări General Soluţie Eco Înc. acum

Puteţi să reglaţi nivelul de luminozitate, să reduceţi consumul general de energie şi să preveniţi supraîncălzirea
televizorului.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

• Detectare lumină ambiantă Înc. acum

Reglează automat nivelul de luminozitate al televizorului în funcţie de nivelul luminii ambiante, pentru
reducerea consumului de energie. Dacă opţiunea Detectare lumină ambiantă a ajustat luminozitatea ecranului la
un nivel prea ridicat sau prea scăzut, puteţi selecta Luminozitate minimă pentru a regla manual luminozitatea
minimă a ecranului.

• Luminozitate minimă Înc. acum

Când este activată funcţia Detectare lumină ambiantă, puteţi să reglaţi nivelul minim de luminozitate a
ecranului televizorului. Această funcţie intră în acţiune numai atunci când valoarea este mai mică decât setarea
din Setări Imagine Setări expert Luminozitate.

• Mod Economie energie Înc. acum

Reglaţi setările de luminozitate pentru a reduce consumul de energie al televizorului.

• Iluminare mişcare Înc. acum

Reglează luminozitatea în funcţie de mişcările de pe ecran, pentru reducerea consumului de energie.

• Oprire automată Înc. acum

Dezactivează automat televizorul pentru a reduce consumul inutil de energie dacă Controler TV şi telecomanda
nu sunt utilizate pentru o perioadă de timp setată.

- 77 -
Actualizarea software-ului televizorului
Verificaţi versiunea software a televizorului şi să o actualizaţi dacă este necesar.

NU decuplaţi televizorul de la sursa de alimentare înainte de încheierea procesului de actualizare. Televizorul


se va opri şi va porni automat după finalizarea actualizării software-ului. Setările video şi audio vor fi resetate
la valorile implicite după actualizarea software-ului.

Setări Asistenţă Actualizare software Înc. acum

Actualizare prin Internet


Setări Asistenţă Actualizare software Actualizare imediată Înc. acum

Actualizarea de pe internet necesită o conexiune la internet activă.

Actualizarea printr-un dispozitiv USB


Setări Asistenţă Actualizare software Actualizare imediată
După descărcarea fişierului de actualizare de pe site-ul web Samsung şi stocarea acestuia pe un dispozitiv USB,
conectaţi dispozitivul USB la televizor pentru actualizare.

Pentru actualizare utilizând un dispozitiv USB, descărcaţi pachetul de actualizare de pe Samsung.com pe computerul dvs.
Apoi salvaţi pachetul de actualizare în folderul principal al dispozitivului USB. În caz contrar, televizorul nu va putea
identifica pachetul de actualizare.

Actualizarea automată a televizorului


Setări Asistenţă Actualizare software Actualizare automată Înc. acum

Dacă televizorul este conectat la internet, puteţi configura actualizarea automată a software-ului televizorului în
timp ce vizionaţi o emisiune TV. Când actualizarea în fundal se încheie, aceasta este aplicată la următoarea pornire a
televizorului.

Dacă acceptaţi termenii şi condiţiile Smart Hub, Actualizare automată este setată automat la Activat. Dacă doriţi să
dezactivaţi această funcţie, utilizaţi butonul Selectaţi pentru a o dezactiva.

Această funcţie poate necesita un timp mai îndelungat dacă o altă funcţie de reţea rulează în acelaşi timp.

Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.

- 78 -
Funcţii audio şi video pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere sau auz
Puteţi configura funcţiile pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere sau auz.

Rularea funcţiilor de accesibilitate


Setări General Accesibilitate Înc. acum

Executarea funcţiei Comenzi rapide pentru accesibilitate


Comenzi rapide pentru accesibilitate oferă acces facil la funcţiile de accesibilitate. Pentru a afişa Comenzi rapide
pentru accesibilitate, apăsaţi butonul AD/SUBT. sau apăsaţi şi menţineţi butonul MUTE timp de cel puţin 1 secundă.
Puteţi activa sau dezactiva cu uşurinţă funcţii cum ar fi Ghid vocal, Dezact. img., Descriere audio, Subtitrare,
Contrast ridicat, Mărire, Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV, Aflaţi despre ecranul meniului, Ieşire audio multiplă,
Repetare buton lentă, Accessibility Settings etc.

Chiar dacă opţiunea Ghid vocal este setată la Dezactivat sau redusă la minimum, ghidul vocal pentru Comenzi rapide pentru
accesibilitate este activat.

În funcţie de model sau de regiunea geografică, este posibil ca meniurile rapide să nu apară.

- 79 -
Activarea ghidurilor vocale pentru persoanele cu deficienţe de vedere
Setări General Accesibilitate Setări Ghid vocal Înc. acum

Puteţi activa ghidurile vocale care descriu opţiunile de meniu cu voce tare, pentru a veni în ajutorul persoanelor cu
deficienţe de vedere. Pentru a activa această funcţie, setaţi opţiunea Ghid vocal la Activat. Cu Ghid vocal activat,
televizorul oferă ghiduri vocale pentru schimbarea canalului, reglarea volumului, informaţii despre programele
curente şi cele viitoare, programarea unor vizionări, alte funcţii ale televizorului şi conţinut variat din Internet şi din
funcţia Căutare.

Puteţi accesa Ghid vocal şi apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru a activa sau dezactiva funcţia.

Funcţia Ghid vocal este disponibilă în limba specificată la funcţia Limbă pentru televizor. Totuşi, unele limbi nu sunt
acceptate de Ghid vocal chiar dacă sunt listate în funcţia Limbă pentru televizor. Limba Engleză este acceptată în toate
cazurile.

Pentru mai multe informaţii despre setările Limbă ale televizorului, consultaţi "Modificarea limbii meniului".

Modificarea volumului, vitezei, tonalităţii şi volumului de fundal al televizorului pentru Ghid


vocal
Puteţi configura volumul, viteza, tonalitatea şi volumul de fundal al televizorului pentru ghidul vocal.

Descriere audio
Setări General Accesibilitate Setări Descriere audio
Puteţi activa un ghid audio care furnizează o descriere audio a scenelor video pentru persoanele cu deficienţe de
vedere. Această funcţie este disponibilă numai pentru transmisiile care furnizează acest serviciu.

Această funcţie este disponibilă numai pentru canalele digitale.

• Descriere audio

Activează sau dezactivează funcţia de descriere audio.

• Volum Descriere audio

Reglează volumul descrierii audio.

- 80 -
Ecranul televizorului este oprit, dar veţi putea auzi în continuare sunetul
Setări General Accesibilitate Dezact. img.
Opriţi ecranul televizorului şi lăsaţi activ numai sunetul, pentru reducerea consumului global de energie. Când
apăsaţi un buton de pe telecomandă altul decât Volum sau Pornire când ecranul este stins, ecranul televizorului se
aprinde din nou.

În funcţie de zona geografică, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Text alb pe fond negru (contrast ridicat)


Setări General Accesibilitate Contrast ridicat Înc. acum

Puteţi modifica ecranele Smart Hub şi ale meniurilor de setări la text alb pe fond negru şi puteţi modifica meniurile
TV transparente în meniuri opace în mod automat, pentru ca textul să poată fi citit mai uşor.

Dacă opţiunea Contrast ridicat este activată, unele meniuri Accesibilitate nu sunt disponibile.

Mărirea fontului (pentru persoanele cu deficienţe de vedere)


Setări General Accesibilitate Mărire Înc. acum

Puteţi mări dimensiunea fonturilor afişate pe ecranul televizorului. Pentru activare, setaţi Mărire la Activat.

Familiarizarea cu telecomanda (pentru persoanele cu deficienţe de vedere)


Setări General Accesibilitate Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV Înc. acum

Această funcţie permite persoanelor cu handicap vizual să determine poziţiile butoanelor de la telecomandă. Când
această funcţie este activată, puteţi apăsa pe un buton de pe telecomandă, iar televizorul vă va indica numele
acestuia. Apăsaţi butonul RETURN de două ori pentru a ieşi din Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV.

Această funcţie este disponibilă numai când opţiunea Ghid vocal este activată.

Informaţii despre meniul televizorului


Setări General Accesibilitate Aflaţi despre ecranul meniului Înc. acum

Descoperiți meniurile de pe ecranul televizorului. Odată activat, televizorul dvs. vă va indica ce structură şi funcţii
trebuie să selectaţi.

Această funcţie este disponibilă numai când opţiunea Ghid vocal este activată.

- 81 -
Vizionarea emisiunilor de televiziune cu subtitrări
Setări General Accesibilitate Setări subtitrare Înc. acum

Setaţi Subtitrare la Activat. Apoi puteţi viziona programul cu subtitrarea afişată.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Această funcţie nu are legătură cu funcţiile sau controlarea subtitrărilor de pe playerele DVD sau Blu-Ray. Pentru a controla
subtitrările de pe DVD sau Blu-ray, utilizaţi funcţia de subtitrare a playerului DVD sau Blu-ray şi telecomanda playerului.

• Subtitrare

Activaţi sau dezactivaţi subtitrările.

• Mod subtitrare

Setează modul de subtitrare.

• Limbă subtitrare

Setează limba de subtitrare.

• Subtitrări vorbite

Ascultați o versiune audio a subtitrărilor. Mod disponibil numai pentru emisiunile care furnizează acest serviciu.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Selectarea limbii de subtitrare pentru transmisiune.


Puteţi selecta limba de subtitrare implicită. Lista poate varia în funcţie de transmisiune.

• Limbă subtitrare primară

Setează limba de subtitrare principală.

• Limbă subtitrare secundară

Setează limba de subtitrare secundară.

- 82 -
Ascultarea emisiunilor TV prin intermediul dispozitivelor Bluetooth (pentru persoanele cu
deficienţe de auz)
Setări General Accesibilitate Ieşire audio multiplă
Puteţi activa atât difuzorul televizorului, cât şi căştile Bluetooth simultan. Când această funcţie este activă, puteţi
seta volumul căştilor Bluetooth la un nivel mai ridicat decât cel al difuzorului televizorului.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

Când conectaţi căştile Bluetooth la televizor, meniul Ieşire audio multiplă este activat. Pentru mai multe informaţii despre
conectarea dispozitivelor Bluetooth la televizor, consultaţi „Ascultarea sunetului televizorului prin dispozitive Bluetooth”.

Configurarea setărilor de repetare pentru butoanele de pe telecomandă


Setări General Accesibilitate Setări Repetare buton telecomandă Înc. acum

Puteţi configura viteza de operare a butoanelor telecomenzii astfel încât să se reducă viteza de operare atunci când
le ţineţi apăsat continuu. Întâi, setaţi Repetare buton lentă la Activat, apoi reglaţi viteza de operare din Interval
repetare.

- 83 -
Utilizarea altor funcţii
Puteţi vizualiza alte funcţii

Modificarea limbii meniului


Setări General Manager sistem Limbă Înc. acum

Configurarea unei parole


Setări General Manager sistem Schimbare cod PIN Înc. acum

Apare fereastra pentru introducerea codului PIN. Introduceţi un PIN. Introduceţi-l din nou şi confirmaţi. PIN-ul
implicit este „0000” (pentru Franța și Italia: „1111”).

Dacă uitaţi codul PIN, îl puteţi reseta utilizând telecomanda. Cu televizorul pornit, apăsaţi următoarele butoane de pe
telecomandă pentru a reseta codul PIN la „0000” (pentru Franța și Italia: „1111”).

De pe telecomandă: Selectaţi butonul . ( ) (Vol. sup.) Selectaţi butonul RETURN. ( ) (Vol. infer.) Selectaţi
butonul RETURN. ( ) (Vol. sup.) Selectaţi butonul RETURN.

Selectarea Utilizării pentru Mod Prezentare în magazin


Setări General Manager sistem Mod de utilizare Înc. acum

Puteţi utiliza televizorul în spaţii comerciale setând Mod de utilizare la Mod Prezentare în magazin.

Pentru toate celelalte utilizări, selectaţi Mod acasă.

Utilizaţi Mod Prezentare în magazin doar într-un magazin. În modul Mod Prezentare în magazin anumite funcţii sunt
dezactivate, iar setările televizorului sunt resetate automat după un anumit interval de timp.

- 84 -
Gestionarea dispozitivelor externe
Setări General Manager dispozitive externe Manager conectare dispozitive Înc. acum

Atunci când conectaţi dispozitive externe cum ar fi dispozitive mobile sau tablete conectate la aceeaşi reţea ca
televizorul, puteţi partaja conţinutul, puteţi vizualiza lista de dispozitive permise sau dispozitive conectate.

• Notificare acces

Setaţi dacă doriţi să se afişeze o notificare atunci când un dispozitiv extern cum ar fi un dispozitiv mobil sau o
tabletă încearcă să se conecteze la televizor.

• Listă dispozitive

Gestionaţi o listă de dispozitive externe înregistrate pe televizor.

Utilizarea AirPlay
Setări General Configurări Apple AirPlay
Puteţi să utilizaţi AirPlay pentru a vizualiza conţinutul de pe iPhone, iPad sau Mac pe ecranul televizorului.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Restabilirea televizorului la setările din fabrică


Setări General Resetare Înc. acum

Puteţi restabili toate setările televizorului la valorile implicite din fabrică.

1. Selectaţi Resetare. Va fi afişată fereastra de introducere a codului PIN de securitate.

2. Introduceţi codul PIN de securitate şi apoi selectaţi Resetare. Toate setările vor fi resetate. Televizorul se
opreşte şi reporneşte automat şi afişează ecranul Configurare iniţială.

Pentru mai multe informaţii despre Resetare, consultaţi manualul de utilizare aferent televizorului.

Dacă aţi sărit anumite etape în configurarea iniţială, rulaţi Set Up TV ( Sursă butonul direcţional în sus TV
butonul direcţional în sus Set Up TV) şi apoi configuraţi setările din etapele pe care le-aţi omis.

- 85 -
HbbTV
Accesaţi serviciile de la furnizorii de divertisment, furnizorii online şi producătorii CE prin intermediul HbbTV.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Este posibil ca unele canale să nu includă serviciul HbbTV.

În anumite ţări, HbbTV este dezactivat implicit. În acest caz, HbbTV poate fi utilizat prin instalarea aplicaţiei HbbTV
(aplicaţia de instalare a HbbTV) din Apps.

Pentru a activa sau dezactiva pornirea automată a HbbTV, accesaţi Setări Se difuzează Setări expert
Setări HbbTV şi setaţi HbbTV la Pornit sau Oprit. (În funcţie de zona geografică.)

Puteţi utiliza următoarele funcţii:

• HbbTV: Activaţi sau dezactivaţi serviciul de date.

• Nu mă urmăriţi: Solicitaţi aplicaţiilor şi serviciilor să nu vă urmărească activitatea de navigare.

• Răsfoire privată: Activaţi opţiunea Răsfoire privată pentru ca browserul să nu vă mai salveze istoricul de
Internet.

• Ştergere date de navigare: Ştergeţi toate modulele cookie salvate.

Dacă doriţi să activaţi sau să dezactivaţi această funcţie, utilizaţi pentru aceasta butonul Selectaţi.

• HbbTV nu este disponibil în timpul redării unui videoclip înregistrat.

• Este posibil ca o aplicaţie pe canalul de emisie să funcţioneze temporar defectuos, în funcţie de circumstanţele
postului de emisie sau ale furnizorului aplicaţiei.

• O aplicaţie pe HbbTV funcţionează numai atunci când televizorul este conectat la o reţea externă. Aplicaţia poate
să funcţioneze defectuos, în funcţie de starea reţelei.

• Atunci când aplicaţia HbbTV este instalată şi programul de difuzare acceptă HbbTV, apare un buton roşu pe
ecran.

• Este posibilă utilizarea ambelor moduri Teletext digital şi Teletext tradiţional pentru un număr limitat de canale,
prin apăsarea butonului TTX/MIX de pe telecomandă ca şi cum aţi comuta.

• Când apăsaţi butonul TTX/MIX o dată în modul HbbTV, modul Teletext digital al HbbTV este activat.

• Atunci când apăsaţi butonul TTX/MIX de două ori în modul HbbTV, modul Teletext tradiţional este activat.

- 86 -
Utilizarea unui card de vizionare la televizor („card CI sau CI+”)
Vizionează canale plătite prin introducerea unui card TV („Card CI sau CI+”) în slotul COMMON INTERFACE.

În funcţie de model, este posibil să nu fie acceptate cele 2 sloturi de card CI.

Închideţi televizorul pentru a conecta sau a deconecta un „card CI sau CI+”.

Este posibil ca „Cardul CI sau CI+” să nu fie acceptat în funcţie de model.

Conectarea „cardului CI sau CI+” prin slotul COMMON INTERFACE cu adaptorul CI CARD
Numai pentru modelele cu slot Common interface.

Ataşarea adaptorului CI CARD prin slotul COMMON INTERFACE

Pentru a ataşa adaptorul CI CARD la televizor, urmaţi aceşti paşi:

1.
Introduceţi adaptorul cardului CI în două orificii din spatele televizorului.

Localizaţi cele două orificii pe partea din spate a televizorului, deasupra slotului COMMON INTERFACE.

2.
Conectaţi adaptorului cardului CI la slotul COMMON INTERFACE din spatele televizorului.

- 87 -
Conectarea „cardului CI sau CI+”

Conectaţi „cardul CI sau CI+” la slotul COMMON INTERFACE aşa cum se arată în imaginea de mai jos.

Conectarea „cardului CI sau CI+” prin slotul COMMON INTERFACE


Numai pentru modelele cu slot Common interface.

Conectaţi „cardul CI sau CI+” la slotul COMMON INTERFACE aşa cum se arată în imaginea de mai jos.

- 88 -
Utilizarea „cardului CI sau CI+”
Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveţi inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

• CI+ 1.4 standard pentru televizoare standard Samsung. Atunci când televizorul Samsung afişează mesajul pop-
up, acest lucru poate surveni datorită inconsistenţelor versiunii CI+ 1.4. Dacă întâmpinaţi probleme, contactaţi
centrul de asistenţă Samsung.

Televizorul dvs. Samsung este conform cu standardele CI+ 1.4.

Atunci când modulul interfeţei comune CI+ este incompatibil cu televizorul Samsung, atunci ştergeţi modulul şi
contactaţi operatorul CI+ pentru asistenţă.

• Dacă nu introduceţi un „Card CI sau CI+ ”, anumite canale vor afişa un mesaj pop-up.

• Informaţiile despre asociere vor fi afişate în 2-3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare, contactaţi
furnizorul de servicii.

• După finalizarea configurării informaţiilor despre canale, este afişat mesajul „Actualizare finalizată”, care indică
faptul că lista de canale este actualizată.

Trebuie să obţineţi o placă „CI sau CI+ CARD” de la furnizorul local de servicii prin cablu.

Îndepărtaţi placa „CI sau CI+ CARD” scoţând-o cu atenţie cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.

Inseraţi placa „CI sau CI+ CARD” în direcţia marcată pe aceasta.

Locaţia slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcţie de model.

„CARDUL CI sau CI+” nu este acceptat în anumite ţări şi regiuni. Consultaţi un distribuitor autorizat pentru a verifica dacă
„CARDUL CI sau CI+” este acceptat în regiunea dvs.

Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să contactaţi un furnizor de servicii.

Inseraţi „CARDUL CI sau CI+” care acceptă setările curente ale antenei. În caz contrar, este probabil ca ecranul să nu fie
afişat normal.

- 89 -
Funcţia de teletext
Învăţaţi să utilizaţi teletextul şi executaţi funcţiile furnizate de serviciul teletext.

Această funcţie este disponibilă numai pentru canalul care acceptă serviciul de teletext.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Pentru a introduce opţiunea Teletext, apăsaţi butonul / TTX/MIX.

Pentru a ieşi din opţiunea Teletext, apăsaţi butonul / TTX/MIX de pe telecomandă până când apare imaginea
televizorului în timp real.

Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informaţii despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca
informaţiile de pe pagina Teletext să fie afişate corect, recepţia canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este
posibil să lipsească informaţii sau ca unele pagini să nu fie afişate.

Pentru a modifica pagina Teletext, apăsaţi pe butonul numeric.

Pictogramele funcţiei Teletext sunt imprimate pe unele dintre butoanele de pe telecomandă. Pentru a rula funcţia Teletext,
căutaţi pictograma acesteia pe butoanele telecomenzii şi apoi apăsaţi pe butonul corespunzător.

/ TTX/MIX

TTX complet / TTX dublu / mixt / TV live: Modul teletext este activat pentru canalul urmărit. De fiecare dată când
apăsaţi butonul / TTX/MIX modul teletext modifică ordinea TTX complet → TTX dublu → mixt → TV live.

• TTX complet: Modul teletext apare pe ecranul complet.

• TTX dublu: Modul teletext apare pe jumătate din ecran, împreună cu canalul vizualizat în prezent, pe cealaltă
jumătate.

• Mixt: Modul teletext apare transparent pe canalul vizualizat în prezent.

• TV live: Aceasta revine la ecranul televizorului în timp real.

Butoane colorate (roşu, verde, galben, albastru): Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de compania de emisie,
diferitele subiecte de pe o pagină de teletext sunt codate prin culori şi pot fi selectate prin apăsarea butoanelor
colorate. Apăsaţi butonul care are culoarea corespunzătoare subiectului dorit. Apare o nouă pagină codată prin
culori. Elementele pot fi selectate în acelaşi mod. Pentru a afişa pagina anterioară sau următoare, apăsaţi butonul
colorat corespunzător.

- 90 -
6 SETTINGS

Index: Afişează pagina de index (conţinut) în timpul vizualizării teletextului.

1 PRE-CH

Sub Page: Afişează subpagina disponibilă.

0 SOURCE

List/Flof: Selectează modul pentru teletext. Dacă se apasă în timpul modului LIST (LISTĂ), comută la modul pentru
salvarea listei. În modul Salvare listă, puteţi salva pagina de teletext într-o listă utilizând butonul 8 (CH LIST).

8 CH LIST

Store: Memorează paginile de teletext.

2 CH <

Page Up: Afişează următoarea pagină de teletext.

3 CH >

Page Down: Afişează pagina anterioară de teletext.

5 INFO

Reveal/Conceal: Afişează sau ascunde textul ascuns (de exemplu, răspunsuri la jocuri concurs). Pentru afişarea
ecranului normal, apăsaţi încă o dată.

- 91 -
4 AD/SUBT.

În funcţie de model sau de zona geografică.

Size: Afişează teletextul în jumătatea superioară a ecranului, la dimensiune dublă. Apăsaţi-l din nou pentru a muta
textul în jumătatea inferioară a ecranului. Pentru afişare normală, apăsaţi-l încă o dată.

9 RETURN

Hold: Menţine afişarea la pagina curentă, în cazul în care există mai multe pagini secundare care urmează automat.
Pentru a anula, apăsaţi din nou butonul.

7 EXIT

Cancel: Reduce afişarea teletextului pentru a se suprapune cu transmisiunea curentă. Pentru a anula, apăsaţi din
nou butonul.

Pagină tipică de teletext

Parte Conţinut
A Numărul paginii selectate.
B Identitatea canalului de emisie.
C Numărul curent al paginii sau indicaţii de căutare.
D Data şi ora.
E Text.
F Informaţii de stare. Informaţii FASTEXT.

- 92 -
Note şi precauţii
Puteţi primi instrucţiuni şi informaţii pe care trebuie să le citiţi după instalare.

Opţiuni de difuzare audio analogică acceptate


Verificaţi opţiunile de difuzare audio acceptate.

Tip audio Sunet dual Prestabilit


Mono Mono Comutare automată
A2 Stereo Stereo Stereo, Mono Comutare automată
Dual Dual I, Dual II Dual I
Mono Mono Comutare automată
Stereo Mono, Stereo Comutare automată
NICAM Stereo
Mono, NICAM Dual-1,
NICAM Dual NICAM Dual-1
NICAM Dual-2

Dacă semnalul Stereo este prea slab şi apare o comutare automată, selectaţi Mono.

Opţiune disponibilă doar pentru semnalele stereo.

Opţiune disponibilă numai când sursa de intrare este setată la TV.

- 93 -
Citiţi înainte să utilizaţi Apps
Citiţi aceste informaţii înainte de a utiliza Apps.

• Dacă doriţi să descărcaţi aplicaţii noi utilizând Apps, conectaţi-vă mai întâi la contul dvs. Samsung.

• Din cauza caracteristicilor produselor prevăzute pe Smart Hub Samsung, precum şi a limitărilor conţinutului
disponibil, este posibil ca anumite caracteristici, aplicaţii şi servicii să nu fie disponibile pe toate dispozitivele sau
în toate ţările. Accesaţi http://www.samsung.com pentru informaţii suplimentare despre dispozitive specifice şi
disponibilitatea conţinutului. Disponibilitatea serviciilor şi a conţinutului sunt supuse la modificări fără preaviz.

• Samsung Electronics nu îşi asumă nicio răspundere legală pentru nicio întrerupere a serviciilor de aplicaţii
cauzată de furnizorul de servicii din orice motiv.

• Serviciile aplicaţiei pot fi furnizate doar în limba engleză, iar conţinutul disponibil poate varia, în funcţie de zona
geografică.

• Pentru mai multe informaţii despre aplicaţii, vizitaţi site-ul web al furnizorului de servicii al aplicaţiei.

• O conexiune instabilă la internet poate provoca întârzieri sau întreruperi. În plus, aplicaţiile se pot opri automat,
în funcţie de mediul de reţea. În acest caz, verificaţi-vă conexiunea la internet şi încercaţi din nou.

• Serviciile şi actualizările aplicaţiei pot deveni indisponibile.

• Conţinutul aplicaţiei este supus la modificări de către furnizorul de servicii fără înştiinţare prealabilă.

• Anumite servicii pot varia în funcţie de versiunea aplicaţiei instalate pe televizor.

• Funcţia unei aplicaţii se poate schimba în versiunile viitoare ale aplicaţiei. În acest caz, rulaţi tutorialul aplicaţiei
sau vizitaţi site-ul web al furnizorului de servicii.

• În funcţie de politica furnizorului de servicii, este posibil ca anumite aplicaţii să nu accepte utilizarea
concomitentă cu alte aplicaţii.

- 94 -
Citiţi înainte să utilizaţi funcţia Internet
Citiţi aceste informaţii înainte de a utiliza funcţia Internet.

• Descărcarea fişierelor nu este permisă.

• Este posibil ca funcţia Internet să nu poată accesa anumite site-uri web, inclusiv site-uri web operate de anumite
companii.

• Televizorul nu poate reda fişiere video flash.

• Comerţul electronic pentru achiziţiile online nu este acceptat.

• ActiveX nu este acceptat.

• Este acceptat numai un număr limitat de fonturi. Este posibil ca anumite simboluri şi caractere să nu fie afişate
corespunzător.

• Răspunsul la comenzile la distanţă şi la afişajul de pe ecran poate fi întârziat în timpul încărcării unei pagini web.

• Încărcarea unei pagini web poate fi întârziată sau suspendată complet în funcţie de starea sistemelor
participante.

• Operaţiunile de copiere şi lipire nu sunt acceptate.

• La compunerea unui e-mail sau a unui mesaj simplu, este posibil ca anumite funcţii, precum dimensiunea
fontului şi selecţia culorii, să nu fie disponibile.

• Există o limită pentru numărul de marcaje şi dimensiunea fişierului jurnal care poate fi salvată.

• Numărul de ferestre care pot fi deschise simultan este limitat.

• Viteza de navigare pe web diferă în funcţie de mediul de reţea.

• Videoclipurile integrate într-o pagină web nu pot fi redate în timp ce funcţia PIP (imagine în imagine) este
operaţională.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Istoricul de navigare este salvat cu intrările ordonate de la cele mai recente la cele mai vechi, cele mai vechi fiind
suprascrise primele.

• În funcţie de tipul de codecuri video/audio acceptate, este posibil să nu puteţi reda anumite fişiere video şi audio
în HTML5.

• Este posibil ca sursele video de la furnizorii de servicii de transmisie în flux optimizate pentru PC să nu fie redate
corespunzător pe browserul nostru Internet.

- 95 -
Citiţi înainte de a configura o conexiune internet wireless

Măsuri de precauţie pentru internet wireless

• Acest televizor acceptă protocoalele de comunicaţii IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung recomandă utilizarea IEEE
802.11 n. Este posibil ca fişierele video stocate pe un dispozitiv conectat la televizor printr-o reţea de domiciliu să
fie redate cu întreruperi.

Este posibil ca unele dintre protocoalele de comunicaţii IEEE 802.11 să nu fie acceptate în funcţie de model sau de zona
geografică.

• Pentru a utiliza internet wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un punct de acces sau la un modem
wireless. Dacă punctul de acces wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza o adresă DHCP sau o
adresă IP statică pentru conectarea la reţeaua wireless.

• Selectaţi un canal care nu este utilizat în prezent de punctul de acces wireless. În cazul în care canalul setat este
utilizat momentan de punctul de acces wireless pentru a comunica cu un alt dispozitiv, de obicei rezultatul este
interferenţa şi/sau eşecul de comunicare.

• Majoritatea reţelelor wireless au un sistem de securitate opţional. Pentru a activa sistemul de securitate al unei
reţele wireless, trebuie să creaţi o parolă utilizând caractere şi numere. Această parolă este, apoi, necesară
pentru conectarea la un punct de acces cu funcţie de securitate.

Protocoale de securitate pentru wireless

Televizorul acceptă numai următoarele protocoale de securitate pentru reţele wireless. Televizorul nu se poate
conecta la un punct de acces wireless care nu dispune de certificat.

– Moduri de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

– Tipuri de criptare: WEP, TKIP, AES

În conformitate cu specificaţiile de certificare Wi-Fi, televizoarele Samsung nu acceptă criptarea de securitate WEP
sau TKIP în reţele care funcţionează în modul 802.11n. Dacă punctul de acces wireless este compatibil cu WPS
(Configurare Wi-Fi protejată), puteţi conecta televizorul la reţea utilizând PBC (Configurare buton de comandă) sau
PIN (Număr personal de identificare). WPS configurează automat setările pentru SSID şi cheia WPA.

- 96 -
Citiţi înainte de a reda fişiere foto, video sau muzicale
Citiţi aceste informaţii înainte de redarea conţinutului media.

Limitări privind utilizarea fişierelor foto, video şi muzicale Înc. acum

• Televizorul acceptă numai dispozitive USB MSC (de stocare în masă). MSC este o denumire de clasă pentru
dispozitive de stocare în masă. Tipuri de dispozitive MSC includ unităţi hard disk externe, cititoare de carduri
flash şi camere digitale. (Hub-urile USB nu sunt acceptate.) Aceste tipuri de dispozitive trebuie conectate direct
la portul USB. Este posibil ca televizorul să nu poată recunoaşte dispozitivul USB sau să nu poată citi fişierele de
pe dispozitiv dacă acesta este conectat la televizor prin intermediul unui cablu prelungitor USB. Nu deconectaţi
dispozitivele USB în timpul transferului de fişiere.

• La conectarea unei unităţi hard disk externe, utilizaţi portul USB (HDD 5V 1A). Vă recomandăm să utilizaţi o
unitate hard disk externă cu adaptor propriu de alimentare.

• Este posibil ca anumite camere şi dispozitive audio digitale USB să nu fie compatibile cu televizorul.

• Dacă sunt conectate mai multe dispozitive USB la televizor, s-ar putea ca televizorul să nu poată recunoaşte
unele dispozitive sau toate dispozitivele. Dispozitivele USB cu cerinţe energetice ridicate trebuie conectate la
portul USB (HDD 5V 1A).

• Televizorul acceptă sistemele de fişiere FAT, exFAT şi NTFS.

• În lista de conţinut media, televizorul poate afişa până la 1.000 de fişiere per folder. Dacă dispozitivul USB
conţine peste 8.000 de fişiere şi foldere, este posibil totuşi ca unele fişiere şi foldere să nu fie accesibile.

• Este posibil ca anumite fişiere, în funcţie de codecul folosit la creare, să nu poată fi redate pe televizor.

• Anumite tipuri de fişiere nu sunt compatibile cu toate modelele.

• Codecurile DivX şi DTS nu sunt acceptate de modelele de televizoare Samsung lansate în 2020.

- 97 -
Subtitrări acceptate

Formate de subtitrare

Nume Format
Text cronometrat MPEG-4 .ttxt
SAMI .smi
SubRip .srt
SubViewer .sub
Micro DVD .sub sau .txt
SubStation Alpha .ssa
Advanced SubStation Alpha .ass
SMPTE-TT Text .xml

Formate video cu subtitrare

Nume Container
Xsub AVI
SubStation Alpha MKV
Advanced SubStation Alpha MKV
SubRip MKV
VobSub MKV
Text cronometrat MPEG-4 MP4
TTML în redare uniformă MP4
TEXT SMPTE-TT MP4
PNG SMPTE-TT MP4

- 98 -
Formate şi rezoluţii de imagine acceptate
Extensie fişier Format Rezoluţie

*.jpg
JPEG 15360 x 8640
*.jpeg

*.png PNG 4096 x 4096


*.bmp BMP 4096 x 4096
*.mpo MPO 15360 x 8640

Formatul MPO este acceptat parţial.

Formate şi codecuri audio acceptate


Extensie fişier Format Codec Notă
*.mp3 MPEG MPEG1 Audio Layer 3

*.m4a

*.mpa MPEG4 AAC

*.aac

*.flac FLAC FLAC Acceptă până la 2 canale


*.ogg OGG Vorbis Acceptă până la 2 canale

WMA 1 acceptă până la 10 Pro pe 5.1 canale.


*.wma WMA WMA Formatul audio fără pierderi WMA nu este
acceptat.

*.wav wav wav

Acceptă tipul 0 şi tipul 1.


*.mid
midi midi Căutarea nu este acceptată.
*.midi
Acceptă numai dispozitive USB.

*.ape ape ape

*.aif
AIFF AIFF
*.aiff

*.m4a ALAC ALAC

- 99 -
Codecuri video acceptate (seria TU7)
Rată de
Rată de cadre
Format fişier Container Codecuri video Rezoluţie (cps) biţi Codecuri audio
(Mb/s)

*.avi 3840 x 2160: 30


H.264 BP/MP/HP 50
*.mkv 1920 x 1080: 60
3840 x 2160
*.asf HEVC (H.265 - Main,
60 50
*.wmv AVI Main10)
Dolby Digital
Motion JPEG
*.mp4 MKV LPCM
MVC
*.mov ASF ADPCM(IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
*.3gp MP4 AAC
Window Media Video 60
*.vro 3GP v9 (VC1) HE-AAC
*.mpg MOV MPEG2 WMA
*.mpeg FLV MPEG1 Dolby Digital+
1920 x 1080 20
*.ts VRO Microsoft MPEG-4 v1,
MPEG(MP3)
v2, v3
*.tp VOB AC-4
Window Media Video
*.trp PS v7 (WMV1), v8 G.711(A-Law, μ-
30
*.flv TS (WMV2) Law)

*.vob SVAF H.263 Sorrenson OPUS


VP6
*.svi

*.m2ts
AV1 3840 x 2160 60 40
*.mts

VP8 1920 x 1080 60 20


VP9 (Profil 0, profil 2
*.webm WebM 3840 x 2160 60 50 Vorbis
acceptat)
AV1 3840 x 2160 60 40
*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6

- 100 -
Alte restricţii

• Este posibil ca aceste codecuri să nu se comporte corespunzător dacă există probleme cu conţinutul.

• Conţinutul video nu poate fi redat sau nu este redat corect în cazul unei erori în conţinut sau container.

• Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu poată fi redate dacă prezintă rate de biţi/de cadre standard care
depăşesc nivelurile de compatibilitate ale televizorului.

• Dacă tabelul de indecşi prezintă o eroare, funcţia Căutare (Salt) nu va fi operaţională.

• Când redaţi fişiere video printr-o conexiune de reţea, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi, din
cauza vitezelor de transmisie a datelor.

• Este posibil ca unele dispozitive USB/cu cameră digitală să nu fie compatibile cu televizorul.

• Codecul HEVC este disponibil numai în containerele MKV /MP4 / TS.

• Codecul MVC este acceptat parţial.

Decodoare video

• H.264 UHD este acceptată până la nivelul 5.1 şi H.264 FHD este acceptată până la nivelul 4.1. (Televizorul nu
acceptă FMO / ASO / RS)

• HEVC UHD este acceptată până la nivelul 5.1 şi HEVC FHD este acceptată până la nivelul 4.1.

• VC1 AP L4 nu este acceptat.

• GMC 2 sau variantă superioară nu sunt acceptate.

Decodoare audio

• WMA este acceptată până la 10 canale Pro 5.1, profil M2.

• WMA1, WMA fără pierderi/Vocea nu este acceptată.

• QCELP şi AMR NB/WB nu sunt acceptate.

• Vorbis este acceptat pentru până la 5,1 canale.

• Dolby Digital+ este acceptat pe până la 5,1 canale.

• Ratele de eşantionare acceptate sunt 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 şi 48 kHz, şi diferă în funcţie de codec.

- 101 -
Codecuri video acceptate (seria T5 sau serii anterioare)
Rată de
Rată de cadre
Format fişier Container Codecuri video Rezoluţie (cps) biţi Codecuri audio
(Mb/s)

*.avi H.264 BP/MP/HP


HEVC (H.265 - Main, 60 20
*.mkv
Main10)
*.asf
Motion JPEG 30
*.wmv AVI MVC
Dolby Digital
*.mp4 MKV MPEG4 SP/ASP
LPCM
*.mov ASF Window Media Video
60
v9 (VC1) ADPCM(IMA, MS)
*.3gp MP4
MPEG2 AAC
*.vro 3GP
MPEG1 HE-AAC
*.mpg MOV
Microsoft MPEG-4 v1, 1920 x 1080 WMA
*.mpeg FLV v2, v3
20 Dolby Digital+
*.ts VRO Window Media Video
v7 (WMV1), v8 MPEG(MP3)
*.tp VOB
(WMV2) G.711(A-Law, μ-
*.trp PS
H.263 Sorrenson Law)
*.flv TS 30
OPUS
*.vob SVAF

*.svi
VP6
*.m2ts

*.mts

*.webm WebM VP8 1920 x 1080 60 20 Vorbis


*.rmvb RMVB RV8/9/10 (RV30/40) 1920 x 1080 60 20 RealAudio 6

- 102 -
Alte restricţii

• Este posibil ca aceste codecuri să nu se comporte corespunzător dacă există probleme cu conţinutul.

• Conţinutul video nu poate fi redat sau nu este redat corect în cazul unei erori în conţinut sau container.

• Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu poată fi redate dacă prezintă rate de biţi/de cadre standard care
depăşesc nivelurile de compatibilitate ale televizorului.

• Dacă tabelul de indecşi prezintă o eroare, funcţia Căutare (Salt) nu va fi operaţională.

• Când redaţi fişiere video printr-o conexiune de reţea, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi, din
cauza vitezelor de transmisie a datelor.

• Este posibil ca unele dispozitive USB/cu cameră digitală să nu fie compatibile cu televizorul.

• Codecul HEVC este disponibil numai în containerele MKV /MP4 / TS.

• Codecul MVC este acceptat parţial.

Decodoare video

• H.264 este acceptat până la nivelul 4.1. (Televizorul nu acceptă FMO / ASO / RS)

• VC1 AP L4 nu este acceptat.

• GMC 2 sau variantă superioară nu sunt acceptate.

Decodoare audio

• WMA este acceptată până la 10 canale Pro 5.1, profil M2.

• WMA1, WMA fără pierderi/Vocea nu este acceptată.

• QCELP şi AMR NB/WB nu sunt acceptate.

• Vorbis este acceptat pentru până la 5,1 canale.

• Dolby Digital+ este acceptat pe până la 5,1 canale.

• Ratele de eşantionare acceptate sunt 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 şi 48 kHz, şi diferă în funcţie de codec.

- 103 -
Citiţi după instalarea televizorului
Citiţi aceste informaţii după ce instalaţi televizorul.

Dimensiunea imaginii şi semnalele de intrare


Opţiunea Dimens. Imagine se aplică pentru sursa curentă. Dimens. Imagine aplicate vor râmâne în vigoare ori de
câte ori selectaţi sursa în cazul în care le modificaţi.

Semnal de intrare Dimens. Imagine


Componentă Standard 16:9, Personalizat, 4:3
Canal digital (720p) Standard 16:9, Personalizat, 4:3
Canal digital (1080i, 1080p) Standard 16:9, Personalizat, 4:3
* Canal digital (3840 x 2160p @ 24/30 Hz) Standard 16:9, Personalizat
* Canal digital (3840 x 2160p @ 50/60 Hz) Standard 16:9, Personalizat
* Canal digital (4096 x 2160p) Standard 16:9, Personalizat
HDMI (720p) Standard 16:9, Personalizat, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p) Standard 16:9, Personalizat, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p) Standard 16:9, Personalizat
* HDMI (4096 x 2160p) Standard 16:9, Personalizat
USB (720p) Standard 16:9, Personalizat, 4:3
USB (1080i/p @ 60 Hz) Standard 16:9, Personalizat, 4:3
* USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz) Standard 16:9, Personalizat

* USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)


Standard 16:9, Personalizat
* USB (4096 x 2160p @ 24/30/60 Hz)

*: Acest semnal de intrare este acceptat de seria TU7.

Porturile de intrare pentru dispozitivele externe pot fi diferite în funcţie de model şi de zona geografică.

Instalarea unui sistem antifurt


Un sistem de blocare antifurt este un dispozitiv fizic care se poate utiliza pentru a proteja televizorul împotriva
furtului. Căutaţi slotul de blocare în partea din spate a televizorului. Slotul are alături o pictogramă lângă el.
Pentru a utiliza sistemul de blocare, înfăşuraţi cablul în jurul unui obiect prea greu pentru a fi transportat şi treceţi-l
prin slotul de blocare al televizorului. Sistemul de blocare se comercializează separat. Metoda de utilizare a unui
sistem antifurt poate diferi de la un model la altul. Consultaţi manualul dispozitivului de blocare pentru mai multe
informaţii.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- 104 -
Rezoluţii acceptate pentru semnalele de intrare UHD
Verificaţi rezoluţia acceptată pentru semnalele de intrare UHD.

• Rezoluţie: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

Dacă Extindere semnal intrare este setat la Dezactivat


Adâncime
Rată de cadre culoare / RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0
(cps) Eşantion
cromatic
50 / 60 8 biţi - - - O

Dacă Extindere semnal intrare este setat la Activat


Adâncime
Rată de cadre culoare / RGB 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:2:0
(cps) Eşantion
cromatic
8 biţi O O O O
50 / 60 10 biţi - - O O
12 biţi - - O O

- 105 -
Citiţi înainte de a conecta un computer (rezoluţii acceptate)
Verificaţi rezoluţiile acceptate pentru semnalele de intrare PC.

Atunci când conectaţi un televizor la un computer, setaţi cardul video al computerului la una din rezoluţiile
standard listate în tabelele de mai jos sau pe următoarele pagini. Televizorul se va regla automat la rezoluţia aleasă.
Reţineţi că rezoluţiile optime şi recomandate sunt 3840 x 2160 la 60 Hz (seria TU7) şi 1920 x 1080 la 60 Hz (seria T5
sau serii anterioare). Dacă selectaţi o rezoluţie care nu este inclusă în tabele, este posibil să nu se afişeze nimic pe
ecran sau să se aprindă doar senzorul de telecomandă. Consultaţi manualul de utilizare al plăcii grafice pentru
rezoluţii compatibile.

Rezoluţia nativă este 3840 x 2160 la 60 Hz, cu Extindere semnal intrare setat la Activat. Rezoluţia nativă este 3840 x 2160
la 30 Hz, cu Extindere semnal intrare setat la Dezactivat.

IBM

Frecvenţă Frecvenţă Frecvenţă de Polaritate


Rezoluţie
Format de afişare orizontală verticală eşantionare (orizontală /
(Puncte x linii) verticală)
(kHz) (Hz) (MHz)

720 x 400 70 Hz 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC

Frecvenţă Frecvenţă Frecvenţă de Polaritate


Rezoluţie
Format de afişare orizontală verticală eşantionare (orizontală /
(Puncte x linii) verticală)
(kHz) (Hz) (MHz)

640 x 480 67 Hz 35,000 66,667 30,240 -/-


832 x 624 75 Hz 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 75 Hz 68,681 75,062 100,000 -/-

- 106 -
VESA DMT

Frecvenţă Frecvenţă Frecvenţă de Polaritate


Rezoluţie orizontală verticală eşantionare
Format de afişare (orizontală /
(Puncte x linii) (kHz) (Hz) (MHz) verticală)

640 x 480 60 Hz 31,469 59,940 25,175 -/-


640 x 480 72 Hz 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 75 Hz 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 60 Hz 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 72 Hz 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 75 Hz 46,875 75,000 49,500 +/+
1024 x 768 60 Hz 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 70 Hz 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 75 Hz 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 75 Hz 67,500 75,000 108,000 +/+
1280 x 720 60 Hz 45,000 60,000 74,250 +/+
1280 x 800 60 Hz 49,702 59,810 83,500 -/+
1280 x 1024 60 Hz 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 75 Hz 79,976 75,025 135,000 +/+
1440 x 900 60 Hz 55,935 59,887 106,500 -/+
1600 x 900 60 Hz 60,000 60,000 108,000 +/+
1680 x 1050 60 Hz 65,290 59,954 146,250 -/+
1920 x 1080 60 Hz 67,500 60,000 148,500 +/+

- 107 -
VESA CVT

Frecvenţă Frecvenţă Frecvenţă de Polaritate


Rezoluţie orizontală verticală eşantionare
Format de afişare (orizontală /
(Puncte x linii) (kHz) (Hz) (MHz) verticală)

2560 x 1440 60 Hz 88,787 59,951 241,500 +/-


2560 x 1440 120 Hz 192,996 119,998 497,750 +/-

În funcţie de model, este posibil ca rezoluţia să nu fie acceptată.

CTA-861

Frecvenţă Frecvenţă Frecvenţă de Polaritate


Rezoluţie
Format de afişare orizontală verticală eşantionare (orizontală /
(Puncte x linii) verticală)
(kHz) (Hz) (MHz)

*1920 x 1080 100 Hz 112,500 100,000 297,000 +/+


*1920 x 1080 120 Hz 135,000 120,003 297,000 +/+
3840 x 2160 30 Hz 67,500 30,000 297,000 -/-
*3840 x 2160 60 Hz 135,000 60,000 594,000 -/-
*3840 x 2160 100 Hz 225,000 100,000 1188,000 +/+
*3840 x 2160 120 Hz 270,000 120,000 1188,000 +/+
4096 x 2160 24 Hz 54,000 24,000 297,000 +/+
4096 x 2160 25 Hz 56,250 25,000 297,000 +/+
4096 x 2160 30 Hz 67,500 30,000 297,000 +/+
*4096 x 2160 50 Hz 112,500 50,000 594,000 +/+
*4096 x 2160 60 Hz 135,000 60,000 594,000 +/+
*4096 x 2160 100 Hz 225,000 100,000 1188,000 +/+
*4096 x 2160 120 Hz 270,000 120,000 1188,000 +/+
*7680 x 4320 24 Hz 108,000 24,000 1188,000 +/+
*7680 x 4320 30 Hz 132,000 30,000 1188,000 +/+
*7680 x 4320 50 Hz 220,000 50,000 2376,000 +/+
*7680 x 4320 60 Hz 264,000 60,000 2376,000 +/+

*: În funcţie de model, este posibil ca rezoluţia să nu fie acceptată.

- 108 -
Rezoluţii acceptate pentru semnale video
Verificaţi rezoluţiile acceptate pentru semnalele video.

CTA-861

Rezoluţie Frecvenţă Frecvenţă Frecvenţă de Polaritate


Format de afişare orizontală verticală eşantionare (orizontală /
(Puncte x linii) (kHz) (Hz) (MHz) verticală)

720 (1440) x 576i 50 Hz 15,625 50,000 27,000 -/-


720 (1440) x 480i 60 Hz 15,734 59,940 27,000 -/-
720 x 576 50 Hz 31,250 50,000 27,000 -/-
720 x 480 60 Hz 31,469 59,940 27,000 -/-
1280 x 720 50 Hz 37,500 50,000 74,250 +/+
1280 x 720 60 Hz 45,000 60,000 74,250 +/+
1920 x 1080i 50 Hz 28,125 50,000 74,250 +/+
1920 x 1080i 60 Hz 33,750 60,000 74,250 +/+
1920 x 1080 24 Hz 27,000 24,000 74,250 +/+
1920 x 1080 25 Hz 28,125 25,000 74,250 +/+
1920 x 1080 30 Hz 33,750 30,000 74,250 +/+
1920 x 1080 50 Hz 56,250 50,000 148,500 +/+
*1920 x 1080 100 Hz 112,500 100,000 297,000 +/+
*1920 x 1080 120 Hz 135,000 120,003 297,000 +/+
1920 x 1080 60 Hz 67,500 60,000 148,500 +/+
3840 x 2160 24 Hz 54,000 24,000 297,000 +/+
3840 x 2160 25 Hz 56,250 25,000 297,000 +/+
3840 x 2160 30 Hz 67,500 30,000 297,000 +/+
*3840 x 2160 50 Hz 112,500 50,000 594,000 +/+
*3840 x 2160 60 Hz 135,000 60,000 594,000 +/+
*3840 x 2160 100 Hz 225,000 100,000 1188,000 +/+
*3840 x 2160 120 Hz 270,000 120,000 1188,000 +/+

- 109 -
Frecvenţă Frecvenţă Frecvenţă de Polaritate
Rezoluţie orizontală verticală eşantionare
Format de afişare (orizontală /
(Puncte x linii) (kHz) (Hz) (MHz) verticală)

4096 x 2160 24 Hz 54,000 24,000 297,000 +/+


4096 x 2160 25 Hz 56,250 25,000 297,000 +/+
4096 x 2160 30 Hz 67,500 30,000 297,000 +/+
*4096 x 2160 50 Hz 112,500 50,000 594,000 +/+
*4096 x 2160 60 Hz 135,000 60,000 594,000 +/+
*4096 x 2160 100 Hz 225,000 100,000 1188,000 +/+
*4096 x 2160 120 Hz 270,000 120,000 1188,000 +/+

*: În funcţie de model, este posibil ca rezoluţia să nu fie acceptată.

VESA CVT

Frecvenţă Frecvenţă Frecvenţă de Polaritate


Rezoluţie
Format de afişare orizontală verticală eşantionare (orizontală /
(Puncte x linii) verticală)
(kHz) (Hz) (MHz)

2560 x 1440 60 Hz 88,787 59,951 241,500 +/-


2560 x 1440 120 Hz 192,996 119,998 497,750 +/-

În funcţie de model, este posibil ca rezoluţia să nu fie acceptată.

- 110 -
Citiţi înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth
Citiţi aceste informaţii înainte de a utiliza un dispozitiv Bluetooth.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Restricţii privind utilizarea Bluetooth

• Nu puteţi utiliza dispozitivele Bluetooth şi funcţia Configurare surround difuzor Wi-Fi simultan.

• Pot apărea probleme de compatibilitate, în funcţie de dispozitivul Bluetooth. (Este posibil ca casca destinată
exclusiv telefoanelor mobile să nu fie disponibilă, în funcţie de mediu.)

• Pot apărea erori de sincronizare a sunetului cu imaginea.

• Televizorul şi dispozitivul Bluetooth se pot deconecta, în funcţie de distanţa dintre acestea.

• Este posibil ca un dispozitiv Bluetooth să emită zgomote sau să funcţioneze defectuos:

– Când o parte a corpului dvs. este în contact cu sistemul de recepţie/transmisie al dispozitivului Bluetooth
sau al televizorului.

– Când dispozitivul face obiectul unor variaţii electronice de pe urma unor obstrucţii cauzate de un perete, de
un colţ sau de pereţi separatori de birou.

– Când dispozitivul este expus la interferenţe electrice de la dispozitive cu aceeaşi bandă de frecvenţă,
inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde şi reţele LAN wireless.

• Dacă problema persistă, recomandăm utilizarea unei conexiuni cablate.

– Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

– Port HDMI (eARC)

HDMI (ARC) este acceptat de unele modele. Verificaţi numele portului HDMI pentru modelul produsului
achiziţionat.

- 111 -
Licenţe
Verificaţi informaţiile de licenţă şi mărcile comerciale aplicate televizorului.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)

Marcă comercială: Rovi şi Rovi Guide sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation şi/sau ale filialelor sale.

Licenţă: Sistemul Rovi Guide este creat sub licenţă de Rovi Corporation şi/sau de filialele sale.

Brevet: Sistemul Rovi Guide este protejat de brevete şi de solicitările de brevete depuse în S.U.A., Europa şi în alte
ţări, inclusiv de unul sau de mai multe brevete S.U.A. 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 emise pentru Rovi Corporation
şi/sau filialele sale.

Declinarea responsabilităţii: Rovi Corporation şi/sau filialele sale şi afiliaţii nu au nicio răspundere pentru
acurateţea sau disponibilitatea informaţiilor despre planificarea programelor sau a altor date din sistemul Rovi
Guide şi nu poate garanta disponibilitatea serviciului în zona dvs. În nicio situaţie Rovi Corporation şi/sau afiliaţii săi
nu vor fi responsabili pentru nicio daună în legătură cu acurateţea sau disponibilitatea informaţiilor programului
sau cu alte date din sistemul Rovi Guide.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această licenţă să nu fie acceptată.

- 112 -
Depanare
Dacă aveţi probleme cu televizorul, puteţi accesa diverse soluţii în timp ce priviţi la televizor. Dacă problema dvs.
nu este inclusă în secţiunea Depanare, consultaţi secţiunea Întrebări frecvente sau contactaţi centrul de asistenţă
Samsung.

Probleme de imagine
Dacă televizorul are probleme cu imaginea, aceşti paşi o pot remedia.

Testarea imaginii
Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test imagine Înc. acum

Înainte de a parcurge lista de probleme şi soluţii de mai jos, utilizaţi Test imagine pentru a stabili dacă problema
este cauzată de televizor. Test imagine afişează o imagine de înaltă definiţie, pe care o puteţi examina pentru a
vedea dacă prezintă defecte sau lipsuri.

Problema Încercaţi aceasta!

Dacă televizorul dvs. pâlpâie sau îşi reduce sporadic luminozitatea, poate fi necesar să
dezactivaţi unele dintre funcţiile de economisire a energiei.

Dezactivaţi Detectare lumină ambiantă, Mod Economie energie, Iluminare mişcare sau
Amplificator contrast.

• Setări General Soluţie Eco Detectare lumină ambiantă


Scintilaţii şi reducerea • Setări General Soluţie Eco Mod Economie energie
luminozităţii • Setări General Soluţie Eco Iluminare mişcare
• Setări Imagine Setări expert Amplificator contrast

Executaţi Test imagine. Când calitatea imaginii testate este normală, verificaţi semnalul
dispozitivului conectat.

• Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test


imagine

În cazul în care culoarea televizorului nu este corectă sau culorile alb şi negru sunt
estompate, rulaţi Test imagine.

• Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test


imagine

Conexiunile Dacă rezultatele testului indică faptul că problema nu este cauzată de televizor, efectuaţi
componentelor/culoarea următoarele:
ecranului Când utilizaţi cablul Component, confirmaţi că mufele verzi (Y), albastre (Pb) şi roşii (Pr) sunt
introduse în conectorii corespunzători ai acestora.

Pentru mai multe informaţii despre conectarea unui dispozitiv extern, rulaţi Ghid de
conectare.

• Sursă Ghid de conectare

- 113 -
Problema Încercaţi aceasta!

În cazul în care culorile televizorului dvs. sunt corecte, dar sunt puţin prea întunecate sau
prea luminoase, încercaţi să reglaţi mai întâi următoarele setări.

• Setări Imagine Setări expert Contrast


Luminozitatea ecranului • Setări Imagine Setări expert Luminozitate
• Setări Imagine Setări expert Claritate
• Setări Imagine Setări expert Culoare
• Setări Imagine Setări expert Tentă (V/R)

Dacă observaţi imagini neclare sau tremur pe ecran, utilizaţi funcţia Setări pentru Claritatea
imaginii pentru a rezolva problema.
Imagine neclară sau
întreruptă • Setări Imagine Setări expert Setări pentru Claritatea imaginii

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

Dacă televizorul dvs. pare că se opreşte singur, încercaţi să dezactivaţi unele dintre funcţiile
de economisire a energiei.

Verificaţi dacă opţiunea Temporizator opr. a fost activată. Funcţia Temporizator opr. opreşte
automat televizorul după o perioadă de timp specificată.

Oprirea nedorită • Setări General Manager sistem Ora Temporizator opr.

Dacă Temporizator opr. nu a fost activată, verificaţi dacă Oprire automată sau Temporiz.
oprire a fost activată şi dezactivaţi-o.

• Setări General Soluţie Eco Oprire automată


• Setări General Manager sistem Ora Temporiz. oprire

Dacă aveţi probleme cu pornirea televizorului dvs., este recomandat să verificaţi câteva
aspecte înainte de a suna la departamentul de service.

Confirmaţi că televizorul are cablul de alimentare conectat corect la ambele capete şi că


Probleme la pornire telecomanda funcţionează normal.

Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul antenei sau cablul TV.

Dacă aveţi un receptor prin cablu sau cutie de satelit, confirmaţi că acesta este conectat sau
pornit.

Dacă televizorul nu este conectat la un receptor prin cablu sau cutie de satelit, rulaţi Reglaj
automat.

• Setări Se difuzează (Setări Reglaj automat) Reglaj automat

Este posibil ca opţiunea Setări Reglaj automat să nu fie afişată, în funcţie de model sau
Nu se poate găsi un canal de zona geografică.

Când utilizaţi un receptor de transmisie cum ar fi un set top box şi IPTV, verificaţi conexiunea
la televizor.

• Sursă Ghid de conectare

Când simptomul persistă, contactaţi furnizorul de servicii.

- 114 -
Problema Încercaţi aceasta!

Afişajele din magazine sunt setate la canale digitale UHD sau HD.

Modificaţi rezoluţia de ieşire a dispozitivelor cum ar fi receptorul de emisiuni digitale, IPTV şi


set top box la UHD sau HD.

Folosiţi un cablu HDMI pentru a vă bucura de imagini de înaltă calitate.

• Sursă Ghid de conectare Dispozitiv video HDMI

Pentru conectarea televizorului la calculator, asiguraţi-vă că placa grafică a calculatorului


Imaginea televizorului nu acceptă rezoluţia UHD.
arată la fel de bine precum
Pentru mai multe informaţii despre rezoluţiile UHD acceptate, consultaţi „Rezoluţii
arăta în magazin.
acceptate pentru semnalele de intrare UHD”.

Asiguraţi-vă că set top box-ul sau receptorul prin cablu acceptă conţinutul sau
semnalele pentru UHD şi setaţi rezoluţia. Pentru mai multe informaţii, contactaţi
furnizorul de servicii.

Când utilizaţi un canal Samsung TV Plus, verificaţi conexiunea la reţea. Când viteza
reţelei este slabă, este posibil ca aplicaţia să nu funcţioneze sau calitatea imaginii să
fie slabă.

Compresia conţinutului video poate conduce la distorsionarea imaginii, în special a


imaginilor cu mişcare rapidă, precum programele sportive şi filmele de acţiune.

Imaginea este Dacă semnalul de recepţie este slab sau insuficient, pot apărea distorsiuni pe ecran, însă
distorsionată. acest lucru nu constituie o funcţionare defectuoasă.

Telefoanele mobile utilizate în apropierea televizorului (la o distanţă de până la 1 m) pot


provoca distorsiuni de imagine pe canalele analogice şi digitale.

Dacă utilizaţi o conexiune prin cabluri pe componente, asiguraţi-vă că acestea sunt


Culorile nu sunt corecte sau conectate la mufele corecte.
lipsesc. Conexiunile incorecte sau care nu sunt bine fixate pot duce la probleme legate de culoare
sau la apariţia unui ecran gol.

Mergeţi la Imagine şi apoi reglaţi setările pentru Mod imagine, Luminozitate, Claritate şi
Culoare.

• Setări Imagine Mod imagine


• Setări Imagine Setări expert Luminozitate
Culoarea este • Setări Imagine Setări expert Claritate
nesatisfăcătoare sau
• Setări Imagine Setări expert Culoare
imaginea nu este suficient
de luminoasă. Verificaţi dacă opţiunea Mod Economie energie a fost activată.

• Setări General Soluţie Eco Mod Economie energie

Încercaţi să resetaţi imaginea.

• Setări Imagine Setări expert Resetare imagine

Modificaţi Setări privind dimensiunea imaginii la Standard 16:9.


Există o linie punctată pe
• Setări Imagine Setări privind dimensiunea imaginii Dimens. Imagine
marginea ecranului.
Standard 16:9

- 115 -
Problema Încercaţi aceasta!

Utilizaţi un cablu compozit atunci când conectaţi echipament AV la televizor.

Dacă utilizaţi cablul compozit, conectaţi cablul video (galben) la portul de intrare VIDEO
Imaginea este alb-negru. (galben/verde).

Este posibil ca portul COMPONENT IN să nu fie compatibil, în funcţie de model sau de


zona geografică.

Canalele HD au bare negre pe părţile laterale ale ecranului la afişarea de conţinut SD cu


conversie extinsă (4:3).

La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea benzi
Imaginea nu se afişează pe negre în părţile superioară şi inferioară ale ecranului.
tot ecranul.
Reglaţi opţiunile pentru dimensiunea imaginii la dispozitivul extern sau setaţi televizorul la
ecran complet.

• Setări Imagine Setări privind dimensiunea imaginii Dimens. Imagine

Funcţia Subtitrare din


Dacă dispozitivul extern este conectat cu un cablu HDMI sau Component, funcţia Subtitrare
meniul televizorului este
nu este disponibilă. Reglaţi setările pentru subtitrări pe dispozitivul extern.
dezactivată.

Subtitrările apar pe ecranul Dezactivaţi funcţia Subtitrare din Setări subtitrare.


televizorului. • Setări General Accesibilitate Setări subtitrare Subtitrare

Tehnologia HDR a Extindeţi raza de recepţie a semnalului de intrare HDMI corespunzător din Extindere semnal
dispozitivului extern intrare.
conectat este dezactivată. • Setări General Manager dispozitive externe Extindere semnal intrare

Dacă imaginea de test nu apare sau există zgomot sau distorsiuni, este posibil ca televizorul să aibă o problemă. Contactaţi
Centrul de asistenţă Samsung pentru ajutor.

Dacă imaginea de testare se afişează corespunzător, poate exista o problemă la un dispozitiv extern. Verificaţi conexiunile.

Dacă problema persistă, verificaţi intensitatea semnalului sau consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului extern.

- 116 -
Probleme de zgomot şi sunet
Atunci când televizorul are o problemă cu sunetul, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.

Testarea sunetului
Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test sunet Înc. acum

Dacă televizorul redă fără distorsiuni melodia testului Test sunet, este posibil să existe o problemă cu un dispozitiv
extern sau cu intensitatea semnalului difuzat.

Problema Încercaţi aceasta!

Este posibil ca metoda de conectare să fie diferită, în funcţie de dispozitivul audio,


cum ar fi HDMI (eARC), Optic, Bluetooth şi Wi-Fi.

HDMI (ARC) este acceptat de unele modele. Verificaţi numele portului HDMI
Cum puteţi conecta un dispozitiv pentru modelul produsului achiziţionat.
audio la televizor?
Pentru mai multe informaţii despre conectarea unui dispozitiv audio, rulaţi Ghid de
conectare.

• Sursă Ghid de conectare Dispozitiv audio

Verificaţi funcţia de control a volumului televizorului şi apoi verificaţi funcţia de


control a volumului dispozitivului extern (receptor prin cablu sau cutie de satelit,
Nu există sunet sau sunetul este DVD, Blu-ray etc.) conectat la televizorul dvs.
prea slab la volum maxim.
Verificaţi conexiunea cablului între un dispozitiv extern şi televizor şi apoi încercaţi să
conectaţi din nou cablul.

Setaţi Ieşire sunet la Difuzor TV.

• Setări Sunet Ieşire sunet

Dacă utilizaţi un dispozitiv extern, verificaţi opţiunea de ieşire audio a acestuia.

De exemplu, poate fi necesar să schimbaţi opţiunea de ieşire audio a receptorului de


cablu la HDMI dacă acesta este conectat la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.

Pentru a asculta sunetul de la computer, conectaţi un difuzor extern la conectorul de


Imaginea este bună, dar nu există ieşire audio al computerului.
sunet.
Dacă televizorul are mufă pentru căşti, verificaţi să nu fie nimic conectat la această
mufă.

Reporniţi dispozitivul conectat deconectând şi reconectând cablul de alimentare al


dispozitivului.

Cu un set top box sau un receptor prin cablu, verificaţi conexiunea cablului şi
reiniţializaţi dispozitivul extern. Când simptomul persistă, contactaţi furnizorul de
servicii.

Verificaţi dacă Format ieşire audio digitală este setată la Ieşire directă.

Dacă selectaţi opţiunea Ieşire directă pentru a utiliza un receptor AV care nu acceptă
Dolby Digital+, nu se emite sunet pentru conţinutul Dolby Digital+.
Lipsă sunet. Este recomandabil să setaţi Format ieşire audio digitală la Automat atunci când
receptorul conectat acceptă formate audio limitate.

• Setări Sunet Setări expert Format ieşire audio digitală


Automat

- 117 -
Problema Încercaţi aceasta!

Executaţi Test sunet.

• Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare


Test sunet

Cablul audio trebuie să fie cuplat la conectorul de ieşire audio corect de la dispozitivul
Difuzoarele produc un sunet
extern.
ciudat.
Pentru conexiunile prin antenă sau cablu, verificaţi informaţiile semnalului. Nivelul
slab al semnalului poate cauza distorsionarea sunetului.

• Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare


Informaţii semnal

Sunetul se poate întrerupe frecvent dacă se foloseşte o boxă Bluetooth. Asiguraţi-vă


că difuzorul Bluetooth şi punctul de acces wireless sunt conectate în linie dreaptă şi
că difuzorul Bluetooth este amplasat cât mai aproape posibil de televizor.

Pentru întreruperi minime, recomandăm un punct de acces wireless care utilizează


frecvenţa de 5 GHz.

Sunetul este întrerupt. Dacă simptomul persistă, este recomandat să utilizaţi o conexiune prin cablu, cum ar
fi HDMI-eARC şi optică.

Când persistă simptomul, este recomandat să utilizaţi o conexiune prin cablu, cum ar
fi HDMI ARC şi Optică.

HDMI (ARC) este acceptat de unele modele. Verificaţi numele portului HDMI
pentru modelul produsului achiziţionat.

Oricând o funcţie este folosită pe


televizor sau se schimbă canalul,
televizorul anunţă vocal Dezactivaţi funcţia Ghid vocal din Setări Ghid vocal.
activitatea.
• Setări General Accesibilitate Setări Ghid vocal Ghid vocal
Televizorul explică prin voce
scenele video afişate pe ecran.

Verificaţi sursa de alimentare a receptorului A/V şi setările acestuia.

• Când conectaţi cablul optic între televizor şi receptorul A/V, asiguraţi-vă că, pe
televizor, ieşirea de sunet este setată la Optic.
Sunetul de la televizor nu este • În cazul conexiunii HDMI-eARC, asiguraţi-vă că acesta este conectat la portul
redat prin receptorul AV. HDMI dedicat pentru eARC de pe televizor. Cu toate acestea, funcţia eARC poate fi
utilizată numai când receptorul A/V acceptă caracteristica eARC.

HDMI (ARC) este acceptat de unele modele. Verificaţi numele portului HDMI
pentru modelul produsului achiziţionat.

- 118 -
Problema Încercaţi aceasta!

Comutaţi la un mod de sunet corespunzător.

Sunetul nu se aude clar. • Setări Sunet Mod sunet

În funcţie de model, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Verificaţi conexiunea cablului dintre televizor şi dispozitivul extern.

Când conectaţi un dispozitiv extern cum ar fi un sistem Home Theatre prin


intermediul HDMI, asiguraţi-vă că acesta este conectat la portul HDMI (eARC) de pe
Volumul dispozitivului extern nu
televizor. Asiguraţi-vă că setările Setări General Manager dispozitive
poate fi reglat.
externe Anynet+ (HDMI-CEC) sunt active pe televizor.

HDMI (ARC) este acceptat de unele modele. Verificaţi numele portului HDMI
pentru modelul produsului achiziţionat.

Când conectaţi bara de sunet Samsung la televizor prin intermediul Bluetooth,


acestea opresc şi opresc alimentarea împreună. Este posibil ca această funcţie să nu
fie acceptată, în funcţie de modelul barei de sunet Samsung.
Doresc să opresc şi să pornesc
televizorul şi dispozitivul audio în Când conectaţi un dispozitiv audio care acceptă HDMI-eARC la portul HDMI (eARC) de
acelaşi timp. pe televizor, acestea opresc şi pornesc alimentarea împreună.

HDMI (ARC) este acceptat de unele modele. Verificaţi numele portului HDMI
pentru modelul produsului achiziţionat.

- 119 -
Probleme de canal şi transmisie
Atunci când televizorul are o problemă cu recepţionarea transmisiilor, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.

Problema Încercaţi aceasta!

Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat în ferm şi pornit. Accesaţi


Surse pentru a dezactiva alte surse de intrare.
“Semnal slab sau fără semnal” este
afişat în modul TV/nu se poate găsi • Sursă Surse
canalul.
Când utilizaţi un set top box sau un receptor prin cablu, verificaţi semnalele de
transmisie sau reţeaua care este conectată la dispozitivul extern.

Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul coaxial la televizor.

Rulaţi Resetare sau Reglaj automat.

• Setări General Resetare


Televizorul nu recepţionează toate
canalele. • Setări Se difuzează (Setări Reglaj automat) Reglaj
automat

Este posibil ca opţiunea Setări Reglaj automat să nu fie afişată, în funcţie


de model sau de zona geografică

Când vizionaţi canalele cu cablul antenei conectat, rulaţi Setări subtitrare.

• Setări General Accesibilitate Setări subtitrare


Subtitrările nu sunt furnizate pe un
canal digital. Este posibil ca unele canale să nu dispună de subtitrări.

Vreau să dezactivez subtitrările. Când vizionaţi un canal pe un dispozitiv extern cum ar fi un set top box şi un
receptor prin cablu, activaţi pe dispozitiv funcţia de subtitrare. Pentru mai
multe informaţii, contactaţi furnizorul de servicii.

Se difuzează este disponibilă numai când Sursă este setată la TV.


Se difuzează este dezactivată. Se difuzează nu poate fi accesată în timp ce vă uitaţi la televizor utilizând un
receptor prin cablu sau o cutie de satelit.

- 120 -
Probleme de conectivitate a dispozitivelor externe
Când televizorul întâmpină dificultăţi cu conectarea dispozitivelor externe cum ar fi un PC, o consolă de jocuri sau
un dispozitiv mobil, aceşti paşi vă pot ajuta să rezolvaţi problema.

Problema Încercaţi aceasta!


Reglează rezoluţia de ieşire a dispozitivului ataşat la o rezoluţie acceptată de
Este afişat mesajul „Mod inutilizabil”.
televizor.

Dacă utilizaţi o conexiune HDMI, verificaţi setarea de ieşire audio a PC-ului.

Imaginea video este bună, dar nu există Dacă utilizaţi un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat.
sunet.
Pentru a asculta sunetul computerului, conectaţi difuzoarele externe la
conectorul de ieşire audio al computerului.

Pentru conectarea televizorului wireless la calculator, citiţi instrucţiunile de la


PC Partajare ecran (Wireless) din Ghid de conectare, apoi încercaţi să vă
conectaţi.

• Sursă Ghid de conectare PC Partajare ecran (Wireless)

Confirmaţi că televizorul şi PC-ul sunt conectate la aceeaşi reţea.

Pentru conectarea televizorului wireless la calculator, citiţi instrucţiunile de la


Doresc să conectez un PC şi un dispozitiv
Smartphone Partajare ecran (Smart View) din Ghid de conectare, apoi
mobil prin oglindirea ecranului.
încercaţi să vă conectaţi.

• Sursă Ghid de conectare Smartphone Partajare ecran


(Smart View)

Dacă televizorul întâmpină probleme la conectarea calculatorului sau a


dispozitivului mobil din cauza interferenţelor radio, schimbaţi frecvenţa de
acces wireless, apoi încercaţi să vă conectaţi.

Pentru mai multe informaţii despre conectarea unui dispozitiv extern, rulaţi
Ghid de conectare.

• Sursă Ghid de conectare

Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este conectat în ferm şi pornit. Accesaţi


Surse pentru a dezactiva alte surse de intrare.
Nu se afişează niciun ecran la
• Sursă Surse
conectarea televizorului la un dispozitiv
extern. Dacă utilizaţi Depanare HDMI, puteţi să verificaţi conexiunea la cablul HDMI şi
la dispozitivele externe (durează aproximativ 2 minute).

• Sursă Ghid de conectare Dispozitiv video Depanare


HDMI

Când utilizaţi un set top box sau un receptor prin cablu, verificaţi semnalele de
transmisie sau reţeaua care este conectată la dispozitivul extern.

- 121 -
Problema Încercaţi aceasta!

Când ecranul PC-ului nu este afişat sau PC-ul nu este recunoscut, verificaţi
sursa de alimentare a PC-ului şi apoi reconectaţi cablul HDMI dintre PC şi
televizor. Când simptomul persistă, verificaţi dacă PC-ul este în modul de
Ecranul PC-ului nu este afişat sau aşteptare.
prezintă scintilaţii.
Când rezoluţia setată nu corespunde, este posibil ca ecranul să prezinte
scintilaţii. Pentru rezoluţia acceptată de PC, consultaţi 'Citiţi înainte de a
conecta un computer (rezoluţii acceptate).'

- 122 -
Probleme de reţea
Atunci când televizorul are o problemă cu conectarea la internet, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.

Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test de conexiune


Smart Hub Înc. acum Înc. acum
Atunci când televizorul are o problemă cu conectarea la reţea sau serviciile de televiziune, verificaţi starea
conexiunii Smart Hub.

Problema Încercaţi aceasta!

Asiguraţi-vă că niciun articol care ar putea genera interferenţe


electromagnetice nu se află între televizor şi punctul de acces wireless/cu
cablu.

Verificaţi dacă punctul de acces este pornit. Dacă este pornit, opriţi-l şi
Eşec la conectarea la reţeaua wireless. aşteptaţi 1 sau 2 minute, apoi porniţi-l din nou.

Conectare la un punct de acces wireless Introduceţi parola corectă, dacă este necesar.
este imposibilă. Dacă conexiune wireless eşuează, conectaţi televizorul la punctul de acces
printr-un cablu LAN.

Dacă televizorul nu se conectează la internet în mod normal prin conexiune


prin cablu, este posibil să existe o problemă cu punctul de acces. În acest caz,
încercaţi să folosiţi un alt punct de acces.

Verificaţi dacă cablul LAN este conectat la ambele capete. Dacă este conectat,
Eşec la conectarea la reţea prin cablu. verificaţi dacă punctul de acces este pornit. Dacă este pornit, opriţi-l şi
aşteptaţi 1 sau 2 minute, apoi porniţi-l din nou.

Verificaţi dacă cablul LAN este conectat la ambele capete. Dacă este conectat,
verificaţi dacă punctul de acces este pornit.
Configurarea IP automată a eşuat. Dacă punctul de acces este pornit, opriţi-l şi aşteptaţi 1 sau 2 minute, apoi
Nu se poate stabili conexiunea la reţea. porniţi-l din nou.

Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul de alimentare al televizorului sau apăsaţi


şi menţineţi apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.

1. Verificaţi conexiunea cablului LAN de internet la portul LAN extern al


punctului de acces.
Conectat la o reţea locală, dar nu şi la
internet. 2. Verificaţi setarea DNS din Setări IP.

– Setări General Reţea Stare reţea Setări IP

Configurarea reţelei este finalizată, dar


conexiunea la internet nu se poate Dacă problema persistă, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.
realiza.

Reţelele prin cablu nu sunt acceptate de unele modele.

- 123 -
Probleme la Anynet+ (HDMI-CEC)
Când Anynet+ (HDMI-CEC) nu funcţionează, aceşti paşi vă pot ajuta să rezolvaţi problema.

Problema Încercaţi aceasta!


Puteţi folosi telecomanda televizorului pentru a controla dispozitive externe care
acceptă Anynet+ (HDMI-CEC) şi care sunt conectate la televizor printr-un cablu HDMI.
Ce este Anynet+?
De exemplu, dacă un dispozitiv extern conectat acceptă Anynet+, puteţi porni şi opri
dispozitivul conectat atunci când porniţi şi opriţi televizorul.

Verificaţi că dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai


dispozitive compatibile Anynet+.

Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare al dispozitivului Anynet+.

Verificaţi conexiunile prin cablu ale dispozitivului Anynet+.

Accesaţi Anynet+ (HDMI-CEC) şi vedeţi dacă opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC) a fost


setată la Activat.
Anynet+ nu funcţionează.
• Setări General Manager dispozitive externe Anynet+ (HDMI-
CEC)

Este posibil ca Anynet+ să nu funcţioneze atunci când sunt activate alte funcţii, cum
ar fi Căutare canale, Smart Hub, Setare iniţială etc.

Dacă aţi deconectat şi apoi aţi reconectat cablul HDMI, scanaţi din nou pentru a găsi
dispozitive sau opriţi şi reporniţi televizorul.

Deplasaţi zona de focalizare pe dispozitivul Anynet+ la Sursă, apăsaţi pe


butonul de direcţie sus pentru a trece la Anynet+ (HDMI-CEC) şi apoi apăsaţi pe
Vreau să activez Anynet+. butonul Selectaţi.

Vreau să pornesc dispozitivul Verificaţi dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor, apoi selectaţi
conectat atunci când pornesc meniul Anynet+ (HDMI-CEC) pentru a verifica dacă opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC)
televizorul. este setată la Activat.

• Setări General Manager dispozitive externe Anynet+ (HDMI-


CEC)

Pentru a dezactiva funcţia Anynet+ a unui dispozitiv conectat la televizor, dezactivaţi


Vreau să închid Anynet+. funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) de pe dispozitiv.
Nu este convenabil să porniţi alte • Setări General Manager dispozitive externe Anynet+ (HDMI-
dispozitive din cauză că şi
CEC)
televizorul porneşte. Nu este
convenabil, din cauză că Când este dezactivată funcţia Anynet+ (HDMI-CEC), bara de sunet conectată prin
dispozitivele conectate (de ex., set HDMI ARC nu se opreşte şi nu porneşte împreună cu televizorul. Pentru a preveni
top box-ul) se opresc împreună. oprirea automată a unui anumit dispozitiv conectat la televizor, dezactivaţi funcţia
HDMI-CEC de pe un anumit dispozitiv conectat la televizor.

- 124 -
Problema Încercaţi aceasta!

Pe ecran va apărea mesajul „Se Nu puteţi utiliza telecomanda în timp ce televizorul configurează Anynet+ sau comută
conectează la dispoz. Anynet+...” la modul de vizualizare a televizorului.
sau „Se deconectează de la dispoz. Utilizaţi telecomanda după ce televizorul a finalizat configurarea Anynet+ sau a
Anynet+...”. comutat la modul de vizionare a televizorului.

Dispozitivul Anynet+ nu redă. Nu puteţi utiliza funcţia de redare în timpul în timp ce Resetare este în curs.

Verificaţi dacă dispozitivul este compatibil cu Anynet+.

Dispozitivele Anynet+ trebuie conectate la televizor utilizând un cablu HDMI.


Asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat la televizor cu un cablu HDMI. Este posibil
ca unele cabluri HDMI să nu fie compatibile cu Anynet+.

Verificaţi conectarea corectă a cablului HDMI.

Dispozitivul conectat nu este Accesaţi Anynet+ (HDMI-CEC) şi vedeţi dacă opţiunea Anynet+ (HDMI-CEC) a fost
afişat. setată la Activat.

• Setări General Manager dispozitive externe Anynet+ (HDMI-


CEC)

Căutaţi din nou dispozitive Anynet+.

În cazul în care conexiunea este suspendată din cauza unei întreruperi a alimentării
sau din cauza deconectării cablului HDMI, repetaţi căutarea dispozitivelor.

- 125 -
Probleme de telecomandă
Când telecomanda nu funcţionează, aceşti paşi vă pot ajuta să rezolvaţi problema.

Problema Încercaţi aceasta!

Există posibilitatea pierderii conexiunii dintre telecomandă şi TV.


Telecomanda nu De asemenea, dacă telecomanda nu funcţionează, sau funcţionează încet, este posibil ca
funcţionează. bateriile să fie descărcate. În acest caz, înlocuiţi bateriile. Pentru o durată mai mare de viaţă,
se recomandă bateriile alcaline.

Dispozitivele externe nu Verificaţi conexiunea cablurilor dintre televizor şi dispozitivele externe.


pot fi operate cu Când simptomul persistă, setaţi funcţia manual în Sursă Configurare
telecomanda televizorului. telecomandă universală.

- 126 -
Aplicaţii
Când aplicaţiile nu funcţionează, aceşti paşi vă pot ajuta să rezolvaţi problema.

Problema Încercaţi aceasta!

Limbile acceptate de o aplicaţie pot fi diferite de funcţia Limbă pentru televizor


Am lansat o aplicaţie, dar este în altă setată în meniu.
limbă. Cum pot să schimb limba?
Capacitatea de a schimba limba depinde de furnizorul aplicaţiei.

Verificaţi conexiunea la reţea. Când viteza reţelei este slabă, este posibil ca
aplicaţia să nu funcţioneze sau calitatea imaginii acesteia să fie slabă.
Aplicaţia nu funcţionează corespunzător.
Serviciile aplicaţiei nu sunt furnizate de televizor, ci de furnizorul aplicaţiei.
Calitatea imaginii acesteia este slabă.
Consultaţi sesiunea Help (Asistenţă) de pe site-ul web al furnizorului de servicii
al aplicaţiei.

Fişiere media
Când fişierele nu sunt redate, aceste etape vă pot ajuta să rezolvaţi problema.

Problema Încercaţi aceasta!


Această problemă poate apărea la fişierele neacceptate sau la cele cu rată de
Anumite fişiere se întrerup în timpul
biţi mare. Majoritatea fişierelor pot fi redate, dar este posibil ca unele fişiere să
redării.
nu ruleze continuu.

Este posibil ca anumite fişiere care folosesc un codec neacceptat să nu fie


redate.
Unele fişiere nu pot fi redate. Asiguraţi-vă că codecul este acceptat de televizor. Pentru mai multe informaţii
despre codecurile acceptate, consultaţi „Citiţi înainte de a reda fişiere foto,
video sau muzicale”.

- 127 -
Alte probleme
Utilizaţi aceste proceduri pentru a rezolva şi alte probleme care ar putea apărea în legătură cu produsul.

Problema Încercaţi aceasta!

Vizionarea emisiunilor TV pentru o perioadă extinsă de timp face ca panoul să


genereze căldură.

Căldura de la panou este disipată prin orificii interne care trec prin partea
superioară a televizorului.

Televizorul este cald. Totuşi, după o utilizare prelungită, partea inferioară poate fi caldă la pipăit.

Copiii care vizionează emisiunile TV trebuie supravegheaţi constant de către


adulţi, pentru a nu li se permite să atingă televizorul.

Totuşi, această căldură nu este un defect şi nu afectează funcţionarea


televizorului.

Televizorul generează miros de plastic. Acest miros este normal şi va dispărea în timp.

Dacă Mod de utilizare este setată la Mod Prezentare în magazin, setările audio
şi video ale televizorului sunt resetate automat la fiecare 5 de minute.
Setările se pierd după 5 minute sau de
fiecare dată când televizorul este oprit. Modificaţi Mod de utilizare la Mod acasă.

• Setări General Manager sistem Mod de utilizare

Televizorul este înclinat într-o parte. Scoateţi baza stativului de pe televizor şi remontaţi-o.
Consultaţi Ghidul de configurare rapidă şi asiguraţi-vă că stativul este asamblat
Suportul este instabil sau deformat.
corect.

PIP este disponibilă numai când dispozitivul extern este conectat cu cablu HDMI
sau componentă.

Funcţia PIP nu este disponibilă. Reţineţi că funcţia nu este disponibilă când Smart Hub este activat.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie


să nu fie acceptată.

Un POP (banner pentru reclame intern al Modificaţi Mod de utilizare la Mod acasă.
televizorului) apare pe ecran. • Setări General Manager sistem Mod de utilizare

Dilatarea şi contractarea carcasei exterioare a televizorului pot cauza un


zgomot ca de pocnituri.
Televizorul emite un zgomot ca de
pocnituri. Aceasta nu indică o funcţionare defectuoasă a produsului.

Televizorul se poate utiliza în condiţii de siguranţă.

- 128 -
Problema Încercaţi aceasta!

Televizorul dvs. utilizează circuite de comutare de mare viteză şi niveluri


ridicate de curent electric. În funcţie de nivelul de luminozitate al televizorului,
acesta poate părea uşor mai zgomotos decât un televizor convenţional.

Televizorul dvs. a fost supus unor proceduri stricte de control al calităţii, care
Televizorul emite un zgomot de fond.
îndeplinesc cerinţele noastre exigente în materie de performanţă şi fiabilitate.

Un oarecare zgomot provenit de la televizor este considerat normal şi nu


reprezintă o cauză acceptabilă pentru înlocuirea produsului sau pentru
rambursarea contravalorii produsului.

Verificaţi starea conexiunii de reţea.

• Setări General Reţea Stare reţea


Actualizarea software-ului prin internet
nu a reuşit. Dacă televizorul nu este conectat la o reţea, conectaţi-l la o reţea.

Procesul de upgrade se opreşte dacă dispuneţi deja de cea mai recentă


versiune software.

Pentru a dezactiva Ghid vocal, deplasaţi focalizarea de pe Comenzi rapide


pentru accesibilitate pe Ghid vocal şi apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Puteţi
să activaţi sau să dezactivaţi Ghid vocal. Pentru a rula Comenzi rapide pentru
Televizorul reproduce sunetul accesibilitate, consultaţi următoarele:
evenimentelor de pe ecran prin dublarea
• Apăsaţi pe butonul AD/SUBT. de pe telecomanda standard sau apăsaţi
comentariului.
prelung butonul MUTE.
• Setări General Accesibilitate Setări Ghid vocal Ghid
vocal

- 129 -
Diagnosticarea problemelor de operare a televizorului
Puteţi diagnostica problemele apărute la televizor sau la Smart Hub şi puteţi rula funcţii de resetare.

Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Înc. acum

Puteţi utiliza funcţia Test imagine pentru diagnoza problemelor de imagine şi funcţia Test sunet pentru diagnoza
problemelor de sunet. Puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii privind puterea semnalului recepţionat de
antenele de recepţie digitală externe, să testaţi conexiunea la internet pentru Smart Hub şi să rulaţi funcţiile de
resetare la valorile din fabrică pentru Smart Hub şi televizor.

• Test imagine

• Test sunet

• Depanare HDMI

• Informaţii semnal

• Test de conexiune Smart Hub

• Resetare Smart Hub

Problema Încercaţi aceasta!

Verificaţi dacă în momentul respectiv canalul curent este un canal digital.

Nu se poate selecta Informaţii semnal Opţiunea Informaţii semnal este disponibilă numai pentru canalele digitale.
din Autodiagnosticare.
• Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare
Informaţii semnal

Readuce toate setările Smart Hub la valorile din fabrică şi şterge toate
informaţiile despre conturile Samsung, conturile conexe de servicii, acordurile
Resetare Smart Hub de servicii Smart Hub şi aplicaţiile Smart Hub.

• Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare


Resetare Smart Hub

Resetează setările de imagine curente la setările implicite.


Resetare imagine
• Setări Imagine Setări expert Resetare imagine

Resetează setările de sunet curente la setările implicite.


Resetare sunet
• Setări Sunet Setări expert Resetare sunet

- 130 -
Obţinerea de asistenţă
Obţineţi asistenţă direct de la Samsung dacă aveţi o problemă cu televizorul.

Obţinerea de asistenţă prin Gestionare la distanţă


Setări Asistenţă Gestionare la distanţă Înc. acum

După acceptarea acordului nostru de service, puteţi utiliza Gestionare la distanţă pentru a accesa asistenţa la
distanţă şi pentru a solicita unui tehnician de service Samsung să vă diagnosticheze televizorul, să remedieze
problemele şi să actualizeze software-ul televizorului de la distanţă, prin intermediul internetului. De asemenea,
puteţi activa şi dezactiva Gestionare la distanţă.

Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.

Găsirea informaţiilor de contact pentru service


Setări Asistenţă Despre acest TV Înc. acum

Puteţi afla adresa site-ului web Samsung, numărul de telefon al centrului de asistenţă, numărul de model al
televizorului, versiunea software-ului televizorului, informaţii despre licenţa open source şi alte informaţii de care
aveţi nevoie pentru a primi asistenţă de la un agent Samsung sau de pe site-ul Samsung.

De asemenea, puteţi vizualiza informaţii prin scanarea codului QR al televizorului.

Puteţi iniţia această funcţie şi apăsând şi menţinând butonul (Redaţi) timp de cel puţin 5 secunde. Continuați să țineți
butonul apăsat până când apare noua fereastră pop-up cu informații despre client.

Solicitare de servicii
Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Solicitaţi asistenţă Înc. acum

Puteţi solicita un serviciu atunci când aveţi probleme cu televizorul. Selectaţi elementul care corespunde problemei
întâmpinate, introduceţi elementul necesar, deplasaţi focalizarea pe Înainte şi apoi apăsaţi butonul Selectaţi.
Selectaţi Solicitaţi acum Trimitere sau Programare întâlnire Solicitare Trimitere. Solicitarea dvs. de servicii
va fi înregistrată. Centrul de asistenţă Samsung vă va contacta pentru a stabili sau confirma programarea dvs.
pentru service.

Trebuie să acceptaţi termenii şi condiţiile pentru solicitarea de service.

În funcţie de zona geografică, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.

- 131 -
Întrebări frecvente
În această secțiune veți găsi răspunsurile la întrebările despre e-Manual pe care le primim cel mai frecvent.

Televizorul nu afişează imaginea în mod corespunzător


Când ecranul televizorului se comportă necorespunzător, haideţi să vedem cum putem să verificăm simplu dacă
problema este cauzată de produs sau de mediul extern, prin semnalele şi cablurile de transmisie.

Când ecranul televizorului nu afişează imaginea în mod corespunzător


Culoarea, designul, accesoriile (inclusiv telecomanda) şi funcţiile televizorului pot diferi în funcţie de model sau zonă
geografică.

Verificaţi antena şi conexiunile cablurilor de intrare.

ANT IN
ANT IN

Verificaţi antena şi conexiunile cablurilor de intrare.

- 132 -
HDMI IN

HDMI IN HDMI IN

Verificaţi antena şi conexiunile cablurilor HDMI.

Dacă problema persistă, definiţi cu exactitate problema de la nivelul afişajului. De exemplu, efecte de tip mozaic şi
blocuri, linii multiple sau puncte albe sau linii orizontale sau verticale fixe.

- 133 -
Încercaţi să schimbaţi canalele cu ajutorul telecomenzii.

Sursă

Apăsaţi pe butonul , selectaţi Sursă, alegeţi altă sursă de intrare.

- 134 -
Dacă aceeaşi problemă persistă, rulaţi un test de diagnosticare. Apăsaţi pe butonul de pe telecomandă.

Setări

Selectaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test imagine.

Asistenţă

Întreținere dispozitiv

Asistenţă

Selectaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test imagine.

- 135 -
Test imagine

OK

Când este afişat un mesaj, selectaţi OK şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza testul.

Când este afişat un mesaj, selectaţi OK şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza testul.

Test imagine finalizat

Închidere

Când este afişat un mesaj, selectaţi Închidere şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza testul.

- 136 -
Dacă problema dispare în timpul testului, verificaţi semnalul televizorului. Apăsaţi pe butonul de pe telecomandă.

Setări

Selectaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Informaţii semnal pentru a


verifica intensitatea semnalului.

Asistenţă

Întreținere dispozitiv

Asistenţă

Selectaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Informaţii semnal pentru a


verifica intensitatea semnalului.

- 137 -
Informaţii semnal

Verificaţi dacă puterea semnalului este prea slabă sau nu.

Calea aferentă a meniului

Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test imagine Înc. acum

Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Informaţii semnal Înc. acum

- 138 -
Televizorul nu porneşte
Când pe ecranul televizorului nu este afişată imagine, această situaţie apare frecvent când punctul de contact sau
cablul de alimentare sunt slăbite sau dispozitivul periferic este dezactivat.

Când televizorul nu porneşte


Culoarea, designul, accesoriile (inclusiv telecomanda) şi funcţiile televizorului pot diferi în funcţie de model sau zonă
geografică.

Dacă televizorul nu porneşte, verificaţi dacă este aprins senzorul de telecomandă.

Dacă puneţi sub televizor un obiect reflectorizant, cum ar fi o oglindă, puteţi găsi cu uşurinţă senzorul de
telecomandă.

- 139 -
Alimentare

Dacă senzorul de telecomandă nu este aprins, deconectaţi cablul de alimentare şi introduceţi-l din nou.

One
Invisible
Connection

One
Invisible
Connection

Deconectaţi şi reconectaţi cablul One Invisible Connection dintre televizor şi receptorul One Connect (OC). Verificaţi
cablul One Invisible Connection, astfel încât acesta să nu fie perforat sau îndoit în unghi strâns.

- 140 -
Verificaţi din nou senzorul de telecomandă. Dacă LED-ul este aprins, apăsaţi pe butonul de pornire de pe
telecomandă pentru a porni televizorul.

Dacă senzorul de telecomandă se stinge când apăsaţi pe butonul de pornire, televizorul este conectat corect la sursa
de alimentare.

Dacă ecranul televizorului este în continuare negru, atingeţi-l uşor cu degetul. Dacă partea de pe ecran pe care aţi
atins-o cu degetul clipeşte intermitent, televizorul este conectat corect la sursa de alimentare.

- 141 -
Apăsaţi pe butonul de pe telecomandă. Când apare Primul ecran, televizorul este pornit, dar dispozitivul extern
conectat nu funcţionează sau există o problemă de conexiune.

One
Invisible
Connection
HDMI IN

HDMI IN
One
Invisible HDMI IN
Connection

Verificaţi conexiunea cablului HDMI la televizor sau receptorul One Connect.

Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este pornit.

- 142 -
Alimentare

Dacă acesta nu porneşte, verificaţi cablul de alimentare pentru a vă asigura că acesta este conectat corespunzător la
dispozitiv şi priza de perete.

Dacă acesta nu porneşte, verificaţi cablul de alimentare pentru a vă asigura că acesta este conectat corespunzător la
dispozitiv şi priza de perete.

One
Invisible
Connection
HDMI IN

HDMI IN
One
Invisible HDMI IN
Connection

Verificaţi conexiunea cablului HDMI la televizor sau receptorul One Connect.

- 143 -
Componentă

Asiguraţi-vă că sunt conectate corespunzător cablurile dintre televizor şi dispozitivele externe.

Este posibil ca portul COMPONENT IN să nu fie compatibil, în funcţie de model sau de zona geografică.

De asemenea, asiguraţi-vă că este selectată sursa corectă pe Primul ecran ( Sursă).

HDMI IN

HDMI IN HDMI IN

Dacă aceeaşi problemă persistă, încercaţi să conectaţi alt dispozitiv extern la televizor cu ajutorul cablului HDMI.
Dacă afişajul este corect, este posibil ca dispozitivul extern să fie defect.

- 144 -
Imaginea este distorsionată sau nu se aude sunetul din bara de
sunet
Lipsa sunetului din bara de sunet sau distorsionarea imaginii televizorului sunt adesea cauzate de slăbirea
conexiunilor cablurilor.

Când televizorul nu se conectează corespunzător la un dispozitiv extern


Culoarea, designul, accesoriile (inclusiv telecomanda) şi funcţiile televizorului pot diferi în funcţie de model sau zonă
geografică.

Când imaginea apare distorsionată,

Alimentar
e Alimentar
e

Mai întâi, deconectaţi şi reconectaţi cablurile de alimentare şi cablurile HDMI din partea din spate a televizorului sau
receptorul One Connect (OC) Box, apoi deconectaţi cablul de alimentare şi conectaţi-l din nou la priza de perete.

- 145 -
HDMI IN

HDMI IN HDMI IN

Mai întâi, deconectaţi şi reconectaţi cablurile de alimentare şi cablurile HDMI din partea din spate a televizorului sau
receptorul One Connect (OC) Box, apoi deconectaţi cablul de alimentare şi conectaţi-l din nou la priza de perete.

HDMI

Dacă dispozitivul extern acceptă semnal video 4K UHD sau 8K UHD, utilizaţi un cablu HDMI dedicat pentru fiecare
rezoluţie.

Componentă

Componentă

Dacă este utilizat un cablu Component, asiguraţi-vă că sunt conectaţi conectorii coloraţi la conectorii corespondenţi
de pe dispozitivul extern şi televizor.

Este posibil ca portul COMPONENT IN să nu fie compatibil, în funcţie de model sau de zona geografică.

- 146 -
HDMI IN

Pentru a o mai bună calitate video, utilizaţi un cablu extern dacă este acceptat de dispozitivul extern.

LAN HDMI Satelit

Dacă utilizaţi un set top box, verificaţi conexiunea cablului. Cablul pe care trebuie să-l verificaţi depinde de tipul set
top box-ului.

Asiguraţi-vă că punctul de acces este conectat la internet. În caz contrar, ar putea fi necesar să deconectaţi şi să
reconectaţi cablul de alimentare al acestuia.

- 147 -
Dacă problema persistă, verificaţi setările de ieşire video din meniul de setări al dispozitivului extern şi asiguraţi-vă
că televizorul acceptă modul de ieşire video.

Televizoarele FHD acceptă o ieşire video de până la 1080p, iar televizoarele UHD acceptă o ieşire video de până la
2160p.

One
Invisible
Connection

One
Invisible
Connection

Dacă problema persistă şi dacă televizorul utilizează One Invisible Connection, deconectaţi şi reconectaţi One
Invisible Connection la televizor şi receptorul One Connect (OC). Verificaţi cablul pentru One Invisible Connection,
astfel încât acesta să nu fie perforat sau îndoit în unghi strâns.

HDMI (ARC)

HDMI

Dacă nu se aude sunetul de la bara de sunet şi dacă aceasta este conectată la televizor cu un cablu HDMI, verificaţi
conectorul HDMI (ARC) de pe spatele televizorului.

Portul HDMI (ARC) poate accepta eARC pentru anumite modele.

- 148 -
HDMI

HDMI (ARC)

HDMI

Dacă bara de sunet este conectată la un receptor, iar receptorul este conectat la televizor cu ajutorul unui cablu
HDMI, verificaţi conectorul HDMI din partea de spate a televizorului. Cablul trebuie să fie conectat la portul HDMI
(ARC) de pe televizorul dvs.

Portul HDMI (ARC) poate accepta eARC pentru anumite modele.

- 149 -
Accesul la internet nu este disponibil
Atunci când televizorul are o problemă cu conectarea la internet, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.

Când televizorul nu se poate conecta la internet


Culoarea, designul, accesoriile (inclusiv telecomanda) şi funcţiile televizorului pot diferi în funcţie de model sau zonă
geografică.

Fără acces
Reţea

Dacă televizorul nu este conectat la internet, verificaţi reţeaua şi starea punctului de acces.

Apăsaţi pe butonul de pe telecomandă şi treceţi la Setări cu ajutorul butonului direcţional.

- 150 -
Setări

Selectaţi Setări General Reţea Stare reţea pentru a verifica starea reţelei.

General

Reţea

General

Selectaţi Setări General Reţea Stare reţea pentru a verifica starea reţelei.

Reţea

Resetare reţea

General

Dacă reţeaua nu este conectată, ar putea fi necesară o resetare a parolei.

- 151 -
Asiguraţi-vă că punctul de acces funcţionează corespunzător. Verificaţi indicatorii cu LED-uri de pe punctul de acces
pentru a vă asigura că acesta funcţionează normal.

Dacă utilizaţi nu punct de acces wireless, verificaţi locaţia punctului de acces. Dacă punctul de acces este prea
departe de televizor, mutaţi-l mai aproape.

Încercaţi să reporniţi punctul de acces deconectând şi reconectând conectorul de alimentare. Ar putea dura între 1 şi
2 minute până când punctul de acces revine în modul online după o repornire.

- 152 -
Setări

Dacă aceeaşi problemă persistă, selectaţi Setări General Reţea Stare reţea Setări IP pentru a trece
la un alt server DNS. Dacă are loc un test, anulaţi-l şi selectaţi Setări IP.

General

Reţea

General

Dacă aceeaşi problemă persistă, selectaţi Setări General Reţea Stare reţea Setări IP pentru a trece
la un alt server DNS. Dacă are loc un test, anulaţi-l şi selectaţi Setări IP.

Stare reţea

Setări IP

Dacă aceeaşi problemă persistă, selectaţi Setări General Reţea Stare reţea Setări IP pentru a trece
la un alt server DNS. Dacă are loc un test, anulaţi-l şi selectaţi Setări IP.

- 153 -
Setări IP

Setare DNS

Introduceti manual

Selectaţi Setare DNS Introduceti manual.

Setări IP

Server DNS

Selectaţi Server DNS, introduceţi 8.8.8.8, apoi selectaţi OK.

Actualizare imediată

Dacă aceeaşi problemă persistă, ar putea fi necesară o actualizare software sau o revenire la setările din fabrică.

Calea aferentă a meniului

Setări General Reţea Stare reţea Înc. acum

Setări General Reţea Resetare reţea Înc. acum

Setări Asistenţă Actualizare software Înc. acum

Setări General Resetare Înc. acum

- 154 -
Nu se aude sunetul sau difuzoarele scot un sunet ciudat
Când sunetul are o problemă, puteţi verifica simplu dacă problema este cauzată de produs sau de semnalele şi
cablurile de transmisie.

Când sunetul televizorului nu se aude sau se aude întrerupt


Culoarea, designul, accesoriile (inclusiv telecomanda) şi funcţiile televizorului pot diferi în funcţie de model sau zonă
geografică.

Dacă televizorul nu generează sunet, apăsaţi pe butonul de volum + pentru a mări volumul.

Dacă televizorul nu este conectat la un dispozitiv extern, verificaţi volumul dispozitivului extern.

- 155 -
Ieşire audio/optic

Difuzor TV
Ieşire sunet

Verificaţi volumul de pe ecran. Dacă nu este afişat un număr pentru volumul televizorului, selectaţi Setări
Sunet Ieşire sunet. Apoi, selectaţi Difuzor TV.

Setări

Verificaţi volumul de pe ecran. Dacă nu este afişat un număr pentru volumul televizorului, selectaţi Setări
Sunet Ieşire sunet. Apoi, selectaţi Difuzor TV.

Sunet

Ieşire sunet Difuzor TV


Sunet

Verificaţi volumul de pe ecran. Dacă nu este afişat un număr pentru volumul televizorului, selectaţi Setări
Sunet Ieşire sunet. Apoi, selectaţi Difuzor TV.

- 156 -
Asistenţă

Întreținere dispozitiv

Asistenţă

Pentru a verifica ieşirea de sunet, selectaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare
Test sunet.

Actualizare imediată

Dacă aceeaşi problemă persistă, ar putea fi necesară o actualizare software sau o revenire la setările din fabrică.

Dacă se aude sunetul, dar acesta nu este clar, rulaţi un test de diagnosticare. Apăsaţi pe butonul de pe
telecomandă.

- 157 -
Setări

Accesaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test sunet pentru a verifica
sunetul.

Asistenţă

Întreținere dispozitiv

Asistenţă

Accesaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test sunet pentru a verifica
sunetul.

Setări

Dacă în urma testului este descoperită o problemă, selectaţi Setări Sunet Setări expert Resetare
sunet.

- 158 -
Sunet

Sunet

Setări expert

Dacă în urma testului este descoperită o problemă, selectaţi Setări Sunet Setări expert Resetare
sunet.

Setări

Dac în urma testului nu este descoperită nicio problemă, selectaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv
Autodiagnosticare Informaţii semnal.

- 159 -
Asistenţă

Întreținere dispozitiv

Asistenţă

Dac în urma testului nu este descoperită nicio problemă, selectaţi Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv
Autodiagnosticare Informaţii semnal.

Informaţii semnal

Verificaţi dacă puterea semnalului este prea slabă sau nu.

Actualizare imediată

Dacă aceeaşi problemă persistă, ar putea fi necesară o actualizare software sau o revenire la setările din fabrică.

- 160 -
Calea aferentă a meniului

Setări Sunet Ieşire sunet Înc. acum

Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Test sunet Înc. acum

Setări Sunet Setări expert Resetare sunet Înc. acum

Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Informaţii semnal Înc. acum

Setări Asistenţă Actualizare software Înc. acum

Setări General Resetare Înc. acum

- 161 -
Telecomanda nu funcţionează
Dacă telecomanda nu funcţionează, este posibil ca bateriile să fie descărcate.

Când nu funcţionează telecomanda


Culoarea, designul, accesoriile (inclusiv telecomanda) şi funcţiile televizorului pot diferi în funcţie de model sau zonă
geografică.

Verificaţi dacă semnalul infraroşu al telecomenzii este transmis şi recepţionat.

Asiguraţi-vă că senzorul de telecomandă de pe televizor luminează intermitent.

- 162 -
Îndepărtaţi toate obstrucţiile care acoperă receptorul de pe televizor.

Asiguraţi-vă că telecomanda funcţionează corespunzător.

Puteţi verifica dacă semnalul este transmis apăsând pe butonul de alimentare şi observând vârful frontal al
telecomenzii prin intermediul camerei de pe smartphone.

- 163 -
Dacă nu vedeţi niciun semnal infraroşu, înlocuiţi bateriile telecomenzii.

Dacă nu vedeţi niciun semnal infraroşu, înlocuiţi bateriile telecomenzii.

- 164 -
Telecomanda va funcţiona mai eficient dacă o îndreptaţi spre senzorul de telecomandă.

Dacă problema persistă, încercaţi să utilizaţi telecomanda SAMSUNG corespunzătoare pentru modelul televizorului
dvs.

- 165 -
Dacă utilizaţi o telecomandă multimarcă (MBR) sau o telecomandă universală şi telecomanda nu poate opera un
dispozitiv extern, mutaţi dispozitivul extern mai aproape de receptorul One Connect.

- 166 -
Actualizarea software-ului
Dacă doriţi să menţineţi televizorul în cea mai bună stare sau dacă aveţi o problemă recurentă, vă rugăm să îl
actualizaţi la cea mai recentă versiune.

Actualizarea la cel mai recent software pentru televizor


Culoarea, designul, accesoriile (inclusiv telecomanda) şi funcţiile televizorului pot diferi în funcţie de model sau zonă
geografică.

Setări

Dacă televizorul este conectat la internet, îl puteţi seta astfel încât să recepţioneze automat actualizări periodice.
Apăsaţi pe butonul de pe telecomandă şi treceţi la Setări cu ajutorul butonului direcţional.

Asistenţă

Actualizare software

Asistenţă

Pentru a activa actualizările automate, selectaţi Setări Asistenţă Actualizare software Actualizare
automată.

- 167 -
Fără acces
Reţea

Setări

Dacă televizorul dvs. nu este conectat la internet, puteţi să actualizaţi software-ul cu ajutorul unei unităţi USB.

Setări

Selectaţi Setări Asistenţă Despre acest TV şi verificaţi codul modelului şi versiunea de software.

- 168 -
Asistenţă

Asistenţă Despre acest TV

Selectaţi Setări Asistenţă Despre acest TV şi verificaţi codul modelului şi versiunea de software.

Despre acest TV

Cod model:

Versiune software:

Selectaţi Setări Asistenţă Despre acest TV şi verificaţi codul modelului şi versiunea de software.

Cu ajutorul unui computer, conectaţi-vă la www.samsung.com.

- 169 -
Găsiţi modelul televizorului şi descărcaţi fişierul firmware.

SEE ALL SUPPORT

Găsiţi modelul televizorului şi descărcaţi fişierul firmware.

Firmware Descărcare

Faceţi clic pe Descărcare pentru a descărca firmware-ul.

- 170 -
Extrageţi fişierul de arhivă descărcat şi stocaţi-l în folderul principal de pe unitatea USB.

Extrageţi fişierul de arhivă descărcat şi stocaţi-l în folderul principal de pe unitatea USB.

USB
USB

USB

Introduceţi unitatea USB în slotul USB din spatele televizorului sau din partea laterală a receptorului One Connect.

- 171 -
Actualizare imediată

Actualizarea firmware-ului începe automat. Televizorul va fi resetat automat când actualizarea firmware-ului este
finalizată. Nu opriţi televizorul când actualizarea firmware-ului este în curs.

Setări

După ce televizorul a fost resetat, selectaţi Setări Asistenţă Despre acest TV şi verificaţi dacă există o
nouă versiune de firmware.

Asistenţă

Asistenţă Despre acest TV

După ce televizorul a fost resetat, selectaţi Setări Asistenţă Despre acest TV şi verificaţi dacă există o
nouă versiune de firmware.

- 172 -
Despre acest TV

Cod model:

Versiune software:

După ce televizorul a fost resetat, selectaţi Setări Asistenţă Despre acest TV şi verificaţi dacă există o
nouă versiune de firmware.

Calea aferentă a meniului

Setări Asistenţă Actualizare software Actualizare automată Înc. acum

Setări Asistenţă Despre acest TV Înc. acum

- 173 -
Ghid pentru accesibilitate
Furnizează un meniu şi un ghid pentru telecomandă destinat persoanelor cu deficienţe de vedere.

Aflaţi despre ecranul meniului


Aflaţi despre meniurile de pe ecranul TV. După ce aţi activat funcţia, televizorul va descrie structura şi
caracteristicile meniurilor pe care le selectaţi.

Utilizarea meniului de accesibilitate


Vizualizaţi modul de funcţionare rulând funcţiile meniului Accesibilitate şi descrierea funcţiilor aferente.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Rularea meniului Comenzi rapide pentru accesibilitate


Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi funcţiile de accesibilitate cum ar fi Ghid vocal, Dezact. img., Descriere audio,
Subtitrare, Contrast ridicat, Mărire, Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV, Aflaţi despre ecranul meniului, Ieşire audio
multiplă, Repetare buton lentă, Accessibility Settings şi puteţi accesa paginile Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV
şi Aflaţi despre ecranul meniului.

• Telecomandă

Apăsaţi butonul AD/SUBT. sau apăsaţi lung butonul MUTE pentru a deschide meniul Comenzi rapide pentru
accesibilitate.

Când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul MUTE în timp ce Ghid vocal este setat la Dezactivat sau are sunetul
dezactivat, ghidul vocal citeşte meniul Comenzi rapide pentru accesibilitate.

Opţiunile Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV şi Aflaţi despre ecranul meniului sunt disponibile numai când opţiunea
Ghid vocal este setată la Activat.

- 174 -
Rularea funcţiilor meniului Accesibilitate folosind meniul General
Setări General Accesibilitate
De asemenea, puteţi accesa meniul Accesibilitate din meniul de setări al televizorului. Acesta oferă mai multe
opţiuni, de exemplu modificarea vitezei pentru Ghid vocal.

Televizorul nu va citi acest meniu decât dacă Ghid vocal este deja pornit.

1. Apăsaţi butonul .

2. Apăsaţi pe butonul direcţional stânga până când accesaţi Setări.

3. Apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru a deschide meniul televizorului Setări.

4. Apăsaţi pe butonul direcţional jos pentru a accesa General, apoi apăsaţi pe Selectaţi pentru a deschide acest
meniu.

5. Utilizaţi butoanele direcţionale pentru a accesa meniul Accesibilitate, apoi apăsaţi pe Selectaţi pentru a
deschide acest meniu.

6. Acest meniu se va deschide cu Setări Ghid vocal ca primă opţiune. Evidenţiaţi Setări Ghid vocal, apoi apăsaţi pe
butonul Selectaţi.

7. Va apărea un meniu cu opţiuni pentru modificarea parametrilor Ghid vocal şi Volum, Viteză, Ton, Volumul sunet
de fundal TV.

8. Selectaţi meniul cu ajutorul butoanelor direcţionale şi apăsaţi pe butonul Selectaţi.

- 175 -
Informaţii despre funcţiile meniului Accesibilitate
• Setări Ghid vocal

Această funcţie rulează pe toate ecranele afişate de televizor, iar când este activată indică vocal setările curente
ale televizorului şi oferă vocal detalii despre programul pe care îl vizionaţi. De exemplu, vă spune nivelul selectat
al volumului, canalul curent şi informaţii despre program. De asemenea, citeşte vocal informaţiile despre
program din ecranul Ghid.

• Setări Descriere audio

Puteţi activa un ghid audio care furnizează o descriere audio a scenelor video pentru persoanele cu deficienţe de
vedere. Această funcţie este disponibilă numai pentru transmisiile care furnizează acest serviciu.

• Dezact. img.

Opriţi ecranul televizorului şi lăsaţi activ numai sunetul, pentru reducerea consumului global de energie. Când
apăsaţi un buton de pe telecomandă altul decât Volum sau Pornire când ecranul este stins, ecranul televizorului
se aprinde din nou.

• Contrast ridicat

Pentru afişarea tuturor meniurilor pe un fundal negru opac cu font alb, cu un contrast maxim.

Dacă opţiunea Contrast ridicat este activată, unele meniuri Accesibilitate nu sunt disponibile.

• Mărire

Puteţi mări elemente importante pe meniu, precum numele programelor.

• Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV

Învăţaţi numele şi funcţiile butoanelor de la telecomandă. În acest ecran, apăsarea pe butonul de alimentare
(butonul din stânga sus) va opri televizorul, dar dacă va fi apăsat oricare alt buton, televizorul va rosti numele
butonului şi va prezenta o descriere succintă a funcţiilor sale. Acest mod de învăţare vă ajută să cunoaşteţi
locaţia şi funcţia butoanelor telecomenzii fără a afecta funcţionarea normală a televizorului. Apăsaţi butonul
RETURN de două ori pentru a ieşi din Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV.

- 176 -
• Aflaţi despre ecranul meniului

Descoperiți meniurile de pe ecranul televizorului. Odată activat, televizorul dvs. vă va indica ce structură şi
funcţii trebuie să selectaţi.

• Setări subtitrare

Puteţi vizualiza subtitrările programelor care furnizează transmisia subtitrărilor.

În programele care furnizează subtitrări pentru emisiuni, este activată funcţia Poziţie, astfel încât să puteţi modifica
poziţia subtitrării.

Când vizionaţi un canal pe un dispozitiv extern cum ar fi un set top box şi un receptor prin cablu, activaţi pe dispozitiv
funcţia de subtitrare. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul de servicii.

• Ieşire audio multiplă

Puteţi activa atât difuzorul televizorului, cât şi căştile Bluetooth pentru persoanele cu deficienţe de auz simultan.
Persoanele cu deficienţe de auz pot configura volumul căştilor Bluetooth la un nivel mai ridicat decât volumul
difuzorului televizorului, fără a afecta volumul difuzorului televizorului, acest lucru permiţând atât persoanelor
cu deficienţe de auz, cât şi familiilor acestora să asculte televizorul la niveluri de sunet confortabile.

Când conectaţi căştile Bluetooth la televizor, Ieşire audio multiplă este activat.

Această funcţie este acceptată de seria TU7.

• Setări Repetare buton telecomandă

Puteţi configura viteza de operare a butoanelor telecomenzii astfel încât să se reducă viteza de operare atunci
când le ţineţi apăsat continuu.

- 177 -
Utilizarea televizorului cu funcţia Ghid vocal activă
Activaţi Ghid vocal care descrie opţiunile de meniu cu voce tare, pentru a veni în ajutorul persoanelor cu deficienţe
de vedere.

Schimbarea canalului
Puteţi schimba canalul în trei moduri. De fiecare dată când schimbaţi canalele, vor fi anunţate detaliile noului canal.
Modalităţile de schimbare a canalului sunt indicate mai jos.

• Listă de canale ( TV live Listă de canale)

Apăsaţi butonul . Apare ecranul principal Smart Hub. Utilizaţi butoanele de direcţie stânga sau dreapta pentru
a accesa TV live, apăsaţi pe butonul de direcţie sus pentru a accesa rândul de sus, apăsaţi pe butoanele
direcţionale pentru a accesa Listă de canale şi apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Când se afişează Listă de canale,
utilizaţi butoanele direcţionale sus sau jos pentru a vă deplasa la canalul dorit, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi.

• Butonul CH

Apăsaţi partea de sus sau de jos a butonului CH de pe telecomandă pentru a schimba canalul.

• Butonul Număr

Apăsaţi butoanele numerice pentru a introduce un număr de canal.

Modificarea volumului
Apăsaţi partea de sus sau de jos a butonului VOL de pe telecomandă pentru a regla volumul.

Utilizarea funcţiei de informaţii despre program


Când urmăriţi emisiuni TV, apăsaţi butonul Selectaţi pentru a vizualiza informaţii despre program, care apar apoi în
partea de sus a ecranului. Ghid vocal va rosti subtitlurile programului sau descrieri audio, dacă acestea sunt
disponibile. Pentru a vizualiza informaţii mai detaliate despre program, apăsaţi prelung butonul Selectaţi. Ghid
vocal va prezenta verbal mai multe detalii, precum un rezumat al programului.

Apăsaţi pe butonul direcţional stânga sau dreapta pentru a vedea ce puteţi viziona în continuare pe acelaşi canal.
Apăsaţi pe butonul direcţional sus sau jos pentru a trece la alte canale şi pentru a viziona programele curent
difuzate pe acestea.

Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a reveni sau a închide detaliile programului.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- 178 -
Utilizarea ghidului
Vizualizarea unei prezentări generale a grilei de programe a fiecărui canal.

Când doriţi să aflaţi informaţiile despre program pentru fiecare canal în timp ce vizionaţi un program difuzat,
apăsaţi pe butonul GUIDE de pe telecomandă. Utilizaţi butoanele direcţionale pentru a afla informaţii despre
program.

TV live Ghid
În Ghid, puteţi vizualiza grilele zilnice de program pentru fiecare post şi informaţii despre program. Puteți selecta
programe pentru a le programa pentru vizionare.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

Informaţiile din Ghid sunt numai pentru canale digitale. Canalele analogice nu sunt acceptate.

Dacă opţiunea Oră nu este setată, opţiunea Ghid nu este furnizată. Setaţi mai întâi Oră. ( Setări General
Manager sistem Ora Oră)

Dacă este necesar să reglaţi din nou ceasul, urmaţi instrucţiunile de mai jos.

1. Apăsaţi pe buton pentru a deschide Smart Hub.

2. Apăsaţi butonul direcţional stânga pentru a accesa Setări.

3. Apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru a deschide meniul televizorului Setări.

4. Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a accesa meniul General, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi.

5. Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a accesa meniul Manager sistem, apoi apăsaţi pe butonul
Selectaţi.

6. Selectaţi meniul Ora, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi.

7. Selectaţi meniul Oră, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi.

8. Selectaţi meniul Mod oră, apăsaţi pe butonul Selectaţi, apoi selectaţi Automat sau Manual.

Dacă selectaţi Manual, puteţi accesa meniul Dată sau Ora de mai jos pentru a seta ora sau data.

- 179 -
La deschiderea Ghid va fi afişată o grilă de tip tabel, cu canale şi programe. Rândul de sus afişează Filtraţi după :
Toate, urmat de zi şi oră. Pe fiecare rând sunt afişate numele canalului şi emisiunile de pe acel canal în partea
dreaptă.

În cadrul Ghid, utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a naviga printre canale, respectiv butoanele
direcţionale stânga şi dreapta pentru a naviga printre programele din cadrul unui canal în momente diferite.

Puteţi utiliza, de asemenea, butonul numeric pentru a introduce un număr de canal şi pentru a-l accesa direct.
Puteţi folosi butonul (Redaţi) pentru a trece la programul care se difuzează în prezent.

Atunci când mutaţi focalizarea pe un program, veţi auzi informaţii detaliate despre programul selectat. Când
deplasaţi focalizarea la un alt canal, veţi auzi numele şi numărul canalului şi detaliile programului. Dacă treceţi la o
altă zi, veţi auzi un anunţ cu ziua la primul program pe care îl accesaţi în ziua respectivă. Ziua nu va fi repetată aşa
că, dacă aveţi dubii privind data, vă puteţi deplasa înainte şi înapoi cu 24 de ore, iar ziua va fi anunţată din nou.

Pentru a viziona un program care rulează în prezent


În Ghid, accesaţi programul difuzat la momentul respectiv, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru a accesa la
emisiunea TV live pe canalul şi programul selectat.

Alte opţiuni din cadrul ghidului de programe


În Ghid, accesaţi o emisiune difuzată planificată, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Apare un meniu pop-up în care
sunt enumerate funcţiile de mai jos.

Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a naviga prin acest meniu, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru
a alege un element. Apăsaţi pe butonul RETURN pentru a închide meniul şi a reveni la Ghid.

Pentru programul vizionat la momentul actual, apăsaţi prelungit butonul Selectaţi.

• Vizionare cu programare

Puteţi programa vizionarea unui program difuzat planificat.

• Anulare vizionare programată

Puteți anula vizionările programate.

• Vizualizaţi detaliile

Puteţi vizualiza informaţi detaliate cu privire la programul selectat. Este posibil ca informaţiile să difere în
funcţie de semnalul difuzat. Dacă programul nu este prevăzut cu transmiterea de informaţii, nu este afişat nimic.

Apăsaţi butonulSelectaţi din opţiunea Vizualizaţi detaliile. Această acţiune va deschide fereastra pop-up cu
detaliile pentru acel program, care va afişa un rezumat. Fereastra pop-up conţine informaţii detaliate şi opţiunea
OK. După citirea informaţiilor detaliate, apăsaţi pe butonul Selectaţi de la telecomandă pentru a închide
fereastra pop-up.

- 180 -
Utilizarea Vizionare cu programare
Configuraţi televizorul pentru a afişa un anumit canal sau program la o anumită dată şi oră.

Pictograma este afişată în dreptul programelor configurate pentru vizionare cu programare.

Pentru a configura o vizionare programată, trebuie să setaţi mai întâi ora televizorului ( Setări General
Manager sistem Ora Oră).

Configurarea unei vizionări programate


Puteţi configura o vizualizare programată pe două ecrane.

• Ecranul Ghid

Pe ecranul Ghid, selectaţi un program pe care doriţi să îl vizionaţi, apoi apăsaţi şi menţineţi butonul Selectaţi.
Selectaţi Vizionare cu programare în meniul pop-up care apare.

• Ecranul Informaţii despre programe

Apăsaţi butonul Selectaţi în timp ce vizionaţi programe TV. Apare fereastra Informaţii despre programe.
Selectaţi un program planificat pentru difuzare utilizând butoanele direcţionale stânga sau dreapta, şi apoi
apăsaţi pe butonul Selectaţi. Puteţi programa vizualizarea unui program prin selectarea Vizionare cu
programare.

Anularea unei vizionări programate


Aveţi două modalităţi de a anula o vizionare programată.

• Anularea unei vizionări programate din Ghid

În Ghid ( TV live Ghid), treceţi la programul pentru care doriţi să anulaţi vizionarea programată şi apoi
apăsaţi pe butonul Selectaţi. Accesaţi Anulare vizionare programată, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. La
apariţia unui mesaj pop-up prin care sunteţi solicitat să anulaţi vizionarea programată selectată, selectaţi Da.
Vizionarea programată selectată este anulată şi se revine la ecranul Ghid.

• Anularea unei vizionări programate din aplicaţia Smart Hub

1. Apăsaţi pe butonul pentru a deschide Smart Hub, apoi apăsaţi pe butonul direcţional stânga sau dreapta
pentru a accesa TV live. Apăsaţi pe butonul direcţional sus pentru a accesa rândul de sus, apoi utilizaţi
butonul direcţional stânga sau dreapta pentru a accesa Manager programare.
2. Apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru a deschide Manager programare.
3. Utilizaţi butonul direcţional jos pentru a naviga prin lista de emisiuni programate pentru vizionare.
4. Utilizaţi butonul direcţional dreapta pentru a accesa opţiunea Ştergere, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi
pentru a şterge articolul selectat.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- 181 -
Utilizarea Listă de canale
Cum poate fi vizualizată lista de canale disponibile pe televizor.

TV live Listă de canale


Utilizând opţiunea Listă de canale, puteţi schimba canalul sau viziona programele de pe alte canale digitale atunci
când urmăriţi emisiuni TV.

Apăsaţi butonul . Apare ecranul principal Smart Hub. Utilizaţi butoanele de direcţie stânga sau dreapta pentru a
accesa TV live, apăsaţi pe butonul de direcţie sus pentru a accesa rândul de sus, apăsaţi pe butonul de direcţie
dreapta pentru a accesa Listă de canale şi apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Va fi afişată lista de canale şi programul
urmărit în acel moment. Va fi evidenţiat canalul pe care îl urmăriţi în acel moment, fiind afişate numele şi numărul
canalului şi titlul programului.

Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a naviga prin lista de canale (sau folosiţi butonul CH pentru a vă
deplasa în sus sau în jos cu câte o pagină). Puteţi utiliza, de asemenea, butonul numeric pentru a introduce un
număr de canal şi pentru a-l accesa direct.

Apăsaţi butonul direcţional în Listă de canale pentru a accesa Listă categorii. Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi
jos pentru a naviga prin această listă. Apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru a alege o categorie dorită din Listă
categorii. Listă categorii conţine Toate, Samsung TV Plus, Favorite, Tip canal, Sortare şi Antenă, Cablu sau Satelit.
Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a accesa un canal pe care doriţi să îl vizionaţi, apoi apăsaţi pe
butonul Selectaţi.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Toate

Afişează canalele în care s-a căutat în mod automat.

Sunt afişate canalele recepţionate cu intrarea Antenă, Cablu sau Satelit selectată în prezent.

- 182 -
• Samsung TV Plus

Atunci când televizorul este conectat la internet, puteţi urmări oricând programele populare sau recomandate
pentru fiecare gen prin intermediul unui canal virtual. La fel ca un canal comun, acesta oferă grila zilnică de
programe aparţinând Samsung TV Plus.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

• Favorite

Afişează de la Favorite 1 la Favorite 5. Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a vă deplasa între listele
de favorite. Evidenţiaţi-o pe cea dorită, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Lista de canale va afişa acum doar
canalele din această listă.

• Tip canal

Sortează lista astfel încât aceasta să includă canalele selectate. Totuşi, Tip canal poate fi utilizat cu canale care
conţin acest tip de informaţii.

În funcție de semnalul de intrare al difuzării, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

• Sortare

Sortează lista după Număr sau după Nume.

Această opţiune este disponibilă doar pentru canalele digitale şi este posibil ca disponibilitatea acesteia să nu fie
permanentă.

• Antenă, Cablu sau Satelit

Vă permite să alegeţi între Antenă, Cablu şi Satelit.

În funcție de semnalul de intrare al difuzării, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- 183 -
Utilizarea Smart Hub
Aflaţi cum puteţi deschide Smart Hub pentru a putea accesa aplicaţii, jocuri, filme şi multe altele.

Smart Hub
După apăsarea pe butonul de pe telecomandă, puteţi naviga pe web şi puteţi descărca aplicaţii cu ajutorul Smart
Hub.

Unele servicii Smart Hub sunt servicii cu plată.

Pentru a utiliza Smart Hub, televizorul trebuie să fie conectat la Internet.

Este posibil ca unele caracteristici ale Smart Hub să nu fie acceptate, în funcţie de furnizorul de servicii, limbă sau zonă
geografică.

Întreruperile serviciului Smart Hub pot fi provocate de căderea serviciului de internet.

Pentru a utiliza Smart Hub, trebuie să acceptaţi acordul de servicii Smart Hub şi colectarea şi utilizarea informaţiilor cu
caracter personal. Dacă nu vă oferiţi acordul, nu puteţi utiliza caracteristicile şi serviciile suplimentare. Puteţi vizualiza
întregul text al Condiții și confidenţialitate navigând la Setări Condiții și confidenţialitate.

Dacă doriţi să încetaţi utilizarea Smart Hub, puteţi anula acordul. Pentru a anula acordul de servicii Smart Hub, selectaţi
Resetare Smart Hub ( Setări Asistenţă Întreținere dispozitiv Autodiagnosticare Resetare Smart Hub).

Apăsaţi butonul de pe telecomandă. Va fi afişat un ecran cu 2 rânduri. Încercaţi să deplasaţi zona de focalizare la
TV live sau la un alt element de pe rândul de jos. Opţiunile de pe rândul de sus se vor schimba în funcţie de
elementul selectat pe rândul de jos.

Butoanele din dreapta TV live oferă acces rapid la aplicaţii cum ar fi Netflix şi Prime Video.

Utilizaţi butoanele direcţionale stânga şi dreapta pentru a naviga printre meniurile sau aplicaţiile de pe un rând,
respectiv butoanele direcţionale sus şi jos pentru a trece de la un rând la altul. Apăsaţi butonul Selectaţi pentru a
accesa un meniu sau aplicaţiile.

Când apare ecranul principal Smart Hub, utilizaţi butonul de direcţie stânga sau dreapta pentru a deplasa
focalizarea pe TV live sau pe Samsung TV Plus. Apăsaţi butonul direcţional sus pentru a accesa rândul de sus. Veţi
accesa elementul Ghid. Elementele din acest rând pot include Ghid, Listă de canale, Manager programare şi altele.

Este posibil ca Samsung TV Plus să nu fie acceptată în funcţie de model sau de zona geografică.

- 184 -
Utilizarea Smart Hub Primul ecran
În marginea din stânga a ecranului principal Smart Hub se află meniul static listat mai jos. Puteţi utiliza rapid şi uşor
elementele de meniu enumerate pentru a accesa setările principale ale televizorului sau dispozitivele externe,
funcţia de căutare şi aplicaţiile.

• Setări

Când se deplasează zona de focalizare pe Setări,o listă de setări rapide apare deasupra părţii de sus a meniului.
Puteţi seta rapid funcţiile utilizate frecvent făcând clic pe pictograme. Puteţi să setaţi e-Manual, Mod imagine,
Mod sunet, Ieşire sunet, Mod Joc, Subtitrare, Limbă audio, PIP, Reţea, Ton culoare, Claritatea imaginii, Format
ieşire audio digitală, Spaţiu de culoare, Întreținere dispozitiv şi Toate setările.

Este posibil ca aceste funcţii să nu fie acceptate, în funcţie de model sau de zona geografică.

• Sursă

Puteţi selecta un dispozitiv extern conectat la televizor.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor”.

• Căutare

Pe ecran apare o tastatură virtuală, iar dvs. puteţi căuta canale, programe sau titluri de filme furnizate de
serviciul Smart Hub.

Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.

• Apps

Puteţi beneficia de o gamă variată de conţinut, inclusiv ştiri, evenimente sportive, buletine meteorologice şi
jocuri, instalând aplicaţiile corespunzătoare pe televizor.

Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Utilizarea serviciului Apps”.

- 185 -
• Start

Acest meniu apare prima dată când apăsaţi pe butonul . Apoi, puteţi utiliza rapid oricare dintre opţiunile
Contul Samsung, Notificare sau Privacy Choices.

– Contul Samsung

Accesaţi ecranul Contul Samsung pentru a crea un cont nou sau pentru a vă deconecta din contul dvs.

Pentru mai multe informaţii despre Contul Samsung, consultaţi „Utilizarea unui cont Samsung account”.

– Notificare

Puteţi vizualiza o listă a notificărilor pentru toate evenimentele care se produc la televizorul dvs. O notificare
apare pe ecran atunci când este momentul să descărcaţi un program planificat sau la producerea unui
eveniment la un dispozitiv înregistrat.

Dacă deplasaţi zona de focalizare la Notificare, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi o fereastră de notificare apare
în partea dreaptă şi devin disponibile următoarele funcţii: Şterg. globală şi Setări.

– Privacy Choices

Puteţi vizualiza şi seta politica de confidenţialitate pentru Smart Hub şi diverse alte servicii.

• Universal Guide

Universal Guide este o aplicaţie care vă permite să căutaţi şi să beneficiaţi de conţinut diferit, cum ar fi
emisiunile de televiziune, dramele şi filmele, toate într-un singur loc. Aplicaţia Universal Guide poate recomanda
conţinut conform preferinţelor dvs.

Puteţi utiliza această funcţie pe dispozitivul dvs. mobil cu aplicaţia Samsung SmartThings.

Pentru a beneficia de conţinutul acestor aplicaţii pe televizor, acestea trebuie instalate pe televizor.

Atunci când vizionaţi un anumit conţinut plătit, este nevoie să realizaţi o plată utilizând aplicaţia asociată.

Unele conţinuturi pot fi restricţionate în funcţie de condiţiile reţelei dvs. şi de abonamentele la canalele cu plată.

Controlul parental este necesar atunci când copiii utilizează acest serviciu.

Imaginile pot părea neclare în funcţie de starea reţelei furnizorului de servicii.

În funcţie de zona geografică sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.

- 186 -
Lansarea e-Manual
Deschideţi manualul utilizatorului integrat în televizorul dvs.

Apăsaţi butonul pentru a deschide Smart Hub, apăsaţi butonul de direcţie stânga pentru a vă deplasa la Setări
şi apoi apăsaţi butonul Selectaţi.

Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a accesa Asistenţă, apoi selectaţi Deschidere e-Manual pentru a
deschide e-Manual.

Setări Asistenţă Deschidere e-Manual


Puteţi vizualiza documentul e-Manual integrat, care include informaţii despre funcţiile cheie ale televizorului dvs.

Alternativ, puteţi descărca o copie a e-Manual de pe site-ul web Samsung (http://www.samsung.com).

Cuvintele scrise cu albastru (de ex., Internet) indică un element de meniu.

e-Manual conţine 2 rânduri de pictograme de meniu. Utilizaţi butoanele direcţionale sus şi jos pentru a naviga între
rânduri, respectiv butoanele direcţionale stânga şi dreapta pentru a vă deplasa în interiorul unui rând. Apăsaţi pe
butonul Selectaţi pentru a deschide secţiunea pe care doriţi s-o citiţi.

Documentul e-Manual conţine o secţiune denumită „Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV” în „Ghid pentru
accesibilitate”. Această secţiune este utilă în special pentru persoanele care nu pot vedea cu uşurinţă butoanele de
pe telecomandă sau care nu sunt sigure de funcţiile fiecărui buton. Când vizualizaţi această secţiune a e-Manual,
apăsarea pe butoanele telecomenzii nu are influenţă asupra televizorului. Reţineţi că elementul „Ghid pentru
accesibilitate” este disponibil numai atunci când este activată opţiunea Ghid vocal ( Setări General
Accesibilitate Setări Ghid vocal Ghid vocal).

- 187 -