Sunteți pe pagina 1din 8

DATA: 6 martie 2015

ȘCOALA Gimnazială Milișăuți – Bădeuți ,jud. Suceava


INVĂȚĂTOR: Daria Păsăilă
Clasa - a IV-a
TEMA ACTIVITĂŢII: “ PRIMĂVARA ÎN SĂRBĂTOARE”
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: “ Dialoguri cu Primăvara” – lecţie
concurs
Tipul activităţii: verificare şi evaluare
Scopul activităţii: - aplicarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele
studiate în ciclul primar, în vederea exemplificării
elementelor specifice anotimpului primăvara;
- dezvoltarea proceselor psihice: gândire, memorie,
imaginaţie, atenţie, precum şi a exprimării orale şi
scrise;
- stimularea interesului şi curiozităţii pentru literatură şi
artă, dezvoltarea gustului pentru frumos, a capacităţii
de a aprecia în mod critic şi autocritic corectitudinea
unui răspuns dat.
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
O1: să cunoască biografia şi creaţia unor mari scriitori
români studiaţi cum ar fi: Ion Creangă, M.
Sadoveanu, I. Al. Brătescu Voineşti, E. Gârleanu, G.
Topârceanu, Cezar Petrescu;
O2: să prezinte acţiunea unor povestiri sau schiţe
respectând conţinutul unor idei impuse de autor şi
utilizând figuri de stil adecvate;
O3: să recite poezii cu sensibilitate, să elaboreze lucrări
literare originale, corecte şi concrete, respectând
cerinţa dată;
b)psiho-motorii:
O4: să-şi dezvolte deprinderile de muncă intelectuală,
de căutare, de cercetare şi studiu atent a
bibliografiei de concurs;
c)afectiv-atitudinale:
O5: să-şi educe dorinţa de întrecere şi autoîntrecere, să
se completeze reciproc în răspunsuri, întărindu-şi
spiritul de echipă;
O6: să manifeste interes pentru cultivarea sensibilităţii
artistice;
1
O7: să-şi dezvolte simţul practic, spiritul critic şi
autocritic prin notarea corectă a răspunsurilor.
Strategii didactice:
a) metode : conversaţia, munca în echipă, explicarea,
demonstrarea, povestirea, problematizarea,
exercițiul;
b) mijloace de învățământ : planşe, buline colorate,
ecusoane,fișele cu întrebări,cartonașele cu probele de
concurs,coșuleț, creaţii ale copiilor, diplome.
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Număr participanți: 15 elevi
Durata : 60 minute

Bibliografie: - Curriculum şcolar, programe şcolare pentru învăţământul


primar, M.E.N., Bucureşti, 1998;
-“Literatură pentru copii”, C. Stoica/M. Vasilescu, E.D.P.
Bucureşti;
-“Cartea serbărilor şcolare”, Bucureşti, 1998;
-

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Momentele Ob. SECVENŢA CONŢINUTUL STRATEGII ELEMENTE
activității Op. DIDACTICE URMĂRITE
Organizarea O6 Pregătirea a) Elevii sunt grupați în echipe şi li se prezintă Conversația Asigurarea
activităţii elevilor şi a ecusoanele; Munca în echipă condiţiilor de
materialelor. b)Se împodobește spaţiul de lucru cu planșe Planșe,ecusoane lucru.
realizate de elevi reprezentând imagini de
primăvară.
Anunțarea invitaților(3 profesori care vor face
parte din juriul concursului)
Captarea O3 I.Dialog între elevi şi învăţătoare despre sosirea Conversația Selectarea şi
atenției primăverii şi semnificaţia acestui moment(în povestirea interpretarea
Convorbire cu versuri sau în proză); unor texte în
fișele cu întrebări
O4 elevii versuri sau în
II.Personificarea anotimpului tânăr, Primăvara, cartonașele cu probele de proză
care va aduce coşuleţul cu surprize. concurs,coșuleț inspirate de
anotimpul
primăvara.
Anunţarea “Dialoguri cu Se anunţă activitatea ce va fi desfăşurată şi Conversația euristică Stimularea
activităţii Primăvara” scopul acesteia, pe înţelesul copiilor: de a-şi interesului
exprima bucuria prin literatură şi pictură pentru pentru
sosirea anotimpului Primăvara. literatură şi
artă.
Această etapa cuprinde:
I.Prezentarea modului de desfăşurare a Explicația
O7 Pregătirea concursului: Conversația
3
concursului -alegerea ecusonului pentru fiecare echipă:
cocori, ghiocei, buburuze; Ecusoane Stimulare
-stabilirea sarcinilor în cadrul grupei; curiozităţii.
Desfăşurarea -prezentarea răspunsului de către un singur elev
activităţii sintetizând răspunsurile coechipierilor;
O4 -recompensele acordate:buline roşii, galbene şi Buline colorate Captarea
mov, (in funcție de calitatea răpunsului), diplome. atenţiei,
II.Anunțarea probelor de concurs: Conversația dezvoltarea
„Spune ce s-a întâmplat!” Cartonașe cu probele de spiritului de
„Mama” concurs echipă.
„Proba de perspicacitate”
„Proba de imaginaţie”
„Proba de creaţie”
„Proba de desen”
„ De ce?”
„Sărbătorile primăverii”
„Spune-ţi părerea!”

O7 Concursul se va desfăşura astfel: Conversația Dezvoltarea


A.Stabilirea temei pentru activitatea plastică: Explicația simţului
„Proba de imaginaţie :” Vine primăvara”- practic, a
Desfăşurarea desen din imaginaţie dragostei
concursului B.Prezentarea întrebărilor, dezvoltarea pentru
răspunsurilor şi argumentarea punctajului ce va fi frumos.
acordat fiecărei echipe, pentru fiecare probă.
O parte din întrebările probelor menţionate îşi
găsesc suport în câte un text literar despre Dezvoltarea

4
O2 primăvară. gândirii,
C.Conţinutul probelor concursului constă în memoriei şi
următoarele întrebări: imaginaţiei.
Obţinerea „Spune ce s-a întâmplat!”-“Prezentaţi viaţa şi
performanţelor trăirile frunzei începând cu momentul desprinderii Aplicarea
ei din mugur şi până la apusul său.” (E. Gârleanu, cunoştinţelor
“Frunza”) dobândite în
O1 „Mama”-“Enumeraţi cinci « minunăţii » pe care ciclul primar.
le făcea mama în vremea copilăriei lui Nică.” (I.
Creangă, “Amintiri...”) Stimularea
O5 „ De ce?” -Arătaţi motivele supărării lui curiozităţii.
Niculăeş, redând acţiunea povestirii. ” (M.
Sadoveanu, “Un om năcăjit ”)
„Proba de perspicacitate”-“Ce efecte credeţi că
are distrugerea cuiburilor şi a ouălor păsărilor
Exercițiul
din pădure, într-o zi de primăvară? ” (M. Interdisciplina
Povestirea
O6 Sadoveanu, “Prieteni ”) ritatea (lb.
Problematizarea
„Spune-ţi părerea!”-“Arătaţi ce drepturi ale română-
Munca în echipă
copilului au fost încălcate într-un exemplu dat. ” ştiinţe-ed.
Fișele cu întrebări
O3 (din “Dumbrava minunată”, de M. Sadoveanu) civică).
„Sărbătorile primăverii”-“Alege explicaţia
potrivită pentru fiecare sărbătoare a primăverii:
Mărţişorul, Zilele Babelor, Mucenicii, Floriile,
Paştele.” Dezvoltarea
„Proba de imaginaţie”-“Imaginează-ţi că eşti imaginaţiei, a
un ghiocel şi pe deasupra ta zboară o rândunică – creativității
şi ea « vestitor al primăverii». * Ce i-ai spune?”
5
„Proba de creaţie”-“Amintiri dintr-o primăvară”- Fișe cu creațiile elevilor
proba de creaţie literară.
Evaluarea Stabilirea şi Răspunsurile la aceste întrebări vor fi notate Fișele cu răspunsurile și Stabilirea
activităţii O7 recompensarea cadrele didactice prin acordarea de buline, după creațiile elevilor clasamentului.
câştigătorilor ce au fost analizate cu spirit critic. Se stabilesc Fișele cu punctajele
câștigătorii.Președintele juriului oferă diplomele. obținute de fiecare echipă
Încheierea Concluzii cu Se vor face aprecieri asupra modului cum s-a
activităţii privire la desfăşurat activitatea (atenţia elevilor,
desfăşurarea sincronizare, conţinutul răspunsurilor,
activităţii comportament).
Se vor face recomandări.

6
LOCUL ……

Se acordă elevului/ei……………………………………………..
din cls. a IV-a, grupa…………………….. pentru rezultate
deosebite obtinute la Concursul „ Dialoguri cu
Primăvara”.

Director, Învățător,

Data:

7
8