Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport
Lucrarea de laborator nr.4
Disciplina: Testarea Software.
Tema: Metode de testare a programelor. Metoda cutiei transparente de testare a
programelor

A efectuat st.gr. TI-173 Iluța Ciprian


A verificat conf. Univ. Dr. Habilitat Rusu Cristian

Chișinău 2020
Scopul lucrării:
Obținerea deprinderilor de proiectare a cazurilor de testare. Familiarizare cu
algoritmul McCave și tehnica White-Box.

Obiectivele lucrării:
- Înțelegerea noțiunii de caz de testare;
- Înțelegerea metodologiei de dezvoltare a aplicației:
 dezvoltarea condusă de cod;
 dezvoltarea bazată pe cod.
- Formarea competențelor de partiționare în criterii de acoperire;
- Utilizarea graficului fluxului de date.

Mersul lucrării:
Cu cât este mai complexă structura codului, cu atât este mai dificil de
înțeles, e mai probabil să conțină defecte, va fi mai dificil de actualizat, va dura
mai mult timp realizarea lui, și va fi mai dificil de reutilizat.
Numărul complex ciclomatic al lui McCabe (CCN) măsoară numărul de căi
liniare independente prin graful programului.
C=E−N +2∗P , unde
- E – numărul de muchii al grafului;
- N – numărul de noduri;
- P – numărul de noduri care conțin puncte de ieșire din graful de control.

1. a=10  
2. b=20  
3. c=30  
4. d=40  
5.   
6. if (a<b):  
7.    if (b<c):  
8.       a=a+a  
9.    elif (b>c):  
10.       if (b<d):  
11.          b=b+b  
12.       else:  
13.          c=c+c  
14. elif (a>d):  
15.    d=a+d  
16.   
17. print (a, b, c, d)  

Graful fluxului de control este prezentat în figura 1.


Figura 1. Graful fluxului de control.

Conform grafului din figura 1, putem evalua următoarele valori ale


parametrilor de complexitate ciclomatică.
E = 14 (muchii).
N = 10 (noduri).
P = 1 (puncte de ieșire din program)

Folosind formula pentru calculul complexității obținem următorul rezultat:

C=E−N +2∗P=14−10+2∗1=6

Drept rezultat obținem complexitatea ciclomatică C = 6


Verificarea tuturor cazurilor posibile în program.

Cazuri Datele de intrare Rezultatul obţinut Rezultatul aşteptat


de test
TC1 a = 10 a = 20 a = 20
b = 20 b = 20 b = 20
c = 30 c = 30 c = 30
d = 40 d = 40 d = 40
TC2 a = 10 a = 10 a = 10
b = 40 b = 40 b = 40
c = 30 c = 60 c = 60
d = 40 d = 40 d = 40
TC3 a = 10 a = 10 a = 10
b = 35 b = 70 b = 70
c = 30 c = 30 c = 30
d = 40 d = 40 d = 40
TC4 a = 100 a = 100 a = 100
b = 70 b = 70 b = 70
c = 30 c = 30 c = 30
d = 40 d = 140 d = 140

Concluzii:
Complexitatea ciclomatică este o metrică software folosită pentru a indica
complexitatea unui program. Este o măsură cantitativă a numărului de căi liniar
independente printr-un cod sursă al unui program. Una dintre aplicațiile originale
ale lui McCabe a fost să limiteze complexitatea rutinelor în timpul dezvoltării
programului; el a recomandat programatorilor să numere complexitatea modulelor
pe care le dezvoltă și să le împartă în module mai mici ori de câte ori
complexitatea ciclomatică a modulului depășea 10.
De aceea pentru a cunoaște de la început aproximația complexității
programului, e nevoie de a ne conduce după acest algoritm, pentru a cunoaște
cheltuierile care pot apărea în viitor.