Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXX
Nr. 7598
19 mai
Ludovic Orban: Trecem de la starea de alertă la starea
2020,
12 pagini
de ALERTĂ MAXIMĂ
1 LEU Premierul Ludovic Orban de alertă maximă pentru față de lege, care au fost
str. Păcii, nr.1 BIS a susținut o declarație de că legea ne conferă toate alături de noi și a căror
ISSN 1220-9031 presă la începutul ședinței pârghiile pentru institui- responsabilitate a contri-
ISSN-L 1220-9031
de Guvern. Acesta a anun- rea regulilor. La ora 19 am buit la ținerea sub control
Cuprins: țat următoarele măsuri convocat toate instituțiile a epidemiei. Trebuie să-i
Pag. 2-3-4-5-6-7: Știri lo- luate de autorități pentru statului cu drept de con- ferim de unii care se pare
cale/regionale/ naționale a controla respectarea mă- trol pentru a face un plan că nu înțeleg, o comunita-
Mh+Gj+Ot-Vl-Dj surilor impuse de starea de amănunțit de asigurare a te care se manifestă agre-
Pag.8: Sport alertă. respectării măsurilor. siv și sfidează regulile.
Pag.9Horoscop; Eugen
Dulbaba „Ca atare, o dată cu adop- De asemenea, toate minis- Trebuie să fim de partea
Pag 10: Anunțuri tarea HG în baza legii vă terele care au atribuții în celor care contribuie la o
Pag. 11: Întreruperi pro- repet avem la dispoziție starea de alertă trebuie să conduită normală și fireas-
gramate DEO / toate instrumentele legale emită actele normative în că. Cu cât limităm efectele
Pag. 12: Vremea regi- necesare, inclusiv amen- baza legii și a HG pentru mai mult cu atât șansa de a
onală: Dr. Tr. Severin, zile. Am rămas siderat a stabili toate regulile de reveni la normalitate e mai
Craiova, Slatina, Tg. Jiu, când am văzut că oameni desfășurare a transportului mare. Ca să adoptăm noi
Vâlcea ~ 2 zile care ne acuzau că am dat public, a activității în in- măsuri de relaxare, cele
Externe: amenzi acum acuzau că nu stituții, în spații comercia- pe care le-am adoptat deja
Japonia, a treia economie a lu- am dat. O conduită corectă le, la centrele de îngrijire trebuie să nu genereze o
mii, după Statele Unite şi China,
a intrat în recesiune, ca urmare
din partea tuturor contri- personală, a persoanelor creștere a cazurilor.
a restricţiilor impuse de pande- buie la sănătatea publică. vulnerabile. Toate trebuie
mia de coronavirus. În contextul Din punctul meu de vede- să asigure reglementările Ca atare, o dată cu adop-
pandemiei de coronavirus, cea re, cât e evident că acest secundare pentru a avea tarea HG în baza legii vă
de-a treia economie a lumii, Ja-
ponia, a intrat în recesiune. virus generează riscuri garanția că în fiecare loc repet avem la dispoziție
majore, inclusiv pentru lucrurile se petrec astfel toate instrumentele legale
Franța lui Emmanuel Macron viață, orice comportament încât să împiedicăm la ma- necesare, inclusiv amen-
are mari probleme din cauza
măsurilor de restricție impuse care nu e corect și care xim riscul de răspândire. zile. Am rămas siderat
din cauza pandemiei de coro- poate duce la infectare când am văzut că oameni
navirus. De la închiderea resta- trebuie sancționat. Sun- Avem trei anexe la HG, care ne acuzau că am dat
urantelor și cantinelor școlare,
producătorii se plâng că au ră-
tem democrație, dar nu e măsurile de creștere a ca- amenzi acum acuzau că nu
mas cu sute de tone de produse anarhie. Democrația func- pacității de răspuns, pen- am dat. O conduită corectă
în stoc. ționează în beneficiu celor
tru asigurarea rezilienței din partea tuturor contri-
Răsturnare de situație în Orien-
care respectă regulile”, acomunităților, pentru di- buie la sănătatea publică.
tul mijlociu, acolo unde un lider spus premierul. minuarea impactului tipu- Din punctul meu de vede-
important a anunțat că cetățenii lui de risc. Va fi transmi- re, cât e evident că acest
americani vor fi expulzați din Principalele declarații: să Parlamentului pentru a virus generează riscuri
aceste țări. Vestea a venit ca un
șoc pentru SUA. Ce se va în- încuviința. În următoarea majore, inclusiv pentru
tâmpla în urma acestei decizii Anterior ședinței am con- perioadă toate ministerele viață, orice comportament
rămâne de văzut. vocat CNSU. Mai multe trebuie să fie mobilizate la care nu e corect și care
Curs BNR: măsuri trebuie adoptate la maxim.
propunerea comitetului,
poate duce la infectare tre-
buie sancționat.
1 EURO = 4.8390 Lei pentru a avea complet toa- MAI prin structurile sale,
1 USD = 4.4768 Lei te procedurile legale puse inclusiv Poliția locală, va Suntem democrație, dar
1 LIRA = 5.4610 Lei la punct. O dată cu adop- trebui să se implice cu toa- nu e anarhie. Democrația
1 CHF (Franc Elvețian) tarea hotărârii de guvern te forțele pentru a asigura funcționează în beneficiu
= 4.6018 Lei continuăm starea de alertă. respectarea regulilor. celor care respectă regu-
1 Gram de aur lile.
Ca să am o exprimare Majoritatea cetățenilor
= 249.8083 Lei plastică trecem la starea sunt oameni cu respect