Sunteți pe pagina 1din 2

1.Care sunt cele mai importante principii ale teoriei darwiniste a evoluției?

Care este noutatea majoră pe


care teoria acestuia o aduce?
Charles Darwin prezintă în opera sa „Originea speciilor”, publicată în anul 1859 mai multe principii
legată de evoluția speciilor. Dintre acestea cele mai importante au fost principiul variației, principiul
eredității și nu în ultimul rând de principul selecției în funcție de adaptare. Primul principiu amintit mai
sus, cel al variației și prin intermediul acestuia, Darwin susține că nu există doi indivizi identici din cadrul
aceleași specii, deoarece există o multitudine de caracteristici fizice și comportamentale, înglobate sub
termenul de „variaţii”. Cel de al doilea principiu, al eredității este bazat pe descoperirea empirica ca
variațiile care diferențiază organismele din cadrul aceleași specii sunt de regulă transmise de la părinți
către urmași.
Noutatea majoră pe care teoria lui Darwin o aduce este legatp de evoluția prin selecție naturală,
mai exact, un mecanism natural care să găsească explicațiile necesare legate de evoluția speciilor și mai
mult, de ce acestea evoluează, fără să fie necesară o intervenție din mediul exterior.
2.Conform teoriei darwinste a evoluției prin selecție naturală, este adevărat că „omul se trage din
maimuță”?
În cartea„Originea speciilor”(1859), menționată mai la punctul anterior, Darwin aduce în prim-plan teoria
evoluționistă prin selecția naturală a individului. El vorbește despre Arborele Vieții, aducând în discuție
diversitatea și „variaţiile” care există între toți indivizii, toate speciile din această lume. Potrivit acestei
teorii, Darwin demonstrează că animalele și plantele care există ar avea strămoși comuni. Din explicația
de mai sus, putem afirma că Darwin nu susține ipoteza ca omul să se tragă din maimuță, cum se credea
până atunci. El susține că există diferențe între toate speciile din lume, iar singurul lucru legat de gradul
de rudenie dintre om și maimuța ar fi de fapt că au strămoși comuni.

3.Care consideră Dennett că sunt principalele două consecințe ale teoriei evoluției pe care a formulat-o
Darwin?
Teoria evoluției formulate de Darwin l-a determinat pe Dennet să desprindă două consecințe foarte
importante prin prisma dezvoltării unei legături între termenul de ,,proces” și evoluția anterioară. Astfel,
prima consecință se referă la faptul că evoluția nu este un proces în sine, destinat să proiecteze într-un
mod necesar ființa umană. Evoluția de fapt se referă la acel proces în care apariția acesteia a fost făcută
posibilă, însă fără a fi necesară. A doua consecință subliniază caracterul de algoritm și anume procesele
evolutive au avut loc și fără a avea nevoie de o intervenție divină, ci doar în virtutea acestui algoritm care
nu posedă niciun fel de teologie intrisecă sau externă.
4. De ce credeți că ideile evoluționiste au stârnit întotdeauna poziții critice tranșante din partea
persoanelor/organizațiilor religioase? Care sunt implicațiile perspectivei evoluționiste asupra teoriei
creștine cu privire la natura umană? Argumentați.

Teoria evoluționistă a lui Darwin a jucat un rol important în istoria biologiei datoriă ideilor pe
care le susținea. Dacă până acum, teoria creștină promova în mare parte parte implicarea divinității în
apariția și evoluția vieții pe Pâmănt, marele naturalist englez susținea faptul că acest proces evolutiv avea
loc pe Pământ, fără implicarea altor divinități sau al altor surse din mediul exterior. Datorită acestei teorii
scrisă în cartea sa, au apărut o mulțime de contre, care aveau la bază cele două teorii menționate anterior.
Datorită acestor difirențe legate de facerea lumii, s-au creat mai polemici deoarece grupurile de religioși
susțin cu vehemență faptul că Biblia nu este doar o carte plină de morale, ci descrie aspect importante din
facerea lumii.
5. Definiți conceptul de “darwinism social” și dați un exemplu de aplicație din istoria umanității.
Darwinismul social înglobează o multitudine de ideologii apărute, care susțin anumite chestiuni
politice, sociale și economice și explicarea acestora prin intermediul principiul evoluției prin selecție
naturală. Susținătorii acestei teorii a marelui englez, consider că anumiți oameni reușesc să se adapteze la
o anumită situație, dar nu întotdeauna cei care reușesc acest lucru sunt și ce mai mari sau cei mai buni
după un anumit criteriu. Un exemplu este Germania nazistă. Datorită ideilor pe care marele conducător,
Adolf Hitler le-a utilizat în șefia sa. Printre acestea amintim imperialismul, rasismul de care acesta a dat
dovadă și de atrocitățile pe care le-a comis împotriva altor indivizi.