Sunteți pe pagina 1din 30

Protectia consumatorilor – fise

ACTE NORMATIVE CE PROTEJEAZĂ CONSUMATORII


Statul a adoptat o serie de acte normative care încearcă să protejeze poziţia legală, atât a consumatorilor, cât şi a
agentului economic, fără a permite introducerea de bariere comerciale:
 Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare;
 Legea 148/2000 Publicitatea;
 Legea 193/2000 Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii;
 Legea 608/2001 Evaluarea conformităţii produselor;
 Legea 245/2004 Securitatea generală a produselor;
 Legea 282/2004 Timeshare (Protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor asupra
dobândirii unui drept de utilizare pe durata limitată a unor bunuri imobiliare);
 Legea 240/2004 Răspunderea producătorilor pentru pagube generate de produsele cu defecte;
 Legea 245/2004 Securitatea generală a produselor;
 Legea 289/2004 Creditul pentru consum;
 OG106/1999 Contracte încheiate în afara spaţiilor comerciale;
 OG107/1999 Pachete de servicii turistice;
 OG 130/2000 Vânzarea contractelor la distanţă;
 OG 85/2004 Vânzarea la distanţă a contractelor pentru servicii financiare;
 HG 187/2000 Imitaţii periculoase;
 HG 947/2000 Indicarea preţului la produsele oferite consumatorilor;
 HG 409/2002 Securitatea verificărilor la produsele importate;
 HG 396/2003 Asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării;
 HG 457/2003 Asigurarea securităţii utilizatorilor de produse electrice;
 HG 497/2003 Compatibilitatea electromagnetică a produselor.

Fişa de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________.


Data__________________________
C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii
După ce aţi studiat actele normative puse la dispoziţie de profesorul coordonator, completaţi tabelul de mai
jos cu drepturile consumatorului de produse şi servicii din România.

Nr.crt Drepturile consumatorului


1
2
3
4
5
6
7

Pe lângă cele şapte drepturi fundamentale ale consumatorului, mai sunt cele stabilite de Codul Consumului.
Pentru a identifica aceste drepturi, vă rog să răspundeţi următoarelor întrebări:
Nr.crt. Întrebarea Răspunsul
Ce presupune să corespundă
1 descrierii ?

Ce presupune să corespundă
2 scopului propus ?

Ce presupune să fie adaptate pentru


3 utilizare normală ?

Ce presupune să aibă o calitate


4 acceptabilă ?

Fisa de observatie

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data__________________________
C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii

Modul de respectare a drepturilor consumatorului


1. Supuneţi atenţiei activităţile executate de agentul economic la care desfăşuraţi stagiul de practică. Observaţi cu
atenţie modul de respectare a drepturilor consumatorului.
2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos.

Ce drepturi ale Ce prejudicii


Ce ar trebui să facă
consumatorului sunt ar putea să Ce ar trebui să facă agentul
consumatorul ?
încălcate de către agentul aibă economic?
economic ? consumatorul?

Fişă de lucru
Fisa de lucru
C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii
CONCURS DE AFIŞE
Expunerea motivelor:
Cunoaşterea şi respectarea drepturilor consumatorilor; cauzele încălcării acestor drepturi.
Activitatea:
Realizaţi afişe care să reprezinte cât mai sugestiv respectarea drepturilor consumatorilor. Lucraţi pe grupe
de 2-3 elevi.
Timp de lucru: 1 săptămână
Prezentaţi afişele realizate colegilor şi argumentaţi modul de reprezentare ales (15 min).
Pentru evaluarea lucrărilor, fiecare grupă va acorda note de la 1 la 10 celorlalte grupe, pe baza următoarelor criterii de
apreciere:
 Conţinut;
 Organizarea informaţiei pe spaţiul de lucru;
 Transmiterea mesajului;
 Atractivitate.
Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor pentru fiecare grupă.

Cauzele încălcării drepturilor consumatorilor


1. Pe parcursul unei săptămâni, în grupe a câte patru elevi, identificaţi pe piaţa locală de produse şi servicii care
sunt cauzele încălcării drepturilor consumatorilor.
2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos.
Care sunt produsele fără
Care sunt produsele Care sunt produsele
etichetă tradusă sau
care prezintă abateri falsificate sau Ce ar trebui să facă
instrucţiunile de utilizare
de la caracteristicile de contrafăcute ? consumatorul ?
produse păstrate
calitate?
necorespunzător?

Fisa de observatii

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data__________________________
C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii
Profesorul coordonator vă cere să faceţi o inventariere a reclamaţiilor de la agentul economic unde vă
desfăşuraţi activitatea, completând tabelul de mai jos: .

Nr.crt. Numele, prenumele, Obiectul Documente Soluţionarea Concluziile


adresa reclamaţiei prezentate reclamaţiei voastre cu privire
reclamantului la soluţionarea
reclamaţiei
______________________________________________________________________
Activitatea suplimentară
Realizaţi o listă cu produse şi servicii falsificate, folosindu-vă de internet sau alte surse de informare
Studiu de caz

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data__________________________
C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii

Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi în grupe a câte patru elevi rezolvaţi cerinţele:

Drepturile consumatorului sunt încălcate în piaţă


Majoritatea persoanelor care îşi cumpără produse din Piaţa Centrală Botoşani vin cu plângeri la Asociaţia
pentru Protecţia Consumatorului Botoşani. Produsele pe care comercianţii din pieţe le expun spre vânzare au de
cele mai multe ori o calitate extrem de proastă. Fiind oferite la un preţ mic, cetăţeanul se riscă şi cumpără aceste
produse. Pe lângă acest lucru, foarte rar se pot întâlni cazuri în care vânzătorul oferă informaţii despre produs.
“Produsele din piaţă au o calitate foarte proastă, şi pentru că sunt ieftine, lumea se aruncă să cumpere de aici.
Drept urmare apar reclamaţiile. Cu siguranţă că drepturile consumatorului sunt încălcate în astfel de împrejurări”,
a declarat Elena Olaru, preşedinte la Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului Botoşani. Iată care sunt drepturile
consumatorilor: de a fi protejat împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care
ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; de a fi informat
complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o
adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de
consumatori; de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variate de produse şi servicii de calitate; de a fi
despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest
scop mijloace prevăzute de lege; de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor, în scopul apărării
intereselor lor. Singura soluţie pe care o au cumpărătorii, în cazul în care drepturile le sunt încălcate este de a
apela la serviciile Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Botoşani. (Carmen IACOB)
Sursa :http://www.jurnalulbtd.ro/
Se cere:

1. Precizaţi ce drepturi ale consumatorului se încalcă.

2. Argumentaţi poziţia pe care a luat-o Oficiul de protecţie a consumatorului.


Proiect

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data__________________________
C1. Apără drepturile consumatorilor de produse şi servicii

În grupe a câte patru elevi realizaţi unui proiect cu tema „Modalităţi de soluţionare a reclamaţiilor la
agentul economic X”, având următoarea structură:
 Denumire agent economic;
 Domeniul de activitate;
 Activităţi de soluţionare a reclamaţiilor;
 Concluzii.

Proiectul îl veţi prezenta în faţa colegilor.


Timp de lucru – 1 săptămână.
Se va vota cel mai bun proiect şi cea mai bună prezentare.

SFAT

În timpul prezentării proiectului:


 Asiguraţi-vă că toată lumea vă poate vedea şi auzi;
 Încercaţi să cuprindeţi cu privirea întregul grup;
 Vorbiţi clar, pe cât de normal posibil şi nu foarte repede;
 Respiraţi adânc pentru ca vocea să aibă o rezonanţă mai puternică;
 Dacă respiraţi adânc, vă puteţi controla mai bine emoţiile;
 Fiţi atenţi la reacţiile auditoriului pentru a evalua impactul discursului;
 Evitaţi să vă jucaţi cu materialele sau notiţele în timp ce vorbiţi;
 Ascultaţi-vă în timp ce vorbiţi pentru a evita să vă bâlbâiţi sau să mergeţi prea repede;
 Vă este de folos să aveţi materiale vizuale pe care auditoriul să se uite, astfel încât să nu vă privească tot timpul;
Nu este nici o problemă dacă vă repetaţi sau faceţi pauze atunci când vă ajută să transmiteţi mesajul pe care îl aveţi
în minte;

ATENŢIE!!!....este bine să verificaţi ce au scris şi colegii voştri şi să completaţi propriile fişe.


C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor
Fisa de observatii

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data__________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

Eticheta ne oferă următoarele categorii de informaţii:


1. informaţii ce ţin de identitatea producătorului, adresa acestuia, a importatorului precum şi a
distribuitorului, denumirea produsului;
2. informaţii ce ţin de siguranţa consumatorilor.
 termen de valabilitate (data de durabilitate minimală);
 atenţionări speciale;
 contraindicaţii;
 ingredientele folosite;
 condiţii de păstrare, etc.
3. informaţii ce ţin de protecţia intereselor economice ale consumatorilor:
 preţ;
 cantitate;
 calitate;
 termen de garanţie şi condiţii de asigurare a garanţiei etc
La agentul economic unde efectuaţi practica observaţi cu atenţie eticheta unui produs. După
încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos.
Informaţii ce ţin de Informaţii ce ţin de siguranţa Informaţii ce ţin de protecţia
identitatea consumatorilor intereselor economice ale
producătorului consumatorilor

SFAT
Solicitaţi unui coleg să vă analizeze Fişa şi să formuleze în scris, pe verso, o apreciere despre felul în care v-aţi
finalizat sarcina de lucru.
Nume şi prenume elev __________________________________.

Data__________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

Caracteristicile organoleptice ale ciocolatei cu lapte sunt în conformitate cu fişa tehnologică prezentată mai
jos:
Fişă tehnologică

PRODUS CARACTERISTICI DE CALITATE


Ciocolată cu Aspectul exterior: suprafaţă netedă, lucioasă, fără brumă de zahăr, nu exudează grăsimi, se
lapte admit mici zgârieturi şi bule pe partea inferioară
Aspectul în secţiune: masă omogenă, mată în spărtură, fără bule de aer, fără materii prime
neomogenizate
Culoarea: uniformă în toată masa, brun deschis
Mirosul: caracteristic aromelor şi adaosurilor, fără urme de miros străin (rânced, mărfuri
chimice, cosmetice)
Gustul: caracteristic adaosurilor, dulce, fără urme de gust străin
Consistenţa la 18-20 0C : tare, casantă la rupere

Activitate: Pe baza modelului prezentat, determinaţi caracteristicile de calitate ale unui sortiment de
ciocolată cu lapte. Comparaţi rezultatele obţinute cu cele ale unui coleg.
Denumire
CARACTERISTICI DE CALITATE CONCLUZII
produs

Fisa de lucru
Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

Caracteristicile de calitate ale unui săpun de toaletă sunt prezentate în fişa tehnologică de mai jos:

Fişă tehnologică

PRODUS CARACTERISTICI DE CALITATE


Aspectul exterior: suprafaţă netedă, fără crăpături, asperităţi, picături de apă la suprafaţă,
fără să exudeze grăsimi, muchii intacte bine definite, să nu prezintă fenomenul de clivaj
SĂPUN DE
Aspectul în secţiune: masă omogenă, fără aspect mat sau pete
TOALETĂ
Consistenţa: nu se înmoaie la spălări repetate, nu se sfărâmă
Mirosul: plăcut, specific adaosurilor de parfumare, fără miros străin: rânced
Culoarea: specifică adaosurilor de colorare, pastel, uniformă în toată masa

Activitate : Pe baza modelului prezentat, determinaţi caracteristicile de calitate ale unui săpun, la alegere, în tabelul
de mai jos.

Denumire
CARACTERISTICI DE CALITATE CONCLUZII
produs

SFAT
Puteţi realizaţi aceste activităţi, în grupe a câte 4 elevi.

Fisa de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________

C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

Controlul calităţii mărfurilor în magazine şi depozite

1. La agentul economic unde efectuaţi stagiul de pregătire practică, observaţi activităţile* în care se realizează
controlul calităţii mărfurilor.
2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos.

Cine controlează caracteristicile de Când sunt controlate aceste Ce se controlează ?


calitate ale mărfurilor primite? caracteristici?
* Atenţie: Activităţi în cadrul cărora se poate efectua observarea: recepţie produse alimentare şi nealimentare;
manipulare, depozitare, desfacere produse alimentare şi nealimentare.

SFAT
Discutaţi activitatea şi cu alţi colegi şi încercaţi să vă autoevaluaţi

NU UITAŢI !
Citiţi cu atenţie eticheta produsului înainte de a-l achiziţiona !
Obligativitatea etichetării produselor alimentare este prevăzută atât de legislaţia românească, cât şi de cea a Uniunii
Europene.

Garanţia reprezintă o recunoaştere a faptului că produsele corespund unui anumit nivel


calitativ. Responsabilităţi în garantarea produselor alimentare au producătorul şi comerciantul.
Garantarea calităţii produselor şi serviciilor se asigură prin termenul de valabilitate şi termenul de garanţie.
Termenul de valabilitate este limita de timp stabilită de producător, în care produsul poate fi consumat şi în
care trebuie să-şi păstreze caracteristicile calitative prescrise, dacă au fost respectate condiţiile stabilite de transport,
manipulare, depozitare şi consum.
Pe etichete sau pe ambalaje, termenul de valabilitate se înscrie ca:
 dată limită de consum: „expiră la data de…”
“a se consuma până la data de….”
“data expirării”
 limită optimă de consum: “a se consuma de preferinţă înainte de…..”
“a se consuma de preferinţă până la sfârşitul…..”
Se înscriu: până la 3 luni - ziua, anul
3-18 luni - luna, anul
peste 18 luni - anul

Fisa de lucru
Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor
Pe eticheta unui produs trebuie să găsim toate informaţiile necesare cu privire la produs
Fişa tehnologică a etichetei laptelui Dorna
Caracteristici Constatări
Nr.crt
1. Denumirea produsului Dorna
2. Denumirea producătorului Dorna Lactate SA
3. Adresa producătorului Suceava, România
4. Conţinut Proteine: min 3,1g
Glucide: min 4,5g
Lipide:min 3,5
Nu conţine conservanţi
Condiţii de Se păstrează la temperatura Condiţii de păstrare
păstrare mediului ambiant
2-80C după deschidere şi se consumă
în 2-3 zile
Cantitatea 1L Cantitatea netă
netă
Termen de 12.04.10 Termen de valabilitate
valabilitate
Conţinutul 3,5% Conţinutul de grăsime
de grăsime

Activitate :
a) Identificaţi termenul de valabilitate specificând şi modalitatea de înscriere.
b) Dacă data la care a fost livrat lotul de produse este 04.11.2009, stabiliţi numărul de zile pentru care
produsul analizat este apt de consum.
c) Precizaţi ce se va întâmpla cu produsul în cauză după data de 14.04.2010.

Fisa de lucru
Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

Activitate :
Agentul economic unde desfăşuraţi instruirea practică primeşte un lot de marfă format din 50 kg pui rotisor.
După efectuarea recepţiei cantitative şi calitative, lotul este supus următoarelor operaţii de pregătire pentru
vânzare:
a. 10 kg sunt refrigerate, preambalate, etichetate şi expuse la vânzare în vitrine frigorifice;
b. 30 kg sunt congelate, preambalate, etichetate şi expuse la vânzare în lăzi frigorifice.
Cerinţe:
1) Prezentaţi menţiunile existente pe etichetele produselor preambalate (atât cele refrigerate, cât şi cele
congelate).
2) Exemplificaţi modalitatea de înscriere a termenului de valabilitate şi durata acestuia în cele două cazuri,
luând ca bază de calcul data zilei în care vă aflaţi.

Important
Termenul de garanţie este intervalul de timp stabilit de producător, în cadrul căruia remedierea
sau înlocuirea produselor se realizează pe seama şi cheltuielile întreprinderii respective. Acest interval de timp
începe să curgă de la data preluării produselor de către consumatorul final.
Durata medie de utilizare reprezintă intervalul de timp stabilit prin documente tehnice normative, declarat
de producător sau convenit între părţi, în care produsele trebuie să-şi păstreze caracteristicile de calitate prescrise,
dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, utilizare.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 394/1995, producătorii bunurilor de folosinţă îndelungată sunt obligaţi să
acorde cel puţin termene de garanţie minime, stabilite pe grupe de produse. Durata termenului de garanţie nu poate
fi mai mică de 10% din durata medie de utilizare a produsului sau a pieselor de schimb respective.
Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 cuprinde următoarele prevederi cu privire la termenul de garanţie
aprobat de producători:
 în cadrul termenului de garanţie, consumatorii au dreptul de a pretinde agenţilor economici
remedierea sau înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile
suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie;
 după expirarea termenului de garanţie, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea
produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, datorită unor vicii ascunse apărute
pe durata medie de utilizare a acestora;
 durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a
reclamat defectarea produsului, până la data repunerii lui în stare de funcţionare;
 când produsele nu pot fi reparate, sau când durata de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute
depăşeşte 10% din termenul de garanţie, la cererea consumatorului produsele vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta
va restitui contravaloarea actualizată a produsului respectiv.

Fisa de lucru

Nume elev __________________________________.


Data __________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

Activitate:
La agentul economic X avem următoarea situaţie:
 la data de 11.08.2008 se vinde un prăjitor de pâine;
 produsul a fost verificat şi încercat în faţa cumpărătorului;
 produsul a fost utilizat conform instrucţiunilor de folosire;
 produsul se defectează în perioada de garanţie;
 cumpărătorul reclamă defectarea produsului şi înaintează produsul, certificatul de conformitate,
certificatul de garanţie şi bonul fiscal vânzătorului în vederea reparării de către unitatea service
specializată;
 produsul vine după 5 zile dar defecţiunea nu este reparată.

Analizaţi cazul şi precizaţi măsurile care se vor lua conform Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992.
Fisa de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

Pentru un frigider, la alegere, completaţi următorul certificat de garanţie:

Denumirea produsului:_____________________________________________
Seria de fabricaţie a produsului: _________________Nr. lotului ____________
Durata medie de utilizare ___________________________
Certificat de conformitate nr. ______________ din _____________________
Vândut prin societatea ________________________________________ din
Str. _______________ nr. ____ cu factura nr. _______ din ________.

Prezentul certificat emis pe propria răspundere a vânzătorului, constituie atestarea legală a îndeplinirii
condiţiilor de calitate de către produsul livrat şi faptul că el corespunde scopului pentru care a fost executat, în
conformitate cu documentul normativ privind calitatea produsului. Pentru a beneficia de garanţie cumpărătorul are
obligaţia să respecte instrucţiunile de utilizare şi de a nu permite intervenţii asupra produsului din partea altor
persoane decât cele autorizate să acorde service. Cumpărătorul are obligaţia de a prezenta Declaraţia de
conformitate şi Factura (Bonul) de cumpărare la întocmirea reclamaţiei privitoare la defectarea produsului.

VÂNZĂTOR ______________________ Semnătura, ___________________

Unitatea de service Am probat şi verificat produsul la cumpărare


Cumpărător:

Evidenţa activităţii de service prestate asupra produsului se completează numai de către unitatea de service
abilitată:

Nr. Data Elemente de Durata de prelungire Conformitatea


crt identificare a a termenului de unităţii de service
activităţii prestate garanţie atestată
1.
2.
3.
4.

Fişă de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor
Agentul economic poate avea următoarea situaţie: un consumator doreşte remedierea defecţiunea unui
aspirator, dar termenul de garanţie este depăşit.
Analizaţi cazul şi precizaţi ce întreprinde comerciantul.
Discutaţi

În grupe a câte 4 elevi, vizitaţi agenţi economici care comercializează mărfuri de folosinţă îndelungată. Ce părere
aveţi de acele unităţi în care veţi găsi anunţuri de genul: Marfa vândută nu se schimbă
Argumentaţi în scris şi prezentaţi în faţa colegilor.
Studiu de caz

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

Citiţi cu atenţie textul de mai jos şi rezolvaţi cerinţele, în grupe de câte patru elevi:

„Din dorinţa de a asigura un grad ridicat de protecţie al consumatorilor, ANPC a demarat punerea în
aplicare a prevederilor legii 363/2007, inclusiv prin semnarea unui protocol cu Consiliul Naţional al Audiovizualului,
prin care s-a stabilit modul de colaborare în cazurile de publicitate mascată sau înşelătoare din mass-media", a
declarat Dan Vlaicu preşedintele Autorităţii Naţionale.
Oficialul a mai ţinut să menţioneze că Autoritatea nu a luat nicio decizie în sensul interzicerii promoţiilor de
tipul "3+1 gratis", fiind necesară o perioadă de tranziţie pentru a analiza aceste tehnici de promovare a produselor,
urmând să se pronunţe pe fiecare caz în parte. "Legea 363/2007 transpune Directiva 29/2005, Directiva adoptată pe
întreg spaţiul Uniunii Europene.
Potrivit preşedintelui ANPC, noile reglementari vor permite interzicerea metodelor abuzive prin care unii
comercianţi încalcă drepturile consumatorilor folosind publicitatea capcană, acea practică de a convinge
consumatorul să cumpere de la o anumită societate făcând publicitate unui produs la un preţ foarte scăzut, pentru
care nu există un stoc corespunzător. De asemenea, comercianţii care vor folosi îndemnuri directe adresate copiilor
de a cumpăra anumite produse sau de a-si convinge părinţii să le cumpere sau vor face afirmaţii false cu privire la
proprietatile curative ale produselor, vor fi sancţionaţi de ANPC.” 

Se cere:

2. Precizaţi ce drepturi ale consumatorului se încalcă.

2. Argumentaţi efectele negative ale publicităţii înşelătoare.


Proiect

Nume şi prenume elev __________________________________.


Data __________________________
C2. Utilizează mijloace de informare a consumatorilor

După studierea noţiunilor privind modul de utilizare a mijloacelor de informare, grupaţi-vă în echipe de
lucru (câte trei) şi realizaţi un miniproiect cu tema: Promovarea drepturilor consumatorilor.
Proiectul trebuie să cuprindă:
 Obiectivele programului promoţional;
 Planul de acţiune care va include:
- calendarul activităţilor

- modalităţi de realizare

- responsabilităţi

 Bugetul;
 Modalităţi de evaluare a efectelor.
PLAN DE ACŢIUNE AL PROIECTULUI

Nume:

Descrierea activităţii care mă va ajuta să îmi Abilităţi cheie asupra cărora îmi planific să mă
dezvolt abilităţile: concentrez: 

Îmbunătăţirea performanţei

Lucrul în echipă

Rezolvarea de probleme

Comunicarea

Utilizarea calculatorului

Abilităţi de calcul

Cum planific să realizez acest lucru:

De ce voi avea nevoie:


Cine altcineva este implicat: Până la ce dată va fi realizat: Unde se va realiza:

„Confirm că am planificat ce trebuie să fac şi am convenit acest lucru cu profesorul meu”

Semnături:

Elev: Profesor: Data:

SFAT
În timpul prezentării proiectului:
 Asiguraţi-vă că toată lumea vă poate vedea şi auzi;
 Încercaţi să cuprindeţi cu privirea întregul grup;
 Vorbiţi clar, pe cât de normal posibil şi nu foarte repede;
 Respiraţi adânc pentru ca vocea să aibă o rezonanţă mai puternică;
 Dacă respiraţi adânc, vă puteţi controla mai bine emoţiile;
 Fiţi atenţi la reacţiile auditoriului pentru a evalua impactul discursului;
 Evitaţi să vă jucaţi cu materialele sau notiţele în timp ce vorbiţi;
 Ascultaţi-vă în timp ce vorbiţi pentru a evita să vă bâlbâiţi sau să mergeţi prea repede;
 Vă este de folos să aveţi materiale vizuale pe care auditoriul să se uite, astfel încât să nu vă privească tot timpul;
Nu este nici o problemă dacă vă repetaţi sau faceţi pauze atunci când vă ajută să transmiteţi mesajul pe care îl aveţi
în minte;
ATENŢIE!!!....este bine să verificaţi ce au scris şi colegii voştri şi să completaţi propriile fişe.
FIŞA DE ANALIZĂ A PROIECTULUI

Nume:

Activitatea:

Ce am făcut: Ce a mers bine:

Ce modificări am adus planului: Ce ar fi putut merge mai bine:

Cine m-a ajutat: Dovezi pe care le am în Abilităţile cheie pe care le-am folosit: 
mapa de lucru:
Îmbunătăţirea performanţei

Lucrul în echipă

Rezolvarea de probleme

Comunicarea

Utilizarea calculatorului

Abilităţi de calcul

“Confirm că informaţiile de mai sus sunt corecte şi au fost convenite cu profesorul meu”.
Semnături:
Elev: Profesor: Data:
5. 2.3. C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului

Fişă de observaţie

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului

Organizaţi-vă în grupuri de câte patru elevi. Observaţi aspectele precizate în fişa de mai jos.

Identificaţi Precizaţi motivele Specificaţi frecvenţa cu Argumentaţi măsurile ce


mărfurile cu deteriorărilor care sunt înlocuite aceste trebuie luate în vederea
ambalaje mărfuri eliminării unor astfel de
deteriorate situaţii

Observaţii ale profesorului coordonator sau tutorelui de practică:


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SFAT

Discutaţi activitatea şi cu alţi colegi şi încercaţi să vă autoevaluaţi.


. Fişă de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului

Se primeşte un lot format din 30 de ambalaje colective cu lapte ultrapasteurizat. Înscrisurile de pe


ambalaj ne indică:
 temperatura de păstrare înainte de deschiderea cutiei: temperatura mediului ambiant
 temperatura de păstrare după deschiderea cutiei: +2….+80C
 perioada de păstrare după deschiderea cutiei: 2-3 zile
 data fabricaţiei: 7.06.2010
Laptele este recepţionat şi expus pe rafturi.
Cerinţe:
1. Explicaţi semnificaţia termenului: “temperatura mediului ambiant”.
2. Măsuraţi, cu ajutorul unui termometru, temperatura din vitrina frigorifică a magazinului.
3. Precizaţi modificările calitative ale ambalajului de prezentare în cazul intrării în contact cu apa.

Discutaţi activitatea şi cu alţi colegi şi încercaţi să vă autoevaluaţi.


Fişă de lucru

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C1. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului
Ambalajul joacă un rol important în procesul de vânzare-cumpărare, fiind denumit şi vânzătorul mut al
produselor. Evaluaţi un ambalaj al unui produs, la alegere, respectând cerinţele din tabelul de mai jos.

Nr.crt Control Determinări Concluzii


1. aspectul ambalajului
2. compatibilitate cu
produsul
3. prezentare atractivă
4. informare
5. cost
6. vizibilitate
7. posibilităţi de reciclare
8. depozitare
9. manevrare
10. transport

Discutaţi activitatea şi cu alţi colegi şi încercaţi să vă autoevaluaţi.

Fişă de observaţie

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului

Pe parcursul unei săptămâni de practică, observaţi ce produse pe piaţă au marca ecologică.


După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos.

Nr.crt Control Determinări Concluzii


Denumirea produsului
1. Tipul de ambalaj
2. Tipul de etichetă ecologică
(Blue Angel,
Environmental Choice,
Ecomark, Nordic logo),
3. Eticheta ecologică
europeană

Important
Ecoeticheta: promovează produsele cu impact minim asupra mediului şi sănătăţii umane, pe parcursul
întregului lor ciclu de viaţă.
Fişă de observaţie

Nume şi prenume elev __________________________________.

Data __________________________
C3. Evaluează cuplul produs - ambalaj în relaţie cu cerinţele protecţiei consumatorilor şi protecţiei mediului
În grupe de câte 4 elevi, observaţi modul de reciclare al ambalajelor.
După încheierea activităţii de observare, completaţi spaţiile de mai jos.
1. Modul de reciclare al ambalajelor din lemn:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Modul de reciclare al ambalajelor din hârtie:
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Modul de reciclare al ambalajelor din metal:


_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Modul de reciclare al ambalajelor din sticlă:
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Modul de reciclare al ambalajelor din plastic:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Discutaţi activitatea de observare şi cu alte grupe şi încercaţi să vă autoevaluaţi.


6. Anexe
Anexa 1

Drepturi fundamentale ale consumatorului


 dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar
putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;
 dreptul de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi
serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor
lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;
 dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;
 dreptul de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi
serviciilor, folosind în acest scop mijloacele prevăzute de lege;
 dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor, în scopul apărării intereselor lor;
 dreptul de a refuza încheierea contractelor care conţin clauze abuzive, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
 dreptul de a nu li se interzice de către un agent economic să obţină un beneficiu prevăzut de legea în
vigoare;

Consumatorul are şapte drepturi fundamentale, la care se adaugă altele stabilite în Codul Consumului şi care îi
sprijină interesele. Acestea sunt:

 SĂ CORESPUNDĂ DESCRIERII
Dacă este dată o descriere - pe ambalaj, într-o reclamă, pe o etichetă sau orice altă descriere a agentului economic -
aceasta trebuie să fie reală. Dacă o haină este etichetată cu anumite informaţii, de ex. “80% lână”, ea trebuie să
conţină într-adevăr 80% lână. Dacă alegi un covor dintr-o prezentare de mostre, într-un magazin, covorul livrat
trebuie să corespundă mostrei. Dacă agentul economic îţi spune că rucsacul este din piele, el trebuie să fie din piele şi
nu din alt material.
 SĂ CORESPUNDĂ SCOPULUI PROPUS
Acest lucru înseamnă că dacă soliciţi un produs pentru un scop particular - un covor pentru scări, o vopsea pentru
calorifere – produsele trebuie să corespundă exact scopului propus.
 SĂ FIE ADAPTATE PENTRU UTILIZARE NORMALĂ
Aceasta înseamnă că ele corespund scopului pentru care bunurile de acelaşi tip sunt în mod obişnuit utilizate.
 SĂ AIBĂ O CALITATE ACCEPTABILĂ
Aceasta înseamnă că bunurile trebuie să funcţioneze şi să-şi îndeplinească scopul pentru care au fost achiziţionate.
Ele trebuie, în mod normal, să nu prezinte defecte, chiar şi minore, să aibă o prezentare şi o finisare rezonabile, să
fie sigure şi durabile.
TITLU PAGIN~
ANEXA 2

CE SPUNE LEGEA LA CUMPĂRAREA DE BUNURI?

Când achiziţionezi bunuri, încheie un contract cu agentul economic. Toate bunurile trebuie să îndeplinească
anumite cerinţe legale. Bunurile pe care le cumperi trebuie:

SĂ CORESPUNDĂ DESCRIERII
Dacă este dată o descriere - pe ambalaj,într-o reclamă, pe o etichetă sau orice altă descriere a agentului economic -
aceasta trebuie să fie reală. Dacă o haină este etichetată cu anumite informaţii, de ex. “80% lână”, ea trebuie să
conţină într-adevăr 80% lână. Dacă alegi un covor dintr-o prezentare de mostre,într-un magazin, covorul livrat
trebuie să corespundă mostrei. Dacă agentul economic îţi spune că rucsacul este din piele, el trebuie să fie din piele şi
nu din alt material.

SĂ CORESPUNDĂ SCOPULUI PROPUS


Acest lucru înseamnă că dacă soliciţi un produs pentru un scop particular - un covor pentru scări, o vopsea pentru
calorifere – produsele trebuie să corespundă exact scopului propus.

SĂ FIE ADAPTATE PENTRU UTILIZARE NORMALĂ


Aceasta înseamnă că ele corespund scopului pentru care bunurile de acela[i tip sunt în mod obişnuit utilizate.

SĂ AIBĂ O CALITATE ACCEPTABILĂ


Aceasta înseamnă că bunurile trebuie să funcţioneze şi să-şi îndeplinească scopul pentru care au fost achiziţionate.
Ele trebuie, \n mod normal, să nu prezinte defecte, chiar şi minore, să aibă o
Prezentare şi o finisare rezonabile, să fie sigure şi durabile.
TITLU PAGIN~
ANEXA 3

CE SPUNE LEGEA CÅND CUMPERI UN SERVICIU?

Dacă soliciţi unui furnizor de servicii, de exemplu, repararea unui televizor, curăţarea chimică a hainelor
sau montarea unor ferestre duble - legea prevede că acest serviciu trebuie realizat:

ÎNTR-O MANIERĂ SIGURĂ


Aceasta înseamnă că serviciul trebuie să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor sau să nu
afecteze interesele economice ale acestora. Agentul economic trebuie să folosească, de asemenea, numai produse şi
metode sigure în timpul furnizării serviciului. Aceasta înseamnă că serviciile trebuie să îndeplinească condiţiile
tehnice şi igienico-sanitare care sunt în vigoare în acel moment. Trebuie, de asemenea, să îndeplinească cerinţele
calitative stipulate sau declarate.

ÎN CONFORMITATE CU CLAUZELE DIN CONTRACT


Aceasta înseamnă că furnizorul de servicii trebuie să respecte condiţiile solicitate, precum şi clauzele prevăzute în
contract.

FĂRĂ PREJUDICII
Aceasta înseamnă că la furnizarea serviciului agentul economic nu trebuie să cauzeze nici un prejudiciu actual sau
viitor.

SUPLIMENTAR
Consumatorul are dreptul să primească informaţii de la furnizorul de servicii privind: categoria de calitate a
serviciului, termenul de finalizare al serviciului, perioada de garanţie şi post-garanţie, preţul şi orice alte tarife,
riscuri previzibile sau orice alte documente stabilite prin lege.
ANEXA 4

Dacă achiziţionezi de la un agent economic un produs NOU sau un produs RECONDIŢIONAT, legea spune că
aceste produse trebuie să fie:

SIGURE: În condiţii normale de utilizare produsele nu trebuie să reprezinte un risc, sau cel mult un risc minim
pentru sănătatea sau securitatea consumatorilor şi nu trebuie să producă pagube.
ORIGINALE: Bunurile trebuie să fie fabricate de producătorul declarat, să nu fie contrafăcute, falsificate sau
înlocuite cu alte produse similare.
TESTATE SAU CERTIFICATE: Dacă există legi specifice în vigoare, atunci anumite produse trebuie testate sau
certificate înainte de a fi vândute.
FĂRĂ DEFECTE: Trebuie să fie comercializate numai produsele care îndeplinesc cerinţele impuse sau declarate.
GARANTATE: Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificate de garanţie.
BINE AMBALATE: Aceasta înseamnă că ambalajul trebuie să asigure integritatea şi calitatea produselor.
CONFORM DESCRIERII: Producătorii nu trebuie să facă declaraţii incorecte sau care nu pot fi dovedite.
Publicitatea trebuie să fie făcută în mod corect şi nu trebuie să fie înşelătoare.
INDICAREA PREŢULUI: Agentul economic trebuie să informeze consumatorul despre preţul produselor şi să
afişeze preţurile în loc vizibil şi într-o formă lizibilă.
CORECT MĂSURATE: Mijloacele de măsurare trebuie să îndeplinească cerinţele legale de standard metrologice,
iar indicarea valorii măsurate trebuie să fie uşor de citit şi afişată la vedere, astfel încât să fie văzută de cumpărător.
Suplimentar:
CONSUMATORII AU DREPTUL DE A FI INFORMAŢI, DUPĂ CAZ, DESPRE:
•Termenul de garanţie
•Termenul de valabilitate/Data limită de consum
•Data durabilităţii minimale
•Durata medie de utilizare
•Instrucţiuni de utilizare
•Avertizări împotriva utilizării necorespunzătoare
•Mod de instalare
•Condiţii de garanţie
Informaţiile trebuie să fie redactate în limba română, indiferent de ţara de origine a produsului.
AGENŢII ECONOMICI TREBUIE :
• Să afişeze numele societăţii comerciale
• Să afişeze orarul de funcţionare
• Să comercializeze produsele alimentare în condiţii igienico-sanitare prevăzute de lege
• Să informeze consumatorii şi autorităţile competente asupra pericolelor
de care sunt conştienţi că pot apărea după ce produsul a fost scos la vânzare.
• Să retragă produsele cu defecte identificate sau care pot fi identificate.

AGENŢII ECONOMICI TREBUIE:


• Să nu folosească practici comerciale neloiale, ca de exemplu practici restrictive sau clauze abuzive în contracte,
care pot afecta interesele economice ale consumatorilor.
• Să nu condiţioneze vânzarea unui produs solicitând consumatorilor să cumpere o cantitate impusă de produse sau
să cumpere alt produs.
• Să nu impună consumatorului vânzarea unui produs.
• Să nu comercializeze produse alimentare care prezintă un risc pentru consumatori.
• Să nu modifice termenul de valabilitate sau data durabilităţii minimale imprimate pe produse, etichete sau
ambalaj.
ANEXA 5

MARCAREA ECOLOGICĂ
În ultima perioada de timp au crescut preocupările organismelor guvernamentale şi neguvernamentale de a
institui anumite sisteme de marcare ecologică a produselor pentru a preveni deteriorarea mediului înconjurător la
acţiunea unor produse ale căror caracteristici au influenţe nefaste asupra apei, solului şi aerului, fie în timpul
utilizării, fie după consum, sub formă de deşeuri care nu sunt biodegradabile.
În Germania s-a introdus pentru prima dată (1978) un sistem de marcare ecologică a produselor, denumit
“Blue Angel”, ca urmare a presiunii exercitate de consumatori. Sistemul este patronat de Asociaţia Federală a
Mediului (FEA), care decide dacă un produs îndeplineşte criteriile de protecţia mediului, putând să fie înscris în
catalogul “Blue Angel” şi să i se aplice marca de produs ecologic.
În Germania s-a introdus, tot pentru prima dată (1990) şi sistemul de marcare ecologică a ambalajelor,
denumit “Der Grune Punkt”, care are ca scop gestionarea şi finanţarea colectării şi reciclării produselor.

Sistemul german de marcare ecologică a fost preluat şi de alte ţări europene precum: Franţa, Marea
Britanie, Danemarca şi Olanda. Sisteme de marcare ecologică similare s-au introdus în Canada, denumit
“Environmental Choise”, în Japonia care a instituit “Eco-Mark”, în ţările europene nordice (Norvegia, Suedia,
Finlanda şi Islanda), coordonate de un consiliu.

Sistemul comunitar de marcare ecologică

În UE s-a înfiinţat Sistemul Post Plus, care are ca obiectiv să valorifice prin reciclare, reutilizare şi
incinerare cu recuperare de energie, 80% din deşeurile de ambalaje.
Prin reglementarea Consiliului UE din 1992 s-a urmărit introducerea unui sistem comunitar de marcare
ecologică, care şi-a propus ca scop principal promovarea produselor care au un impact mai redus asupra mediului
pe tot ciclul de viata. În acelaşi timp, sistemul are în vedere şi informarea corectă a consumatorului din ţările
membre UE în legătură cu performanţele ecologice ale produselor care se comercializează pe piaţa comunitară.
Sistemul comunitar se aplică tuturor produselor, inclusiv celor importate în ţările membre UE din diverse ţări.
Aceste produse trebuie să fie conforme cu reglementările comunitare referitoare la protecţia vieţii, a mediului
înconjurător şi a sănătăţii oamenilor şi animalelor.
Sistemul comunitar de marcare ecologică este conceput ca un sistem voluntar şi descentralizat. Dreptul de
aplicare a mărcii este de competenţa unui organism naţional, înfiinţat în acest scop, în toate ţările membre UE.
În UE s-au adoptat mărci ecologice şi pentru produse şi ambalaje reciclabile. Astfel, pentru cele reciclabile
se pun mărcile din figura de mai jos, în cazul în care produsul sau ambalajul conţine hârtie sau carton reciclat
utilizat.* Simbolul grafic cel mai des folosit este bucla lui Mobius.
Marcarea ecologică europeană este cea mai importantă şi se aplică pe produsele alimentare, textile, hârtie,
detergenţi, vopsele, produse electrocasnice şi electronice etc. Semnificaţia mărcii este impactul redus al produsului
sau ambalajului acestuia asupra mediului, începând cu faza de proiectare şi până la faza postconsum.

Perioada pentru care este atribuită este de 3 ani, după care producătorul trebuie să îşi reînnoiască cererea.
Marcarea ecologică face obiectul standardelor ISO 14.000

S-ar putea să vă placă și