Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru

I. Notaţi în dreptul afirmaţiilor de mai jos A dacă apreciaţi că răspunsul este corect şi F dacă
apreciaţi că răspunsul este fals.

_____ 1. Portarii sau bagajierii formează echipa care asigură transportul bagajelor clienţilor de la şi înspre
camera de hotel.
_____ 2. Spălarea lenjeriei nu se poate realiza în afara hotelului, într-o spălătorie organizată la nivelul
societăţii comerciale căreia îi aparţine hotelul.
_____ 3. Spalatoarele pentru veselă, tacâmuri şi pahare trebuie să fie astfel amenajate încat să asigure un
flux optim de curaţenie şi întreţinere a obiectelor de inventar care trebuie rapid readuse în circuitul de servire
_____ 4. În activitatea sa, bagajierul foloseşte diverse materiale auxiliare: şervet, blocnotes, creion, chibrit,
carnet de plăţi şi bonuri de marcaj

II. Completaţi spaţiile punctate cu cuvintele corespunzătoare

1. În sarcina lucrătorului …………………………… cade şi facilitarea transportului clienţilor de la sau


înspre hotel.
2. …………………………………………… lenjeriei se poate face la o firmă specializată în prestarea
unui asemenea serviciu.
3. Unităţile de alimentaţie au amenajate cel puţin …….. tipuri de spălătoare.

4. Chelnerul (ospatarul) asigură ……………………………… consumatorilor cu produsele alimentare


solicitate, într-un local de alimentaţie publică.

III . Completaţi spaţiile libere cu cuvintele corespunzătoare

Activități desfășurate Probleme care pot să apară Măsuri de reducere a solicitărilor


Solicitări fizice
 Bagajistul:  Întinderi musculare  Deprinderea unor tehnici de lucru
 Suprasolicitarea / lezarea care să asigure:
 ………………… coloanei ca urmare a ridicării,  …………………………….
………………………… coborârii, tragerii unor obiecte  ……………………………
………………………… grele  Programarea unor pause care
 …………………  Suprasolicitarea (stresul) să asigure un raport optim
………………………… ligamentelor și articulațiilor ca efort-pauză
………………………… urmare a menținerii coprului in  Deprinderea tehnicilor de
 ………………… poziții incommode ridicare, coborâre, tragere a
…………………………  Oboseală din cauza unor mișcări obiectelor grele
………………………… repetate