Sunteți pe pagina 1din 3

COSTURI DE PRODUCŢIE

Principalul obiectiv al oricarei firme este de maximizare a profitului,


tinta dependenta de constrangeri precum costul de productie,
bugetul de care dispune precum si cererea consumatorilor pentru
produsele realizate de aceasta.
Astfel pentru orice producator este esentiala cunoasterea costului
de productie cu ajutorul caruia se pot determina indicatorii de
eficienta si se pot lua decizii importante cu privire la activitatea
desfasurata de acesta.
In functie de sursa factorilor de productie sunt cunoscute costuri:
- Explicite reprezentate de platile efectuate de producatori
pentru utilizarea factorilor de productie ce provin din afara
intreprinderii, ce includ: salariile anagajatilor, platile aferente
materiilor prime, material, servicii financiare, de transport,
comisioane, amortizari etc
- Implicite de exemplu: cladirile proprii, capitalul banesc, munca
proprietarului etc.
Profitul reprezinta diferenta pozitiva intre incasarile obtinute de
firma si costul total inregistrat.
Costurile fixe (CF) sau de regie corespund factorilor de productie oferiti in cantitate fixa, ce nu
depind de volumul productiei printre care putem aminti: cheltuieli generale ale intreprinderii,
salarii fixe, ale managerilor, dobanzi la credite, asigurari, rente, amortizari ale cladirilor sau
echipamentelor etc.
Costurile variabile (CV) depend de volumul productiei realizate evoluand in acelasi sens cu
aceasta, incluzand: cheltuielile cu materii prime, material, energie, combustibil, salarii directe
etc.
Costul total (CT) reprezinta insumarea costurilor fixe si variabile,
practice totalitatea cheltuielilor generate de factorii de productie
implicate in activitatea economica a firmei. Astfel acesta depinde de
nivelul productiei, avand in vedere ca include costul variabil.
CT = CF + CV

De asemenea sunt importante si informatiile legate de costurile medii pentru o analiza a


productiei. Astfel:
- Costul fix mediu (CFM) este costul fix pe unitatea de bun economic produs: CFM
= CF / Q, fiind reprezentat graphic sub forma unei curbe descrescatoare
- Costul variabil mediu (CVM) reprezintă costul variabil pe unitatea de produs:
CVM = CV / Q
- Costul total mediu (CTM) reprezintă costul fiecărei unităţi de produs, fiind
suma costului fix mediu şi a celui variabil mediu: CTM = CT / Q sau CTM = CFM +
CVM

Costul marginal (Cm) reprezintă costul producerii unei unităţi suplimentare


determinandu-se ca raport intre modificarea costului total si cea a productiei: Cm = DCT / ΔQ
sau Cm = Δ CV / Δ Q
Pragul de rentabilitate al unei firme reprezinta nivelul minim al productiei ce
permite acoperirea costului total. In concluzie corespunde punctului in care nici
nu se pierdere nici nu se castiga.
Pf=0 => PQ=CT => P=CT/Q=CTM
PQ=CF+CVM*Q => Q=CF/(P-CVM)

Pentru atingerea obiectivelor agentii economici desfasoara trei categorii de operatiuni, ce


constituie premisa tranzactiilor economice:

- Operatiuni asupra bunurilor si serviciilor ce urmaresc crearea, transformarea, circulatia


si utilizarea acestora
- Operatiuni de repartitie ce privesc formarea si circulatia veniturilor
- Operatiuni financiare privesc crearea si circulatia mijloacelor de plata
Cea mai mare pondere detinuta operatiunile de repartitie este data de transferurile curente rezultate din obtinerea de
profituri, salarii, dobanzi, impozite directe, indirecte, contributii etc.

Teoria salariului

 Analiza salariului se face diferenţiat:

- salariul direct: pe timp, pe bucată, mixt

- salariul indirect- social

 În funcţie de poziţia agentului economic

- pentru întreprinzător - salariul =cost

- pentru lucrător - salariul =venit

 În funcţie de modul de exprimare:

- salariul nominal;

- salariul real

Profitul semnifica venitul obtinut in urma desfasurarii activitatii si a utilizarii factorilor de producţie

Conceptul de dobanda este legata de piata financiara si monetara. Astfel putem discuta despre masa dobanzii ce se
exprima in unitati monetare si rata dobanzii, procent ce se aplica asupra sumei utilizate. In economiei discutam
despre rate de dobanda nominale si reale.

Indicatori:

- Indicele salariului real: ISR=(ISN/IP)*100


ISN=indicele salariului nominal
IP= indicele preturilor
- Profitul: Pf=CA-CT
CA= cifra de afaceri
CT=cost total
Rata profitului: RPf/CA=(Pf/CA)*100
RPf/CT=(Pf/CT)*100
RPf/K=(Pf/K)*100
K=capital
- Dobanda: D=Sf-S0=S0(1+d)n-S0
Sf=Suma finala
S0=Suma initiala
- Renta: Rt=Vtotal-(Cproductie+Pf)
Ppamant=Rt/Rata medie de dobanda