Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.12.2019
TEMA ANUALĂ: ”Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
TEMA ZILEI: Spiritul Crăciunului
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
o dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală;
o formarea calităţilor pozitive de caracter: acceptarea şi sprijinirea
persoanelor aflate în dificultate;
o formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică.
CATEGORII DE ACTIVITPȚI:
ADP:
o Întâlnirea de dimineaţă: „Vine Crăciunul”
o Rutine: îmi fac ordine pe masa de lucru
o Tranziţii: „Câte unul, câte doi”, „Astăzi s-a născut Hristos”
ALA 1:
o Joc de rol: „Concert de Crăciun”
o Artă: „Atelierul lui Moş Crăciun”
o Ştiinţă: „Târgul lui Moş Crăciun”

ADE:
o DLC: „Spiritul Crăciunului”- povestirea educatoarei „Fetiţa cu chibrituri”
după H.C.Andersen
o DOS (educaţie moral civică): „Spiritul Crăciunului”- convorbire cu suport
intuitiv
ALA 2: „Caută cadoul ascuns” – joc distractiv

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
o să identifice deosebirile dintre o zi obişnuită şi o zi de sărbătoare;
o să comunice impresii în cadrul grupului, legate de sărbătoarea Crăciunului;
o să completeze corect Calendarul Naturii;
o să cânte în grupuri mici şi individual cântece de Crăciun;
o să interpreteze poezii de Crăiun, folosind o intonaţie adecvată mesajului transmis;
o să confecţioneze podoabe de Crăciun folosind diverse tehnici şi materiale;
o să utilizeze în jocuri banii de hârtie, cunoscând valoarea acestora;
o să interpreze roluri folosind limbajul şi mimica adecvate.
o să identifice personajul principal din poveste şi să sesizeze trăsăturile acestuia,
precum şi situaţia dificilă în care se află;
o să identifice soluţii pentru situaţia grea a personajului;
o să analizeze comparativ două situaţii şi să tragă concluzii;
o să colaboreze în cadrul echipelor, să respecte alte păreri şi opinii.

1
o să participe la joc, respectând regulile;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: brainstorming, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia,
problematizarea, povestirea, jocul
MIJLOACE: tabla albă, Calendarul Naturii, planşe, cu imagini reprezentând sărbătoarea
Crăciunului, scrisoarea de la Moş Crăciun, căciuliţe de Crăciun, planşe reprezentând
scene din poveste, recompense
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe

2
SCENARIUL ZILEI

În cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii vor primi un mesaj de la Moş Crăciun sub
forma unei scrisori şi a unor căciuliţe fermecate care îi tansformă în spiriduşi cu puteri
magice. Aceste puteri îi vor ajuta să schimbe finalul trist al unei poveşti de Crăciun într-
un final fericit.
Întâlnirea de dimineaţă se desfăşoară astfel:
- salutul - copii sunt strigaţi pentru prezenţă şi se salută reciproc:
„Bună dimineaţa de Crăciun”.
- împărtăşirea cu ceilalţi – se completează Calendarul Naturii, apoi
prin metoda brainstorming se completează la tabla albă un brăduţ
cu globuri pe care sunt desenate toate simbourile Crăciunului.
- momentul de grup – se dansează Valsul fulgilor de nea
- noutatea zilei - este anunţată de prima parte a scrisorii de la Moş
Crăciun care le spune copiilor că vor asculta povestea tristă a unei
fetiţe şi că le dăruieşte căciuliţe fermecate de spiriduşi care le vor
da puteri magice să aducă fericire de Crăciun unor copii.
Cu tranziţia „Câte unul, câte doi/ La baie în pas vioi/ Pe mânuţe ne spălăm/ Şi în
grupă iar intrăm” copiii se pregătesc pentru activitatea de povestire. Educatoarea redă
conţinutul poveştii „Fetiţa cu chibrituri” după H.C. Andersen, prezentând concomitent
planşele cu imagini sugestive. Pentru a introduce copiii în atmosferă, educatoarea
utilizează o fetiţă-marionetă care spune povestea din perspectiva fetiţei din poveste, al
cărei destin poate fi schimbat cu ajutorul spiriduşilor.
La finalul povestirii, educatoarea verifică înţelegea mesajului transmis de
povestire prin intermediul întrebărilor adresate copiilor de fetiţa-marionetă. Tot aceasta
invită copiii să propună soluţii pentru rezolvarea situaţiei-problemă în care se află fetiţa.
Se formează trei grupuri cu un număr egal de copii care se consultă şi propun soluţii la
problemă.
Cu tranziţia Astăzi s-a născut Hristos educatoarea îi invită pe spiriduşi la citirea
celei de-a doua părţi a scrisorii de la Moş Crăciun în care acesta îi invită la „muncă”

3
pentru a aduna donaţii pentru copiii aflaţi în situaţii nefericite. Le promite însă că munca
va fi plăcută şi interesantă:
 „Concert de Crăciun” (JOC DE ROL): copiii vor susţine un spectacol umanitar cu
cântece, dansuri şi poezii de Crăciun. Spectacolul poate avea un prezentator;
 „Atelierul lui Moş Crăcun” (ARTĂ): copiii vor confecţiona podoabe de Crăciun
folosind diferite materiale şi tehnici, pentru a le dărui copiilor care nu au;
 „Târgul lui Moş Crăciun” (ŞTIINŢĂ): copiii vor vinde şi vor cumpăra jucării,
utilizând „bani” şi recunoscând valoarea acestora (bancnote de 1 leu, 5 lei şi 10
lei), dând şi luând rest.
Spiriduşii îşi aleg centrele unde doresc să lucreze şi, sub atenţia şi îndrumerea
educatoarei, desfăşoară activităţile liber alese pe centrele de interes deschise. La finalul
activităţilor pe centre toţi „banii” strânşi vor fi puşi într-o cutie pentru a fi donaţi.
Cu tranziţia „Câte unul, câte doi/ La baie în pas vioi/ Pe mânuţe ne spălăm/ Şi în
grupă iar intrăm” copiii se pregătesc pentru activitatea de convorbire (DOS). Se captează
atenţia copiilor prin prezentarea panoului pentru realizarea „bulei duble”. Se intuieşte
împreună cu copiii problema care va fi dezbătută: vor fi comparate situaţiile în care s-a
găsit fetiţa din poveste în povestea originală cu cea în care a ajuns ea după ce spiriduşii
au ajutat-o. Se împart copiii în două echipe, fiecărei echipe revenindu-i rolul de a găsi
asemănări şi deosebiri între cele două situaţii. Educatoarea notează în cercurile dintre
diagramele mari asemănările iar în cele din exterior deosebirile. La finalul activităţii se
trage concluzia finală: orice situaţie dificilă a unui copil poate fi depăşită dacă nouă ne
pasă de el şi depunem eforturi pentru a-l ajuta.

Pentru destindere şi distracţie se organizează un joc numit „Caută cadoul” (ALA


2). Prin intermediul metodei „Amestecă, îngheaţă, formează perechi” sunt constituite
perechile de copii care vor participa la joc. Apoi se explică regulile jocului şi se execută
un joc demonstrativ. Ideea jocului este ca perechile să-şi ascundă cadourile şi să le
găsească cât mai repede, fiind ghidaţi de partener. Regulile constau în faptul că
partenerul nu are voie să dea alte indicaţii despre locul unde este ascuns cadoul decât
folosind cuvintele, îngheţat, foarte rece, rece, călduţ, cald, foarte, cald, fierbinte.
Perechile care îşi găsesc reciproc cadoul sunt câştigătoare. Se continuă jocul până când

4
toţi copiii au reuţit să găsească cadourile şi sunt recompensaţi cu câte un fruct specific de
Crăciun.

5
DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENT CONŢINUTULȘTINȚIIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


DIDACTIC

Moment Asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a conversația frontal Observarea


organizatoric activităţii: comportamentului
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului;
-pregătirea materialului didactic necesar;
-intrarea copiilor şi aranjarea pe scăunele.
Captarea Se realizează prin introducerea în atmosfera de Conversaţia tabla albă frontal, Observarea
atenţiei Crăciun în cadrul întâlnirii de dimineaţă: prin Brainstormi Calendarul individual, capacităţii de
metoda brainstorming se completează la tabla albă ng Naturii, perechi concentrare a
un brăduţ cu globuri pe care sunt desenate toate planşe cu atenţiei
simbourile Crăciunului. Mai întâi individual şi imagini Evaluarea
apoi în perechi găsesc cât mai multe simboluri ale modului în care
acestei sărbători. Educatoarea le notează pe tablă, colaborează în
apoi împodobesc brăduţul cu cele mai perechi
semnificative.

Anunţarea Noutatea zilei - este anunţată de prima parte a Conversaţia scrisoarea frontal Observarea
temei şi a scrisorii de la Moş Crăciun care le spune copiilor de la Moş interesului pentru
obiectivelor că vor asculta povestea tristă a unei fetiţe şi că le Crăciun tema
dăruieşte căciuliţe fermecate de spiriduşi care le căciuliţe de
vor da puteri magice să aducă fericire de Crăciun Crăciun
unor copii.
Prezentarea Educatoarea redă conţinutul poveştii Povestirea planşe frontal Observarea
conţinutului şi „Fetiţa cu chibrituri” după H.C. Andersen, explicaţia capacităţii de
dirijarea prezentând concomitent planşele cu imagini concentrare şi a

6
învăţării sugestive. Pentru a introduce copiii în atmosferă, interesului
educatoarea utilizează o fetiţă-marionetă care
spune povestea din perspectiva fetiţei din poveste, conversaţia, Evaluarea
al cărei destin poate fi schimbat cu ajutorul individual capacităţii de a
spiriduşilor. problematiz pe grupe urmări relatarea
La finalul povestirii, educatoarea verifică area poveştii
înţelegea mesajului transmis de povestire prin Evaluarea
intermediul întrebărilor adresate copiilor de fetiţa- capacităţii de a
marionetă. Tot aceasta invită copiii să propună exerciţiul, reda aspecte din
soluţii pentru rezolvarea situaţiei-problemă în care demonstraţi poveste
se află fetiţa. Se formează trei grupuri cu un număr a Evaluarea
egal de copii care se consultă şi propun soluţii la problematiz capacităţii de a
problemă. area găsi soluţii
Cu tranziţia Astăzi s-a născut Hristos conversaţia microfon Evaluarea
educatoarea îi invită pe spiriduşi la citirea celei de- computer modului de
a doua părţi a scrisorii de la Moş Crăciun în care colaborare în
acesta îi invită la „muncă” pentru a aduna donaţii cadrul grupurilor.
pentru copiii aflaţi în situaţii nefericite. Le promite carton
însă că munca va fi plăcută şi interesantă: colorat
„Concert de Crăciun” (JOC DE ROL): copiii vor imprimat cu
susţine un spectacol umanitar cu cântece, dansuri modele de Observarea
şi poezii de Crăciun. Spectacolul poate avea un podoabe de interesului pentru
prezentator; Crăciun, materialele şi
„Atelierul lui Moş Crăcun” (ARTĂ): copiii vor foarfeci, activităţilor de la
confecţiona podoabe de Crăciun folosind diferite lipici, centrele de interes
materiale şi tehnici, pentru a le dărui copiilor care decoraţiuni
nu au; jucării Evaluarea
„Târgul lui Moş Crăciun”(ŞTIINŢĂ): copiii vor diverse, spiritului de
vinde şi vor cumpăra jucării, utilizând „bani” şi „bani”. echipă
recunoscând valoarea acestora (bancnote de 1 leu, Evaluarea
5 lei şi 10 lei), dând şi luând rest. produselor de la

7
Spiriduşii îşi aleg centrele unde doresc să centrul artă,
lucreze şi, sub atenţia şi îndrumerea educatoarei, Evaluarea
desfăşoară activităţile liber alese pe centrele de modului de
interes deschise. La finalul activităţilor pe centre utilizare a banilor
toţi „banii” strânşi vor fi puşi într-o cutie pentru a de jucărie
fi donaţi.
Obţinerea Se captează atenţia copiilor prin prezentarea Conversaţia Panou Pe grupe Observarea
performanţei panoului pentru realizarea „bulei duble”. Se Problematiz Imagini sistemtică
intuieşte împreună cu copiii problema care va fi area eprezentativ
dezbătută: vor fi comparate situaţiile în care s-a e
găsit fetiţa din poveste în povestea originală cu cea
în care a ajuns ea după ce spiriduşii au ajutat-o. Se
împart copiii în două echipe, fiecărei echipe
revenindu-i rolul de a găsi asemănări şi deosebiri
între cele două situaţii. Educatoarea notează în
cercurile dintre diagramele mari asemănările iar în
cele din exterior deosebirile. La finalul activităţii
se trage concluzia finală: orice situaţie dificilă a
unui copil poate fi depăşită dacă nouă ne pasă de
el şi depunem eforturi pentru a-l ajuta.
Încheierea Pentru destindere şi distracţie se organizează un Explicaţia recompense Observarea
activităţii- joc numit „Caută cadoul” (ALA 2). Prin Demonstraţi comportamentelor
extindere cu o intermediul metodei „Amestecă, îngheaţă, a
activitate formează perechi” sunt constituite perechile de Exerciţiul
extracurriculară copii care vor participa la joc. Apoi se explică Jocul
regulile jocului şi se execută un joc demonstrativ. „cadouri”,
Ideea jocului este ca perechile să-şi ascundă
cadourile şi să le găsească cât mai repede, fiind
ghidaţi de partener. Regulile constau în faptul că
partenerul nu are voie să dea alte indicaţii despre
locul unde este ascuns cadoul decât folosind

8
cuvintele, îngheţat, foarte rece, rece, călduţ, cald,
foarte, cald, fierbinte. Perechile care îşi găsesc
reciproc cadoul sunt câştigătoare. Se continuă
jocul până când toţi copiii au reuţit să găsească
cadourile şi sunt recompensaţi cu câte un fruct
specific de Crăciun.