Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

MENTOR PRACTICĂ: Ivășcanu Cornelia Zina


STUDENT: Maranescu Maria Adina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.N. Comuna Pădureni
GRUPA MARE
DATA: 10.10.2019
TEMA ANUALĂ: Când, cum şi de ce se întâmplă?
TEMA ZILEI: Rândunică, rândunea, De ce pleci din ţara mea?
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
DLC: Educarea limbajului: ,, Unde a zburat rândunica?” – T. Constantinescu- lectura
educatoarei;
DEC: Educaţie plastică: ,, Stoluri de rândunele”- pictură
TIPUL DE ACTIVITATE: însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a
semnificaţiei structurilor verbale oral; formarea deprinderii de a formarea deprinderii de a
reda prin pictură o temă dată.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
o să urmărească linia poveştii spusă de educatoare, ascultând şi reacţionând adecvat
o să precizeze că unele păsări pleacă în ţările calde
o să înţeleagă şi să redea succint conţinutul povestirii pe baza unor ilustraţii
o să folosească corect ustensilele de lucru în realizarea temei propuse
o să picteze păstrând acurateţea lucrărilor
o să analizeze critic şi autocritic lucrările realizate

STRATEGII DIDACTCE:
1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, povestirea,explozia stelară,
brainstormingul, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia.
2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: prezentare PPT, planşă cu sfârşit de toamnă
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri

BIBLIOGRAFIE:
M.E.C.I., Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3-6/7 ani), 2008;
„Poveşti, povestiri şi basme”- culegere de texte.
DEMERSUL DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE
EVENIMEN CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forme de EVALUAREA
TUL procedee învăţă organizare
DIDACTIC mânt
Moment Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a
organizatoric activităţii.
- aerisirea sălii de grupă, aşezarea scaunelor sub formă de
careu deschis;
- pregătirea materialelor didactice. Evaluarea
- asigurarea unui climat în concordanţă cu tema zilei; deprinderilor de
- intrarea organizată a copiilor în sala de grupă. disciplină

Captarea Se realizează printr-o scurtă convorbire despre anotimpul


atenţiei de toamnă: conversaţia
- În ce anotimp suntem? ( toamnă) Frontal
- Ce ştiţi despre toamnă? (cad frunzele, se coc fructe şi
legume,pleacă păsările călătoare, plouă, cade bruma)
- Care sunt păsările calatoare? ( barza, rândunica,
privighetoarea, ciocârlia etc.)
- Unde pleacă acestea? ( în ţările calde)
- De ce pleacă în ţările calde? ( că la noi este frig).

Anunţarea Astăzi vă voi citi o poveste care se numeşte ,, Unde a


temei şi zburat rândunica? explicaţia frontal
expunerea Le voi cere să repete titlul poveştii. Vă rog să fiţi atenţi la
obiectivelor textul povestirii şi la imagini pentru a putea să reţineţi
conţinutul acesteia şi să-l redaţi folosind imaginile, să
răspundeţi corect la întrebări şi pentru a învăţa cuvinte noi
iar apoi vom realiza prin pictură lucrarea ,,Stoluri de
rândunele”. imagini PPT
Evaluarea
Dirijarea Voi expune textul povestirii povestirea capacității de
învăţării Voi prezenta copiilor imagini PPT cu momentele observaţia concentrare a
principale din poveste: copiilor
1.Vrabiuţa care o căuta cu disperare pe prietena ei Frontal
Rândunica , întrebând mai multe vieţuitoare daca n-au
văzut-o;
2. Furnicuţa care-şi căra mâncare în muşuroi pentru
iarnă;
3. Şopârla care-şi căuta o piatra mare sub care să doarmă
în timpul iernii;
4.Bursucul umblând cu o crenguţă cu frunze roşii,
pregătindu-şi si el culcuş de iarna;
5.Broscuţa de pe fundul lacului
6.Randunica împreună cu prietenele ei pregătindu-se de
plecare în ţările calde.

Obţinerea Pentru a se adânci sensul poveştii şi pentru a se activiza


performanţei vocabularul copiilor, se vor formula întrebări cu privire la
Asigurarea conţinutul textului şi se vor alcătui propoziţii cu cuvinte explozia - frontal Observarea
feedbackului sau expresii din text folosind metoda: Explozia stelară. stelară, panou cu - individual comportamentului
CE? brainstorming steluţe verbal şi nonverbal
- Ce poveste aţi ascultat? problematizare al copiilor
- Ce păsări pleacă în ţările calde? a
Se vor alcătui propoziţii cu cuvântul rândunica.
CINE?
- Cine o căuta cu disperare pe rândunică?
- Cu cine s-a întâlnit vrăbiuţa când o căuta pe
rândunică? Emit ipoteze
Se vor alcătui propoziţii cu cuvintele vrăbiuţă, furnicuţa, conversaţia
broscuţa. exerciţiul
UNDE?
- Unde era plecată rândunica?
- Unde pleacă păsările călătoare?
Se vor alcătui propoziţii cu cuvântul rândunele.
CÂND?
- Când pleacă păsările călătoare în ţările calde?
- Când se întorc păsările din ţările calde?
Se vor alcătui propoziţii cu cuvintele păsări călătoare.
DE CE?
- De ce pleacă păsările călătoare în ţările calde?
Voi cere copiilor să-şi adreseze reciproc întrebări cu Problematizare
privire la conţinutul povestirii. a
Voi întreba copiii de cine le-a plăcut cel mai mult din Conversaţia
poveste şi le voi explica cuvintele noi. Observarea
Le voi spune apoi, câteva ghicitori despre păsări şi Ghicitori în individual comportamentului
animale: cutiuţe de la ou verbal al copiilor
,,Coada ca o furculiţă, kinder
Roşioară sub bărbiţă
Iarna plec de-aici din ţară
Primăvara mă-ntorc iară “
( rândunica)
,, Toată ziua stă pe lac
Şi cântă oac-oac.”
( broscuţa)
Mică, dar voinică,
În spate ridică
Sacul cu povară, conversaţia
Să-l duca la moară.
(furnica)
Tanziţie: ,, Rândunică, rândunică răndunea” Planşă model Aprecieri verbale
fişe de lucru
acuarele
Asigurarea În partea a doua a activităţii se va desfăşura o activitate pensoane
retenţiei şi a practică. panou frontal
transferului Educatoarea solicită copiilor să descopere materialele de pe grupuri
Dirijarea pe masă, să le numească, să observe modelul prezentat şi
învăţării să asculte etapele realizării lucrării.
Înainte de începerea lucrului vom executa exerciţii de turul galeriei
încălzire a mâinilor. conversaţia Acordare de
Copiii realizează prin pictură lucrări conform indicaţiilor recompense
educatoarei: mai întâi pictează cerul apoi stoluri de
rândunele şi alte elemente secifice anotimpului de toamnă.
Copiii verbalizează acţiunea făcută. stimulente
Prin metoda Turul Galeriei, câte un copil va analiza
lucrările celorlalţi, va alege pe cea care îi place mai mult
şi v-a explica de ce a ales respectiva lucrare. La finalul
activităţii toate lucrările vor fi expuse la panou.
Încheierea Voi face aprecieri colective şi individuale asupra întregii
activităţii activităţi, a modului de participare a copiilor la activitate şi
a comportamentului acestora.
Copiii primesc stimulente.