Sunteți pe pagina 1din 5

1

LEGEA LUI ARHIMEDE

-Ați scos vreodată apă din fântână cu găleata?


-O sticlă cu apă dacă este pusă într-un vas cu apă ce se întâmplă cu ea?
Ați constatat probabil că atunci când găleata plină urcă prin apă, efortul depus pentru a o ridica
este mai mic decât atunci când găleata a ieșit din apă.
Așadar:
- un corp pare mai ușor în apă decât în aer;
- o minge introdusă sub apă urcă la suprafață dacă este lăsată libera.

Ati observat în realitate sau la televizor cum:


- plutesc vapoarele pe mări,
- cum se scufundă submarinele și apoi revin la suprafață,
-cum zboară baloanele cu aer cald.

-De ce se întâmpla toate acestea?


Pentru ca un corp scufundat într-un fluid este împins de jos în sus cu o forţă numeric egală cu greutatea
volumului de fluid dezlocuit de corp.

Efectuati urmatorul experiment :


Experiment I :

Puneți pe rând, pe fundul unui vas cu apă:


- un dop de plută,
-un corp de fier ,
-o bucată de polistiren .

- Ce se va întampla în cele 3 situații ?

- Oare asupra corpului din fier nu actionează nicio forță ?


2

Concluzie:

-Asupra unui corp scufundat intr-un lichid actioneaza o forta , de jos in sus, numita forta arhimedica.

Vom deduce expresia acestei forțe pe care o exercită apa (toate fluidele) asupra oricărui corp aflat în acel
lichid( fluid).
3

1-Cum sunt presiunile de la același nivel într-un lichid?

R:…………………………………………..

2.Ținând cont de definiția presiunii p=ρgh , înseamnă că forța generată de presiunea hidrostatică va avea

expresia:

F=

3.Presiunile hidrostatice orizontale, la același nivel, se vor anula 2 câte 2 iar cele care actionează vertical, pe cele
două fețe aflate la nivele diferite vor avea valori diferite.

-Desenați cele 2 forțe generate de presiunile hidrostice ce se vor exercita pe fața superioară( F₁ )și pe cea
inferioară a corpului (F₂).

4. Scrieți expresia de calcul pentru presiunea p₁ și cea de pe fața opusă (p₂).

p₁=

p₂=

5 .Ținând cont de expresia forței dedusă la cerința 2, expresia celor două forțe va fi :

F₁=

F₂=

6. Care forță este mai mare: F 1 sau F2 ?

R: …………………..

Argumentați:

R:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Calculați valoarea rezultantei celor două forțe ( F₁ și F₂) și precizați sensul ei.

F₂-F₁=

8. Ce reprezintă (h₂-h₁) în expresia obținută mai sus?

R: …………………………………………………………………………..

9.Dar S(h₂-h₁) ?

R: ………………………………………………………………………………….

Scrieti expresia forței rezultante :

R:……………………………………………………………………………………….
4

Concluzie :

F₂ - F₁ este o forță verticală, orientată de jos în sus, numită forță arhimedică a cărei valoare este:

F A=ρapa.V corp .g

Discutarea rezultatului obținut:


Această forță depinde doar de :

-densitatea lichidului în care este introdus corpul,


-de mărimea porțiunii de volum a corpului aflată în apă,
-de locul unde se experimentează( adică de g, astfel încât pe lună același corp va fi împins de jos în sus cu o
forță mai mică pentru că accelerația gravitațională pe Lună( glună =1, 6 N/kg ) este mai mică decât cea de pe
Pământ (gPământ=9,8 N/kg).
Cum:
ρapa.V corp = m (masa unui volum de apă egal cu cel al corpului) și mapă.g=Gapă vom putea
afirma că:
Un corp scufundat într-un lichid este împins vertical, de jos în sus, de o forță numeric egală
cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp.( legea lui ARHIMEDE )

-Depinde valoarea acestei forțe de densitatea corpului ?


R: …………………………………………………………………………………………………

Fixarea noilor cunoștințe

Probleme

1. Se dă un vas cu apă și un dop de plută.

Desenați corpul în apă precum și forțele care acționează asupra lui.


Care forță este mai mare?
Când un corp scufundat într-un lichid va urca la suprafață?

2. Dacă un corp din aluminiu, cu densitate de 2700kg/m3, este pus într-un cilindru gradat plin
cu apă ce se va întâmpla cu apa ?

R:………………………………………………………..

-Ce reprezintă cantitatea de apă care a curs?


R:……………………………………………………..
5

3. Calculați cât este forța arhimedică ce acționează asupra unui balon umflat a cărui volum
este de 0,4m3 dacă acesta ar fi ținut sub apă ?Ați putea scufunda acest balon?
4. Un corp lăsat liber în apă rămâne scufundat 1/5 din volumul său în apă. Dacă volumul lui
este 40 cm ³ iar ρ apă =1000kg/m³aflați:

a) valoarea fortei arhimedice ce acționează asupra corpului,


c) greutatea corpului,
d) densitatea corpului ce plutește
5. O grindǎ cu volumul de 0,4m3 şi densitatea de 800kg/m3 este scufundatǎ în întregime în apǎ. Cât este:
a) greutatea grinzii,
b) valoarea forței arhimedice,
c) ce valoare are forța ce menține grinda în apă?

S-ar putea să vă placă și