Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

MENTOR PRACTICĂ: Ivășcanu Cornelia Zina


STUDENT: Maranescu Maria Adina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.N. Comuna Pădureni
GRUPA MARE
DATA: 12.12.2019
TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
TEMA ZILEI: Poveste din Regatul de gheață
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea deprinderii de a audia povestireacu atenţie și de a desprinde
mesajul transmis păstrând succesiunea momentelor, precum şi stimularea creativităţii prin utilizarea
diferitelor tehnici specifice activităţii artistico-plastice.
TIPURI DE ACTIVITĂȚI:
1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):

Întâlnirea de dimineaţă:“Dacă aș fi Elsa, Olaf…..!” –joc de imaginație


Rutine: “Ajutoarele prințesei Elsa”-deprinderea de ordine și autoservire
Tranziţii : ,,Hai afară la zăpadă,,-audiție cîntec
,,Gheată/Foc,,-joc de miscare
”Olaf spune....aleargă, sari, ......!” joc distractiv

2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) :


Joc de masă: ,,Frozen”-puzzle;
Bibliotecă : ,,Castelul”, - scriere semne grafice
Construcții : Castelul de gheață- cuburi diverse mărimi
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE

ADE: (DLC+DEC) „ Frozen – Regatul de Gheață” (educarea limbajului-povestirea educatoarei+ activitate


artistico-plastică - desen)

4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA 2):


Joc distractiv:”Pune-i nasul lui Olaf la locul său!”
Euritmie ,,Dansul oamenilor de zăpadă,,
Jocuri libere in sala de grupă

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
o să completeze tabloul cu întâlnirea de dimineață
o să împărtășească propriile idei despre personajele din poveste.
o să reconstituie imagini folosind piesele de puzzle;
o să colaboreze cu membrii grupului;
o să unească puntele pentru a realiza un întreg;
o să redea prin intermediul construcţiei modele tridimensionale, valorificând deprinderile şi tehnicile
de lucru însuşite anterior (suprapunere, îmbinare, alăturare);
o să comunice verbal cu partenerii de la masa de lucru;
o să identifice mesajul transmis de textul poveștii ;
o să demonstreze înțelegerea textului apelând la diferite modalități de redare a acestuia ;
o să realizeze lucrări plastice inspirate din poveste, valorificând deprinderile de lucru insușite ;
o Să analizeze lucrările plastice pe baza criteriilor de evaluare: originalitate, acuratețe,utilizarea
tehnicilor
o să se foloseasca de acțiunile motrice învătate pentru a exprima sentimente și a răspunde la
o diferite ritmuri 
o să respecte regulile de desfășurare a jocului;
o să execute corect pașii de dans în raport cu muzica.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: povestirea, explicaţia, conversatia, , exerciţiul, dialogul, expunerea,
braistorming, jocul, ”Turul galeriei”, Explozia stelară,, metoda ” Patru colțuri”, Tehnica Visului.
MATERIAL DIDACTIC: Panoul ,, Astăzi sunt prezent”, calendarul naturii, păpușa Elsa, păpuși personaje
poveste, fișe exerciții grafice, cuburi diferite marimi, puzzle, planșe illustrative poveste, , steluțe colorate,
steluțe colorate, creioane colorate.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Curriculum pentru educație timpurie, copii dela naștere pănă la 6 ani ,MEN, 2017
Metode interactive de grup- Ghid metodic, Editura Arvent

SCENARIUL ZILEI
Copiii vor intra în clasă şi se vor aşeza în zona unde are loc întâlnirea de dimineaţă desfăşurându-se
activităţile specifice:
 Salutul – ”Bună dimineaţa , Elsa și Olaf!”
 Prezenţa se verifică dacă toate fotografiile copiilor prezenţi sunt întoarse.
 Calendarul naturii este completat în urma unor discuții scurte privind observațiile despre anotimpul
iarna,despre ziua, luna şi dată în care ne aflăm, copiii, ajutaţi de educatoare vor ataşa jetoanele
corespunzătoare pe calendarul naturii.
„Calendaru-i supărat că nu este completat!” (se recită aceste versuri înainte de completarea calendarului),
„Calendaru-i încântat/Că este iar completat!” (se recită aceste versuri după completarea calendarului)
Împărtăşirea cu ceilalţi:.
 Noutatea zilei: Atenţia copiilor va fi captată prin prezentarea, sub formă de surpriză, a papușii Elsa.
 Împărtăşirea cu ceilalţi: se realizează prin jocul ,,Dacă aș fi Elsa, Olaf ...!,,Pentru a-și exprima
sentimentele , emoțiile , copiii vor purta costumele prințesei Elsa și Olaf. Copiii au posibilitatea de
a-şi împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit şi buna dispoziţie, apoi este anunțat mesajul
zilei.
 Mesajul zilei:„ Poveste din Regatul de gheață”
În scenariul zilei urmează activitatea desfăşurată pe centre de interes. La centrul Bibliotecă cu
tema”Decorăm Castelul de Gheață” copiii vor trebui să decoreze castelul cu elemente grafice. La centrul
Joc de masă cu tema: ,,Frozen”copiii vor trebuie să reconstituie imaginile cu scene din poveste. La centrul
Construcții ,, Zidul Castelului de gheață,,, copiii vor imbina cuburi de marimi diferite pentru a realize un
castel. Se explică sarcinile pentru fiecare centru iar copiii îşi vor alege centrul unde doresc să lucreze. După
desfăşurarea activităţilor pe centre de interes, se analizează produsele obţinute, copiii înţelegând eficienţa
muncii lor.
Tranziţia de la activitatea pe centre la activităţile pe domeniile experienţiale se realizează prin
cântec ”,,Hai afară la zăpadă,,-audiție
Se desfășoară activitatea cu conţinut integrat:“Frozen – Regatul de gheață”desfăşurată în cadrul
domeniilor experenţiale Limbă şi Comunicare (educarea limbajului) şi Estetic şi Creativ (activitate
artistico-plastică).Se crează un cadru adecvat temei, se expune povestirea de către educatoare, având
suficiente elemente (personaje, situații problemă) pentru a le facilita copiilor imaginarea unui conținut în
concordanță cu logica temei și a mesajului urmărit. Pentru a realiza o sinteză a însușirii poveștii de către
copii, voi folosi metoda Explozia stelară, așezând pe covor cinci stele divers colorate, care cuprind
intrebările ,,Cine?,, Ce?, Unde?, Când?, Cum?,, și voi cere copiilor să extragă steluțe colorate din cosul
magic, se grupează in funcție de culoarea aleasă, discută în cadrul grupului și adresează celorlalți copii
intrebări conform steluței intrebare. Prin tranziția sub formă de joc de atenție ,,Gheață/Foc,, se face trecerea
spre zonele de lucru (cutii mari ambalate în folie aluminiu-imita cuburi mari de gheață), amenajate prin
metoda ,,Patru colțuri,, Copiii se vor grupa, în funcţie de simbolul ales din cutia magică a printesei Elsa.
Fiecare grup va desena câte un tablou, prin diferite tehnici: decolorării cu pic, creioane cerate, cu carioca,
cu creta colorată, prin care iși imaginează un alt final al poveștii. Copiii așezați pe covor, într-o poziție
confortabilă își imaginează timp de 2-3 minute,un alt final al poveștii apelând la imaginația creativă a
acestora prin ”Tehnica Visului„ Deschid ochii, discută în șoaptă, ce și-au imaginat alegând cea mai bună
soluție.
După finalizarea lucrărilor copiii se reîntorc în cadrul de basm amenajat, expun lucrările şi
îndrumați de educatoare, povestesc ceea ce au desenat și aleg cea mai reușită creație.
Prin tranziţia ”Olaf spune....aleargă, sari, ......!” joc distractiv, se realizează trecerea la ultima etapa
a zilei în care se desfăşoară jocul distractiv ,,Pune Nasul lui Olaf la locul lui,, și ,,Dansul oamenilor de
zăpadă,, Copiii vor fi împărțiți în două echipe, vor fi aşezaţi unul în spatele celuilalt şi vor primi câte un
morcov autocolant.Aceştia vor fi legaţi la ochi şi vor încerca să pună morcovul cât mai aproape sau chiar în
locul nasului lui Olaf. Echipa care reuşeşte să pună morcovul cât mai aproape sau chiar în locul nasului lui
Olaf , într-un număr cât mai mare, devine câştigătoare.
La sfârşitul activităţilor se realizează finalitatea zilei prin expoziţia cu lucrările realizate de copii pe
parcursul întregii zilei și se fac aprecieri generale asupra întregii activităţi desfățurate de copii, primind, de
la prințesa Elsa stimulente si o recompensă dulce.
DEMERSUL DIDACTIC

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


UL Metode și Mijloace Forme de
DIDACTIC procedee didactice organizare

Moment Vor fi create condiţiile necesare Panoul Frontal Observarea


organizatoric desfăşurării activităţii: aranjarea materialului ,,Astăzi sunt Sistematică
didactic, a mobilierului, intrarea copiilor în prezent”,
grupă.
calendarul
În cadrul Întâlnirii de dimineață se realizează naturii,
salutul, prezența și completarea calendarului
naturii.
Captarea Atenţia copiilor va fi captată prin prezentarea, Frontal
atenției sub formă de surpriză, a păpușii Elsa care
dorește să le spună o poveste despre prietenia Conversația
adevărată dintre două surori.
Reactualizarea Activitatea desfăşurată pe centre de interes:
cunoștințelor La centrul Bibliotecă cu tema”Trasăm Observarea
castelul din poveste” copiii vor trebui să comporta-
traseze castelul cu elemente grafice. Explicația Carioca, mentului copiilor
La centrul Joc de masă cu tema: fișe de
,,Frozen”copiii vor asambla piesele de puzzle lucru,
pentru a reconstitui imagini cu scene din
poveste. Demonstrația
La centrul Construcții cu tema: ,,Zidul
Castelului de gheață”copiii vor trebuie să Piese de Grup și
îmbine cuburi de diferite marimi prin puzzle individual Aprecierea
suprapunere, îmbinare, alăturare să realizeze modului de
zidul castelului.. cooperare cu
Se explică sarcinile pentru fiecare centru iar Exercițiul ceilalţi colegi din
copiii îşi vor alege centrul unde doresc să Demonstrația Cutii carton grup
lucreze. După desfăşurarea activităţilor pe ambalate
centre de interes, se analizează produsele folie , Aprecierea
obţinute, copiii înţelegând eficienţa muncii cuburi produselor
lor. diferite activităţii.
mărimi

Anunțarea Sunt anunțate tema și obiectivele zilei: Conversația Frontal


temei și a Astăzi vom desfășura o activitate care se
obiectivelor numește,,Poveste din Regatul de gheață,, în
cadrul căreia vom asculta o frumoasă poveste
despre prietenie, vom descoperi multe
surprize si vom crea prin desen un alt final al
poveștii prin diferite tehnici de desen și ne
vom exprima emoțiile prin jocuri distractive.

Desfășurarea Se desfășoară activitatea cu conţinut integrat:


activității “Frozen – Regatul de Gheață” desfăşurată în
cadrul domeniilor experenţiale Limbă şi Povestirea
Comunicare (educarea limbajului- povestire)
şi Estetic şi Creativ(activitate artistico- Observarea
plastică- desen). Expunerea povestii - cu comportamentului
intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu Decor cu Frontal
modularea vocii, pentru a imita foarte bine castelul de
personajele din poveste, cu marcarea pauzelor gheata
determinate de punctuație, să folosesc mimica
și gesturi adecvate situațiilor. Pe parcursul
povestirii se vor explica cuvintele
necunoscute , înlocuindu-le cu cuvinte
cunoscute de copii .
Copiii ascultă cu atenție povestirea.
Voi scoate în evidență principalele trăsături
ale Elsei
Prezint copiilor imagini din poveste, în ordine Explicația
cronologică,pentru ințelegerea conținutului și Planșe
mesajului povestii. ilustrative
Pentru a realiza o sinteză a însușirii poveștii
de către copii, voi folosi metoda Explozia
stelară, așezând pe covor cinci stele divers
colorate, care cuprind intrebările ,,Cine?,, Explozia Stea mare
Ce?, Unde?, Când?, Cum?,, și voi cere stelară cu imaginea Frontal
copiilor să extragă steluțe colorate din cosul povestii
magic, se grupează in funcție de culoarea Stele Aprecieri frontale
aleasă, discută în cadrul grupului și adresează colorate cu și individuale
celorlalți copii intrebări conform steluței întrebări Individual
intrebare și în grup
Se va facilita crearea de întrebări în grup și Steluțe
individual. colorate
pentru copii

Obținerea Prin tranziția sub formă de joc ,,Gheață/foc,, Aprecierea


performanței se face trecerea spre zonele de lucru, cutii rezultatului
mari de carton care imită cuburi de gheață creioane În grup activităţii
amenajate în patru colțuri. cerate, foi
Copiii se vor grupa, în funcţie de simbolul de desen,
ales din cutia magică a prințesei Elsa. Metoda Patru creta
Fiecare grup va desena pe suportul de lucru – Colțuri colorată,
carton tratat cu cerneală, folie tablă neagră, carioca, foi
carton bleo, carton alb simplu - câte un tratate cu
tablou prin care își imaginează un alt final al cerneală,
povestii, prin diferite tehnici: decolorării cu creion pic,
pic, desen cu creioane cerate, desen cu folie tablă
carioca, desen cu creta colorată. neagră
Intuirea materialului didactic Tehnica
Cer fiecărui grup de copii să identifice şi să Viselor
denumească materialele distribuite pe măsuţa
lor.
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru
Voi explica tehnica de lucru, iar copiii reţin
ordinea efectuării operaţiilor:
Grupa copiilor cu medalioane ELSAvor
desena prin tehnica decolorării cu pic.
Grupa copiilor cu medalion Ana vor desena
prin tehnica creioanelor cerate.
Grupa copiilor cu medalion OLAF vor
desena prin tehnica cretei colorate pe tabla
neagră
Grupa copiilor cu medalion SVEN vor
desena prin tehnica desenului liber cu
carioca. . Explicația,
Încălzirea muşchilor mici ai mâinii Demonstrația
Exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii:
Mâinile le scuturăm
Cu palmele aplaudăm
Degetele răsfirăm
Şi de lucru ne apucăm
Executarea temei de către copii
Le voi reactualiza copiilor cerinţele
privind corectitudinea şi acurateţea lucrărilor,
cooperarea între copii, utilizarea materialelor.
Îi voi îndruma pe copii în timpul executării
temei şi voi trece pe la fiecare grup,
stimulându-le copiilor încrederea în forţele
proprii şi încurajandu-i.
Reiau explicatiile dacă nu au fost înţelese
şi îi voi ajuta pe copiii care întâmpină
dificultăţi, dar şi acolo unde este nevoie de
ajutorul meu. Lucrările
Anunţ încetarea lucrului. copiilor

Asigurarea Ultima etapa a zilei în care se desfăşoară jocul Silueta Frontal Observarea
retenției și a distractiv. Explicația marită a lui comportamentului
transferului „Pune-i nasul lui Olaf la locul lui” Copiii vor Exercițiul Olaf, copiilor
fi împărţiţi în două echipe, aşezaţi unul în morcovi
spatele celuilalt şi vor primi câte un morcov siluete
autocolant..Aceştia cu ochii închiși vor
încerca să pună morcovul cât mai aproape sau
chiar în locul nasului lui Olaf.Echipa care
reuşeşte să pună morcovul cât mai aproape
sau chiar în locul nasului lui Olaf , într-un
număr cât mai mare, devine câştigătoare.
Euritmie
,,Dansul Oamenilor De Zăpadă
Copiii execută mișcări lente sugerate de CD, laptop
muzică, respectând pașii și formația de dans.
Evaluarea Lucrările realizate pe tot parcursul zilei vor fi Turul galeriei Frontal Aprecieri frontale
activității evaluate de către copii punându-se accentul și individuale
pe originalitate, acuratețe și mesajul
transmis.- ,,prietenia adevărată topește orice
inimă de gheață,,
Solicit să dea exemple de situații cand au fost
buni prieteni.

Încheierea La sfârşitul activităţilor se realizează conversația, Stimulente Frontal Aprecieri verbale


activității finalitatea zilei prin expoziţia cu lucrările sub formă
realizate de copii pe parcursul întregii zilei și de steluțe cu Observarea
se fac aprecieri generale asupra întregii personaje sistematică
activităţi desfățurate de copii, primind, de la poveste.
Prințesa Elsa, drept recompensă stimulente si
dulciuri.
FIȘĂ DE LUCRU

TRASEZĂ CASTELUL: