Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA


Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România
Tel./Fax: +4 0241 606.407, +4 0241 606.467
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Web page: www.univ-ovidius.ro

In atentia studentilor cazati in caminele Universitatii „OVIDIUS” din


Constanta
In conformitate cu HCA 296/ 07.04.2020 :
A. STUDENTII CARE IN PERIOADA APRILIE – MAI 2020 LOCUIESC IN CAMINELE
STUDENTESTI
În baza contractului încheiat cu universitatea, studenții vor face plata obligațiilor financiare privind cazarea în
căminele UOC, integral

B.STUDENTII CARE AU OPTAT CA IN PERIOADA APRILIE – MAI 2020, SA PLECE


ACASA, VOR PLATI 50% DIN TAXA DE CAMIN
Pentru a beneficia de HCA 296/ 07.04.2020, studentii care au plecat acasa in aceasta perioada, vor transmite
pe adresa de mail cazareonline@univ-ovidius.ro,

 solicitare in acest sens


 dovada platii taxei de camin (integrala) pana la 31.03.2020

C. Plata taxei de cazare se va face numai prin virament bancar, la oricare bancă
comercială, specificând următoarele:
o BENEFICIAR: UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
o IBAN: RO98TREZ23120F331400XXXX
o CUI: 4301332
o NUMELE ȘI PRENUMELE STUDENTULUI
o CĂMINUL ÎN CARE ESTE CAZAT : C1, C2, FN1, FN2, după caz
o OBIECTUL PLĂȚII: TAXĂ CAZARE CĂMIN luna ----------- 2019 sau 2020

D. Orice comunicare privind plata taxei de camin, situatia financiara privind taxa de
camin, alte informatii, se pot face numai:
Prin mail: cazareonline@univ-ovidius.ro
Telefonic : Camin FN2 - 0749147896/ receptie; 0341456028/ administratie camine
Mentiune: la numerele de telefon afisate pot suna studentii cazati in toate caminele universitatii,
Model cerere privind plata taxei de camin – 50%

Domnule Rector

Subsemnatul _____________ student la Facultatea ______________ anul ___ , cazat in caminul ___________,
camera _________ anul universitar 2019/ 2020, solicit aprobarea cererii privind plata taxei de camin 50% pentru perioada
Aprilie – Mai 2020

Declar pe propria raspundere ca in perioada Aprilie – Mai 2020, nu am locuit in camin, fiind plecat in localitatea
__________________ jud __________________

 Atasez dovada platii integrale a taxei de camin pana la data de 31.03.2020

Data Semnatura

** Studentii care pana la data depunerii on line a cererii, au achitat inclusiv luna Martie 2020 si nu pot atasa documentul
de plata, pot solicita administratiei caminului in care locuiesc sa confirme faptul ca pana la data de 31.03.2020 au achitat
taxa de camin integral