Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE STUDIU INDIVIDUAL: MOLECULA.

FORMULA CHIMICĂ

VĂ REAMINTIM:
Formula chimică: notaţia prescurtată a moleculei unei substanţe cu ajutorul simbolurilor
chimice.
Indice: cifra care reprezintă numărul atomilor dintr-o moleculă.
Coeficient: numărul situat înaintea simbolurilor şi formulelor chimice şi care reprezintă
numărul acestora.
Semnificaţia formulei este:
- calitativă: indică felul atomilor componenţi;
- cantitativă: a) la scară moleculară – reprezintă o moleculă din substanţa respectivă şi
indică numărul atomilor fiecărui element component;
b) macroscopic, în grame, reprezintă cantitatea de materie care conţine
N = 6,023 • 1023 molecule (numărul lui Avogadro).

APLICAŢI CUNOŞTINŢELE ACUMULATE:

1. Indicaţi prin săgeţi care din exemplele de mai jos aparţin moleculelor substanţelor
simple şi care aparţin moleculelor substanţelor compuse:

O2 (oxigen) HCl(acid clorhidric)


Substanţe
H2O(apa) simple S8(sulf)

P4(fosfor) CO2(dioxid de carbon)

NH3(amoniac) H2(hidrogen)
Substanţe
Cl2(clor) compuse CH4(metan)

2. Restrângeţi forma de scriere a formulelor date, utilizând coeficienţii:

H2, H2; NH3, NH3, NH3; HCl, HCl,; H2O, H2O, H2O, H2O.

3. Care este semnificaţia calitativă şi cantitativă a formulelor scrise mai jos?


H2O; 4H2O; 3HCl; 4NH3; 2CH4; 5H2S.

4. Se dă un număr x de molecule de metan, CH4. Care este valoarea lui x dacă acestea
cuprind 16 atomi de hidrogen?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Alegeţi simbolurile şi cifrele din pătratul di dreapta pentru a alcătui formulele
substanţelor indicate în continuare:

- acid sulfuric - acid carbonic


O, H, S,
N, P, C,
- acid azotic - acid fosforic 1, 2, 3, 4.
MASA MOLECULARĂ. MOL

Informaţii:
Masa moleculară este numărul care arată de câte ori masa unei molecule este mai mare decât
a- 12-a parte din masa atomului 12C.
Mol: cantitatea de substanţă care cuprinde N= 6,023 • 1023 molecule. Molul corespunde unei
cantităţi de substanţă, numeric egală cu masa moleculară a acesteia exprimată în grame.
Denumirea veche a acestei mărimi este moleculă-gram.
Masa moleculară relativă are valoarea numerică egală cu suma maselor relative ale atomilor
componenţi.

APLICAŢI CUNOŞTINŢELE ACUMULATE!

1. Ştiind că cifrele înscrise în modelele atomice de mai jos sunt masele atomice
rotunjite ale elementelor respective, determinaţi masele moleculare ale substanţelor
chimice de mai jos:

H2O

16 1
MH2O = …….u.a.m.
u.a.m. u.a.m
.

MH2O = 2AH + AO
1
u.a.m
.
CO2
MCO2 = …… u.a.m.
16 12 16
u.a.m u.a.m u.a.m
. . .
MCO2 = AC + 2AO
Ca(OH)2
16 1 u.a.m
u.a.m
40
MCa(OH)2 = …… u.a.m.
u.a.m
MCa(OH)2 = ACa + 2AH + 2AO
16 u.a.m 1 u.a.m.

2. Calculaţi singuri masele moleculare ale compuşilor de mai jos, înscriind în


modelele moleculare masele atomice rotunjite din anexa de la sfârşitul manualului.

SO3
MSO3 = ………. u.a.m.

MSO3 = AS + 3AO = ……………..

HNO3

MHNO3 = AH + AN + 3AO
MHNO3 = …………… u.a.m.

3. Scrieţi singuri expresiile masei moleculare şi calculaţi-o fără a mai fi nevoie de


modelele moleculare:
- azotat de sodiu NaNO3,
- carbonat de calciu CaCO3,
- sulfat de potasiu K2SO4
- hidroxid de aluminiu Al(OH)3
- fosfat de magneziu Mg3(PO4)2
- carbonat de amoniu (NH4)2 CO3
- azotat de amoniu NH4NO3

4. În ce cantităţi de HCl, NH3 şi CH4 se găseşte aceeaşi cantitate de H ca în 12 moli


de H2O?

5. Câte molecule se vor afla în 2 moli de H2SO4; dar în 19,6g H2SO4?

6. Scrieţi:
- 7 atomi de hidrogen şi 7 molecule de hidrogen;
- 3 atomi de oxigen şi 3 molecule de oxigen;
- 2 atomi de azot şi 2 molecule de azot.

7. Stabiliţi masa moleculară a Fe2O3 şi masa unei singure molecule de oxid de fer.
8. Câte molecule sunt cuprinse în 36,5g HCl, dar în 109,5kg HCl?

9. În câte grame de NaCl se vor găsi 2 · 6,023 · 1023 perechi de ioni Na+Cl-?