Sunteți pe pagina 1din 9

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

RAPORT DE PRACTICA

PRIMARIA COMUNEI CORBEANCA


JUDET ILFOV

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA


COORDONATOR: VOICU IULIEANA

STUDENT ANUL I ID ADP


IORDACHE MARIANA
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprinsul lucrarii:

- Identificarea institutiei gazda si a compartimentului unde a


fost efectuat stagiul de practica
- Obiectivele departamentului in care se efectueaza stagiul de
practica
- Detalii despre coordonatorul stagiului de practica din
interiorul institutiei
- Plasarea institutiei in sistemul social global
- Prezentarea generala a misiunii, obiectivelor
compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practica
- Jurnalul stagiului de practica
- Anexarea de materiale justificative intalnite pe parcursul
stagiului de practica
- Comentariul stagiului de practica
- Concluzii
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

Practica am desfasurat-o in cadrul Primariei Corbeanca in urma aprobarii cererii adresate


domnului Primar Valaeriu Anton in perioadele 22.04.2019-25.04.2019, 06.05.2019-
10.05.2019, 13.05.2019-14.05.2019, la Departamenul Asistenta Sociala.

Comuna Corbeanca este situata in vecinatatea localitatii unde domiciliez. Se situeaza in


partea de Vest a judetului Ilfov, la limita cu judetul Dambovita si la 20km de Bucuresti.
Teritoriul comunei Corbeanca se invecineaza cu comuna Peris la nord,cu judetul Dambovita
la vest,la sud-vest cu orasul Buftea,la sud cu comuna Mogosoaia si la sud-est cu orasul
Otopeni iar la nord-est cu comuna Balotesti. Este situate in zona de campie.

Pe teritoriul Comunei se afla o salba de lacuri: Valea Mocanului,Valea Vartop si Valea


Cociovalistea; si padurile Comunei: Padurea Tamas,Padurea Corbeanca si Padurea Petresti
care fac partea din renumitii “Codrii Vlasiei”.

Clima Comunei este temperat-continentala cu veri calde si ierni secetoase specific Campiei
Romane.

Comuna Corbeanca este administrate de domnul Primar Valeriu Anton,ales in anul 2008
si un Consiliu Local compus din 15 consilieri locali.

Consiliul Local ca si autoritate deliberative este un organ colectiv de conducere care isi
exercita atributiile in principal prin adoptarea unor acte normative,denumite hotarari
care,fiind acte administrative,sunt obligatorii si executorii.

Hotararile Consiliului Local sunt normative sau cu character individual. Hotararile cu


character normative devin obligatorii si produc efecte de la data aduceri lor la cunostinta
public;iar celeindividuale de la data comunicarii. Hotararile se pot adopta de regula cu votul
majoritati membrilor prezenti in afara de cazurile in care Legea sau Regulamentul de
Organizare si Functionare a Consiliului cere o alta majoritate.

In anul 2016 in urma alegerilor,Consiliului Local are urmatoarea componenta de partide


politice:

Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei

Partidul National Liberal

Partidul Social Democrat

Partidul Miscarea Populara

Partidul Alianta Liberarilor si Democraticilor

Comuna are un numar de 7072 locuitori si este alcatuita din 4 sate si 2 cartiere:
Petresti,Corbeanca,Mechia,Tamas,Ostratu si Orac. Patru obiective din Comuna Corbeanca
sunt incluse in lista monumentelor istorice din judetul Ilfov, ca monumenre de interes local.
Doua dintre ele sunt situri arheologice-asezarea de la “blocurile de specialisti” din Corbeanca
de pe malul drept al Cociovalistei, datand din secolul al III-lea al IV-lea e.n si situl de la fosta
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

statie de pompare din acelasi sat cuprinzand asezari din Epoca Bronzului,Epoca Geto-Daca.
Celelalte doua sunt clasificate ca monumente de arhitectura –Biserica “Buna-Vestire” din
Corbeanca datand din 1819 si Biserica”Sfantii Mihail si Gavril”din Petresti datand din 1820.

Comuna Corbeanca se afla intr un amplu proces de dezvoltare si modernizare. Edilii


acestei asezari emblematice petru judetul Ilfov, sunt preocupati ca asezarea pe care o
gospodaresc sa ajunga la standarde demne de suratele sale din Europa. Autorilatile
administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul Comunei sunt
Consiliul Local ca autoritate deliberative si primarul ca autoritate executive,alesi conform
Legii. Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competatnta sa prin actele
normative,primarul beneficiaza de un aparat de specialitate,pe care il conduce,coordoneaza
realizarea serviciilor publice de interes local,prestate prin intermediul aparatului de
specialitate sau prin intermediul organizmelor prestatoare de servicii publice si de utilitate
publica de interes local.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale,in


conditiile Legii.Compartimentele functionale ale acestuia sunt inacdrate cu functionari
publici si personal contractual. Structura organizatorica a aparatului de specialitate cuprinde
in functie de volumul,complexitatea,importanta si specificul activitatii,copartimente de
specialiate ale caror atributii sunt indeplinite de catre personalul de specialitate incadrat de
primar.

In functie de natura atributiilor stabilite in copetenta sa,personalul din cadrul aparatului de


specialitate al primarului este numit si eliberat din functie de catre acesta,in conditiile Legii.
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

Obiectivele departamentului de Asistenta Sociala din cadrul primariei:

1) Aplica prevederi referitoare la:


- Acordarea ajutorului social persoanelor fara venituri sau cu venituri reduse
- Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil
petrolier
- Acordarea alocatiei familial complementare si a alocatiei de sustinere pentru
familia monoparentala persoanelor al caror venit lunar pe membru de familie nu
depaseste plafonul maxim prevazut de lege
- Primirea, verificarea si inregistrarea cererilor pentru acordarea indemnizatiei/
stimulentului pentru cresterea si ingrijirea copilului
- Primirea, verificarea si inregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului financiar
la constituirea familiei
2) Intocmeste proiecte de dispozitie pentru acordarea, modificarea, suspendarea,
incetarea, indexarea dreptului la ajutorul social si la alocatia familial complementara
si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
3) Intocmeste si transmite raporturile lunare catre Consiliul Judetean, Directia pentru
Dialog, Familie si Slidaritate Sociala
4) Controleaza modul de efectuare, de catre beneficiarii de ajutor social
5) Intocmeste si tehnoredacteaza anchetele sociale prevazute de lege sau la solicitarea
organelor abilitate de lege
6) Intocmeste si transmite catre Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala,
borderourile cuprinzand cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, a
indemnizatiei stimulentului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani si in
cazul copilului cu handicap, pana la varsta de 3 ani, precum si a modificarilor
intervenite in aceste cereri
7) Intretine si actualizeaza baza de date privind beneficiarii de ajutor social si de alocatie
familial complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala
8) Aplica prevederile legale in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si
a persoanelor varstnice
9) Gestioneaza si aplica politicile din domeniul resurselor umane asistentilor personali si
persoanelor cu handicap
10) Desfasoara activitati specific privind culegerea si prelucrarea datelor in vederea
intocmirii de anchete sociale pentru incadrarea intr-un grad de handicap, respective
internarea in centrul de ingrijire si centre medico-sociale
11) Acorda cosiliere si asistenta persoanelor varstnice la incheierea de acte juridice in
schimbul intretinerii
12) Colaboreaza cu alte institutii,organizme si organizatii care desfasoara activitati in
domeniul protectiei speciala a persoanelor cu handicap
13) Stabileste masurile legale privind protectia persoanelor lipsite de discernamant prin
instituirea curatelei si a tutelei
14) Intocmeste si administreaza baza de date privind verificarea tutorilor si intocmeste
raportul asupra modului in care acestia indeplinesc indatoririle
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

15) Colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si


desfasoara impreuna activitati specific in domeniul protectiei copilului

Din punct de vedere al masurilor de asistenta sociala acestea se impart in prestatii de


asistenta sociala-alocatii de familie,ajutoare,indemnizatii si servicii sociale. Prestatiile de
asistenta sociala reprezinta transformari financiare care pot fi acordate pe o perioada
determinate si cuprind:alocatii familiale,ajutoarele sociale,indemnizatiile.

Alocatiile familial se acorda famiilor cu copii si au in vedere,nasterea,educatia si


intretinerea copiilor:

- alocatia de stat pt copii


- alocatia familial complementara
- alocatia de sustinere pt familia monoparentala
- alocatia pt nou-nascuti
- alocatia lunara de plasament
- indemnizatia pt cresterea copilului in varsta de pana la 2(3)ani
- stimulent lunar pt cresterea copilului pana la 2(3)ani

Ajutoarele-sunt prestatii acordate in bani sin in natura persoanelor si familiilor ale caror
venituri sunt insuficiente pt acoperirea nevoilor minime.

Indemnizaiile se acorda pesoanelor pentru favorizarea incluziunii sociale si asigurarii unei


vieti autonome si pot fi:

- Alocatia sociala pentru adulti nevazatori cu handicap grav sau accentuat


- Indemnizatia pentru insotitorul adultului nevazator cu handicap grav
- Inemnizatia pentru adulti nevazatori cu handicap grav salariati
- Indemnizatia cuvenita adultilor cu handicap grav sau accentuat, altii decat
nevazatori
- Indemnizatia lunara de hrana pentru copii si adulti infectati cu HIV

Finantarea prestatiilor de asistenta sociala se realizeaza in principal din bugetul de stat si


din bugetele locale, conform legilor speciale care reglementeaza acordarea acestor prestatii.

Departamentul Asistenta Sociala unde am desfasurat stagiul de practica este condus de


doamna Voicu Iulieana. In domeniul Administratiei Publice locale isi desfasoara activitatea
din 15 iulie 1982 iar in aceasta institutie lucreza din anul 2008. Este licentiata facultatii
Dimitrie Cantemir avand un master in Evaluare si Supervizare in Asistenta Sociala la
facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala in cadrul Universitatii Bucuresti.

In prima zi a stagiului de practica, 22.04.2019, m-am prezentat la orele 08:00 la sediul


Primariei Comunei Corbeanca, unde am facut cunostinta cu functionarii din cadrul institutiei,
mi s-a prezentat pe scurt activitatea tuturor compartimentelor si m-am familiarizat cu
atmosfera de lucru.
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

In data de 23.04 am studiat legea privitoare la functionarea institutiei (legea 215/2001)


care sta la baza bunei desfasurari a activitatii institutiei. In data de 24.04 am studiat legislatia
privitoare la statutul functionarilor publici (188/1999) si am participat alaturi de unul dintre
functionarii publici din cadrul compartimentului de Asistenta Sociala la verificarea unor
aspecte semnalate intr-o cerere adresata Primariei Corbeanca referitoare la acordarea
ajutorului social.

In data de 25.04 am studiat regulamentul de organizare si functionare a consiliului local si


am putut observa redactarea unei hotarari a Consiliului Local si a unei dispozitii emise de
catre primar.

In data de 06.05 am participat din nou la verificarea unor aspecte semnalate in cateva
cereri adresate Primariei Corbeanca referitoare la acordarea ajutorului social. In urma
verificarilor precum si a discutiilor purtate cu persoanele responsabile am aflat urmatoarele:

- Ajutorul social se acorda in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale
persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar, asa cum
reiese din Legea 416/201, privind venitul minim garantat, modificata prin Legea
115/2006
- Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere
insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile nete
realizate in luna anterioara depunerii cererii de membrii acesteia
- Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza in termen de maxim 30
de zile de la data inregistrarii, de catre persoanele din cadrul serviciului public de
asistenta sociala, desemnate prin dispozitie a primarului
- In vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social, primarul
dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliu sau, dupa
caz, la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situatiei ce
rezulta din datele inscrise in actele doveditoare
- Ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala
din subordinea Consiliului Local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii la
asistenta sociala, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii
- Pentru sumele acordate ca ajutor social, persoanele majore apte de munca din
familia beneficiara au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni
sau lucrari de interes local, fara a depasi regimul normal de lucru si cu respectarea
normelor de securitate si igiena muncii
- In vederea respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutor social, primarii
dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este
nevoie, emitand in acest sens dispozitie de acordare sau dupa caz de incetare a
ajutorului social
- Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa
dovedeasca cu acte din 3 in 3 luni ca indeplinesc conditiile prevazute de lege

Pe data de 07.05 am intampinat un caz mai special; o persoana a anuntat ca locuinta i-a
fost cuprinsa de flacari si i-au fost distruse majoritatea bunurilor din casa. Ne-am deplasat la
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

domiciliul acestei persoane, unde s-a efectuat ancheta sociala, iar in urma acesteia am
constatat ca acea familie in cauza are nevoie de ajotor de urgenta. A fost aprobata o suma de
5000 lei pentru a-si putea achizitiona o parte din bunurile pierdute (anexat formular 1 specific
al acestei situatii si dispozitia primarului).

In data de 08.05, alaturi de functionarii din cadrul departamantului de Asistenta Sociala,


am participat la verificarea unor cererii adresate Primariei Corbeanca referitoare la acordarea
indemnizatiei cuvenita unor adulti cu handicap grav (formular 2 anexat pentru aceasta
situatie).

In data de 09.05, impreuna cu colegii de la Astistenta Sociala, am participar la doua


anchete sociale pentru verificare in urma cererii adresate Primariei Corbeanca in care se
solicitau ajutoare, doarece persoanele in cauza sustineau ca nu au venituri suficiente pentru
acoperirea nevoilor minime in familie (anexat formular 3).

In datele de 10 si 13.05 am studiat activitatea desfasurata pe perioada 01.01.2019-prezent


si am observant ca acest serviciu este foarte complex (formular lucru 4):

- In temeiul prevederilor Legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,


departamentul a primit si verificat 49 de dosare de la solicitantii acestui drept, iar
ulterior au fost trimise la AJPS Ilfov pe baza de borderou
- In conformitate cu prevederile OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia
lunara pentru cresterea copilului, aprobata cu modificarile si completarile
ulterioare, s-a primit un numar de 34 dosare care au fost transmise si predate lunar
la AJPS Ilfov pe baza de borderou
- Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si
completarile ulterioare, SPAS a primit si a verificat, monitorizand si luand in
evident iar ulterior au fost transmise la AAPIS Ilfov pe baza de borderou
- Legea 416/201, privind venitul minim garantat SPAS, a primit, verificat,
monitorizat si luat in evidenta iar ulterior au fost transmise lunar la AJPIS Ilfov pe
baza de borderou
- S-au acordat ajutoare financiare conform legii, intocmind un numar de 60
dispozitii ale Primarului Comunei Corbeanca, vizate de secretarul comunei
- S-au acordat un numar de 10 dispozitii pentru ajutoare deces, pentru fiecare caz in
parte intocmindu-se documentatia necesara acordarii acestei forme de ajutor
- Anchete sociale cu privire la diverse adrese judecatoresti in numar de 110, cu
privire la incredintarea minorului in urma divortului dintre parinti
- Efectuarea de anchete sociale si consilierea in vederea prezentarii in cadrul
comisiei judetene de expertiza medicala din care 195 pentru persoane adulte si 22
pentru minori

Pe data de 14.05, fiind ultima zi a stagiului de practica, am avut un dialog mai amplu in
ceea ce priveste Serviciul de Asistenta Sociala cu coordonatorul si ceilalti colegi din cadrul
compartimentului, dupa care mi-a fost completata fisa de evaluare a stagiului de practica.
SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

In urma stagiului de practica am invatat ca serviciile sociale sunt de un real folos familiilor
si comunitatilor aflate in dificultate. Acest suport este asigurat de catre autoritatile
administratiei publice locale precum si de persoane publice sau private, in conditiile legii, cea
mai importanta fiind persoana care are nevoie de sprijin, calitatea vietii putand fi afectata fara
oferirea acestor servicii sociale.

Pe tot parcursul stagiului de practica, SPAS Corbeanca a asigurat zilnic informarea si


consilierea cetatenilor din comunca, avand in vedere nevoile speciale ale comunitatii.
Cetatenii din aceasta unitate administrative-teritoriala sunt primiti si ascultati de catre orice
membru al institutiei si se incearca rezolvarea tuturor problemelor care le sunt adresate, in
masura posibilitatilor si in conditiile legii.

In cadrul acestui stagiu de practica am cunoscut mai multe persoane neajutorate care au
gasit rezolvare la o parte din problemele lor cu ajutorul domeniului de Asistenta Sociala si
personalul din cadrul acestuia. Pe parcursul perioadei de practica m-am conformat regulilor
de ordine interioara si am indeplinit sarcinile primite din partea celorlalti functionari si a
coordonatorului. Am respectat principiul confidentialitatii privind informatii la care am avut
acces in cadrul activitatii de practica.

Sub aspectul relatiei cu colegii de practica, am avut o buna colaborare, atingand scopurile
si obiectivele propuse.