Sunteți pe pagina 1din 2

SC PGH CONSTRUCT COM SRL

J36/13/2001 ; ro 13654562
Str. Mihai Viteazu, nr 29
Loc Babadag, jud Tulcea

NR.______/____________

Catre : UAT VALEA NUCARILOR – parte in contractul de achizitie publica de executie de lucrari :
EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTIE DISPENSAR MEDICAL COMUNAL, SAT IAZURILE, COM.
VALEA NUCARILOR, JUD TULCEA.

Referitor la : impactul prevederilor ordonantei de urgent nr 79/2017 pentru modificarea si


completarea legii nr 227/2015 privind codul fiscal asupra contractelor de achizitie publica
aflate in derulare la data prezentei

Baza legala :

- Ordonanta de urgenta nr 79/2017 pentru modificarea si completarea legii nr 227/2015


privind codul fiscal prin care au fost aduse o serie de modificari privind transferul
sarcinilor fiscal a obligatiilor privind contributiile sociale obligatorii datorate de
angajator la angajat in cazul veniturilor din salarii si assimilate salariilor cu impact asupra
contractelor de achizitie publica;
- Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.
- Notificare ANAP cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare
și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție

Urmare intrarii in vigoare, incepand cu 01 ianuarie 2018, a prevederilor O.U.G 79/2017 pentru
modificarea si completarea legii nr 227/2015 privind codul fiscal, contributiile sociale au fost
trecute in totalitate in sarcina angajatului, acesta preluand si astfel si partea contributiilor
datorate de angajator. Acest fapt afecteaza structura procentuala a ofertelor , respectiv
structura devizului care a stat la baza atribuirii contractului in ceea ce priveste manopera si
cheltuielile salariale.

In vederea indeplinirii obligatiei de a pune in aplicare prevederile legislative sus-mentionate, ce


nu erau incidente la data incheierii contractului, precum si necesitatea protejarii intereselor
tuturor partilor implicate in derularea contractelor de achizitie publica, fara a aduce prejudicii
niciuneia dintre parti , si conform deciziei oficiale ANAP pentru contractele in desfasurare se
impune :
- Pentru restul de executat la 01.01.2018, din oferta financiara, sa aplicat diferenta dintre
contributiile pe care le va plati angajatul, cf. OUG nr. 79/2017 (CAS + CASS = 25% + 10%
= 35%) si contributiile pe care le platea angajatul inainte de intrarea in vigoare a
prevederilor OUG nr. 79/2017 ce erau cuprinse in pret tarifar/ora (CAS + CASS +SOMAJ =
10.5%+5.5%+0.5% = 16.5%), respectiv procentul de 18.5%.
La inchiderea de deviz sa aplicat procentul privind contributia asiguratorie pentru munca
2.25% care intra in sarcina angajatorului.

Cu stima ,
SC PGH CONSTRUCT-COM SRL