Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL CERERE DE LUCRU IN REGIM TELEMUNCA

- Contine prevederile legale obligatorii, conform Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii
de telemunca.
- Necesita personalizare, in functie de specificul activitatii Angajatorului.
- Este necesara redactarea unei Proceduri privind desfasurarea activitatii in regim de telemunca si
aducerea la cunostinta Angajatilor a Procedurii.

Cerere de lucru in regim de telemunca

Perioada solicitata: …………………………………………

Subsemnatul(a), …………………………………………………, angajat(a) al ................. in


functia de ………………….……………………,

Solicit prin prezenta, ca in data ………………….sa imi desfasor activitatea de la domiciliu /


resedinta personala.
Certific prin prezenta faptul ca statia mea de lucru de la domiciliu/ resedinta personala, de la adresa
inscrisa in “Declaratia pe propria raspundere - Conditii de desfasurare lucru de acasa”, indeplineste
toate cerintele legale prevazute de legislatia aplicabila in domeniul sanatatii si al securitatii in munca, al
protectiei bunurilor si vietii persoanelor, respectiv ergonomia locului de munca.
Declar, de asemenea, ca la domiciliu / resedinta personala sus mentionata sunt intrunite toate
conditiile tehnice necesare desfasurarii activitatii in conditii similare celor de la locul de munca, conform
celor declarate prin intermediul formularului de evaluare a acestor conditii.
Ma oblig ca pe toata durata desfasurarii activitatii la domiciliul resedinta sa respect toate
dispozitiile si sarcinile legale trasate de managerul ierarhic sau de conducerea societatii si sa pun la
dispozitia acestora toate mijloacele necesare de verificare, control si monitorizare a activitatii mele.
Declar si recunosc faptul ca am fost informat in prealabil de catre angajator cu privire la regulile
legale si/sau interne in domeniul sanatatii si al securitatii in munca, respectiv ergonomia locului de munca
si mi s-a comunicat un exemplar al procedurii de Telemunca, procedura pe care ma oblig intrutotul sa o
respect.

ziua/luna/anul Va multumesc,
(Semnatura)

Aprobat
(Manager Direct)
1