Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Literele j, J

1. Citeşte, apoi scrie următoarele cuvinte: joben, ajutor, vrajă, Jenica, bujor.

2. Eu spun una, tu spui multe:

pijama - …………… ruj- …………… bujor-.....................

vrej- ……………… vrăjitor - …………… stejar-.....................

3. Completează cuvintele cu silabele: „ja”, ,,jo”,,,jă” sau „ji”:

coa..... , vră....toare , pră.....tură , aran.....ment , îngri....rat

4. Potrivește întrebarea cu răspunsul potrivit:

Cum sunt obrajii? Pijamaua este albă.

Cine e cu Jojo? Obrajii sunt roșii.

Ce culoare are pijamaua ? Jianu e cu Jojo.

5. Completează spațiile libere cu cuvinte care încep cu literele j,J:


….……………

……………. j, J ……………

…………….. …………….

……………. ……………..

………………
6. Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii, apoi scrie - le:

a) Cluj-Napoca, la, Jianu, locuiește.

b) Japonia, joi, plecăm, în.