Sunteți pe pagina 1din 69

Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.

1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1


Solutii Arhitecturale

Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de demolare
1 Demontari: timplarie din lemn (usi,.)
RpCO56A m2 91,90
2 Demolarea cu mijloace mecanice a
peretilor de zidarie din spargeri
RpCG29D1 pentru creeri de goluri in zidarie, m3 2,10
pentru demolarea cu mijloace
mecanice
3 Demolarea cu mijloace mecanice a
peretilor de zidarie din spargeri
RpCG29D1 pentru creeri de goluri in zidarie, m3 12,30
pentru demolarea cu mijloace
mecanice
4 Demontari: timplarie din lemn,
RpCO56A
desfacerea peretilor despartitori
m2 81,00
5 Demontari: timplarie din lemn,
RpCO56A
vitrajul din lemn
m2 7,90
6 Demontari: timplarie din lemn
RpCO56A Demontarea peretilor din blocuri de m2 4,00
sticla
7 Desfacerea pardoselilor reci din
RpCK42A beton sau mortar de ciment m2 9,70
Desfacerea podestului
8 Demontari: timplarie din lemn
RpCO56A
ferestre
m2 122,90
9 Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu
RpCR29A m2 1 988,50
decapant (spoielii din var)
10 Demontarea placajelor din faianta,
RpCM33A
gresie, ceramica
m2 173,80
11 Desfacerea pardoselilor din dusumele
RpCK41A
din scindura, dulapi, etc
m2 425,80
12 Desfacerea pardoselilor din covor din
RpCK41C PVC pe suport sau fara suport textil, m2 440,90
mocheta, etc
13 Demontarea elementelor de acoperis
RpCI42F - membrane bituminoase in unul sau m2 300,00
doua straturi
14 Desfacerea pardoselilor reci din placi
RpCK42C de beton, marmura, piatra, gresie, m2 51,80
placi ceramice, etc
15 Desfacerea tapetelor din hirtie
RpCR32A m2 64,80
lavabila sau semilavabila
1 2 3 4 5 6 7
16 Demolarea betoanelor vechi cu
RpCB18F
mijloace mecanice, beton simplu
m3 15,00
17 RpCK07C
Desfacerea impluturilor executate cu
k=0.4
argila espandata (cheramzit)
m3 15,00
manope
Total $
Total Lucrari de demolare
Inclusiv salariu
2. Usi
18 Usi metalice confectionate din
profiluri de otel laminat, profiluri din
banda de otel fasonate la rece,
inclusiv armaturile si accesoriile
CK12A necesare usilor montate in zidarie de m2 5,46
orice natura la constructii cu
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-
un canat, cu suprafata tocului pina la
7 mp inclusiv ( ИД 1 )
19 Usi din lemn interioare in doua
canaturi, pe captuseli si usi pentru
balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si
CK03C termica a tocului, montate pe m2 3,08
ghermele existente la constructii cu
inaltimi pina la 35 m, -(usi din MDF
ИД 13)
20 Usi din lemn interioare intr-un canat,
pe captuseli si usi pentru balcon,
inclusiv izolatia hidrofuga si termica
CK03A
a tocului, montate pe ghermele
m2 12,17
existente la constructii cu inaltimi
pina la 35 m (Usi MDF ИД 4)
21 Usi din lemn interioare sau exterioare
intr-un canat, pe toc si usi pentru
balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si
CK03B termica a tocului, montate pe m2 77,54
ghermele existente la constructii cu
inaltimi pina la 35 m (Usi MDF
ИД5,5л,6п,7л,7лп,12)
22 Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate in
CK25A zidarie de orice natura la constructii m2 2,13
cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,
intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp, ( ИД 9)
23 Usi confectionate din profiluri din
mase plastice inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate in
zidarie de orice natura la constructii
CK25D
cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in
m2 17,60
doua canaturi, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC
ИД 2, ИД 8,ИД 11)
24 Usi din lemn interioare intr-un canat,
pe captuseli si usi pentru balcon,
CK03A inclusiv izolatia hidrofuga si termica m2 2,35
a tocului, montate pe ghermele
existente la constructii cu inaltimi
1 2 3 4 5 6 7
pina la 35 m (ДС)
Total $
Total Usi
Inclusiv salariu
3. Ferestre si vitralii
25 Vitrine gata confectionate, montate in
zidarie de orice natura, cu suprafata
intre 7,5-10,0 mp la constructii
CK11C m2 10,92
montate la inaltimi de pina la 5 m
inclusiv, din mase plastice (vitraj
V1.3. cu blocul de usa)
26 Vitrine gata confectionate, montate in
zidarie de orice natura, cu suprafata
intre 7,5-10,0 mp la constructii
CK11C
montate la inaltimi de pina la 5 m
m2 5,60
inclusiv, din mase plastice (vitraj V2
)
27 Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,
CK23A
avind suprafata tocului pina la 1,00
m2 4,28
mp,(Ferestre ОК 4, profil cu 4
camere)
28 Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,
CK23B m2 1,37
avind suprafata tocului intre 1,00 si
2,5 mp, (Ferestre ОК 5, profil cu 4
camere)
29 Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,
CK23C
avind suprafata tocului peste 2,5 mp
m2 97,75
(Ferestre ОК1,ОК2,ОК 3 profil cu 4
camere)
30 Glafuri montate la ferestre din mase
CK26A
plastice,
m 54,52
31 Glafuri montate la ferestre din
CK26B
aluminiu
m 70,60
Total $
Total Ferestre si vitralii
Inclusiv salariu
4. Pardosele etaj 1
4.1. Tip 1
32 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
m2 12,80
20 mm, к=0,67)
33 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D1
adeziv, executate pe suprafete: egale
m2 12,80
sau mai mici de 16 m2
Total $
Total Tip 1
Inclusiv salariu
4.2. Tip 1
34 Aplicarea manuala a grundului cu
CN54A m2 5,50
cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si
1 2 3 4 5 6 7
tavane interioare (Grund de tip
"TUFFUNGRUNT" к=0,75 la
salariu)
35 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D1
adeziv, executate pe suprafete: egale
m2 5,50
sau mai mici de 16 m2
Total $
Total Tip 1
Inclusiv salariu
4.3. Tip 2
36 Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10
CG22A cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
к=0,6 pe loc, in incaperi cu suprafata mai
m2 119,65
mare de 16 mp (termoizolare cu
cimentoplast 60 mm)
37 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
m2 119,65
20 mm, к=0,67)
38 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D
adeziv, executate pe suprafete: mai
m2 119,65
mari de 16 m2
Total $
Total Tip 2
Inclusiv salariu
4.4. Tip 3
39 Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10
CG22A cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
m2 82,20
к=0,7 pe loc, in incaperi cu suprafata mai
mare de 16 mp (termoizolare cu
cimentoplast 70 mm)
40 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin ((gr.
m2 82,20
25mm, к=0,83)
41 Amorsarea suprafetelor pentru
aplicarea stratului de difuzie, a
barierei contra vaporilor, a
IzF01B termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe m2 82,20
suprafete orizontale, inclinte sau
verticale, cu suspensie de bitum
filerizat (subif) intr-un strat
42 Pardoseli din materiale plastice
montate pe suport existent, curatate,
inclusiv pervazurile din lemn, in
CG08A2 incaperi cu suprafete mai mari de 16 m2 82,20
mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
(Linoleum cu strat termo-fono
izolator gr 4mm)
Total $
Total Tip 3
Inclusiv salariu
4.5. Tip 4
43 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C m2 40,99
1 2 3 4 5 6 7
к=0,5 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10
cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
pe loc, in incaperi cu suprafata mai
mare de 16 mp (termoizolare cu
cimentoplast 50 mm)
44 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 50-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
m2 40,99
20 mm, к=0,67)
45 Amorsarea suprafetelor pentru
aplicarea stratului de difuzie, a
barierei contra vaporilor, a
IzF01B termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe m2 40,99
suprafete orizontale, inclinte sau
verticale, cu suspensie de bitum
filerizat (subif) intr-un strat
46 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A m2 12,80
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
15 mm, к=0,50)
47 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D
adeziv, executate pe suprafete: mai
m2 40,99
mari de 16 m2
Total $
Total Tip 4
Inclusiv salariu
4.6. Tip 5
48 Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10
CG22A cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
к=0,7 pe loc, in incaperi cu suprafata mai
m2 6,32
mare de 16 mp (termoizolare cu
cimentoplast 65 mm)
49 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 50-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
m2 6,32
20 mm, к=0,67)
50 Pardoseli din placi laminat montale
pe uscat cu pozarea stratului sintetic
CG36B pe suport existent, inclusiv plintele m2 6,32
de lemn si curatarea, in incaperii mai
mica sau egala cu 16 mp
Total $
Total Tip 5
Inclusiv salariu
Total $
Total Pardosele etaj 1
Inclusiv salariu
5. Pardosele etaj 2
5.1. Tip 1
51 Aplicarea manuala a grundului cu
cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si
CN54A tavane interioare (Grund de tip m2 14,50
"TUFFUNGRUNT" к=0,75 la
salariu)
52 Pardoseli din placi de gresie ceramica
CG17D1
inclusiv stratul suport din mortar
m2 14,50
1 2 3 4 5 6 7
adeziv, executate pe suprafete: egale
sau mai mici de 16 m2
Total $
Total Tip 1
Inclusiv salariu
5.2. Tip 2
53 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A m2 9,20
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
20 mm, к=0,67)
54 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D1
adeziv, executate pe suprafete: egale
m2 9,20
sau mai mici de 16 m2
Total $
Total Tip 2
Inclusiv salariu
5.3. Tip 3
55 Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10
CG22A cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
к=0,5 pe loc, in incaperi cu suprafata mai
m2 81,38
mare de 16 mp (termoizolare cu
cimentoplast 55 mm)
56 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
m2 81,38
20 mm, к=0,67)
Total $
Total Tip 3
Inclusiv salariu
5.4. Tip 4
57 Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10
CG22A cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
к=0,6 pe loc, in incaperi cu suprafata mai
m2 52,52
mare de 16 mp (termoizolare cu
cimentoplast 60 mm)
58 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A m2 52,52
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
25 mm, к=0,83)
59 Amorsarea suprafetelor pentru
aplicarea stratului de difuzie, a
barierei contra vaporilor, a
IzF01B termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe m2 52,22
suprafete orizontale, inclinte sau
verticale, cu suspensie de bitum
filerizat (subif) intr-un strat
60 Pardoseli din materiale plastice
montate pe suport existent, curatate,
inclusiv pervazurile din lemn, in
CG08A2 incaperi cu suprafete mai mari de 16 m2 52,22
mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
(Linoleum cu strat termo-fono
izolator gr 4mm)
Total $
Total Tip 4
1 2 3 4 5 6 7
Inclusiv salariu
5.5. Tip 5
61 Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10
CG22A cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
к=0,6 pe loc, in incaperi cu suprafata mai
m2 81,38
mare de 16 mp (termoizolare cu
cimentoplast 55 mm)
62 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
m2 81,38
20 mm, к=0,67)
63 Pardoseli din placi laminat montale
pe uscat cu pozarea stratului sintetic
CG36B pe suport existent, inclusiv plintele m2 81,38
de lemn si curatarea, in incaperii mai
mica sau egala cu 16 mp
Total $
Total Tip 5
Inclusiv salariu
5.6. Tip 6
64 Pardoseli din beton simplu clasa C
10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10
CG22A cm, in cimp continuu, driscuit, turnat
к=0,6 pe loc, in incaperi cu suprafata mai
m2 24,29
mare de 16 mp (termoizolare cu
cimentoplast 40 mm)
65 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
m2 24,29
20 mm, к=0,67)
66 Amorsarea suprafetelor pentru
aplicarea stratului de difuzie, a
barierei contra vaporilor, a
IzF01B termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe m2 24,29
suprafete orizontale, inclinte sau
verticale, cu suspensie de bitum
filerizat (subif) intr-un strat
67 Strat suport pentru pardoseli executat
din mortar din ciment M 100-T de 3
CG01A
cm grosime cu fata driscuita fin (gr.
m2 24,29
15 mm, к=0,5)
68 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D
adeziv, executate pe suprafete: mai
m2 24,29
mari de 16 m2
Total $
Total Tip 6
Inclusiv salariu
Total $
Total Pardosele etaj 2
Inclusiv salariu
6. Lucrari de finisare interioara
6.1. Tavane
6.1.1. Etaj 1
69 Tencuieli interioare de 5 mm
CF52B grosime, executate manual, cu m2 265,46
amestec uscat pe baza de ipsos, la
1 2 3 4 5 6 7
tavan, preparare manuala a
mortarului
70 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
tavan, preparare mecanica a
CF53A
mortarului. Diferenta in plus sau in
m2 265,46
minus pentru fiecare 1,0 mm (se
adauga sau se scade la art 52) (stratul
de finis)
71 Grunduirea suprafetelor interioare a
CN53A
peretilor si tavanelor
m2 265,46
72 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in emulsie
CN06A m2 265,46
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual
Total $
Total Etaj 1
Inclusiv salariu
6.1.2. Etaj 2
73 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
CF52B amestec uscat pe baza de ipsos, la m2 258,30
tavan, preparare manuala a
mortarului
74 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
tavan, preparare mecanica a
CF53A
mortarului. Diferenta in plus sau in
m2 258,30
minus pentru fiecare 1,0 mm (se
adauga sau se scade la art 52)
(stratul de finis)
75 Grunduirea suprafetelor interioare a
CN53A
peretilor si tavanelor
m2 258,30
76 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in emulsie
CN06A
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
m2 258,30
existent, executate manual
Total $
Total Etaj 2
Inclusiv salariu
Total $
Total Tavane
Inclusiv salariu
6.2. Pereti
6.2.1. Etaj 1
77 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
CF50B amestec uscat pe baza de ipsos, la m2 911,00
pereti si pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.
78 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF51A k=3
pereti si pereti despartitori ,preparare
m2 911,00
mecanica a mortarului. Diferenta in
plus sau in miniu pentru fiecare 1,0
1 2 3 4 5 6 7
mm (se adauga sau se scade la art.
CF50)
79 Grunduirea suprafetelor interioare a
CN53A
peretilor si tavanelor
m2 911,00
80 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in emulsie
CN06A
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
m2 637,00
existent, executate manual
81 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in emulsie
CN06A apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet m2 275,00
existent, executate manual (vopsea de
tip "Matlatex" )
82 Placaj din placute de gresie ceramica,
partial vitrifiate, glazurate sau
neglazurate, mate sau lucioase
montate simplu, intr-o singura
culoare, executate pe suprafete plane
la interior, (pereti, stilpi, grinzi),
inclusiv placarea glafurilor si
rostuirea cu ciment alb si aracet,
executie obisnuita pentru suprafete
CI04B
mai mari de 10 mp, placute cu
m2 256,00
dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150
mm inclusiv, livrate in vrac (executie
cu rosturi alternante), pe zidarie de
caramida sau beton, inclusiv un strat
suport de grund, in grosime medie de
2 cm, din mortar M 100-T din ciment
cu adaos de var si fixate cu mortar M
100-T din ciment de 0,5 cm grosime
Total $
Total Etaj 1
Inclusiv salariu
6.2.2. Etaj 2
83 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
CF50B amestec uscat pe baza de ipsos, la m2 717,00
pereti si pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.
84 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori ,preparare
CF51A k=3
mecanica a mortarului. Diferenta in
m2 717,00
plus sau in miniu pentru fiecare 1,0
mm (se adauga sau se scade la art.
CF50)
85 Grunduirea suprafetelor interioare a
CN53A
peretilor si tavanelor
m2 717,00
86 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in emulsie
CN06A
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
m2 551,90
existent, executate manual
87 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in emulsie
CN06A
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
m2 165,01
existent, executate manual (vopsea de
1 2 3 4 5 6 7
tip "Matlatex" )
88 Placaj din placute de gresie ceramica,
partial vitrifiate, glazurate sau
neglazurate, mate sau lucioase
montate simplu, intr-o singura
culoare, executate pe suprafete plane
la interior, (pereti, stilpi, grinzi),
inclusiv placarea glafurilor si
rostuirea cu ciment alb si aracet,
executie obisnuita pentru suprafete
CI04B
mai mari de 10 mp, placute cu
m2 108,50
dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150
mm inclusiv, livrate in vrac (executie
cu rosturi alternante), pe zidarie de
caramida sau beton, inclusiv un strat
suport de grund, in grosime medie de
2 cm, din mortar M 100-T din ciment
cu adaos de var si fixate cu mortar M
100-T din ciment de 0,5 cm grosime
Total $
Total Etaj 2
Inclusiv salariu
6.2.3. Diverse
6.2.3.1. Captusirea canalelor de
ventilare
89 Placarea peretilor cu placi din ghips-
carton, grosime 12,5 mm, montati pe
CF54A structura din profil zincat: pe m2 61,60
suprafete plane, exclusiv glafurile
usilor si ferestrelor
Total $
Total Captusirea canalelor de
ventilare
Inclusiv salariu
Total $
Total Diverse
Inclusiv salariu
Total $
Total Pereti
Inclusiv salariu
Total $
Total Lucrari de finisare
interioara
Inclusiv salariu
7. Acoperis
7.1. Acopereis
90 Asterala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip eternit
CE30A etc., din scinduri brute de rasinoase m2 1,40
(24 mm grosime), la constructii
obisnuite.
91 Tratament ignifug al lemnariei;
CN50A ferme, arce, grinzi, capriori, m3 0,07
cosoroabe.
92 Tratamentul antiseptic al lemnariei,
pe suprafete ascunse cu paste
CN51D
antiseptice: grinzi, cosoroabe,
m3 0,07
astereala
1 2 3 4 5 6 7
93 Invelitori din placi din tabla
amprentata (tip tigla) pentru
CE07A
invelitorile acoperisurilor (tip
m2 24,60
Lindab)
94 Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss montat sub stratul de
CE17A
invelitoare de tigla, placi ondulate
m2 8,40
sau amprentate (pelicula anticondens)
95 Schelet din lemn brut, rotund de
rasinoase si din rigle de rasinoase
CR03A
pentru constructii rurale, executate la
m3 0,01
pereti
96 Streasina simpla cu capriori aparenti
gata geluiti, pe fetele vizibile, cu
CE31B profile simple si cu astereala gata m2 10,60
faltuita si geluita pe o parte, cu
latimea medie de 0,4 m
97 Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe
baza de rasini alchidice aplicate pe
CN17A timplarie din lemn, executate cu 2 m2 10,60
straturi email alchidic inclusiv
grundul-
98 Sisteme de jgheaburi tip brass din
CE20A
tabla protejata anticoroziv-
m 15,50
99 Sisteme de burlane tip brass din tabla
CE22A
protejata anticoroziv-
m 31,00
100 Invelitori din tabla plana zincata sau
tabla plana protejata
anticoroziv,fixata cu agrafe,
executata cu incheeturi duble in
CE05B ambele sensuri, executate pe m2 34,00
suprafete mai mari de 40 mp cu foi
din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv
executarea doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.
101 Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel
CL18A beton, tevi pentru sustineri sau kg 2,00
acoperiri, inglobate total sau partial
in beton
102 Schelet din lemn brut, rotund de
rasinoase si din rigle de rasinoase
CR03A
pentru constructii rurale, executate la
m3 0,02
pereti
103 CK26B Opritori de zapada m 4,00
104 Invelitori la acoperisuri cu membrane
bituminoase modificate lipite cu
CE13A2 flacara in sistem bistrat, pe suprafata m2 345,00
orizontale montate pe suport
continuu Bipoli
105 Strat suport de egalizare sau de
protectie pentru izolatii, inclusiv
scafele aferente, executat cu mortar
de ciment gata preparat marca M100-
IzF18C
T fara adaos de var, driscuit, pe
m2 345,00
suprafete orizontale sau inclinate
pina la 40 % inclusiv, aplicat in
grosime medie de 3 cm
1 2 3 4 5 6 7
106 Dispozitive pentru comunicarea
straturilor de difuzie cu atmosfera
(deflectoare), la terase si acoperisuri,
executate din tabla zincata de 0,5 mm
grosime, 300 mm inaltime si un guler
RpCE26A
de 300 mm diametru si 20-30 mm
buc 12,00
inaltime, prevazute cu caciula de
protectie, inclusiv racordarea
hidroizolatiei simple d=50 mm
Aerator
107 Invelitori din tabla plana zincata sau
tabla plana protejata
anticoroziv,fixata cu agrafe,
executata cu incheeturi duble in
CE05A1 ambele sensuri, executate pe m2 15,00
suprafete mai mici sau egale cu 40
mp cu foi din tabla de 0,4 mm
grosime, inclusiv executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
108 Captusirea tavanului cu placi ghips-
carton simplu, grosime 12.5 mm, pe
schelet de rasinoase cu tratament
CK51A
antiseptic, fixat nemijlocit de capriori
m2 2,75
pentru mansarde: suprafete plane a
tavanelor
109 Strat termoizolator la terase,
acoperisuri si plansee, din placi din
vata minerala tip G 80 sau G 100, sau
IzF10G
placi din vata minerala tip PIB, lipite
m2 2,75
cu mastic de bitum pe suprafete
inclinate peste 40 % sau verticale
110 Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss montat sub stratul de
CE17A
invelitoare de tigla, placi ondulate
m2 2,50
sau amprentate
111 Strat suplimentar polimeric tip
ondutiss montat sub stratul de
CE17A invelitoare de tigla, placi ondulate m2 2,75
sau amprentate Bariera contra
vaporilor
112 Pazii la streasina sau frontoane din
CE31A
scinduri geluite simple
m2 8,40
Total $
Total Acopereis
Inclusiv salariu
Total $
Total Acoperis
Inclusiv salariu
8. Lucrari de finisare exterioara
113 Termoizolarea exterioara a cladirilor
cu tencuieli fine pe termoizolant
(sisteme cu fixare rigida a
IzF54A termoizolantului), suprafata peretilor m2 750,00
neteda: cu placa de polistiren cu
ancadramentul golurilor cu vata
minerala
114 Aplicarea manuala a grundului cu
CN54B
cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
m2 750,00
1 2 3 4 5 6 7
exteriori la fatade
115 Tencuieli exterioare de 2-3 mm.
CF30A grosime, executate manual. cu m2 750,00
amestec "TINC" la pereti
116 Schela metalica autoridicatoare cu 2
CB15A castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) m2 750,00
pentru lucrari obisnuite la fatade
117 Montarea plaselor sudate STM sau
RpCD08A STNB la pereti si diafragme cu kg 134,00
greutate pina la 3 kg/mp
118 Tencuieli interioare de 3 cm grosime,
executate pe impletitura de sirma,
driscuite, cu mortar de ciment-var
marca M 100-T pentru smir, mortar
de ciment-var marca M 50-T pentru
CF05A
grund si mortar de var-ciment M 10-
m2 134,10
T pentru stratul vizibil, executate
manual pe suprafete drepte, inclusiv
montarea armaturii de otel si a
impletiturii, aplicate la pereti
119 Placaj din fainata smaltuita,
nesmaltuita, mata sau lucioasa cu
placi de aceeasi culoare si format cu
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la
30 x 30 cm, executate pe suprafete
CI06C plane la pereti si stilpi, inclusiv m2 134,10
glafurile si muchiile, cu rosturi
alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv
pentu montarea placajelor (placaj de
tip piatra de Cosauti)
Total $
Total Lucrari de finisare
exterioara
Inclusiv salariu
9. Copertine, podeste, scari
9.1. Copertina К1
120 Compactarea pamintului cu piatra 100m
TsC53B 0,48
sparta 2
121 Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat
CA03G cu centrala de betoane sau beton m3 2,80
marfa conform. art. CA01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat
clasa.B15
122 Montare plase sudate la inaltimi mai
CC03C
mici sau egale cu 35 m, la placi
kg 80,00
123 Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru turnarea
CB02A
betonului in cuzineti, fundatii pahar
m2 26,00
si fundatii de utilaje inclusiv
sprijinirile
124 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D1
adeziv, executate pe suprafete: egale
m2 9,00
sau mai mici de 16 m2 (placi de
1 2 3 4 5 6 7
gresie cu desen gr min 8mm)
125 Tencuieli interioare de 3 cm grosime,
executate pe impletitura de sirma,
driscuite, cu mortar de ciment-var
marca M 100-T pentru smir, mortar
de ciment-var marca M 50-T pentru
CF05A
grund si mortar de var-ciment M 10-
m2 16,80
T pentru stratul vizibil, executate
manual pe suprafete drepte, inclusiv
montarea armaturii de otel si a
impletiturii, aplicate la pereti
126 Placaj din fainata smaltuita,
nesmaltuita, mata sau lucioasa cu
placi de aceeasi culoare si format cu
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la
30 x 30 cm, executate pe suprafete
CI06C
plane la pereti si stilpi, inclusiv
m2 16,80
glafurile si muchiile, cu rosturi
alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv
pentu montarea placajelor
Total $
Total Copertina К1
Inclusiv salariu
9.2. Copertina К2
127 Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
CF15A mortar de ciment M 100-T de 2 cm m2 31,65
grosime medie, la pereti din beton
sau caramida, cu suprafete plane
128 Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu
mortar de ciment M 100-T de 2 cm
CF15A
grosime medie, la pereti din beton
m2 31,65
sau caramida, cu suprafete plane
Tencuieli decorative
129 Beton simplu turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat
CA03F cu centrala de betoane sau beton m3 1,60
marfa conform. art. CA01, turnare cu
mijloace clasice, beton simplu
clasa....Betonarea treptelor gr 20mm
130 Aplicarea manuala a grundului cu
CN54A
cuart
m2 5,40
131 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D1
adeziv, executate pe suprafete: egale
m2 5,40
sau mai mici de 16 m2
Total $
Total Copertina К2
Inclusiv salariu
9.3. Podest ПМ 1
132 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
CF52B amestec uscat pe baza de ipsos, la m2 13,80
tavan, preparare manuala a
mortarului
1 2 3 4 5 6 7
133 Grunduirea suprafetelor interioare a
CN53A
peretilor si tavanelor
m2 13,80
134 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in emulsie
CN06A
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
m2 13,80
existent, executate manual
Total $
Total Podest ПМ 1
Inclusiv salariu
9.4. Podest ПМ2, scara Л2
135 Aplicarea manuala a grundului cu
CN54A
cuart
m2 12,84
136 Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar
CG17D1
adeziv, executate pe suprafete: egale
m2 12,84
sau mai mici de 16 m2
Total $
Total Podest ПМ2, scara Л2
Inclusiv salariu
Total $
Total Copertine, podeste, scari
Inclusiv salariu
10. Ingradirea metalica si
balustrazi
137 Confectionarea si montarea grilajelor
RCsP12A metalice la scari sau balcoane, kg 1 530,50
simple, tip serviciu
138 Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu vopsea de ulei in 2
IzD04A straturi, executate din profile, cu t 1,53
grosimi intre 8 mm si 12 mm
inclusiv, cu pensula de mina
Total $
Total Ingradirea metalica si
balustrazi
Inclusiv salariu
11. Plansee monolite pentru gaurile
de ventilare
139 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane si
CA04B turnarea cu mijloace clasice beton m3 0,32
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),
la inaltimi pina la 35 m inclusiv
140 Montare plase sudate la inaltimi mai
CC03C mici sau egale cu 35 m, la placi d 5 kg 11,40
Вр-1
Total $
Total Plansee monolite pentru
gaurile de ventilare
Inclusiv salariu
12. Copertine
141 Strat suport pentru pardoseli executat
CG01A din mortar din ciment M 100-T de 3 m2 6,00
cm grosime cu fata driscuita fin
142 Strat suport pentru pardoseli executat
CG01A1 din mortar din ciment M 100-T de 3
m2 6,00
к=4 cm grosime cu fata driscuita
fin.Diferenta in plus sau in minus
1 2 3 4 5 6 7
pentru fiecare 0,5 cm de strat suport
din mortar M 100-T, se adauga sau
se scade
143 Invelitori din tabla plana zincata sau
tabla plana protejata
anticoroziv,fixata cu agrafe,
executata cu incheeturi duble in
CE05A ambele sensuri, executate pe m2 6,00
suprafete mai mari de 40 mp cu foi
din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv
executarea doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.
144 Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti
sau stilpi, pe suprafete plane cu
CF02B mortar de ciment-var marca M 100- m2 231,50
T pentru sprit, grund si stratul vizibil,
pe zidarie de caramida sau blocuri
mici de beton
145 Tencuieli interioare de 5 mm
grosime, executate manual, cu
CF52B amestec uscat pe baza de ipsos, la m2 6,00
tavan, preparare manuala a
mortarului
146 Grunduirea suprafetelor interioare a
CN53A
peretilor si tavanelor
m2 6,00
147 Vopsitorii interioare cu vopsea pe
baza de copolimeri vinilici in emulsie
CN06A
apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet
m2 6,00
existent, executate manual
Total $
Total Copertine
Inclusiv salariu

Total $
Asigurarea sociala si medicala 27,5 %
Transportarea materialelor %
Total
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu de deviz %
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2


Lucrari de constructii

Intocmit in preţuri curente 25.05.2016


Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Сonstructii
1.1. Inzidirea golurilor
1.1.1. Nod 1-11
1 Desfaceri de tencuieli interioare sau
RpCJ35A exterioare driscuite la pereti sau m2 14,80
tavane
2 Forarea mecanica a gaurilor cu
diametrul de 5 cm, in elementele de
RCsB21A buc 222,00
beton, avind grosimea de pina la 20
cm
3 Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)
CD55C la pereti cu inaltimea pina la 4 m, m3 3,22
zidarie in asize
4 Zidarie din caramida medie, format
250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu
CD50C
inaltimea pina la 4 m (blocuri din
m3 8,01
gazobeton)
5 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
CC02I inclusiv, si montate in pereti si kg 50,80
diafragme, la inaltimi mai mici sau
egale cu 35 m, exclusiv constructiile
executate cu cofraje glisante
6 Montare plase sudate la inaltimi mai
mici sau egale cu 35 m, la pereti si
CC03A
diafragme, cu greutatea plaselor pina
kg 20,64
la 3 kg/mp
7 Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate cu mortar de
RpCJ12A ciment M 100-T de 2 cm grosime m2 88,72
medie, la pereti din beton sau
caramida, cu suprafete plane
Total $
Total Nod 1-11
Inclusiv salariu
Total $
Total Inzidirea golurilor
Inclusiv salariu
1.2. Consolidarea golurilor
1 2 3 4 5 6 7
1.2.1. Consolidarea ОБ1 (largirea
golului de fereastra sub usa) 1 buc
8 Demolarea cu mijloace mecanice a
peretilor de zidarie din spargeri
RpCG29D1 pentru creeri de goluri in zidarie, m3 0,28
pentru demolarea cu mijloace
mecanice
9 Forarea mecanica a gaurilor cu
diametrul de 5 cm, in elementele de
RCsB21A
beton, avind grosimea de pina la 20
buc 5,00
cm
10 Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel
CL18A beton, tevi pentru sustineri sau kg 68,32
acoperiri, inglobate total sau partial
in beton
11 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
CC02L montate in grinzi si stilpi, la inaltimi kg 8,00
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Аrmatura d=20 III)
12 Montare plase sudate la inaltimi mai
mici sau egale cu 35 m, la pereti si
CC03A
diafragme, cu greutatea plaselor pina
kg 0,00
la 3 kg/mp
13 Reparatii de tencuieli interioare, in
jurul tocurilor si pervazurilor, la usi
si ferestre, de 2 cm grosime,
RpCJ06A
driscuite, executate cu mortar de
m 4,20
ciment-var marca 25 T, avind spaletii
drepti, pina la 15 cm latime
Total $
Total Consolidarea ОБ1 (largirea
golului de fereastra sub usa) 1 buc
Inclusiv salariu
1.2.2. Consolidarea ОБ 2-ОБ 6
14 Taierea cu masina cu discuri
DC04B diamantate a rosturilor de contractie m 6,30
si dilatatie in betonul de uzura
15 Buiandrugi din traverse metalice,
RpCU02A montati in zidarie, inclusiv taierea la kg 117,78
dimensiuni a traverselor
16 Vopsirea anticoroziva cu pensula de
mina a confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de grund
anticoroziv pe baza de miniu de
IzD10C plumb si doua straturi de email t 0,12
clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi pina la 7 mm
inclusiv
17 Demolarea cu mijloace mecanice a
peretilor de zidarie din spargeri
RpCG29D1 pentru creeri de goluri in zidarie, m3 2,20
pentru demolarea cu mijloace
mecanice
1 2 3 4 5 6 7
18 Forarea mecanica a gaurilor cu
diametrul de 5 cm, in elementele de
RCsB21A
beton, avind grosimea de pina la 20
buc 53,00
cm
19 Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel
CL18A beton, tevi pentru sustineri sau kg 655,60
acoperiri, inglobate total sau partial
in beton
20 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
CC02L montate in grinzi si stilpi, la inaltimi kg 31,60
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Аrmatura d=20 III)
21 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau
CA04F m3 0,10
beton marfa conf. art. CA01 si
turnarea cu mijloace clasice
22 Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru turnarea
CB02C
betonului in placi si grinzi exclusiv
m2 1,20
sustinerile la inaltimi pina la 20 m
inclusiv
Total $
Total Consolidarea ОБ 2-ОБ 6
Inclusiv salariu
Total $
Total Consolidarea golurilor
Inclusiv salariu
1.3. Putul ascensorului
23 TsC54C Strat de fundatie din pietris (balast) m3 11,38
24 Beton armat turnat cu mijloace
clasice, in fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota zero, preparat
CA03G
cu centrala de betoane sau beton
m3 1,63
marfa conform. art. CA01, turnare cu
mijloace clasice, beton armat clasa...
25 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
CC02K inclusiv, si montate in grinzi si kg 3,20
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, exclusiv constructiile
executate cu cofraje glisante
26 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
CC02L montate in grinzi si stilpi, la inaltimi kg 116,62
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante
Total $
Total Putul ascensorului
Inclusiv salariu
1 2 3 4 5 6 7
1.4. Consolidarea planseelor
27 Taierea placilor sau elementelor din
RCsB22B beton armat, avind grosimea de peste m 28,00
15 cm
28 Montarea si fixarea pieselor
CL57A inglobate in beton armat monolit: cu kg 41,48
greutatea sub 4 kg
29 Vopsirea anticoroziva cu pensula de
mina a confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de grund
anticoroziv pe baza de miniu de
IzD10A plumb si doua straturi de email t 0,03
clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv
Total $
Total Consolidarea planseelor
Inclusiv salariu
1.5. Secoare monolite УМ 1 УМ2
30 Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru turnarea
CB02C
betonului in placi si grinzi exclusiv
m2 1,00
sustinerile la inaltimi pina la 20 m
inclusiv
31 Sustineri din elemente de schela
metalica tubulara pentru cofrajele
planseelor cu sarcina totala asupra
cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp
CB09A
(1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea
m2 1,00
pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje
amplasate la parter, cu inaltimea
sustinerilor pina la 3 m inclusiv
32 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
CC02M1 inclusiv, si montate in placi, la kg 4,80
inaltimi peste 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Аrmatura А1 d=6 мм)
33 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane si
CA04B turnarea cu mijloace clasice beton m3 0,06
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),
la inaltimi pina la 35 m inclusiv
34 Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel
CL18A beton, tevi pentru sustineri sau kg 4,80
acoperiri, inglobate total sau partial
in beton
Total $
Total Secoare monolite УМ 1
УМ2
Inclusiv salariu
1.6. Fundatia scarilor Лм 1 (ФМ
1,М2,ФМ 3)
1 2 3 4 5 6 7
35 Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu
TsA20B excavator sau screper, pentru m3 2,44
completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu
36 Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o aruncare de pina
TsD01B
la 3 m din gramezi, inclusiv
m3 2,44
sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu
37 Beton simplu turnat in egalizari,
pante, sape la inaltimi pina la 35 m
CA02A inclusiv, prepararea cu centrala de m3 1,05
betoane si turnarea cu mijloace
clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 3,5
38 Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel
CL18A beton, tevi pentru sustineri sau kg 100,32
acoperiri, inglobate total sau partial
in beton
39 Vopsirea anticoroziva cu pensula de
mina a confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de grund
anticoroziv pe baza de miniu de
IzD10A plumb si doua straturi de email t 0,10
clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv
Total $
Total Fundatia scarilor Лм 1
(ФМ 1,М2,ФМ 3)
Inclusiv salariu
1.7. Rampa de acces (fundatii
Фп1-Фп5,БМ 1 Пмп 1)
40 Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu
TsA20B excavator sau screper, pentru m3 6,00
completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu
41 Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o aruncare de pina
TsD01B
la 3 m din gramezi, inclusiv
m3 6,00
sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu
42 Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru turnarea
CB02C
betonului in placi si grinzi exclusiv
m2 20,28
sustinerile la inaltimi pina la 20 m
inclusiv
43 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane si
CA04B turnarea cu mijloace clasice beton m3 14,46
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),
la inaltimi pina la 35 m inclusiv
1 2 3 4 5 6 7
44 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
CC01E montate cu diametrul barelor pina la kg 95,01
8 mm inclusiv in fundatii continue si
radiere (аrmatura А1 d=6 mm)
45 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
CC02M1 inclusiv, si montate in placi, la kg 115,34
inaltimi peste 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Armatura А1 d=8 mm)
46 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier si
CC01F montate cu diametrul barelor peste 8 kg 27,26
mm inclusiv in fundatii continue si
radiere (Armatura А 1 d=10 mm)
47 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
CC02N2 montate in placi, la inaltimi mai mici kg 67,72
sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Аrmatura А Ш d=14 mm)
48 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
CC02N2 montate in placi, la inaltimi mai mici kg 186,20
sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Аrmatura А Ш d=16 mm)
Total $
Total Rampa de acces (fundatii
Фп1-Фп5,БМ 1 Пмп 1)
Inclusiv salariu
1.8. Scara ЛМ 1
49 Confectii metalice diverse, montate
aparent (scari exterioare de incendiu,
CL17C etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, kg 1 461,88
chepenguri, etc.е См
1,См2,К1,К2,К3,Б1
50 Vopsirea anticoroziva cu pensula de
mina a confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de grund
anticoroziv pe baza de miniu de
IzD10A plumb si doua straturi de email t 1,50
clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv
Total $
Total Scara ЛМ 1
Inclusiv salariu
1.9. Treptele Сm1,odihna scarii
Пm 1,Пm 1А odihna scarii Пм 2
51 Confectii metalice diverse, montate
CL17C aparent (scari exterioare de incendiu, kg 601,04
etc.) exclusiv parapeti, balustrazi,
1 2 3 4 5 6 7
chepenguri, etc.
52 Vopsirea anticoroziva cu pensula de
mina a confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de grund
anticoroziv pe baza de miniu de
IzD10A plumb si doua straturi de email t 0,60
clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv
53 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
CC02M1 inclusiv, si montate in placi, la kg 419,32
inaltimi peste 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Аrmatura А1 d=8,6 mm)
54 Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru turnarea
CB02C
betonului in placi si grinzi exclusiv
m2 10,80
sustinerile la inaltimi pina la 20 m
inclusiv
55 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane si
CA04B turnarea cu mijloace clasice beton m3 3,01
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),
la inaltimi pina la 35 m inclusiv
Total $
Total Treptele Сm1,odihna scarii
Пm 1,Пm 1А odihna scarii Пм 2
Inclusiv salariu
1.10. Centura monolita Пom
1,planseul monolit П, scara Лm2
56 Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu
TsA20B excavator sau screper, pentru m3 3,20
completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu
57 Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de 10-30
cm grosime, printr-o aruncare de pina
TsD01B
la 3 m din gramezi, inclusiv
m3 2,80
sfarimarea bulgarilor, pamintul
provenind din teren mijlociu
58 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane si
turnarea cu mijloace clasice beton
CA04B
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),
m3 4,25
la inaltimi pina la 35 m inclusiv
(carcasa РМ1...7 )
59 Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru turnarea
CB02D
betonului in stilpi si cadre exclusiv
m2 26,40
sustinerile la inaltimi pina la 20 m
inclusiv
1 2 3 4 5 6 7
60 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv, si montate in grinzi si
CC02K
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale
kg 52,41
cu 35 m, exclusiv constructiile
executate cu cofraje glisante
(Armatura А1 д=6,8 mm)
61 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
CC02L montate in grinzi si stilpi, la inaltimi kg 55,96
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Аrmatura А1 d=10 mm)
62 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
CC02L2 montate in grinzi si stilpi, la inaltimi kg 58,96
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Armatura А3 d=14 mm)
Total $
Total Centura monolita Пom
1,planseul monolit П, scara Лm2
Inclusiv salariu
1.11. Tamburul К1
63 Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane si
CA04B turnarea cu mijloace clasice beton m3 0,48
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200),
la inaltimi pina la 35 m inclusiv
64 Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru turnarea
CB02D
betonului in stilpi si cadre exclusiv
m2 24,80
sustinerile la inaltimi pina la 20 m
inclusiv
65 Armaturi din otel beton OB 37
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor pina la 8 mm
inclusiv, si montate in grinzi si
CC02K kg 16,80
stilpi, la inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, exclusiv constructiile
executate cu cofraje glisante
(Armatura А1 d=6 mm)
66 Armaturi din otel beton PC 52
fasonate in ateliere de santier, cu
diametrul barelor peste 8 mm, si
CC02L2 montate in grinzi si stilpi, la inaltimi kg 42,72
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje
glisante (Armatura А3 d=14 mm)
67 Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel
CL18A beton, tevi pentru sustineri sau kg 112,48
acoperiri, inglobate total sau partial
in beton
1 2 3 4 5 6 7
68 Vopsirea anticoroziva cu pensula de
mina a confectiilor si constructiilor
metalice cu un strat de grund
anticoroziv pe baza de miniu de
IzD10A plumb si doua straturi de email t 0,12
clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12
mm inclusiv
69 Montarea elementelor scheletului din
CE40A
grinzi (bare) cu tratament antiseptic,
m3 0,10
70 Tratament ignifug al lemnariei;
CN50A ferme, arce, grinzi, capriori, m3 0,10
cosoroabe.
71 Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otel
CL18A beton, tevi pentru sustineri sau kg 146,52
acoperiri, inglobate total sau partial
in beton
72 Confectii metalice diverse, montate
aparent (scari exterioare de incendiu,
CL17C
etc.) exclusiv parapeti, balustrazi,
kg 66,84
chepenguri, etc. (scara С1)
73 Vopsitorii cu vopsele pe baza de
ulei executate la pozitie, in 2 straturi
pe suprafata constructiilor metalice
CN28B ale halelor industriale (stilpi, grinzi, t 0,10
ferme, pane, contravintuiri)
confectionate din profile usoare,
executate mecanizat
Total $
Total Tamburul К1
Inclusiv salariu
Total $
Total Сonstructii
Inclusiv salariu
Total $
Asigurarea sociala si medicala 27,5 %
Transportarea materialelor %
Total
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu de deviz %
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3


Incalzirea si ventilarea

1
Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari tehnico sanitare
1.1. Incalzirea
1 Radiatoare din fonta (de tip KALOR
IB01A
350/160)
m2 35,36
2 Radiatoare din fonta de tip KALOR
350/160
sectie 170,00
3 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 10,00
15 mm (Balansuar d=20 mm de tip R
206 "Giacomini" )
4 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 10,00
15 mm (Ventil de inchidere d=20
mm de tip R 215 S "Giacomini")
5 Montarea adaptoarelor la tevile
pentru instalatiile de incalzire
RpIC42E
centrala Adaptor pentru drenaj de tip
buc 20,00
( R608 D)
6 Robinet de aerisire cu cheie mobila
ID06A pentru instalatii de incalzire centrala, buc 30,00
avind diametrul nominal de 1/4"
7 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 14,00
1/2" -1"supapa termostatica d=15
mm de tipR 141 TG/
8 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 30,00
1/2" -1" Robinet de colt d=15 mm de
tip R14 TG
9 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 16,00
1/2" -1" Robinet de colt cu garnitura
d=15 mm de tip R 5 TG/
10 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur
ID01A
sau retur) pentru instalatii de
buc 14,00
1 2 3 4 5 6 7
incalzire central, avind diametrul
nominal de 3/8" -1/2" Cap
termostatic de tip R 470
11 Robinet de aerisire cu cheie mobila
ID06A pentru instalatii de incalzire centrala buc 6,00
Aerisitor automat
12 Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din
IC38B
polipropilena armata, avind diametrul
buc 60,00
exterior de 20,0 mm Cot 45grade d
20
13 Piesa de racordare (fiting), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate
prin polifusiune cu teava din
IC38B
polipropilena armata, avind diametrul
buc 60,00
exterior de 20х1/2 Trecere PPR filet
20x15
14 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28A
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
buc 44,00
olandez, etc), cu diametrul pina la 1"
Тeu d 20/15/20mm
15 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28A
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
buc 32,00
olandez, etc), cu diametrul pina la 1"
Cot din otel d 20mm
16 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28A
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
buc 40,00
olandez, etc), cu diametrul pina la 1"
Cot de otel d 15 mm
17 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28A
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
buc 20,00
olandez, etc), cu diametrul pina la 1"
Mufa de otel d 15 mm
18 Robinet de aerisire cu cheie mobila
pentru instalatii de incalzire centrala,
ID06A
avind diametrul nominal de 1/4" Dop
buc 60,00
pentru radiator
19 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 6,00
1/2" -1", (Ventil de otel 18 кч 18п2
d=25 mm)
20 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 6,00
15 мм /Ventil de otel 15 кч 18п2
d=15 mm/
21 Suporti si dispozitive de fixare pentru
IC42A
sustinerea conductelor, boilere,
kg 40,00
1 2 3 4 5 6 7
aparate si recipienti, avind greutatea
de pina la 2 kg / bucata
22 Executarea santurilor 200х200,
RpCU06A1
pentru executarea mecanizata
m 6,00
23 Teava din otel neagra sudata
longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in
coloane, in instalatii de incalzire
IC11B
centrala pentru cladiri de locuit si
m 175,00
social-culturale, teava avind
diametrul de 20х2,2 мм"(otel
electrosudabil)
24 Teava din otel neagra sudata
longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in
coloane, in instalatii de incalzire
IC11C m 170,00
centrala pentru cladiri de locuit si
social-culturale, teava avind
diametrul de 25x2.2 mm (otel
electrosudabil)
25 Teava din otel neagra sudata
longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in
coloane, in instalatii de incalzire
IC11E
centrala pentru cladiri de locuit si
m 45,00
social-culturale, teava avind
diametrul de 32x2.2 mm (otel
electrosudabil)
26 Teava din otel neagra sudata
longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in
coloane, in instalatii de incalzire
IC11E
centrala pentru cladiri de locuit si
m 35,00
social-culturale, teava avind
diametrul de 38x2.5 mm (otel
electrosudabil)
27 Teava din otel neagra sudata
longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in
coloane, in instalatii de incalzire
IC11E
centrala pentru cladiri de locuit si
m 70,00
social-culturale, teava avind
diametrul de 45x2.5 mm (otel
electrosudabil)
28 Teava din otel neagra sudata
longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in
coloane, in instalatii de incalzire
IC11F
centrala pentru cladiri de locuit si
m 10,00
social-culturale, teava avind
diametrul de 57х3,0 мм (otel
electrosudabil)
29 Efectuarea probei de etanseitate la
presiune a conductelor de alimentare
a aparatelor de incalzire (aeroterme,
IE03A
termoconvectoare, covectoare de
m 345,00
plinta, etc.) avind diametrul de 3/8"
... 1"
1 2 3 4 5 6 7
30 Efectuarea probei de etanseitate la
presiune a conductelor de alimentare
a aparatelor de incalzire (aeroterme,
IE03B
termoconvectoare, covectoare de
m 160,00
plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4"
... 2"
31 Vopsitorii pe conducte, executate
manual cu vopsea de ulei, avind
IzA08A
diametrul exterior pina la 34 mm
m 345,00
inclusiv
32 Vopsitorii pe conducte, executate
IzA08B manual cu vopsea de ulei, avind m2 20,04
diametrul exterior peste 34 mm
33 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28A buc 12,00
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
olandez, etc), cu diametrul pina la 1"
teu d 20/25/20mm
34 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28B
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
buc 4,00
olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2
1/2" Cot otel d=50 mm
35 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28B
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
buc 6,00
olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2
1/2" Cot otel d=40 mm
36 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28B buc 6,00
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2
1/2" Cot otel d=32mm
37 Strat fonoizolant intre peretii dubli
executat cu placi din vata minerala
IzF14A
pentru izolatii generale lipite cu
m2 40,00
prenadez (termoizolarea tevilor)
38 Demontarea tevii negre pentru
RpIC18C instalatii, montate la de incalzire m 50,00
centrala avind diametrul de 1 1/2"-2"
39 Demontari radiatoare de pozitie
RpIB11A
pentru desfiintare
m2 7,28
Total $
Total Incalzirea
Inclusiv salariu
1.2. Nodul de evidenta
40 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04C
central, avind diametrul nominal de
buc 4,00
2" ( Flanse,15c 58нж d 50 mm)
41 Elevator de racordare a instalatiei de
IA24A incalzire centrala (cu apa calda) la buc 1,00
reteaua de apa fierbinte, avind
1 2 3 4 5 6 7
diametrul de intrare al difuzorului de
15...20 mm m
42 Elevator d=15 mm 40с10 бк buc 1,00
43 Teava din otel fara sudura sau sudata
longitudinal pentru constructii,
montata prin sudura in conducte de
distributie, in instalatii de incalzire
IC12I centrala pentru cladiri de locuit si m 2,28
social-culturale, teava avind
diametrul exterior si grosimea
peretelui de 159 x 4,5 mm Colector
159х4,5 L=1,14 m 2 buc,
44 Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse
cu presgarnitura, pentru instalatiile
de incalzire centrala, avind diametrul
ID03A
nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu
buc 15,00
trei cai cu mufa pentru instalarea
manometrului 11Б18БК)
45 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 4,00
1/2" -1", (Robinet de purjare d=25
mm 15кч18п2)
46 IA23A Filtru de combustibil lichid buc 2,00
47 Filtru d=50 mm buc 2,00
48 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04A central, avind diametrul nominal de buc 2,00
1/2" -1", (Ventil 15кч18п2 d=32
mm)
49 Robinet cu sertar sau cu ventil si de
retinere, cu flansa, pentru instalatiile
ID05A de incalzire centrala, avind diametrul buc 2,00
nominal de 40 mm Ventil 15кч 19п 2
d=40 mm
50 Robinet de trecere sau de retinere cu
mufe pentru instalatii de incalzire
ID04C central, avind diametrul nominal de buc 3,00
2" ( Robinet cu flanse,15с 58нж d
50 mm)
51 GE10B1 Termometru - montare buc 7,00
52 Manometru МП4-У-0-1 мПа -
GE10A1
montare
buc 11,00
53 Piese de instalatie a aparatelor de
IC53C
control /ЗКЧ/
buc 22,00
54 Suporti si dispozitive de fixare pentru
sustinerea conductelor, boilere,
IC42A
aparate si recipienti, avind greutatea
kg 20,00
de pina la 2 kg / bucata
55 Strat fonoizolant intre peretii dubli
executat cu placi din vata minerala
IzF14A
pentru izolatii generale lipite cu
m2 1,80
prenadez
Total $
Total Nodul de evidenta
Inclusiv salariu
Total $
1 2 3 4 5 6 7
Asigurarea sociala si medicala 27,5 %
Transportarea materialelor %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu de deviz %
Total Lucrari tehnico sanitare
Inclusiv salariu
2. Nodul de evidenta
2.1. Lucrari de montare
56 Contor de apa calda ultrasonor d 25,
11-02-001-
03
G=6,0 mз/h de tip Ultraflow cu buc 1,00
cablul de semnalizare
57 11-02-022-
01
Corector energetic Multical 402 buc 1,00
58 Armaturi fine pentru cazanele de
incalzire centrala: termometru (drept
IA18A
sau coltar) cu aparatoare sau
buc 2,00
termometru cu scala rotunda
59 Armaturi fine pentru cazanele de
incalzire centrala: termometru (drept
IA18A
sau coltar) cu aparatoare sau
buc 3,00
termometru cu scala rotunda
60 Dispozitiv instalat pe imbinari de
11-02-001-
filet, masa, kg, pina la: 1,5 buc 3,00
01
(manometru de tip МП-10У)
Total $
Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
Total $
Asigurarea sociala si medicala 27,5 %
Transportarea materialelor %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu de deviz %
Total Nodul de evidenta
Inclusiv salariu
3. Ventilarea
3.1. Lucrai de constructii
3.1.1. Lucrari sanitare
61 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A
manual, vopsite si montate in zidarie
buc 2,00
( 600х300)
62 Confectionarea racordului flexibil din
pinza hidrofuga, cu flanse din otel
VD06A cornier avind perimetrul de 250-400 buc 10,00
mm (interconectare flexibila DS 60-
30)
63 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A
manual, vopsite si montate in zidarie,
buc 6,00
( RAG 400*100)
64 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A buc 13,00
manual, vopsite si montate in zidarie,
( RAG 150*200)
1 2 3 4 5 6 7
65 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A
manual, vopsite si montate in zidarie,
buc 16,00
( RAG 150*150)
66 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A
manual, vopsite si montate in zidarie,
buc 4,00
( RAG 200*100)
67 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A
manual, vopsite si montate in zidarie,
buc 4,00
(RAG 600*100)
68 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A buc 4,00
manual, vopsite si montate in zidarie,
( RAG 600*200)
69 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A
manual, vopsite si montate in zidarie,
buc 4,00
(RAG 200*200)
70 Grile de ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
CL20A
manual, vopsite si montate in zidarie
buc 2,00
(ВMV-450)
71 Hota de uz general tip A,B,C,
VB30A confectionata din tabla neagra de 0,5 m2 2,25
mm grosime (0,75x0,75x0,3 H)
72 Clapeta de reglare, fluture, montata
pe canale rectangulare tip CFR-I,
VB02A2 CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 buc 4,00
mm, confectionarea in ateliere
centralizate Р 150х200Р
73 Plasa metalica № 2-1,6 d=1 mm m2 3,00
74 Confectionarea si montarea
dispozitivului de sustinere si
ancorare, pentru aparate, canale,
VC34A
piese speciale etc. din otel profilat,
kg 40,00
avind greutatea pe bucata de pina la 5
kg
75 Strat fonoizolant intre peretii dubli
executat cu placi din vata minerala
IzF14A
pentru izolatii generale lipite cu
m2 88,00
prenadez
76 Confectionarea in ateliere
centralizate in tronsoane care se
asambleaza pe santier si montarea
VA02C2 canalelor de ventilatie drepte, din m2 18,00
tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm
grosime, avind perimetrul sectiunii
rectangulare de 1600 - 2500 mm
77 Confectionarea in ateliere
centralizate in tronsoane ce se
asambleaza pe santier si montarea
VA02B2 canalelor de ventilatie drepte, din m2 75,55
tabla zincata sau aluminiu de 0,7
mm grosime, avind perimetrul
sectiunii rectangulare de 700 - 1600
1 2 3 4 5 6 7
mm
78 Confectionarea si montarea canalelor
de ventilatie drepte, din tabla zincata
VA02E sau aluminiu de 0,5 mm grosime, m2 1,20
avind perimetrul sectiunii circulare
de 250 - 700 mm
79 Confectionarea si montarea canalelor
de ventilatie drepte, din tabla zincata
VA02E sau aluminiu de 0,6 mm grosime, m2 57,11
avind perimetrul sectiunii circulare
de 250 - 700 mm
Total $
Total Lucrari sanitare
Inclusiv salariu
3.1.2. Alimentarea cu caldura П-1
П-2
80 Teava din otel neagra, sudata
longitudinal, pentru instalatii, cu filet
si mufa montata prin insurubare la
IC13C legaturi la aparate, in instalatii de m 45,00
incalzire centrala, teava avind
diametrul de 38х2,5 мм( Teava
electrosudabila d=38х2,5 mm)
81 Teava din otel neagra, sudata
longitudinal, pentru instalatii, cu filet
si mufa montata prin insurubare la
IC13D m 35,00
legaturi la aparate, in instalatii de
incalzire centrala, teava avind
diametrul de 2"
82 Strat fonoizolant intre peretii dubli
executat cu placi din vata minerala
IzF14A
pentru izolatii generale lipite cu
m2 27,00
prenadez
83 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28B
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
buc 16,00
olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2
1/2" Cot otel d=32 mm
84 Montarea sau intercalarea pe
conducte a fitingurilor, la conductele
existente de incalzire centrala (mufa,
RpIC28B buc 2,00
niplu, cot, teu, dop, reductii, racord
olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2
1/2" Cot otel d=40 mm
85 Suporti si dispozitive de fixare pentru
sustinerea conductelor, boilere,
IC42A
aparate si recipienti, avind greutatea
kg 30,00
de pina la 2 kg / bucata
86 Robinet de aerisire cu cheie mobila
ID06A pentru instalatii de incalzire centrala buc 6,00
Aerator automat
87 Robinet cu sertar sau cu ventil si de
retinere, cu flansa, pentru instalatiile
ID05A de incalzire centrala, avind diametrul buc 2,00
nominal de 40 mm Ventil 15кч 19п 2
d=40 mm
Total $
1 2 3 4 5 6 7
Total Alimentarea cu caldura П-1
П-2
Inclusiv salariu
Total $
Total Lucrai de constructii
Inclusiv salariu
Total $
Asigurarea sociala si medicala 27,5 %
Transportarea materialelor %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu de deviz %
Total Ventilarea
Inclusiv salariu
4. Montarea utilaj
4.1. Lucrari tehnicosanitare
88 Montarea ventilatoarelor axiale, de
fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind
VC07B greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de buc 1,00
0,75 - 3 kw (de tip KD355 XL1
N=0,431 кВт 1-230 B)
89 Montarea ventilatoarelor axiale, de
fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind
VC07B greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de buc 1,00
0,75 - 3 kw (de tip K 200 L1
N=0,158 кВт 1-230 B)
90 Atenuator de zgomot, circular tip
VB17A AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm buc 2,00
(Atenuator de zgomot LDC 355 )
91 Atenuator de zgomot, circular tip
VB17A AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm buc 1,00
(Atenuator de zgomot LDC 200)
92 Deflector Д 315.00.000-01 d=400
VB15A
mm
buc 7,00
Total $
Total Lucrari tehnicosanitare
Inclusiv salariu
4.2. Instalatia de refulare a aerului
in bucatarii П1-П2
93 Montarea agregatului de conditionare
a aerului special, modulat, tip ACM -
5, pentru amestacare, filtrare,
incalzire, umidificare, racire,
VC18A postincalzire, ventilare, distributie, buc 1,00
atenuare a zgomotului, avind un debit
de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h
(de tip L=1565 m3/час SYSTEMAIR
)
94 Montarea filtrului de aer, cu celule
VC11A filtrante, avind greutatea de 50 - 200 buc 1,00
kg (de tip FFK 60-30)
95 Montarea ventilatoarelor centrifugal ,
cu greutatea totala de 50-400 kg,
VC01B
montat pe stelaj metalic (de tip КЕ-
buc 1,00
60-30-4)
96 Montarea bateriei de incalzire a
VC29A
aerului, cu saci filtranti, avind
buc 1,00
1 2 3 4 5 6 7
greutatea totala de 50-200 kg (de tip
VBR 60-30-2)
97 Clapeta de reglare, fluture, montata
pe canale rectangulare tip CFR-I,
VB02B2 CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 buc 1,00
mm, confectionarea in ateliere
centralizate (de tip SRK60-30)
98 Montarea dispozitivelor de actionare
AcB09A electrica a vanelor, vanele avind buc 1,00
diametrul de 400-600 mm
99 Atenuator de zgomot, rectangular cu
VB18B perimetrul 2000 - 3200 mm buc 1,00
(Atenuator de zgomot LDR 60-30)
100 Montarea filtrului de aer, cu celule
filtrante, avind greutatea de 50 - 200
VC11A
kg (Elemnet de filtrare de tip BFK
buc 1,00
60-30-5)
Total $
Total Instalatia de refulare a
aerului in bucatarii П1-П2
Inclusiv salariu
Total $
Asigurarea sociala si medicala 27,5 %
Transportarea materialelor %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu de deviz %
Total Montarea utilaj
Inclusiv salariu
5. Utilaj
5.1. Utilaj tehnico sanitar
101 Ventilator de canal de tip KD 355
XL 1 N=0,431 квт 1-230 В buc 1,00
SYSTEMAIR
102 Ventilator de canal de tip K 200 L 1
N=0,158 квт 1-230 В SYSTEMAIR
buc 1,00
103 Atenuator de zgomot de tip LDC
355 SYSTEMAIR
buc 1,00
104 Atenuator de zgomot de tip LDC
200 SYSTEMAIR
buc 1,00
105 Deflector de tip Д 315.00.000-01
d=400 мм
buc 4,00
Total $
Total Utilaj tehnico sanitar
Inclusiv salariu
5.2. Instalatia de refulare a aerului
in bucatarii П-1 П-2
106 Instalatia de refulare a aerului in
bucatarii de tip "SYSTEMAIR" buc 1,00
L=1565 м3/ч complect echipata
107 Filtru de aer de tip FFK 60-30 buc 1,00
108 Ventilator de canal de tip КЕ-60-30-4 buc 1,00
109 Incalzitor de apa de tip VBR 60-30-2 buc 1,00
110 Servomotor de tip Bellimo LF 230
N=50 вт
buc 1,00
111 Clapeta de tip SRK 60-30 buc 1,00
1 2 3 4 5 6 7
112 Atenuator de zgomot de tip
LDR60-30
buc 1,00
113 Element de filtarare de tip BFК60-
30-5
buc 1,00
Total $
Total Instalatia de refulare a
aerului in bucatarii П-1 П-2
Inclusiv salariu
5.3. Nodul de evidenta
114 Contor de apa calda ultrasonor de tip
Ду 25, G= м3/час Ultraflow
buc 1,00
115 Cablu de semnalizare buc 1,00
116 Corector energetic de tip Multical
402
buc 1,00
117 Termometrul cu cablu de
semnalzare3 м
buc 2,00
118 Termometru tehnic cu scara de 0-
100 С
buc 3,00
119 Manometru cu scara de 0-1,0 МПа
МП-10 У
buc 3,00
Total $
Total Nodul de evidenta
Inclusiv salariu
Total $
Cheltuieli de depozitare %
Total Utilaj
Inclusiv salariu
Total $
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4


Apeduct si canalizare

1
Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari sanitare
1.1. Apeduct В1,Т3
1 Ansamblu de masurare a debitului de
compl
SF51A apa fara contur, avind diametrul 1,00
bransamentului de 50 mm ect.
2 Robinet de retinere cu venti drept cu
SD19A mufe filetate, avind diametrul 20 buc 1,00
mm Supapa de sens
3 Filtru pentru apa potabila, cu flanse
pentru montaj pe conducta, avind
SE56A1
dimensiunea de 1" - 2" Filtru d=25
buc 1,00
mm
4 Incalzitor de apa electric, avind
capacitatea de 80 l si greutatea de 44
SE44A
kg,, montata pe console fixate in
buc 3,00
perete
5 Incalzitor de apa electric, avind
capacitatea de 110 l si greutatea de
SE44B
50 kg,, montata pe console fixate in
buc 2,00
perete
6 Robinet de serviciu, simplu sau dublu
cu racord, indiferent de modul de
SD01B
inchidere, avind diametrul de 3/4" -
buc 4,00
1" (Robinet cu mufe d=32mm)
7 Robinet de serviciu, simplu sau dublu
cu racord, indiferent de modul de
SD01B buc 2,00
inchidere, avind diametrul de 3/4" -
1" (Robinet cu mufe d=25mm)
8 Robinet de serviciu, simplu sau dublu
cu racord, indiferent de modul de
SD01B
inchidere, avind diametrul de 3/4" -
buc 3,00
1" (Robinet cu mufe d=20mm)
9 Robinet de serviciu, simplu sau dublu
cu racord, indiferent de modul de
SD01A
inchidere, avind diametrul de 3/8" -
buc 18,00
1/2", (Robinet cu mufe d=15mm)
10 Teu din fonta maleabila, montate prin
insurubare la tevi din otel pentru
SA35A1
instalatii zincate,la coloane pentru
buc 2,00
hidranti interiori, teava avind
1 2 3 4 5 6 7
diametrul de 2" Teu d 50х20 mm
11 Teu din fonta maleabila, montate prin
insurubare la tevi din otel pentru
SA35A1 instalatii zincate,la coloane pentru buc 2,00
hidranti interiori, teava avind
diametrul de 2" teu d 50х25 mm
12 Teu din fonta maleabila, montate prin
insurubare la tevi din otel pentru
SA35A1 instalatii zincate,la coloane pentru buc 10,00
hidranti interiori, teava avind
diametrul de 2" Teu d 50 mm
13 Teu din fonta maleabila, montate prin
insurubare la tevi din otel pentru
SA35A1 instalatii zincate,la coloane pentru buc 2,00
hidranti interiori, teava avind
diametrul de 2" Teu d 32х20 mm
14 Fitinguri din fonta maleabila,
montate prin insurubare la tevi din
otel pentru instalatii zincate,la
SA35A
coloane pentru hidranti interiori,
buc 14,00
teava avind diametrul de 2" Cot
d=50 mm
15 Fitinguri din fonta maleabila,
montate prin insurubare la tevi din
otel pentru instalatii zincate,la
SA35A
coloane pentru hidranti interiori,
buc 14,00
teava avind diametrul de 2" Cot
d=32 mm
16 Fitinguri din fonta maleabila,
montate prin insurubare la tevi din
otel pentru instalatii zincate,la
SA35A
coloane pentru hidranti interiori,
buc 2,00
teava avind diametrul de 2" Cot
d=25 mm
17 Fitinguri din fonta maleabila,
montate prin insurubare la tevi din
otel pentru instalatii zincate,la
SA35A
coloane pentru hidranti interiori,
buc 2,00
teava avind diametrul de 2" Cot
d=20 mm
18 Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
de tip electrofuziune intre teava si
AcA53A fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, buc 1,00
tevii avind diametrul de 20, 25, 32,
40, 50, 63 mm. Mufa de trecere
50x32 mm PPRC-3 (PN10)
19 Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
de tip electrofuziune intre teava si
AcA53A fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, buc 1,00
tevii avind diametrul de 20, 25, 32,
40, 50, 63 mm. Mufa de trecere
32x25 mm PPRC-3 (PN10)
20 Fitinguri , montate prin insurubare la
tevi din otel pentru instalatii
SA35A
zincate,la coloane pentru hidranti
buc 30,00
interiori, teava avind diametrul de 2"
1 2 3 4 5 6 7
Mufa de trecere polietilena filet
15x20 mm
21 Fitinguri din fonta maleabila,
montate prin insurubare la tevi din
otel pentru instalatii zincate,la
SA35D
coloane pentru hidranti interiori,
buc 1,00
teava avind diametrul de 4" Teu din
otel d=100х50 mm
22 Fitinguri , montate prin insurubare la
tevi din otel pentru instalatii
zincate,la coloane pentru hidranti
SA35A
interiori, teava avind diametrul de 2"
buc 4,00
Mufa de trecere polietilena filet
20х25 mm
23 Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
de tip electrofuziune intre teava si
AcA53A fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, buc 32,00
tevii avind diametrul de 20, 25, 32,
40, 50, 63 mm. Cot din polietilena
d=32 mm PPRC-3 (PN10)
24 Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
AcA53A de tip electrofuziune intre teava si buc 4,00
fiting ( cot) din polietilena, d=25
mmPPRC-3 (PN10)
25 Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
AcA53A de tip electrofuziune intre teava si buc 6,00
fiting (teu,) din polietilena d=25х20
mm PPRC-3 (PN10)
26 Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin sudura
AcA53A de tip electrofuziune intre teava si buc 26,00
fiting (teu,) din polietilena,
d=20mm PPRC-3 (PN10)
27 Fitinguri , montate prin insurubare la
tevi din otel pentru instalatii
SA35A zincate,la coloane pentru hidranti buc 16,00
interiori, teava avind diametrul de 2"
Mufa cu filet interior d=20 mm
28 Fitinguri , montate prin insurubare la
tevi din otel pentru instalatii
SA35A zincate,la coloane pentru hidranti buc 6,00
interiori, teava avind diametrul de 2"
Mufa cu filet interior d=25mm
29 Baterie amestecatoare cu brat
SD04A
basculant stativa pentru l spalator
buc 3,00
30 Baterie amestecatoare pentru baie, cu
dus flexibil sau fix, indiferent de
SD02B modul de inchidere, inclusiv pentru buc 2,00
handicapati, montata pe pereti din
beton
31 Robinet de serviciu, simplu sau dublu
cu racord, indiferent de modul de
SD01A
inchidere, avind diametrul de 15мм,
buc 12,00
Robinet polipropilen d=1/2*
1 2 3 4 5 6 7
32 Montarea prin sudura electrica a
piselor de legatura, din otel, la
AcA25A pozitie, avind diametrul de 50-100 buc 8,00
mm Mufa cu filet si orficii de montaj
d=20 mm
33 Furtun flexibil 1/2 L =0,5 м buc 46,00
34 Teava din otel zincata pentru
instalatii, montata la conducte de
legatutra, la obiecte sanitare pentru
SA02A
cladiri de locuit si social - culturale si
m 6,00
in conducte de legatura la hidranti,
avind diametrul de 1/2" d=20 mm
35 Teava din otel zincata pentru
instalatii, montata la conducte de
legatutra, la obiecte sanitare pentru
SA02A
cladiri de locuit si social - culturale si
m 12,00
in conducte de legatura la hidranti,
avind diametrul de 1/2" d=25 mm
36 Teava din otel zincata pentru
instalatii, montata la conducte de
legatutra, la obiecte sanitare pentru
SA02B m 18,00
cladiri de locuit si social - culturale si
in conducte de legatura la hidranti,
avind diametrul de 3/4" d=32 mm
37 Teava din otel zincata pentru
instalatii, montata la conducte de
legatutra, la obiecte sanitare pentru
SA02C
cladiri de locuit si social - culturale si
m 40,00
in conducte de legatura la hidranti,
avind diametrul de 1" d=50 mm
38 Vopsitorii de calitate superioara la
instalatii functionale,executate cu
CN23A vopsea de ulei pe conducte avind m 76,00
diametrul exterioar pina la 34 mm
inclusiv
39 Vopsitorii de calitate superioara la
instalatii functionale,executate cu
CN23B vopsea de ulei pe conducte avind m2 19,71
diametrul exterioar peste 34 mm
inclusiv
40 Efectuarea probei de etansare la
presiune a instalatiei de apa calda sau
rece executata din conducte de otel,
SF01A
zincate, pentru instalatii, sudate
m 76,00
longitudinal, avind diametrul de 3/8"-
2"
41 Teava din material plastic imbinata
prin sudura prin polifuziune, in
conducte de legatura, la obiecte
SA15A
sanitare, la obiecte de locuit si
m 70,00
soccial-culturale, avind diametrul de
16 mm Teava PPR. d=20*2,1 мм
42 Teava din material plastic imbinata
prin sudura prin polifuziune, in
conducte de legatura, la obiecte
SA15B m 20,00
sanitare, la obiecte de locuit si
soccial-culturale, avind diametrul de
20 mm, Teava PPR d=25*2,5 mm
1 2 3 4 5 6 7
43 Efectuarea probei de etansare la
presiune a instalatiei de apa calda sau
rece executata din teava din
SF01C
policlorura de vinil tip greu sau din
m 90,00
material plastic, avind diametrul de
16-110 mm
44 Teava din material plastic imbinata
prin sudura prin polifuziune, in
conducte de distributie, la cladiri de
SA17C
locuit si social culturale, avind
m 10,00
diametrul de 40 mm Teava
polietilena
45 Izolarea conductelor cu mansoane de
izolatie speciala, introduse pe
RpIF09A
conducte, avind diametrul si
m 55,00
grosimea de la D=20 mm Armaflex
46 Izolarea conductelor cu mansoane de
izolatie speciala, introduse pe
RpIF09A m 12,00
conducte, avind diametrul si
grosimea de la D=25 mm Armaflex
47 Izolarea conductelor cu mansoane de
izolatie speciala, introduse pe
RpIF09A
conducte, avind diametrul si
m 18,00
grosimea de la D=32 mm Armaflex
48 Izolarea conductelor cu mansoane de
izolatie speciala, introduse pe
RpIF09A
conducte, avind diametrul si
m 40,00
grosimea de la D=50 mm Armaflex
49 Suporti si dispozitive de fixare pentru
sustinerea conductelor, boilere,
IC42A
aparate si recipienti, avind greutatea
kg 10,00
de pina la 2 kg / bucata
50 Bratara pentru fixarea conductelor
din otel pentru instalatia de incalzire
IC40B centrala sau gaze, montata prin buc 40,00
dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din
PVC pe zid de caramida
51 Bratara pentru fixarea conductelor
din otel pentru instalatia de incalzire
IC40B centrala sau gaze, montata prin buc 12,00
dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din
PVC pe zid de caramida
52 Bratara pentru fixarea conductelor
din otel pentru instalatia de incalzire
IC40B centrala sau gaze, montata prin buc 2,00
dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din
PVC pe zid de caramida Х
53 Panou antiincendiar buc 6,00
Total $
Total Apeduct В1,Т3
Inclusiv salariu
1.2. Canalizarea К1
54 Vas pentru closet cu talpi,
oriental,complet echipat, din fonta
SC08A emailata, portelan sanitar etc., tip buc 8,00
oval sau dreptunghiular, montat
ingropat
1 2 3 4 5 6 7
55 Lavoar din semiportelan de colt ,
portelan sanitar etc. inclusiv pentru
SC04B handicapati, avind teava de scurgere buc 8,00
din material plastic, montat pe
console fixate pe pereti din beton
56 Lavoar din semiportelan de colt ,
portelan sanitar etc. inclusiv pentru
SC04B handicapati, avind teava de scurgere buc 2,00
din material plastic, montat pe
console fixate pe pereti din beton
57 Sifon de pardoseala din fonta
SB24A emailata, simplu , avind diametrul de buc 2,00
50 mm
58 Cada de baie din fonta emailata, tabla
emailata, polimetacril,fibra de sticla
etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind
SC01B1 teava de scurgere din material plastic, buc 1,00
montata pe picioare din fonta.Pentru
cada de baie avind scurgerea din
teava de plumb
59 Piesa de legatura (ramificatie simpla)
din material plastic pentru canalizare,
SB10E imbinate cu garnitura de cauciuc, buc 4,00
avind diametrul de 100 mm (sifon
d=50mm)
60 Sifon din fonta emailata, simplu ,
SB24A
avind diametrul de 50 mm
buc 4,00
61 Piesa de legatura (ramificatie simpla)
din material plastic pentru canalizare,
SB10E imbinate cu garnitura de cauciuc, buc 2,00
avind diametrul de 100 mm (sifon
masina de spalat d=50 mm)
62 Piesa de legatura (ramificatie simpla)
din material plastic pentru canalizare,
SB10E imbinate cu garnitura de cauciuc, buc 6,00
avind diametrul de 100 mm revizie
pvc
63 Piesa de legatura (ramificatie simpla)
din material plastic pentru canalizare,
SB10C imbinate cu garnitura de cauciuc, buc 2,00
avind diametrul de 50 mm revizie
pvc
64 Teu din fonta maleabila, montate prin
insurubare la tevi din otel pentru
instalatii zincate,la coloane pentru
SA35A1
hidranti interiori, teava avind
buc 22,00
diametrul de 2" Mufa antiincendiara
d=50mm
65 Fitinguri din fonta maleabila,
montate prin insurubare la tevi din
SA35D otel pentru instalatii zincate,la buc 14,00
coloane pentru hidranti interiori,
Mufa antiincendiara d=100mm
66 Teava din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de
SB08C cauciuc, montata aparent sau ingropat m 55,00
sub pardoseala, avind diametrul de
50 mm,
1 2 3 4 5 6 7
67 Teava din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de
SB08E cauciuc, montata aparent sau ingropat m 70,00
sub pardoseala, avind diametrul de
110 mm
68 Efectuarea probei de etanseitate si
functionare a instalatiei de canalizare
executata din tuburi de fonta, pentru
scurgere, teava de policlorura de
SF04A
vinil, neplastifiata, tip usor sau din
10 m 12,50
material plastic, fonta ductila teava
avind diametrul de pina la 100 mm
inclusiv
69 Suporti si dispozitive de fixare pentru
IC42A
sustinerea conductelor,
kg 9,00
70 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti sau
RpCU05C1 plansee din piatra sau beton armat buc 25,00
pina la 15 cm, pentru executarea
strapungerilor mecanizat
71 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti sau
RpCU05C1 plansee din piatra sau beton armat buc 4,00
pina la 15 cm, pentru executarea
strapungerilor mecanizat
72 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti sau
RpCU05C1 plansee din piatra sau beton armat buc 18,00
pina la 15 cm, pentru executarea
strapungerilor mecanizat
73 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti sau
RpCU05C1 plansee din piatra sau beton armat buc 3,00
pina la 15 cm, pentru executarea
strapungerilor mecanizat
74 Demontarea unui lavoar de faianta,
RpSC05A
inclusiv accesoriile
buc 2,00
75 Demontarea unui vas de closet din
RpSC06A
faianta, complet echipat
buc 2,00
76 Demontarea tevii din otel zincata
RpSA03A existenta in interiorul cladirii, avind m 30,00
diametru de 1/2"-1"
77 Demontarea tevii din otel zincata
RpSA03B existenta in interiorul cladirii, avind m 30,00
diametru de 1 1/4"-2"
78 Demontarea tuburilor si pieselor de
RpSB01A legatura fasonate din fonta, pentru m 20,00
canalizare, cu diametrul de 50 mm
79 Demontarea tuburilor si pieselor de
RpSB01C legatura fasonate din fonta, pentru m 40,00
canalizare, cu diametrul de 100 mm
Total $
Total Canalizarea К1
Inclusiv salariu
Total $
Asigurarea sociala si medicala 27,5 %
Transportarea materialelor %
Cheltuieli directe
1 2 3 4 5 6 7
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu de deviz %
Total Lucrari sanitare
Inclusiv salariu
2. Montare utilaj
80 Preparator de apa calda menajera,
functionind cu agent termic apa calda
SE57A
70-90 grade C, avind capacitatea de
buc 2,00
pina la 1000l
81 Cada de baie din fonta emailata, tabla
emailata, polimetacril,fibra de sticla
SC01B etc.,inclusiv avind teava de scurgere buc 3,00
din material plastic, montata pe
picioare din fonta
82 Montarea dispozitivelor de actionare
AcB09A
electrica a vanelor, d=50 mm
buc 1,00
83 Montarea hidrantilor de incendiu , compl
AcB06A 6,00
avind diametrul de Dn=50 mm ect.
Total $
Asigurarea sociala si medicala 27,5 %
Transportarea materialelor %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu de deviz %
Total Montare utilaj
Inclusiv salariu
3. Utilaj
84 Boiler V=50 l buc 3,00
85 Boiler V=100 l buc 2,00
86 Cabina de dus cu baterie
amestecatoare
buc 3,00
87 Supapa cu servomotor d 50mm buc 1,00
88 compl
Hidrant de incendiu 6,00
ect.
Total $
Total Utilaj
Inclusiv salariu
Total $
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5


Echipament electric de forta si iluminat.

Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1 Sapatura manuala de pamint, in spatii
TsA16B1 limitate, in transee pentru priza de m3 6,300
pamint
2 Umplutura compactata in santuri,
pentru cablurile ingropate ale liniilor
TsD18B
electrice de inalta tensiune, executata
m3 6,300
cu pamint provenit din teren mijlociu
Total $
Asigurari sociale si medicale 27,5 %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu %
Total
Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu
2. Lucrari de montare
3 Dulap (pupitru) de comanda
08-03-573- suspendat, inaltime, latime si
6 adincime, mm, pina la
buc 1,000
1200х600х500 (1ГРЩ)
4 -Intreruptor , montat pe suport
08-03-521-
15
metalic, tripolar, curent, pina la 250 buc 1,000
A
5 -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
08-03-526-
2
pe constructii pe perete sau coloana, buc 2,000
curent pina la 100
6 08-03-526- -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
1 pe constructii , curent pina la 25 A
buc 6,000
7 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 9,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
8 Dulap (pupitru) de comanda
08-03-573- suspendat, inaltime, latime si
4 adincime, mm, pina la 600х600х350
buc 1,000
(ЩГП)
9 08-03-521-
1
-Intreruptor de putere , monopolar buc 1,000
10 08-03-526- -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
1 pe constructii , curent pina la 25 A
buc 3,000
1 2 3 4 5 6 7
11 08-03-529- -Contactor de curent alternativ pe
3 constructii, curent pina la 160 A
buc 1,000
12 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 9,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
13 Dulap (pupitru) de comanda
08-03-573- suspendat, inaltime, latime si
5 adincime, mm, pina la 900х600х500
buc 1,000
(РЩ1)
14 -Intreruptor , montat pe suport
08-03-521-
15
metalic, tripolar, curent, pina la 250 buc 1,000
A
15 -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
08-03-526-
2
pe constructii pe perete sau coloana, buc 4,000
curent pina la 100
16 08-03-526- -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
buc 11,000
1 pe constructii , curent pina la 25 A
17 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 9,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
18 Bloc de comanda de executare tip
08-03-572- dulap sau punct de distributie
8 (dulap), montat in nisa, inaltime si
buc 1,000
latime, mm, pina la 700х850 (РЩ2)
19 08-03-521-
15
-Intreruptor de putere, trifazat buc 1,000
20 -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
08-03-526-
2
pe constructii pe perete sau coloana, buc 4,000
curent pina la 100
21 08-03-526- -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
1 pe constructii , curent pina la 25 A
buc 4,000
22 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 6,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
23 Bloc de comanda de executare tip
08-03-572- dulap sau punct de distributie
8 (dulap), montat in nisa, inaltime si
buc 1,000
latime, mm, pina la 700х850 (РЩВ)
24 08-03-529- -Contactor de curent alternativ pe
3 constructii, curent pina la 160 A
buc 1,000
25 08-03-526- -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
1 pe constructii , curent pina la 25 A
buc 6,000
26 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 6,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
27 Panouri de iluminat, montate in nisa
08-03-599-
1
cu dibluri de distantare, masa buc 1,000
panoului, kg, pina la 6 (ЩО1)
28 08-03-521- -Intreruptor de putere, trifazat
15
buc 1,000
29 08-03-526- -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
buc 13,000
1 pe constructii , curent pina la 25 A
30 08-01-066- -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
1
set 1,000
31 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 9,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
1 2 3 4 5 6 7
32 Panouri de iluminat, montate in nisa
08-03-599-
1
cu dibluri de distantare, masa buc 1,000
panoului, kg, pina la 6 (ЩО2)
33 08-03-521- -Intreruptor de putere, trifazat
15
buc 1,000
34 08-03-526- -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
1 pe constructii , curent pina la 25 A
buc 11,000
35 08-01-066- -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
1
set 1,000
36 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 9,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
37 Panouri de iluminat, montate in nisa
08-03-599-
1
cu dibluri de distantare, masa buc 1,000
panoului, kg, pina la 6 (ЩАО)
38 08-03-521- Intreruptor de putere , monopolar,
1 curent 32 A
buc 1,000
39 08-03-526- -Automat mono-, bi-, tripolar, montat
1 pe constructii , curent pina la 25 A
buc 10,000
40 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 6,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
41 08-03-529- Contactor de curent alternativ pe
3 constructii, curent pina la 160 A
buc 3,000
42 Post de comanda cu butoane,
destinatie comuna, montat pe
08-03-532-
4
constructie perete sau coloana, buc 8,000
cantitatea elementelor postului pina
la 3
43 Corp de iluminat cu lampi
08-03-594- luminescente montat separat pe 100
1 pivoti, cantitate lampi, in corp de
0,040
buc
iluminat, 1
44 Corp de iluminat cu lampi
08-03-594- luminescente montat separat pe 100
0,380
2 pivoti, cantitate lampi, in corp de buc
iluminat, 2
45 Corp de iluminat cu lampi
08-03-594- luminescente montat separat pe 100
0,510
3 pivoti, cantitate lampi, in corp de buc
iluminat, pina la 4
46 08-03-593- 100
Indicatori de iluminat de perete 0,100
10 buc
47 08-03-591- 100
Priza de fisa cu impamintare 0,590
11 buc
48 08-03-591- Priza de fisa semietansata si etansata 100
0,210
10 buc
49 08-03-591- Blocuri cu cinci prize de fisa tip 100
0,160
12 ingropat, la instalatie inchisa buc
50 08-03-591- Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la 100
0,530
2 instalatie inchisa buc
51 08-03-591- Intreruptor semietansat si etansat 100
0,070
3 buc
52 08-03-591- Intreruptor cu doua clape, tip 100
5 neingropat, la instalatie inchisa
0,240
buc
53 08-03-592- Dulie: de perete sau de tavan 100 0,260
1 2 3 4 5 6 7
1 buc
54 Cutie cu cleme pentru cabluri si
08-03-545- conductoare, sectiune pina 6 mm2,
buc 1,000
1 montata pe constructie pe perete sau
coloana, cantitate cleme: 10
55 Teava din vinilplast pe contructii
08-02-409-
1
instalate, pe pereti si coloane, fixare 100 m 21,800
cu scoabe, diametru pina la 25 mm
56 Teava din vinilplast pe contructii
08-02-409-
2
instalate, pe pereti si coloane, fixare 100 m 1,300
cu scoabe, diametru pina la 50 mm
57 Teava din vinilplast pe contructii
08-02-409-
instalate, pe pereti si coloane, fixare 100 m 0,400
3
cu scoabe, diametru 70 mm
58 Teava din vinilplast pe contructii
08-02-409-
5
instalate, pe tavane, diametru 100 100 m 0,060
mm
59 08-02-396- Canal metalic pe pereti si tavane,
5 lungime 2 m
100 m 0,020
60 Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii
08-02-401- cu instalarea cutiilor de ramificatie,
1 cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la
100 m 0,800
16 mm2
61 08-02-146- Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme
1 aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
100 m 1,100
62 08-02-148- Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si
1 cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
100 m 25,510
63 08-02-148- Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si
4 cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg
100 m 0,450
64 Cap terminal uscat pentru cablu de
08-02-158- control, sectiunea unui conductor
4 pina la 2,5 mm2, cantitate
buc 18,000
conductori, pina la: 4
65 Cap terminal uscat pentru cablu de
control, sectiunea unui conductor
08-02-158- pina la 2,5 mm2, cantitate
4 conductori, pina la: 4, ВВГнг-LS
buc 148,000
3х1.5mm2, ВВГнг-LS
3х2.5mm2,ВВГнг-LS 4х1.5mm2
66 Cap terminal uscat pentru cablu de
control, sectiunea unui conductor,
08-02-158-
11
pina la 6 mm2, cantitate conductori, buc 16,000
pina la: 4 , ВВГнг-LS 3х4mm2,
ВВГнг-LS 3х6mm2
67 Cap terminal uscat pentru cablu de
08-02-158- control, sectiunea unui conductor,
12 pina la 6 mm2, cantitate conductori,
buc 8,000
pina la: 7, ВВГнг-LS 5х4mm2
68 Cap terminal uscat pentru cablu ,
08-02-158-
14
sectiunea unui conductor, pina la: 35 buc 14,000
mm2 , ВВГнг-LS 5х10mm2
69 Cap terminal uscat pentru cablu ,
08-02-158-
15
sectiunea unui conductor, pina la: buc 4,000
120 mm2, ВВГнг-LS 5х70mm2
70 08-02-471- Priza de pamint, verticala, din otel 10
0,300
4 rotund, diametru 20mm, l=3m buc
71 08-02-472- Conductori de legare la pamint: priza 100 m 0,210
1 2 3 4 5 6 7
1 de pamint, orizontala, din otel rotund,
diametru 20 mm
72 Conductor de legare la pamint,
08-02-472-
6
deschis, pe suporturi de constructii, 100 m 0,200
din otel fisie, sectiune 100 mm2
73 Introducerea conductorilor in tevi si
furtunuri metalice pozate: primul
08-02-412-
2
conductor monofir sau multifir in 100 m 1,150
impletire comuna, sectiune sumara
pina la 6 mm2
74 PREGATIREA MASINILOR
PENTRU INCERCARE, PREDARE
08-03-482- IN REGLARE SI DEMARARE,
14 CUPLARE LA RETELE
buc 5,000
ELECTRICE Masina de curent
alternativ, masa pina la 0,25 t
75 33410025- Сorp de iluminat OPL/S 1х36W
buc 4,000
2 IP20
76 33410031- Сorp de iluminat OPL/S 4X18W (tip
5 LPO)
buc 36,000
77 33410031- Сorp de iluminat OPL/S 2X18W (tip
1 LPO)
buc 14,000
78 33410031- Сorp de iluminat OPL/S
11 4X18W+ES1 (tip LPO)
buc 9,000
79 33410240- Сorp de iluminat ALS.OPL 4х18W
1
buc 4,000
80 33410240- Сorp de iluminat ALS.OPL 2х18W
3
buc 6,000
81 33410240- Сorp de iluminat ALS.OPL
6 4х18W+ES1
buc 2,000
82 33410034-
01
Сorp de iluminat BH 236W buc 1,000
83 33410130-
1
Сorp de iluminat NBT 22 F226 buc 5,000
84 33410044- Сorp de iluminat CD218
01
buc 12,000
85 33410025-
05
Corp de iluminat "Exit" buc 1,000
86 Indicator de lumina pe perete
3340025-
MIZAR S LED IP40 230V, 3h, buc 9,000
14
4.1W, 150lm
87 3341203- Tub fluoriscent ЛЛ-36
33
buc 4,000
88 3341203- Tub fluoriscent ЛЛ-18
32
buc 244,000
89 3341203- Tub fluoriscent compact ЛЛK-1x26
35
buc 10,000
90 3341203- Tub fluoriscent compact ЛЛK-1x18
buc 24,000
34
91 Priza de fisa instalatie inchisa cu
336029-07 contact de inpamintare , 220V, 20A, buc 59,000
IP20
92 Priza de fisa instalatie inchisa cu
336029-08 contact de inpamintare , 220V, 20A, buc 21,000
IP54
93 Bloc de prize 5 locuri cu contact de
336029-17
inpamintare , 220V, 20A, IP20
buc 16,000
1 2 3 4 5 6 7
94 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie
336027-04
inchisa , 220V, 10A, IP20
buc 53,000
95 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie
336027-05
inchisa , 220V, 10A, IP54
buc 4,000
96 Intrerupatop cu 2 clapе instalatie
336027-07
inchisa , 220V, 10A, IP20
buc 22,000
97 Intrerupatop cu 2 clapе instalatie
336027-08
inchisa , 220V, 10A, IP54
buc 2,000
98 336000018 Dulie suspendata E27
-2
buc 13,000
99 33600017- Dulie de perete
1
buc 13,000
100 Сutie de ramificatie У196
337002-3 buc 161,000
101 Сutie de ramificatie
3370023-2 buc 100,000
102 Cutie de ramificatie У614У2 (10
3370027 cleme) buc 1,000

103 3332126- Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2


01
m 1 125,000
104 3332124- Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2
12
m 760,000
105 3332124- Cablu ВВГнг-LS 3х4,0mm2
16
m 55,000
106 3332124- Cablu ВВГнг-LS 3х6,0mm2
26
m 100,000
107 3332124- Cablu ВВГнг-LS 3х10,0mm2
36
m 35,000
108 3332126- Cablu ВВГнг-LS 4х1.5mm2
02
m 105,000
109 3332124- Cablu ВВГнг-LS 5х4mm2
05
m 90,000
110 3332124- Cablu ВВГнг-LS 5х10mm2
07
m 80,000
111 3332124- Cablu ВВГнг-LS 5х70mm2
m 45,000
10
112 3332027- Cablu КВВГнг 4х1.5mm2
33
m 200,000
113 3331017- Conductor ПВ1 4,0mm2
19
m 45,000
114 3331017- Conductor ПВ1 6,0mm2
20
m 35,000
115 Teava gofrata din ПВХ CТG20-20-
445000-55
K41-100 d=20mm
m 1 240,000
116 441000- Teava PVC d=25mm
1562
m 940,000
117 441000- Teava PVCd=32mm
1563
m 20,000
118 441000- Teava PVC d=40mm
m 90,000
1564
119 441000- Teava PVC d=70mm
1567
m 40,000
120 441000- Teava PVC d=90mm
1570
m 6,000
121 33371011- Canal pentru cabluri zincat
21 50x100mm
m 2,000
1 2 3 4 5 6 7
Total $
Asigurari sociale si medicale 27,5 %
Transportarea materialelor %
Colectarea materialelor %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu %
Total
Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
3. Utilaj
122 Dulap de distributie ПР-2-3
555064-08
36УХЛ3 , IP31 (ГРЩ)
buc 1,000
123 -Intreruptor-decоnector BP32И-
5551015-2
35B31250 250A
buc 1,000
124 -Intrerupator automat 3p, 80A,
5550252-9
BA47-100/3/80C
buc 2,000
125 5550244- -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A,
buc 1,000
12 BA47-29//3/25C
126 5550244- -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A,
11 BA47-29//3/20C
buc 4,000
127 5550244- -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A,
13 BA47-29//3/32C
buc 1,000
128 55500075- -Bara de conectare tip PIN, 3 faze,
2 In=63A, (l=1m) YNS20-3-63
buc 3,000
129 555000073 -Bara nul N6x9mm tip 14x1
-2 YNN10-14-100
buc 6,000
130 5550086- Dulap de distributie ЩРн-12з-1 36
03 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ЩГП)
buc 1,000
131 555- -Intreruptor BH32/1/63 , 63A
100029-1
buc 1,000
132 5550236- -Intrerupator automat cu 1 pol, 20A,
12 BA47-29/1/20В
buc 1,000
133 -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A,
5550236-3
BA47-29/1/2B
buc 1,000
134 5550237- Intrerupator automat cu 1 pol, 10A,
buc 1,000
11 BA47-29/1/10C
135 33700305- -Contactor KMИ-10910, 9А,
4 230B/AC3 1HO
buc 1,000
136 55500075- -Bara de conectare tip PIN, 3 faze,
2 In=63A, (l=1m) YNS20-3-63
buc 3,000
137 555000073 -Bara nul N6x9mm tip 14x1
-2 YNN10-14-100
buc 6,000
138 Dulap de distributie ПР-1-0
555064-01 36УХЛ3 , IP31 , 900x400x165mm , buc 1,000
YKM 14-01-31 (PЩ1)
139 -Intreruptor-decоnector BP32И-
5551015-3
35B31250 150A
buc 1,000
140 -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A,
5550237-9
BA47-29/1/6C
buc 2,000
141 - Intrerupator automat de diferentiere,
5550296-8
AD-14/4/25/30 , 25A, 30mA
buc 2,000
142 5550295- - Intrerupator automat de diferentiere,
buc 2,000
14 AD-12/2/32/30 , 32A, 30mA
143 5550295- - Intrerupator automat de diferentiere,
13 AD-12/2/32/10 , 32A, 10mA
buc 2,000
1 2 3 4 5 6 7
144 - Intrerupator automat de diferentiere,
5550295-8
AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA
buc 2,000
145 - Intrerupator automat de diferentiere,
5550295-6
AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
buc 1,000
146 - Intrerupator automat de diferentiere,
5550295-5
AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA
buc 4,000
147 55500075- -Bara de conectare tip PIN, 3 faze,
2 In=63A, (l=1m) YNS20-3-63
buc 3,000
148 555000073 -Bara nul N6x9mm tip 14x1
-2 YNN10-14-100
buc 6,000
149 Boxa ЩРB-Пм-24 IP31 pentru 24
55520124
module (РЩ2)
buc 1,000
150 555- -Intreruptor BH32/3/32 , 32A
100011-3
buc 1,000
151 -Intrerupator automat cu 1 pol, 6A,
5550237-9
BA47-29/1/6C
buc 2,000
152 5550295- - Intrerupator automat de diferentiere,
buc 4,000
14 AD-12/2/32/30 , 32A, 30mA
153 - Intrerupator automat de diferentiere,
5550295-5
AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA
buc 2,000
154 55500075- -Bara de conectare tip PIN, 3 faze,
2 In=63A, (l=1m) YNS20-3-63
buc 2,000
155 555000073 -Bara nul N6x9mm tip 14x1
-2 YNN10-14-100
buc 4,000
156 Boxa, incastrata pentru 12 module
555205-3
ЩРB-Пм-12, IP21 (РЩВ)
buc 1,000
157 33700308- -Contactor KMИ-22511, 25А,
8 400B/AC3 1HЗ
buc 1,000
158 5550237- -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A,
11 BA47-29/1/10C
buc 2,000
159 -Intrerupator automat cu 1 pol, 4A,
5550237-7 buc 3,000
BA47-29/1/4C
160 -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A,
5550237-4
BA47-29/1/2C
buc 1,000
161 55500075- -Bara de conectare tip PIN, 3 faze,
2 In=63A, (l=1m) YNS20-3-63
buc 2,000
162 555000073 -Bara nul N6x9mm tip 14x1
-2 YNN10-14-100
buc 4,000
163 Boxa pentru 36 module ЩРв-Пм-36
555206-6
IP31 dim:420x280x105 (ЩО1)
buc 1,000
164 555- Intreruptor BH32/3/32 , 32A
100011-3
buc 1,000
165 -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-
5550236-7
29/1/6B
buc 5,000
166 -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A,
5550236-3
BA47-29/1/2B
buc 2,000
167 - Intrerupator automat de diferentiere,
5550295-6
AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
buc 6,000
168 -Detensionatoare ОПС1 C 1Р,
130-1007-3 In=20kA,Un=400V,In=40kA buc 2,000
(MOP10-1-C)
169 55500075- -Bara de conectare tip PIN, 3 faze,
2 In=63A, (l=1m) YNS20-3-63
buc 3,000
170 555000073 -Bara nul N6x9mm tip 14x1
-2 YNN10-14-100
buc 6,000
171 Boxa pentru 36 module ЩРв-Пм-36
555206-6
IP31 dim:420x280x105 (ЩО2)
buc 1,000
1 2 3 4 5 6 7
172 555-
100011-3
-Intreruptor BH32/3/32 , 32A buc 1,000
173 -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-
5550236-7
29/1/6B
buc 5,000
174 - Intrerupator automat de diferentiere,
5550295-6
AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA
buc 6,000
175 -Detensionatoare ОПС1 C 1Р,
130-1007-3 In=20kA,Un=400V,In=40kA buc 2,000
(MOP10-1-C)
176 55500075- -Bara de conectare tip PIN, 3 faze,
2 In=63A, (l=1m) YNS20-3-63
buc 3,000
177 555000073 -Bara nul N6x9mm tip 14x1
-2 YNN10-14-100
buc 6,000
178 Boxa pentru 18 module ЩРB-Пм-
555205-4
18, IP31 dim:283x216x93 (ЩАО)
buc 1,000
179 555- -Intreruptor BH32/1/32 , 32A
buc 1,000
100028
180 -Intrerupator automat 1p, 4A, BA47-
5550236-5
29/1/4B
buc 9,000
181 -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A,
5550236-3
BA47-29/1/2B
buc 1,000
182 55500075- -Bara de conectare tip PIN, 3 faze,
2 In=63A, (l=1m) YNS20-3-63
buc 2,000
183 555000073 -Bara nul N6x9mm tip 14x1
-2 YNN10-14-100
buc 4,000
184 3370305- Contactor KMИ-10960 9А in invelis
01 (в оболочке) , 220B/АС3 IP54
buc 3,000
185 33410001- Punct de comanda cu butoane ПКЕ-
5 222-2
buc 4,000
186 33410001- Punct de comanda cu butoane ПКЕ-
4 222-1
buc 4,000
Total $
Colectarea materialelor %
Total
Total Utilaj
Inclusiv salariu
Total $
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6


Semnalizare de incendiu si paza .
1
Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de montare
1.1. Semnalizare de incendiu
1 Aparate receptoare: Dispozitive
10-08-001- "ПС" de receptie si control, de
buc 1,000
01 demarare. Concentrator: bloc de baza
pentru 10 raze
2 10-08-003- Dispozitive de ultrasunet: bloc de
03 relee
buc 1,000
3 Avertizoare "ПС" automatice: de
10-08-002-
02
fum, fotoelectric, de radioizotop, de buc 51,000
lumina in executare normala
4 10-08-002- Avertizoare "ПС" automatice: termic
01 in executare normala
buc 4,000
5 10-08-002- Avertizoare "ПС" : ИПР
02
buc 4,000
6 10-08-003- Sursa de alimentare
03
buc 1,000
7 08-01-121- Acumulator
5
buc 1,000
8 10-06-037- Boxa
buc 1,000
09
9 10-04-066- Aparataj de perete: Sirena
05
buc 3,000
10 Teava din vinilplast pe contructii
08-02-409-
1
instalate, pe pereti si coloane, fixare 100 m 0,400
cu scoabe, diametru pina la 25 mm
11 08-02-148- Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si
1 cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
100 m 0,800
12 Pozare cablu si conductor pe pereti:
10-01-055-
09
Conductor monopereche cu fixare cu 100 m 3,600
scoabe de sirma pe perete: de beton
13 Introducerea conductorilor in tevi si
furtunuri metalice pozate: primul
08-02-412-
1
conductor monofir sau multifir in 100 m 0,050
impletire comuna, sectiune sumara
pina la 2,5 mm2
14 10-06-034- Lucrari diverse: Protectia cablului cu
15 jgheaburi , pe pereti din beton
m 300,000
15 3331019-6 Conductor ПВС 3х0,75mm2 m 5,000
16 33320134- Cablu КПКВнг-FRLS 1х2х0,5mm2
1
m 430,000
1 2 3 4 5 6 7
17 33320134- Cablu КПКВнг-FRLS 2х2х0,5mm2
2
m 5,000
18 33500221- Cablu de telefon UTP CAT5E
15 4x2x0.5
m 5,000
19 Canal din masa plastica 20х10mm
3337102-1 m 300,000
20 441000- Teava ПВХ d=20mm
1560
m 40,000
Total $
Total Semnalizare de incendiu
Inclusiv salariu
1.2. Sistem televizat de
supraveghere si paza
21 10-04-067- Aparataj de televiziune color:
22 Videirejgistrator
buc 1,000
22 10-04-112- Telecomunicatii si semnalizari:
01 Comutator
buc 2,000
23 10-04-067- Aparataj de televiziune color:
23 Camera video
buc 27,000
24 10-08-003- Sursa de alimentare
03
buc 1,000
25 10-06-037- Boxa de distributie, marime, mm,
08 100х100
buc 12,000
26 Pozare cablu si conductor pe pereti:
10-01-055-
09
Conductor monopereche cu fixare cu 100 m 5,000
scoabe de sirma pe perete: de beton
27 10-06-034- Lucrari diverse: Protectia cablului cu
15 jgheaburi , pe pereti din beton
m 300,000
28 33500221- Cablu de telefon UTP CAT5E
15 4x2x0.5
m 700,000
29 3337102-1 Canal din masa plastica 20х10mm m 150,000
30 3337102-2 Canal din masa plastica 35x10mm m 150,000
31 33341045-
3
Boxa de distributie 100x100 buc 12,000
Total $
Total Sistem televizat de
supraveghere si paza
Inclusiv salariu
Total $
Asigurari sociale si medicale 27,5 %
Transportarea materialelor %
Colectarea materialelor %
Cheltuieli directe
Chelruieli de regie %
Total
Beneficiu %
Total
Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
2. Utilaj
2.1. Semnalizare de incendiu
32 3340172- Dispozitiv de receptie si control
03 "С2000"
buc 1,000
33 33400174- Dispozitiv de receptie si control
3 pentru 10 raze Сигнал 1О
buc 1,000
34 33400031- Bloc de semnalizare si
10 demarare"С2000-СП1 exec.01"
buc 1,000
1 2 3 4 5 6 7
35 3340194-
01
Avertizor de fum ИП-212-46 buc 51,000
36 Avertizor de incendiu manual
3341003-2
ИПP-513-3
buc 4,000
37 3340002- Avertizor termic de incendiu
07
buc 5,000
38 3340008- Sursa de alimentare de rezerva ,
05 PИП 12V,3.0A-17А/ч
buc 1,000
39 33400083-
3
Acumulator12B, 17A/h buc 2,000
40 33400083- Boxa pentru acumulatoare 12B,
4 17A/h
buc 1,000
41 334092-2 Sirena 12v buc 3,000
Total $
Total Semnalizare de incendiu
Inclusiv salariu
2.2. Sistem televizat de
supraveghere si paza
42 3370219- IP registrator video 32 canale DH-
01 NVR4432
buc 1,000
43 3334103- Comutator PoE + 24 canale TL-
04 SG3424P
buc 2,000
44 Monitor 27.0" PHILIPS 1920x1080/
334089-01
D-Sub, HDMI 274E5QHSB
buc 1,000
45 3370218- IP camera video forma de cupol IPC
25 HD1200CP
buc 17,000
46 3370218- IP camera video stradala IPC
buc 10,000
25 HFW1300SP
47 Bloc de alimentare ИБП APC Back-
3340201-
05
UPS CS (BK650EI) 650VA/400W buc 1,000
BK650EI
Total $
Total Sistem televizat de
supraveghere si paza
Inclusiv salariu
Total $
Colectarea materialelor %
Total
Total Utilaj
Inclusiv salariu
Total $
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7


Automatizare. pentru incalzire si ventilare

Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de montare
1 10-08-003- Controlor AirEL
03
buc 2,000
2 11-02-001- Dispozitiv instalat pe imbinari de
01 filet, masa, kg, pina la: 1,5
buc 4,000
3 Armaturi fine pentru cazanele de
IA18A
incalzire : termometre
buc 8,000
4 Armaturi fine pentru cazanele de
IA18I incalzire centrala: teaca pentru buc 8,000
termometru
5 Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001- metalice, panouri si pupitre:
01 dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
buc 2,000
(Senzor presiune DCPD000100)
6 11-06-001- Panou, masa, kg, pina la: 50
01
buc 2,000
7 -Dispozitive, instalate pe constructii
11-03-001-
01
metalice, panouri si pupitre: buc 20,000
dispozitiv, masa, kg, pina la: 5
8 Instalatii pe dispozitive si conectarea
firelor cablurilor sau a conductorilor
08-03-574- retelei exterioare la blocurile 100
0,400
1 clemelor si la clemele aparatelor si жил
mecanismelor: cabluri sau
conductori, sectiune pina la 10 mm2
9 08-01-082- -Cleme in asortiment: clema fara 100
0,600
1 carcasa de protectie buc
10 08-02-146- Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme
1 aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
100 m 1,870
11 08-02-148- Cablu pina la 35 kV in furtun metalic
1 pozat, masa 1 m pina la: 1 kg
100 m 0,060
12 Cap terminal uscat pentru cablu de
08-02-158- control, sectiunea unui conductor
4 pina la 2,5 mm2, cantitate
buc 28,000
conductori, pina la: 4
13 Cap terminal uscat pentru cablu de
08-02-158- control, sectiunea unui conductor
5 pina la 2,5 mm2, cantitate
buc 4,000
conductori, pina la: 7
14 08-02-158- Cap terminal uscat pentru cablu de
6 control, sectiunea unui conductor
buc 4,000
1 2 3 4 5 6 7
pina la 2,5 mm2, cantitate
conductori, pina la: 10
15 08-02-411- Furtun metalic, diametrul exterior
1 pina la 48 mm
100 m 0,060
16 33400043 Teaca П№2 buc 8,000
17 3332127- Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2
01
m 16,000
18 Cablu КВВГнг-LS 4х1.5mm2
3332127-1 m 167,000
19 3332127- Cablu КВВГнг-LS 5х1.5mm2
15
m 6,000
20 3332127- Cablu КВВГнг-LS 10х1.0mm2
05
m 4,000
21 44400071- Furtun metalic izolat РЗ-Ц-Х
04 Dу=20мм
m 6,000
Total $
Asigurari sociale si medicale 27,5 %
Transportarea materialelor %
Colectarea materialelor %
Cheltuieli directe
Chelruieli de regie %
Total
Beneficiu %
Total
Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
2. Utilaj
22 3380118- Cоntrolor (РАУТ) AirEL
03
buc 2,000
23 3380204- Traductor de temperatura a aerului Pt
02 1000 STa-02
buc 2,000
24 Instalatie termoregulatoare in set cu
3380014-1
detector TG-K330, tip RT 0-30
buc 2,000
25 3380217- Tеrmometru TT.П.4.1-240.103
03
buc 4,000
26 3380217- Tеrmometru TT.П.2.1-240.103
02
buc 4,000
27 Detector-releu de presiune
3380006-1 buc 2,000
DСPD000100
28 Dulap metalic ЩМП-1-0-36УХЛ3
338000204
IP31 ,dim.395x310x220 (ЩАП)
buc 2,000
29 2550111- -Releu electromagnetic 220V, 3
15 contacte R3-2013-23-5230-WT
buc 2,000
30 2550111- -Releu electromagnetic 24V,4
16 contacte R4-2014-23-5024-WT
buc 2,000
31 33800015- -Аrmatura de semnalizare , culoare
17 verde , AC-44061У2
buc 4,000
32 33800015- -Аrmatura de semnalizare , culoare
18 rosie , AC-44061У2
buc 2,000
33 -Intrerupator automat 1p, 1A, BA47-
5550237-2
29/1/1C
buc 4,000
34 338000238 -Transformator GW 96434 buc 2,000
35 338000301 -Clema cu surub ЗНИ-4
-03
buc 60,000
Total $
Colectarea materialelor %
Total
1 2 3 4 5 6 7
Total Utilaj
Inclusiv salariu
Total $
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8


Semnalizare si comunicatii .

Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de montare
1.1. Retele de telefonizare
1 10-02-030- Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau
01 "АТС": de masa
buc 4,000
2 10-04-066- Priza de telefon
07
buc 4,000
3 10-06-037-
09
Boxa buc 1,000
4 Pozare cablu si conductor pe pereti:
10-01-055-
09
Conductor monopereche cu fixare cu 100 m 0,500
scoabe de sirma pe perete: de beton
5 336009-
145
Priza pentru telefoane RJ-12 buc 4,000
6 33600033-
01
Conector Rj-12 buc 4,000
7 333410045
-4
Boxa-10х2 KRONE buc 1,000
8 33500221-
14
Cablu de telefon UTP-3 m 50,000
Total $
Total Retele de telefonizare
Inclusiv salariu
1.2. Retele de computerizare
9 11-04-002- Marsrutizator
01
buc 1,000
10 10-04-066- Priza pentru computatoare
07
buc 12,000
11 Pozare cablu si conductor pe pereti:
10-01-055-
Conductor monopereche cu fixare cu 100 m 2,000
09
scoabe de sirma pe perete: de beton
12 10-06-034- Lucrari diverse: Protectia cablului cu
15 jgheaburi , pe pereti din beton
m 120,000
13 336009-44 Priza pentru computatoare buc 12,000
14 33500221- Cablu de telefon UTP cat.5
15
m 200,000
15 3337102-1 Canal din masa plastica 10x22mm m 100,000
16 3337102-2 Canal din masa plastica 15x35mm m 20,000
Total $
Total Retele de computerizare
Inclusiv salariu
1 2 3 4 5 6 7
Total $
Asigurari sociale si medicale 27,5 %
Transportarea materialelor %
Colectarea materialelor %
Cheltuieli directe
Chelruieli de regie %
Total
Beneficiu %
Total
Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
2. Utilaj
2.1. Retele de telefonizare
17 33701215- Aparat de telefon
01
buc 4,000
Total $
Total Retele de telefonizare
Inclusiv salariu
2.2. Retele de computerizare
18 Hub pentru 16 conexiuni
334028-01 buc 1,000
Total $
Total Retele de computerizare
Inclusiv salariu
2.3. Radioficare
19 33341028- Emitator radio УКВ
01
buc 7,000
Total $
Total Radioficare
Inclusiv salariu
Total $
Colectarea materialelor %
Total
Total Utilaj
Inclusiv salariu
Total $
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-1


Alimentare cu energie electrica. (L=215m)
1
Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1 Executarea conductelor din tuburi
34-02-001-
1
de azbociment prin imbinarea lor 1 km 0,020
cu mansete de otel: pina la 2 gauri
2 34-02-003- Executarea conductelor din tevi
1 km 0,220
1 de polietilena: pina la 2 gauri
3 Teava dura gofrata cu 2 pereti din
4450014-
01
polietilena DKC-94/110 m 120,000
"Seria16"
4 Teava flexibila gofrata cu 2 pereti
4450015-
02
din polietilena DKC-94/110 m 100,000
"Seria12"
5 Manson de conectare pentru teava
4450015-
03
DKC cu diametrul 110mm m 20,000
cod:015110
6 Inel compactant pentru
4450015- ermetizarea mansonului pentru
m 40,000
04 teava DKC cu diametrul 110mm
cod:016110
7 Capac temporar pentru teava
4450015-
05
DKC cu diametrul 110mm m 30,000
cod:023110
8 Sapatura mecanica cu excavator
pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu
TsC02B1 comanda hidraulica, in pamint cu 100 m3 0,364
umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg.
9 Imprastierea pamintului afinat
provenit din teren categoria I sau
II, executata cu buldozer pe
TsD02D1 100 m3 0,364
tractor cu senile de 65-80 CP, in
straturi cu grosimea de 51-100
cm.
10 Sapatura mecanica cu excavator
pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu
TsC02B1 comanda hidraulica, in pamint cu 100 m3 0,300
umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg. II.
1 2 3 4 5 6 7
11 Imprastierea pamintului afinat
provenit din teren categoria I sau
II, executata cu buldozer pe
TsD02D1 100 m3 0,300
tractor cu senile de 65-80 CP, in
straturi cu grosimea de 51-100
cm.
12 Sapatura manuala de pamint, in
TsA16B1 m3 25,000
spatii limitate, in transee
13 Umplutura compactata in santuri,
pentru cablurile ingropate ale
TsD18B liniilor electrice de inalta tensiune, m3 25,000
executata cu pamint provenit din
teren mijlociu
14 RpEM29A Spargerea stratului de asfalt m3 1,800
15 Reparatia suprafetelor degradate
la imbracaminte din macadam
DI83E m2 18,000
ordinar cu grosimea dupa
cilindrare de 16 cm
16 Repararea suprafetelor degradate
la imbracaminti de beton asfaltic
DI82D cu agregate mascate, executate la m2 18,000
cald, in grosime de 6,0 cm, cu
asternere manuala
17 Repararea suprafetelor degradate
la imbracaminti de beton asfaltic
DI82B cu agregate marunte, executate la m2 18,000
cald, in grosime de 4,0 cm, cu
asternere manuala
18 Desfacerea trotuarelor din dale de
beton sau bazalt si borduri din
RpDB36C piatra sau de beton orice m 6,000
dimensiuni, asezate pe beton
(borduri din piatra sau beton)
19 Borduri prefabricate din beton,
DE10C pentru trotuare 20x30 cm, pe m 6,000
fundatie de beton 30x15 cm
20 Sapatura manuala de pamint, in
TsA16B1 spatii limitate, in transee pentru m3 9,000
priza de pamint
21 Umplutura compactata in santuri,
pentru cablurile ingropate ale
TsD18B liniilor electrice de inalta tensiune, m3 9,000
executata cu pamint provenit din
teren mijlociu
Total $
Asigurari sociale si medicale 27,50 %
Transportarea materialelor %
Colectarea materialelor %
Cheltuieli directe 100,00 +
Cheltuieli de regie %
Total 100,00 +
Beneficiu %
Total 100,00 +
Total Lucrari de constructii
1 2 3 4 5 6 7
Inclusiv salariu
2. Lucrari de montare
22 Camere ale instalatiilor de
08-01-084-
4
distributie asamblate: camera cu buc 1,000
intreruptor de sarcina
23 Intreruptor cu pirghie pe placa cu
maneta centrala sau laterala sau
08-03-521- manevrare cu bara, montat pe
buc 1,000
15 suport metalic, tripolar, curent,
pina la 250 A (instalat in РУ-
0,4кВ ТП-54 existent)
24 Siguranta, instalata pe suport
08-03-523- izolator, curent pina la 250 A
buc 3,000
2 (instalat in РУ-0,4кВ ТП-54
existent)
25 Bloc de comanda de executare tip
dulap sau punct de distributie
08-03-572-
4
(dulap), montat pe perete, inaltime buc 1,000
si latime, mm, pina la 1200х1000
(BZUM-TF-01-400)
26 -Intreruptor cu pirghie pe placa cu
maneta centrala sau laterala sau
08-03-521-
16
manevrare cu bara, montat pe buc 1,000
suport metalic, tripolar, curent,
pina la 400 A
27 -Automat mono-, bi-, tripolar,
08-03-526-
3
montat pe constructii pe perete buc 1,000
sau coloana, curent pina la 250
28 08-03-600- -Contoare, montate pe suport
buc 1,000
2 pregatit, cu trei faze
29 08-01-053- -Transformator de curent,
buc 3,000
1 tensiune pina la 10 kV
30 08-01-066- -Paratrasnet, tensiune pina la 10
set 1,000
1 kV
31 Dulap (pupitru) de comanda
08-03-573- suspendat, inaltime, latime si
buc 1,000
4 adincime, mm, pina la
600х600х350 (ABP-100-1021)
32 Constructii metalice de cablu:
08-02-152- suportul constructiilor asamblate 100
2,000
4 de cablu (fara polite), masa pina buc
la: 1,6 kg
33 Constructii metalice de cablu:
08-02-152- 100
polita de cablu, instalata pe buc
4,000
8
suport, masa pina la: 0,7 kg
34 Jgheab metalic stantat pe
08-02-395-
1
constructii montate, latime jgheab t 0,022
pina la 200 mm
35 08-02-142- Executarea patului pentru un
100 m 2,050
1 singur cablu in transee
36 Cablu pina la 35 kV in transee
08-02-141-
4
executate fara acoperiri, masa 1 100 m 2,700
m, pina la: 6 kg
1 2 3 4 5 6 7
37 Acoperirea cablului, pozat in
08-02-143-
1
transee: cu caramida a unui singur 100 m 1,250
cablu
38 Cap terminal cu manusi
termocontractabile din polietilena
08-02-163- pentru cablu cu 3-4 conductori cu
buc 2,000
3 izolatie din hirtie, tensiune pina la
1 kV, sectiunea unui conductor,
pina la: 240 mm2
39 Cablu pina la 35 kV in tevi,
08-02-148-
4
blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 2,200
pina la: 6 kg
40 Cablu pina la 35 kV pe constructii
08-02-147- si jgheaburi instalate, cu fixare la
100 m 0,300
4 cotituri si la sfirsitul traseului,
masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg
41 Teava din otel pe constructii
08-02-407-
4
instalate pe pereti, fixare cu 100 m 0,200
scoabe, diametru pina la 80 mm
42 Conductor de legare la pamint,
08-02-472- deschis, pe suporturi de
100 m 0,060
6 constructii, din otel fisie, sectiune
100 mm2
43 Priza de pamint, verticala, din otel
08-02-471-
4
rotund, diametru 20mm, l=3m 10 buc 0,400
(foaia 8)
44 Conductori de legare la pamint:
08-02-472- priza de pamint, orizontala, din
100 m 0,300
2 otel fisie, sectiune 160 mm2
(foaia 8)
45 Dulap (pupitru) de comanda
suspendat, inaltime, latime si
adincime, mm, pina la
08-03-573-
4
600х600х350 (Panou a barei buc 1,000
principale de legare la nul ГЗШ-
10-УХЛ4 dim:300x450x120mm
)(foaia 8)
46 Conductor de legare la pamint,
08-02-472- din conductor de arama izolat,
100 m 0,580
10 sectiune 25 mm2, deschis, pe
suporturi de constructie (foaia 8)
47 Teava din otel pe constructii
08-02-407- instalate pe pereti, fixare cu
100 m 0,020
2 scoabe, diametru pina la 40 mm
(foaia 8)
48 Cablu pina la 35 kV in tevi,
08-02-148-
1
blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 0,020
pina la: 1 kg (foaia 8)
49 Conductor de legare la pamint,
08-02-472- deschis, pe suporturi de
100 m 0,600
8 constructii, din otel rotund,
diametru 6 mm (foaia 8)
50 10-06-034- Lucrari diverse: Dispozitiv pentru 100 0,020
1 2 3 4 5 6 7
23 scoaterea cablului din canalizare buc
pe perete (inclusiv saparea si
umplerea), fara trecere prin perete
51 Panou a barei principale de legare
555090-02 la nul ГЗШ-10-УХЛ4 buc 1,000
dim:300x450x120mm (foaia 8)
52 3332241- Cablu ВВГнг 1х4mm2 (foaia 8) m 60,000
01
53 Teava din otel d=32mm (foaia 8)
44400014 m 2,000
54 - Cutie KM41006 dim;172x96x45
336033-08 (foaia 8) buc 5,000

55 Siguranta ПН2-250 250A (instalat


3370201-
in РУ-0,4кВ ТП-54 existent) buc 3,000
16
56 33320117- Cablu ABБбШв 4х185mm2 m 520,000
1
57 3350408- Papuc de cablu DTL-185 buc 8,000
11
58 Manson terminal instalatie
3335108-
interioara 4KBТп 1-(150-240) buc 2,000
06
59 335000429 Polita K1163УЗ zincata L=45cm buc 4,000
-33
60 33500402- Suport K1150 zincat УЗ L=40cm buc 2,000
1
61 Jgheab metalic ЛП(0,8)200Н45
3337201-6 m 10,000
L=2.5m (4buc)
62 33330002 Nisip m3 19,400
63 33330001 Caramida buc 1 000,000
64 Teava din otel de apa si gaze
444019-06 m 20,000
80mm
Total $
Asigurari sociale si medicale 27,50 %
Transportarea materialelor %
Colectarea materialelor %
Cheltuieli directe 100,00 +
Cheltuieli de regie %
Total 100,00 +
Beneficiu %
Total 100,00 +
Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
3. Utilaj
65 555100172 Panou de linie ,tip ЩО90-2402УЗ buc 1,000
66 Intrerupator cu pirgie РПС-250 .
555-
100372
250A (instalat in РУ-0,4кВ ТП- buc 1,000
54 existent)
67 Panou BZUM-TF-01-400A
555053-10 set 1,000
(dim:1250x650x325mm)
68 5551011- -Intreruptor de sarcina BP32-37B
buc 1,000
10 31250 400A
69 5550213-3 -Intrerupator automat cu 3 pol, buc 1,000
1 2 3 4 5 6 7
200A, BA88-35/3/200
70 -Contor electronic trifazat ZMG
5550151-
26
410 CR4.04.041b37 S2 3*5(10A) buc 1,000
277-480v CL1
71 5551028- -Transformator T 0.66 0.5А
buc 3,000
12 200/5 cu conductor
72 -Detensionatoare ОПС1 B 3Р,
130-1007-9 In=30kA,Un=400V,In=60kA buc 1,000
(MOP10-3-B)
73 Instalatie automata de schimbare
5552012- la alimentarea de rezerva ABP-
buc 1,000
16 100-1021УХЛ4 ,
dim:400x400x200mm, IP21
Total $
Colectarea materialelor %
Total 100,00 +
Total Utilaj
Inclusiv salariu
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Centrul de suport a femeilor in Formular Nr.1
WinСmeta
situatie de criza din or Tiraspol
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9


Finisarea fasadei comune

Valoarea de deviz, $
Cantitate Pe unitate de
Simbol norme Total
№ conform măsură
şi Cod —————
crt. Lucrări şi cheltuieli U.M. datelor din ————
resurse incl. salariu
proiect incl. salariu

1 2 3 4 5 6 7
1. Ferestre
1 Demontari: timplarie din lemn (usi,
RpCO56A ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, m2 50,40
etc.)
2 Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
CK23A cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, m2 1,68
avind suprafata tocului pina la 1,00
mp,(profil cu 4 camere)
3 Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
CK23B cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, m2 4,68
avind suprafata tocului intre 1,00 si
2,5 mp, (profil cu 4 camere)
4 Ferestre din mase plastice cu unul
sau mai multe canaturi la constructii
CK23C cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, m2 44,04
avind suprafata tocului peste 2,5 mp
(profil cu 4 camere)
5 Glafuri montate la ferestre din mase
CK26A
plastice
m 27,00
6 Glafuri montate la ferestre din
CK26B
aluminiu
m 27,00
Total $
Total Ferestre
Inclusiv salariu
2. Finisarea exterioara
7 Demontarea placajelor din faianta,
RpCM33A
gresie, ceramica
m2 21,12
8 Desfaceri de tencuieli interioare sau
RpCJ35A exterioare driscuite la pereti sau m2 82,00
tavane
9 Reparatii de tencuieli exterioare,
RpCJ23C driscuite, pe zidarie de caramida sau m2 92,00
beton
10 Termoizolarea exterioara a cladirilor
cu tencuieli fine pe termoizolant
(sisteme cu fixare rigida a
IzF54A m2 132,00
termoizolantului), suprafata peretilor
neteda: cu placa de polistiren cu
ancadramentul golurilor cu vata
1 2 3 4 5 6 7
minerala
11 Grunduirea suprafetelor
CN53A m2 132,00
12 Finisaje cu glet pe tencuieli driscuite
RpCJ18A
de 3 mm grosime
m2 132,00
13 Aplicarea manuala a grundului cu
CN54B cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti m2 132,00
exteriori la fatade
14 Tencuieli exterioare de 2-3 mm.
CF30A grosime, executate manual. cu m2 132,00
amestec "TINC" la pereti
15 Schela metalica autoridicatoare cu 2
CB15A castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) m2 106,00
pentru lucrari obisnuite la fatade
16 Montarea plaselor sudate STM sau
RpCD08A STNB la pereti si diafragme cu kg 63,36
greutate pina la 3 kg/mp
17 Tencuieli interioare de 3 cm grosime,
executate pe impletitura de sirma,
driscuite, cu mortar de ciment-var
marca M 100-T pentru smir, mortar
de ciment-var marca M 50-T pentru
CF05A
grund si mortar de var-ciment M 10-
m2 21,12
T pentru stratul vizibil, executate
manual pe suprafete drepte, inclusiv
montarea armaturii de otel si a
impletiturii, aplicate la pereti
18 Placaj din fainata smaltuita,
nesmaltuita, mata sau lucioasa cu
placi de aceeasi culoare si format cu
dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la
30 x 30 cm, executate pe suprafete
CI06C
plane la pereti si stilpi, inclusiv
m2 21,12
glafurile si muchiile, cu rosturi
alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv
pentu montarea placajelor
Total $
Total Finisarea exterioara
Inclusiv salariu
Total $
Asigurari sociale si medicale 27 %
Transportarea materialelor %
Colectarea materialelor %
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie %
Total
Beneficiu %
Total deviz:
Inclisiv salariu

Intocmit
(funcţia, semnătura, numele, prenumele )

Verificat
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

S-ar putea să vă placă și