Sunteți pe pagina 1din 4

HARTA MENTALĂ

O hartă mentală este o schemă de aranjare a ideilor în mintea noastră cu ajutorul culorilor,
imaginilor, cuvintelor sau numerelor, pentru a reprezenta grafic gândurile noastre ordonate în jurul
unei idei centrale. Pot fi dezvoltate toate ideile care ne vin la un moment dat în minte şi putem
vedea dacă acestea sunt viabile înainte de a decide pe care să o folosim pentru a ne atinge scopul
urmărit.
Este o reprezentare a unui subiect, idee sau concept, aşezat pe hârtie prin desene simple,
cuvinte „simbol”, folosind culori, cifre şi săgeţi, astfel încât ideea principală va fi în centrul
diagramei iar cele secundare vor porni din centru, asemănătoare cu ramurile unui copac. O hartă
mentală conectează reţeaua de idei identificate, la o idee principală.

Cum creăm o hartă mentală?


Pentru a realiza o hartă mentală folosim:
• Hârtie
• Creioane colorate
• Imaginaţia noastră

- Avem nevoie de o temă pentru a forma ideea centrală.


- Luăm o foaie de hârtie simplă şi câteva creioane colorate şi întoarcem foaia în poziţie orizontală.
- În centrul acestei pagini, desenăm o imagine (sau scriem un cuvânt) care să reprezinte subiectul
(„tema” hărţii noastre).
- Lăsăm gândurile libere pentru a identifica idei noi. Desenăm aceste idei cu ajutorul liniilor curbe
ce au ca punct de plecare tema centrală. Ideile principale devin ramuri pentru harta mentală creeată.
- Scriem aceste idei cu litere mari colorate. Cu ajutorul unui singur cuvânt pe fiecare ramură, se vor
multiplica numărul de posibilităţi ca aceste gânduri să producă altele noi!
- Încercăm să adăugăm culori cât mai des!
- Harta mentală va avea colorate ramurile şi cuvintele principale care au rolul de a stimula creierul.
- De asemenea, putem să adăugăm imagini şi desene deoarece acest lucru ne va consolida memoria
şi ne va uşura organizarea ideilor.
- Desenăm apoi ramuri mai mici, care se desprind din cuvintele cheie.
- Nu există o limită a numărul de ramuri sau de cuvinte! Vom face câte dorim sau câte se vor potrivi
cu ideea centrală a hărţii noastre.
- Continuăm astfel, până când am inserat toate ideile!
- Hărţile mentale pot fi refăcute, dezvoltate sau îmbunătăţite ori de câte ori dorim, prin idei noi, care
pot fi adăugate la cele iniţiale.
Pentru a realiza hărţi mentale cu ajutorul calculatorului, putem accesa programe gratuite la
adresele: http://thinkbuzan.com/
http://mindmapfree.com/
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
https://www.mindmup.com

Utilizări ale hărții mentale:


 Organizarea structurii de cunoștințe și clasificarea informației;
 Prezentarea informației – o mai bună înțelegere a unui text și memorarea ideilor principale;
 Învățare și memorare;
 Planificare (timp de studiu, evenimente, prezentări, proiect);
 Rezolvarea de probleme prin îmbunătățirea funcțiilor cognitive de gândire;
 Brainstorming – Creativitate;
 Luarea de notițe și sintetizarea unui text sau a unei prezentări;
 Luarea de decizii;

EXEMPLE