Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

GRADINITA CU P.P. NR 2 COMUNA FILIPESTII DE PADURE

STR GARII, NR 635, JUD. PRAHOVA,TEL 0244/386119; E-mail: gradi2fp@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SAT MINIER -STRUCTURA

PROIECT DIDACTIC

NIVELUL:I
GRUPA: Mijlocie
PROF. INV. PRESCOLAR: Ciascai Madalina Andreea
TEMA ANUALĂ:,,Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: Surprizele anotimpurilor
TEMA ACTIVITĂŢII: Roata anotimpurilor
TIPUL ACTIVITĂŢILOR: Sistematizarea și verficarea de cunoștiințe
FORMĂ DE REALIZARE: Joc didactic interdisciplinar
FORMĂ DE ORGANIZARE:frontal,individual;
LOCUL DE DESFĂȘURARE:sală de grupă
SCOPUL ACTIVITATII: Sistematizarea,fixarea,evaluarea cunoștiințelor copiilor despre cele
patru anotimpuri.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Să descrie aspecte generale ale anotimpurilor (fenomene ale naturii,schimbări survenite
în natură,activitatea oamenilor în grădini,în gospodărie,adaptarea viețuitoarelor);

Să clasifice roadele anotimpurilor(fructe,legume,flori);

Să identifice răspunsuri adecvate la întrebările adresate despre anotimpuri;

Să construiască propoziții simple cu cuvintele date;

Să denumească pluralul unor cuvinte date;

Să coopereze în cadrul jocului didactic în vederea câștigării întrecerii;

Să participe la luarea deciziilor în echipă din care face parte;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee:jocul,conversația,explicația,problematizarea,brainstormingul,ciorchinele,
lucru în echipă;

Mijloace didactice:jetoane,plicuri cu probele de lucru,plicuri cu ghicitori,planșe pentru


construirea ciorchinelui,fise de lucru individuale,buline.
Reguli de joc:Grupă de copii va fi împărțită în 4 echipe,în funcție de ecusoanele
primite;sarcinile de luru se rezolvă în unități egale de timp pentru fiecare echipă;răspunsurile
corecte sunt recompensați cu buline de diferite culori,iar la final că element surpriză bomboane
cu jeleuri.Câștiga echipă care a rezolvat cele mai multe probe/are cele mai multe buline.
Sarcinile jocului:corespund unui număr de 5 probe de concurs.
Copil numit/Echipă denumește/descrie și așază la locul indicat materialul
și motivează răspunsul;respectă regulile grupei în vederea menținerii ordinii și disciplinei în
timpul competiției;fiecare probă de concurs va constitui o sarcină de lucru.

Elemente de joc:surpriză,ghicirea,aplauze,întrecere;

BIBLIOGRAFIE:
• Curriculum pentru învățământul preșcolar(3-6 ani) București,2008.

• Jocul didactic,Forea Stan,Editură:Rovimed,2013.


DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evenimentul Conținutul științific Strategii didactice Evaluarea


didactic
1.Momentul Crearea condițiilor necesare bunei Observarea
organizatoric desfăsurării a activitătii: comportamentului
-aerisirea sălii de grupă; copiilor.
-amenajarea spațiului de
desfăsurare a activitătii;
-pregătirea materialului didactic;
2.Captarea •Doamna educatoare îl prezintă Majoritatea
atentiei pe Bătrânul An prin următoarea copiilor au
ghicitoare:,,Are 4 fețe-n lume Conversația recepționat
Care n-au acelas nume mesajul transmis.
Una trece prin ninsori,
Altă calcă printre
flori,
Una seceră secară,
Altă-acasă rodul cară''.
(Anul)
•Copii trebuie să ghicească
despre cine este vorba.
3.Reactualizarea • Se adresează întrebări despre Conversația Individual;
cunoștiințelor cele 4 anotimpuri. Aprecieri verbale;
Aplauzele;

4.Anunțarea •Se anunța tema jocului Copii au înțeles


temei si a didactic,,Roata anotimpurilor'' și se tema jocului.
obiectivelor motivează:Bătrânul An dorește să Explicația
afle ce frumos vorbiți despre
frumusetiile și bogățiile fiicelor lui.
•Se prezintă obiectivele Conversația
activitatatii în termini accesibili
copiilor;
•Se prezintă pe scurt conținutul
activității;
5. Dirijarea •Se anunța că Bătrânul An nu a Explicația
învățării venit cu mână goală ci a adus o
cutiuță cu mai multe surprize pe Majoritatea
care le vom folosi pe parcursul copiilor cunosc
jocului. regulile jocului.
•Se anunța sarcinile și regulile
jocului;
Conversatia
•Se delimitează și se stabilesc
denumirea echipelor(4 echipe).
Toamnă-Echipa frunzelor
Iarna-Echipa fulgilor de nea
Fiecare copil își
Primăvara -Echipa Ghioceilor cunoaște echipa
din care face
Vara-Echipa cireșelor
parte.
•Se desemnează câte un
conducător pentru fiecare
Expunerea
echipă.
•Se anunța că jocul este compus
Explicația
din 5 probe care trebuie rezolvate
de fiecare echipă în parte sau
individual .Pentru fiecare probă sau
rezultat corect se acordă
recompense din partea Bătrânului
An ,iar la final doamnă educatoare
va avea câte o surpriză pentru
fiecare. Problematizarea
* PROBĂ NR 1-Gândește și Copii sunt activi
spune…. și atenți.
-Care sunt frumusetiile
anotimpului…..?
-Care sunt bogățiile Aplauze
anotimpului……..?
-Care sunt fenomenele nature Exercițiul
specifice anotimpului….?
Aceste întrebări vor fi puse fiecărei
echipe,în funcție de echipă în care
se află.
*PROBĂ NR 2-Ghicitori despre
anotimpuri
•Copilul atins pe umăr va extrage Interviul de grup
din bol plicul cu probă de Fiecare copil este
joc.Fiecare echipă va avea de atent la
răspuns la câte o ghicitoare despre ghicitoare.
anotimpuri.Se punctează
răspunsurile corecte.

*PROBĂ NR 4-,,Eu spun una tu


spui mai multe''
•Copii vor alege câte un cuvânt și Exercițiul
îl va transmite colegului mai
departe(frunză-frunze); Jocul Individual

6.Obținerea *PROBĂ NR 5-Desparte în silabe


performanței Se dau cuvintele:
•ghiocei; Exercițiu Fiecare copil știe
•cirese; să despartă în
silabe.
•frunze;
•zapada;
•Copii vor avea de despărțit Explicatia
cuvintele de mai sus și de făcut câte
o propoziție cu fiecare cuvânt.
7.Asigurarea •La sfârșitul jocului se vor număra Conversația Frontala
conexiuni recompensele primite;se Pe grupe
inverse desemnează echipă Individuala
câștigatoare.Bătrânul An este foarte
mulțumit de prestația copiilor..
8.Incheierea •Se fac aprecieri asupra participării Conversația Aprecieri verbale
activitatii la activitate și asupra
comportamentului copiilor,atât Copii sunt
bucuroși de
individual,cât și pe grupe.
activitatea
•Copiii primesc jeleuri de fructe; desfășurată.