Sunteți pe pagina 1din 1

Nume .....

Clasa .....
LUCRARE SCRISĂ LA FIZICĂ PE SEMESTRUL I

I.Încercuiţi răspunsul corect :


1. Expresia E = m ٠c2 , reprezintă : a) relaţia dintre masă şi energia unui corp la viteze mari
b) relaţia masă - viteza relativistă
c) relaţia energie - viteză a corpurilor;
2. Pasagerul unei nave cosmice care se indepărtează de Pământ îşi lasă acasă fratele geamăn.
Cei doi se văd în fiecare moment printr-un dispozitiv . Cum vede cel de pe navă că i se scurge
timpul celui rămas pe Pământ? a) la fel ; b) mai incet ; c) mai repede;
3. Sarcina electrică a unui foton este: a) pozitivă ; b) negativă ; c) zero
4. Sarcina electrică a unui electron este : a) – 1,6 ٠ 10-19 C ; b) 1,6 ٠ 10-19 C ; c ) 0 C
5. Relaţia care explică legile efectului fotoelectric extern este :
a) mv2 / 2 + h ν = L ; b) h ν = L + mv2 / 2 ; c) h ν - L mv2 / 2
6. Nucleul atomic se afla pozitionat in : a) exteiorul atomului b) centrul atomului
c) pe orbitele elctronice
7. Principiul invarianţei vitezei luminii afitmă că :
a) viteza luminii este aceeaşi pentru toţi obsevatorii, indiferent de viteza lor relativă
b) viteza luminii este diferită pentru toţi obsevatorii, indiferent de viteza lor;
c) viteza luminii este diferită pentru unii obsevatori, funcţie de viteza lor
8. Viteza luminii are simbolul : a) v ; b) c ; c) C
9. Viteza luminii are valoarea ; a) 380.000 m / s : b) 290 m / s ; c) 3 108 m / s
10. Energia se măsoară în S.I. în : a) N : b) J : c) cal
11. Frecvenţa radiaţiei electromagnetice se măsoară în S.I. în : a) Hz : b) s ; c) s 2

II.Trataţi subiectul :
.1. Atomul.

III. Realizati corespondenta intre coloana A si coloana B :


A B

Spectrograf gaze atomice

Spectrele de linii sunt emise de particula ce posede energia unei cuante

Spectrele de banda sunt emise de aparat ce formeaza imaginea spectrului pe o placa


fotografica

Fotonul gazele moleculare

Spectroscop aparat ce realizeaza spectre

S-ar putea să vă placă și