Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Lecturați următoarele secvențe din Iliada și răspundeți la următoarele întrebări (discutăm


răspunsurile în 27 aprilie)
a. Paris se echipează pentru duel Il. III.15-20, 330-339,
b. Agamemnon XI. 15-45
c. Diomedes și Odysseus X. 254-271
d. Ahile XIX. 368-391
e. duelul dintre Ahile și Aineias, cântul XX

Care este secvența standard de echipare?

Ce alte mecanisme sociale/tipuri de legături sociale sunt evocate în descrierea armurilor?

Ce porțiune din echipament lipsește în aceste secvențe?

Identificați minimum două tipuri de arme care au corespondent arheologic (folosiți în acest scop
tema 2).

De ce Paris se echipează de două ori? În ce ordine credeți că va folosi armele? De ce arcul


lipsește din secvența standard?

Ce este special în echipamentul lui Odysseus. Cum aplicați conceptul de biografie a obiectului în
acest caz? Cine este Autolykos ? (pentru analiza conceptului de biografie și de agency a
obiectului la Homer, vezi Whitley, Grethlein).

Încercați să stabiliți etapele rituale (=obligatorii) dintr-un duel eroic pe baza duelului dintre Ahile
și Aineias.

Pentru cei interesați de relația duioasă dintre Odysseus și mistreți, vă recomandăm


https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/3759.10-odysseus-and-the-boar.