Sunteți pe pagina 1din 9

Posturi didactice vacante

în instituţiile de învăţământ din municipiul Chişinău la data de 17.04.2019

Sectorul Botanica
Număr
Limba
Nr. ul Durata Adresa, telefon angajator
Disciplina Instituţia de
d/o speciali contractului
instruire
şti/ore
1. Învăţământ primar Şcoala specială 1,0 sal Nedeterminată Română Str. Cuza-Vodă,34
nr.12 Determinată (022)661881
2. Limba și literatura LTPS ”Gloria” 12 ore Determinată Română Str. Teilor,7
română (022)777830
3. Gimnaziul nr.31 25 ore Nedeterminată Română Șos. Muncești,400
(022)553093
4. Limba și literatura LT ”Rambam” 14 Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
română (alolingvi) (022)774448
5. Limba germană Gimnaziul 6 ore Nedeterminată Română Str. Hanul Morii, 42/1
”Nicolae H.Costin” (022) 550117
6. Limba engleză/ IPLT „Traian” 1,0 sal Nedeterminată Română Bd. Cuza – Vodă,36
limba franceză (022) 661401
7. Limba engleză LT ”Rambam” 24 Determinată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
8. Limba engleză/limba IPLT „N.Iorga” 18 Nedeterminată Română Str. Valea Crucii,4/1
germană (022) 774692
9. Matematica IPLT 20 Determinată Română Str. Hristo Botev,9/2
”L.Rebreanu” (022)778918
10. LT ”Rambam” 15 Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
11. Fizica LT ”Rambam” 10 Nedeterminată Rusă Str. Independenţei,5/2
(022)774448
12. IPLT 7 ore determinată Română Str. Hristo Botev,9/2
”L.Rebreanu” (022)778918
13. LT ”Mircea cel 20 Nedeterminată R0mână Str. Sarmisegetusa , 39
Bătrân” (022)555233
14. Educaţia LT „M.Grecu” 11 ore Determinată Rusă Str. Valea Crucii, 4/2
tehnologică (băieţi) (022)768661
15. Gimnaziul 6 ore Nedeterminată Română Str. Hanul Morii, 42/1
”Nicolae H.Costin” (022) 550117
16. Educaţia fizică IPLT „Traian” 1,0 sal Nedeterminată Română Bd. Cuza – Vodă,36
(022) 661401
17. IPLT 18 ore Nedeterminată Română Str. Hristo Botev,9/2
”L.Rebreanu” (022)778918
18. Logoped Gimnaziul nr.31 0,5 un Nedeterminată Română Șos. Muncești,400
(022)553093
19. Solfegiu IPLT „N.Iorga” 1 Nedeterminată Română Str. Valea Crucii,4/1
(022) 774692
20. Corepetitor IPLT „N.Iorga” 1 Nedeterminată Română Str. Valea Crucii,4/1
(022) 774692
21. Profesor de pian IPLT „N.Iorga” 1 Nedeterminată Română Str. Valea Crucii,4/1
(022) 774692
22. Educatori Grădiniţa nr.40 1 Determinată Română Bd. Dacia,24/2
(022)762822
23. Grădiniţa nr.44 6 Nedeterminată Română Str. Dante, 7
(022)558315
24. Grădiniţa nr. 35 3 Determinată Română Str. Pandurilor,4
(022)557009
25. Grădiniţa nr.49 2 Nedeterminată Română Str. Independenţei,32/2
(022)773441
26. Grădiniţa nr.71 4 Determinată Română Bd.Dacia, 28/2
(022) 661661
27. Grădiniţa nr.77 1 Nedeterminată Rusă Str. Zelinski,32/7
(022)550484
28. Grădiniţa nr.89 2 Determinată Rusă Str. N. Zelinski, 26/3
(022)555560
29. Grădiniţa nr.91 1 Determinată Română Str. Zelinscki,36/6
(022)551572
30. Grădiniţa nr.96 3 Determinată Română Str. N. Zelinski, 12/2,
(022)554201
31. Grădiniţa nr.98 1 Determinată Română Str. Cetatea Albă,152
(022)550404
32. Grădiniţa nr.99 1 Determinată Rusă Str.Căuşeni, 2A
(022) 554328
33. Grădiniţa nr.104 9 7 Nedeterminată Română Str.Munceşti, 402
2 Determinată (022) 555521
34. Grădiniţa nr.106 2 Determinată Română Str. Hristo Botev, 19/4
(022)779500
35. Grădiniţa nr.112 1 Nedeterminată Rusă Str. Brîncuş,123
(022)556011
36. Grădiniţa nr.122 1 Nedeterminată Rusă Str. Independenţii, 9/2
(022)661551
37. Grădiniţa nr.139 8 2 Determinată Română Str. Praga,82
6 Nedeterminată (022)556136
38. Grădiniţa nr.141 4 Determinată Română str.Sarmisegetusa, 39/3
Nedeterminată (022) 523417
39. Grădiniţa nr.153 4 Determinată Română Str. bd. Dacia, 36/2
(022)766922
40. Grădiniţa nr.151 3 Determinată 2Română Str. Grenoble,207
3 Rusă (022) 760591
41. Grădiniţa nr.165 4 Determinată Română Srt. Cuza Vodă, 7/5
(022) 5510 08
42. Grădiniţa nr.168 3 Determinată Română bd.Cuza Vodă, 29/7
(022) 765655
43. Grădiniţa nr.180 10 Nedeterminată Română bd.Dacia, 53/3
(022)  775455
44. Grădiniţa nr.181 9 Determinată Română Bd. Dacia, 53/2
(022)775444
45. Grădiniţa nr.216 3 Determinată Română Bd. Decebal, 82/3
(022)557216
46. Metodist Grădinița nr.17 0,5 Determinată Română Str. Zelinski,33/3
(022)557379
47. Grădiniţa nr.49 1 Determinată Română Str. Independenţei,32/2
(022)773441
48. Grădinița nr.122 0,5 Determinată Rusă Str. Independenţii, 9/2
(022)661551
49. Grădiniţa nr.151 0,5 Determinată Rusă Str. Grenoble,207
(022) 760591
50. Şcoala-grădiniţă 0,25 Determinată Română Bd. Dacia,52,
nr.90 (022)765488
51. Conducător muzical Grădiniţa nr.44 1,12 Română Str. Dante, 7
Nedeterminată (022)558315
52. Grădiniţa nr.180 1,0 Determinată Română bd.Dacia, 53/3
(022)  775455
53. Grădinița nr.123 1,25 Română Str.Aerogării, 34
Nedeterminată (022) 524942
54. Logoped Grădiniţa nr.153 1 Nedeterminată Română bd. Dacia, 36/2
(022)766922

55. Grădiniţa nr.17 1 Nedeterminată Română Str. Zelinski, 33/3


(022)557379
Grădiniţa nr. 35 1 Nedeterminată Română Str. Pandurilor, 4
(022)557009
56. Grădiniţa nr.104 1 Nedeterminată Română Str.Munceşti, 402
(022) 555521
57. Grădiniţa nr.139 1 Nedeterminată Română Str. Praga, 82
(022)556136
58. Grădiniţa nr.71 1 Nedeterminată Română Bd.Dacia, 28/2
(022) 661661
59. Grădiniţa nr.89 1 Nedeterminată Rusă Str. Zelinschi, 36/6
( 022) 555560
60. Grădiniţa nr.96 1 Nedeterminat Română Str. N. Zelinski, 12/2,
(022)554201
61. Grădiniţa nr.98 1 Nedeterminat Română Str. Cetatea Albă,152
(022)550404
62. Grădiniţa nr.122 1 Nedeterminată Rusă Str. Independenţii, 9/2
(022)661551

Sectorul Buiucani
Număr Adresa, telefon
Disciplina Instituţia ul Durata
Nr. Limba de angajator
speciali contractului
d/o instruire
şti/
ore
Învățământ primar IP LT ”Natalia 1 un. Nedeterminată Română Str.Calea Ieșilor, 21
1. Dadiani” (022) 747519
Gimnaziul 1 un. Nedeterminată Română Ghidighici
2. ”Ion T. Costin” Str.Ștefan cel Mare, 71
(022) 710251
Gimnaziul 1 un. Nedeterminată Română Trușeni
3. Trușeni str.Gh.Madan, 60
(022) 590456
Informatica IP LT ”A.Pușkin” 1 un. Nedeterminată Rusă Str.P.Movilă, 20
4.
(022) 223460
LT ”D.Alighieri” 22 ore Determinată Română str.Ion Creangă, 80
5. (022) 742588
Educație fizică Gimnaziul nr.99 1 un. Nedeterminată Română Trușeni, str.Ștefan cel
6. Mare, 1
(022) 590332
Educație muzicală LT „A.Cehov” 1 un. Nedeterminată Rusă str.Alba Iulia, 200/2
7. (022) 517136
LT ”D.Alighieri” 13 ore Determinată Română str.Ion Creangă, 80
8. (022) 742588
Psiholog Gimnaziul nr.51 0,5 un. Determinată Română or.Vatra, str.Frunze, 1
9. Vatra (022) 615264
10. Antrenor profesor Liceul Internat 1 un. Nedeterminată Română Str.Alba Iulia, 200/2
fotbal Municipal cu (022) 581891
Profil Sportiv
Educator Grădinița nr.16 2 determinată romănă str. M. Cibotaru , 26
11. rusă (0223) 221136
Grădinița nr.26 4 determinată română str. Nicolae H. Costin,46
12. (022) 748920
Grădinița nr.34 1 nedeterminată română/ str. Calea ieșilor 25/2,
13. rusă (022) 747525
Grădinița nr.54 2 nedeterminată română/ str. I. Creangă, 4 A
14. 2 determinată (022) 743320
Grădinița nr.62 1 determinată română/ str. Ion și Doina Aldea
15. rusă teodorovici 8/2,
(022) 744703
Grădinița nr.75 1 determinată română str. Lisabona, 8,
16. (022) 745727
Grădinița nr. 85 2 determinată română str.Muzicescu, 2A
17. (0220)743670
Grădinița nr.87 3 nedeterminată rusă str.I. Creangă 62/
18. (022)744905
Grădinița nr.110 1 nedeterminată română str. I. Creangă, 14
19.
(022) 742820
Grădinița nr.113 1 determinată rusă str. I. Creangă, 57,
20. (022) 742592
Grădinița nr.116 2 nedeterminată română str. Paris, 34
21. 1 determinată rusă (022) 511925
Grădinița nr.143 1 determinată română str. A. Marinescu, 15,
22. (022)746425
Grădinița nr.145 1 nedeterminată română str.Gh. Tofan,
23. (022) 580884
Grădinița nr.157 1 nedeterminată română str. Cornului, 3
24. (022)747997
Grădinița nr.158 4 determinată română str. N. Costin 59/2
25. (022) 511268
26. Grădinița nr.164 1 determinată română/ str. N.H.Costin, 63/7
rusă (022)518254
27. Grădinița nr.185 1 nedeterminată română str.Alba Iulia, 202/3
(022)515682
28. Grădinița nr. 193 1 nedeterminată română Vatra, str.M.
Vatra Eminescu,31,
(022) 615505
29. Grădinița nr.201 3 determinată română Durlești, str. Gribov, 12
Durlești (022) 585597
30. Grădinița nr. 2 4 determinată română Durlești, str. Cartușa, 50
Durlești (022)583368
31. Grădinița nr.215 1 determinată română str. 31 august 1989, 94
(022) 235613
32. Conducător Școala grădiniță 0,37 nedeterminată română str.C. Ieșilor, 57/2
muzical nr.91 (022) 749466
33. Grădinița nr.34 0,625 nedeterminată română/ str. Calea ieșilor 25/2,
rusă (022) 747525
34. Grădinița nr.116 1,5 nedeterminată română str. Paris, 34
rusă (022) 511925
35. Grădinița nr. 183 1 nedeterminată română str. L. Deleanu,1/1
(022) 516785
36. Grădinița nr.215 1 determinată română str. 31 august 1989, 94
(022) 235613
37. Logoped Grădinița nr.158 1 nedeterminată română str. N.H. Costin 59/2
(022) 511268

Sectorul Centru
Număr Adresa, telefon
ul angajator
Nr. Durata Limba de
Disciplina Instituţia speciali
d/o contractului instruire
şti/
ore
1. Învățământ primar Liceul Tehnologic 1 un. Nedeterminată Rusă str.V.Pîrcălab, 32
pentru copii cu 1 un. Determinată Română (022) 225014
vederea slabă
2. Educație fizică IP LT ”Mihai 1 un. Nedeterminată Română Str. Mitropolit G. Grosu, 4,
Viteazul” (022) 733996
3. Psiholog Şcoala auxiliară 1 un. Nedeterminată Română Str.M.Lomonosov, 40
internat nr.5 (022) 728611
4. Educator Şcoala auxiliară 1 un. Nedeterminată Română Str.M.Lomonosov, 40
internat nr.5 (022) 728611
5. Cadru didactic de LT 0,5 un. Nedeterminată Rusă șos.Hînești, 13
sprijin ”T.Maiorescu” (022) 725854
6. Psihopedagog Liceul Tehnologic 1 un. Nedeterminată Rusă str.V.Pîrcălab, 32
pentru copii cu (022) 225014
vederea slabă
7. Logoped Şcoala auxiliară 1 un. Nedeterminată Română Str.M.Lomonosov, 40
internat nr.5 (022) 728611
8. LT 0,5 un. Nedeterminată Rusă șos.Hînești, 13
”T.Maiorescu” (022) 725854
9. Liceul Tehnologic 1 un. Determinată rom-rusă str.V.Pîrcălab, 32
pentru copii cu (022) 225014
vederea slabă
10. Kinetoterapeut Şcoala auxiliară 1 un. Nedeterminată Română Str.M.Lomonosov, 40
internat nr.5 (022) 728611
11. Educator Grădiniţa nr.6 2 un. Nedeterminată Română str. Lech Kaczynski, 8
2 un. Determinată (022) 723414
12. Grădiniţa nr.7 3 un. Nedeterminată Română str. Ipolit Soroceanu, 40
(022) 790320
13. Grădinița nr.15 1 un. Determinată Română str. Gheorghe Asachi, 13A
(022) 728036
14. Grădinița nr.23 1 un. Nedeterminată Română Str. Alexandru
Bernadazzi, 12
(022) 275522
15. Grădiniţa nr.59 2 un. Determinată Română str. Drumul Viilor, 42/4
(022) 735441
16. Grădinița nr.73 3 un. Nedeterminată Română str-la Hrușcă, 2A
(022) 272703
17. Grădiniţa nr.78 2 un. Nedeterminată Română Str. Gh. Asachi, 53
2 un. Determinată (022) 727860
18. Grădiniţa nr.92 3 un. Nedeterminată Română str.Melestiu, 18
(022) 354758
19. Grădinița nr.156 3 un. Determinată Română str.Grenoble, 161/6
(022) 793465
20. Grădiniţa nr.167 2 un. Nedeterminată Română Str. Ipolit Soroceanu, 42
. (022) 790176
21. Grădiniţa nr.174 2 un. Nedeterminată Română Str.V.Korolenko, 59A
(022) 728803
22. Grădinița nr.175 10 un. Nedeterminată Română Str. Grenoble, 153/1
(022) 727755
23. Grădiniţa nr.210 2 un. Nedeterminată Română Str.Columna, 28
(022) 270074
24. Grădiniţa-şcoală 5 un. Nedeterminată Română str. Drumul Viilor, 38/2
primară nr.226 (022) 727760
25. Grădiniţa nr.227 5 un. Nedeterminată română str. V.Docuceaev, 3/1
(022) 72-95-66
26. Grădinița nr.194 7 un. Nedeterminată Română Or.Codru, str.Jubiliară, 40
4 un. Determinată (022) 793957
27. Metodist grădinița nr.73 1 un. Nedeterminată Română str-la Hrușcă, 2A
(022) 272703
28. Conducător Grădinița nr.175 1 un Nedeterminată Română Str. Grenoble, 153/1
muzical (022) 727755

Sectorul Ciocana
Nr. Disciplina Instituţia Număr Limba de Adresa, telefon
Durata
d/o ul instruire angajator
contractului
speciali
şti/ore
Cadru didactic de LT „P.Zadnipru” 0,5 un determinată română str.N.M. Spătaru, 9/3
1. sprijin (022)338654
Psiholog IP LT 1 determinată română str.Igor Vieru, 6/2
2. ”C.Negruzzi” (022)483019, (022) 48
Logoped IP LT 1 nedeterminată română str.Igor Vieru, 6/2
3. ”C.Negruzzi” (022)483019, (022) 48

4. Educator Grădinița nr.30 1 nedeterminată română str. P.Zadnipru, 7/ 1


1 determinată (022)333543
5. Grădinița nr.32 3 nedeterminată română str. M. Sadoveanu, 2/2
(022) 340224
6. Grădinița nr. 67 1 determinată română str. Otovasca11
(022) 473473
7. Grădinița nr.130 3 determinată romănâ str.P. Zadnipru, 6/2
(022) 331256
8. Grădiniţa nr.135 4 nedeterminată romănă str. M. Sadoveanu,
6/ 2 (022) 342142
9. Grădinița nr.138 6 nedeterminată română str. M. Drăgan 6/1
(022)472153, (022)46
10. Grădinița nr.149 1 nedeterminată română str. M. Sadoveanu, 4/4
(022) 340124
11. Grădiniţa nr.161 3 determinată română str.A.Russo, 61/3
1 nedeterminată (022) 338412
12. Grădiniţa nr.177 4 determinată romănă-5 str.Voluntarilor, 14/3
3 nedeterminată rusă-2 (022) 476197
13. Grădinița nr.179 5 determinată romănă str. M.Sadoveanu, 1
(022) 333221
14. Grădiniţa nr.184 1 determinată rusă str.P.Zadnipru, 3/1
(022) 331734
15. Grădinița nr.188 5 nedeterminată romănă str. I. Vieru, 8/2
(022) 489107
16. Grădinița nr. 197 4 determinată romănă str. Mircea cel Bătrîn,
3 nedeterminată (022) 337229

17. Grădiniţa nr.211 3 nedeterminată română str.P.Zadnipru, 3/1


(022) 483269
18. Grădinița nr.212 5 nedeterminată romănă str.N.M.Spătarul, 3/1
(022) 331071
19. Grădiniţa nr.225 5 determinată română bd.Mircea cel Bătrîn,
5 nedeterminată (022) 331565
20. Conducător Grădiniţa nr.149 0,5 nedeterminată română str. M. Sadoveanu, 4/4
muzical (022) 340124
21. Grădiniţa nr.177 1 determinată romănă str.Voluntarilor, 14/3
(022) 476197
22. Grădinița nr.188 1 nedeterminată romănă str. I. Vieru, 8/2
(022) 489107
23. Grădinița nr.225 1 determinată română bd.Mircea cel Bătrîn,
(022) 331565
24. Metodist Grădiniţa nr.184 1 nedeterminată română str.P.Zadnipru, 3/1
(022) 331734
25. Grădiniţa nr.225 1 determinată română bd.Mircea cel Bătrîn,
(022) 331565
Sectorul Rîşcani
Numă
rul Adresa, telefon
Nr. Durata Limba de
Disciplina Instituţia specia angajator
d/o contractului instruire
lişti/
ore
1. Învățământ primar Gimnaziul 1 un. Nedeterminată Rusă Str. M.Costin 26,
”T.Șevcenco” 022 445066
2. L T „G.Meniuc” 1 Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
3. Gimnaziul nr.93 1 Nedeterminată Română s.Hulboaca
str.Ştefan cel Mare, 116
(022)318543
4. Liceul de Limbi 2 nedeterminată română Str. P.Rareș 39
Moderne și Tel. 022 294071
Management 022 293612
5. Limba română LT ”M.Sadoveanu” 1 Determinată Rom. Str. Aerodromului 5
Tel. 022 442331
6. LT ”Grătiești” 1 Determinată română com.Grătiești, tel.
022 451154; 022451114
7. Limba română LT „N.Gheorghiu” 1 Nedeterminată Română Str. Florilor 6,
alolingvi tel. 022 446123
8. LT ”Vasil Levski” 1 de Determinată rusă Str. Studenților 3/3, tel.022
la 319129
02.01.
19
9. Limba engleză LT „Academia 1 un. Nedeterminată Rom. Str. „Albişoara”16/3
copiilor” Rusă (022)540610
10. Fizică LT „G.Meniuc” 6 ore Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
11. LT „M.Lomonosov” 1 un. nedeterminată rusă Str. Putna 93, tel 022
460828
12. IPLT ”N.Milescu- 8 ore Determinată Rusă str.Florilor, 14/3
Spătarul” (022) 324900
13. Matematică L T „G.Meniuc” 9 ore Determinată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
14. Educaţia LT „Academia 1 un Nedeterminată Română Str. „Albişoara”16/3
fizică copiilor” rusă (022)540610
15. LT ”M.Sadoveanu” 1 Nedeterminată Rom. Str. Aerodromului 5
Tel. 022 442331
16. Psiholog Gimnaziul nr.93 0,5 Nedeterminată Română s.Hulboaca
str.Ştefan cel Mare, 116
(022)318543
17. Psihopedagog CPPC ”Orfeu” 1 nedeterminată română Str.A.Hâjdeu 4,
tel. 022 294096
18. Logoped LT ”M.Sadoveanu” 1 Nedeterminată Rom. Str. Aerodromului 5
Tel. 022 442331
19. Corepetitor LT „G.Meniuc” 1 Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
1 Determinată (022)291700
20. Pian LT „G.Meniuc” 2 un Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
21. Vioară LT „G.Meniuc” 1 un Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
22. Chitară LT „G.Meniuc” 1 un Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
23. Dirijor de fanfară LT „G.Meniuc” 1 un Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
24. Dirijor de cor LT „G.Meniuc” 1 un Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
25. Solfegiu LT „G.Meniuc” 1 un Nedeterminată română Str. Albişoara , 84
(022)291700
26. Metodist SOTT 1 un Nedeterminată română Str. Gr. Ureche, 56
(022)543353
27. Conducător SOTT 5 un Nedeterminată română Str. Gr. Ureche, 56
de cerc (022)543353
28. Asistent social CPPC ”Orfeu” 0,5 nedeterminată română Str.A.Hâjdeu 4,
tel. 022 294096
29. Defectolog CPPC ”Orfeu” 1 nedeterminată română Str.A.Hâjdeu 4,
tel. 022 294096
022 440223
30. Educator CPPC ”Orfeu” 4 nedeterminată română Str.A.Hâjdeu 4,
tel. 022 294096
022 440223
31. Grădiniţa nr.25 4 Nedeterminată Rusă Str. Grădinilor,69
Română (022)542321
32. Grădiniţa nr.33 4 Nedeterminată română Com.Cricova,
tel. 022 453757
33. Grădiniţa nr.37 2 Nedeterminată română Str. I. Botezătorul,17
(022)549378
34. Grădiniţa nr.38 7 Nedeterminată română Str. Grădinilor, 23/1
(022)540676
35. Grădiniţa nr.41 1 Nedeterminată Rusă Str. Calea Orheiului 77 a
022 465405
36. Grădiniţa nr.47 2 Nedeterminată română Str. D.Rșcanu 10
Tel.022 440104
37. Grădiniţa nr.64 3 nedeterminată rusa A.Saharov 16,
tel 022 440055
38. Grădinița nr.66 1 Nedeterminată română str.Constantin Stamati, 6
(022) 292354
39. Grădiniţa nr.80 1 Nedeterminată română Str. Gh.Madan 46 A, tel.
022461006
40. Grădiniţa nr.81 4 determinată română Str. A. Saharov, 3/2
(022)445100
41. Grădiniţa nr.88 2 Nedeterminată Rusă Str. A. Russo,8/3
(022)440170
42. Grădiniţa nr.100 4 Nedeterminată română Bd. Moscovei, 3/4
(022)445340
43. Grădiniţa nr.105 4 Nedeterminată rusă Str. Florilor 16/4,
tel 022 325566
44. Grădiniţa nr.118 1 Nedeterminată Rusă Bd. Moscova 14/2, tel. 022
325022
45. Grădiniţa nr.127 3 Nedeterminată română Str. Albișoara 76, tel.
022241643
46. Grădiniţa nr.129 1 nedeterminată rus Bd. Moscova 4/2, t.
022445151
47. Grădiniţa nr.136 4 Determinată română Str. Macilor 35, Tel. (022)
444369
48. Grădiniţa nr.137 1 Determinată română Str. .Costin 4/2,
tel. 022 445270
49. Grădiniţa nr.150 4 Nedeterminată română str. M.Basarab, 4, t.(022)
325629
50. Grădiniţa nr.159 1 Nedeterminată română Gh.Madan 85/2, tel. 022
464179
51. Grădiniţa nr.160 2 Determinată română Gh.Madan 85/1, tel. 022
464188
52. Grădiniţa nr.196 1 Nedeterminată română Str. Ceucari, 4
(022)313097
53. IP şc. Primară- 13 Nedeterminată română str.A.Doga, 32/1, (022)
grăd.nr.199 442226
54. Creșa-grădiniță nr.220 3 Determinată română Com.Ciorescu,
Ciorescu tel. 022 456058
55. Grrădinița ”Sălcioara” 3 nedeterminată română Com. Stăuceni, tel. 022
326488
56. Logoped Grădiniţa nr.25 1 Nedeterminată Rusă Str. Grădinilor,69
Română (022)542321
57. Metodist Grădiniţa nr.38 1 Nedeterminată română str.Grădinilor, 23/1,
(022)540676
58. Grădiniţa nr.47 1 Nedeterminată română Str. D.Rîșcanu 10
Tel.022 440104
59. IP şc. Primară- 1 Nedeterminată română str.A.Doga, 32/1, (022)
grăd.nr.199 442226
60. Conducător Grădiniţa nr.64 1 nedeterminată rusa A.Saharov 16,
muzical tel 022 440055
61. IP şc. Primară- 1 Nedeterminată română str.A.Doga, 32/1, (022)
grăd.nr.199 442226

Important!

Pentru angajare urmează să Vă adresați la directorul instituției pentru a stabili data și locul
interviului.