Sunteți pe pagina 1din 43

GRĂDINIŢA NR.122,SECT.

1,BUCURESTI
HORA TOAMNEI- CRIZANTEMA
13-17.11.2017

Saptamana independenta
Grupa mica
MOTTO: Toate florile de toamnă sunt frumoase !
O minunăţie care ne încântă privirile . Dar şi mirosul .
Dumnezeu ni le – a dăruit nouă , oamenilor să ne bucurăm de frumuseţea
lor  şi să ne minunăm de tot ceea ce a făcut EL. Ce Creator măreţ avem !

ORDONAREA CAPITOLELOR: Etapa I


 Eveniment de deschidere
 Alegerea temei
 Scrisoare către părinţi
 Scrisoare de intenţie
 Obiective
 Inventar de probleme
 Harta proiectului
 Centru tematic
 Resurse umane ,de timp ,materiale
 Metode
Etapa II
 Inventar de activităţi
 Activităţi integrate
Etapa III
 Adăugarea de detalii
 Atribuirea unor funcţionalităţi
 Evaluarea
EVENIMENT DE DESCHIDERE

La începutul lunii octombrie , o zi frumoasă de toamnă, grupa mijlocie a pornit într – o


plimbare pentru a observa unele aspecte caracteristice anotimpului toamna.
Copacilor au început deja să li se usuce frunzele şi să îşi piardă coroana . Iarba este la fel
de uscată , iar florile care au acoperit spaţiile verzi de – a lungul verii încep să – şi piardă din
culoare .Dacă aceste flori încep să– şi piardă aroma ,cele de toamnă abia îşi încep ,, viaţa “.
Florile de toamnă sunt mult mai speciale decât restul ,, suratelor“ acestora , deoarece
au un rol extraordinar.Culorile lor aduc în casele mohorâte din cauza vremii un plus de
veselie şi de armonie .Când spunem flori de toamnă, ne gândim imediat la crizanteme,dalii
şi tufănele…Ele îmbracă totul în haine de sărbătoare.
Chiar dacă afară este din ce în ce mai frig, ne putem bucura de ultimele flori de
toamnă , care ne încântă ochiul prin multitudinea de culori care ne înconjoară la tot pasul…
Întorşi la grădiniţă , întrebările nu au întârziat să apară :
,, De ce unele flori se ofilesc toamna ? “
,, De ce altele acum înfloresc ?”
,,Dacă ai fi o floare , ce floare ai dori să fii?”
,,De câte feluri sunt florile? “
,,Dacă ai fi o floare , unde ti- ar plăcea să trăieşti?”…
Văzând cu cât interes au purtat acest dialog pe această temă le- am propus să facem o
călătorie în lumea lui ,, De ce ?”, a florilor de toamnă. O călătorie în lumea florilor pe care le
vom cerceta, vom afla noutăţi despre ele şi importanţa lor pentru noi toţi. Vom încerca să ne
împrietenim mai mult cu ele. Ce ziceţi ?
ALEGEREA TEMEI
 Educatoarea şi copiii – octombrie 2008

SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI


Frumoasa toamnă ne încântă ochii cu splendoarea florilor.
Toate florile de toamnă sunt frumoase !
O minunăţie care ne încântă privirile . Dar şi mirosul .
Dumnezeu ni le – a dăruit nouă , oamenilor să ne bucurăm de frumuseţea lor  şi să ne
minunăm de tot ceea ce a făcut EL. Ce Creator măreţ avem !
De aceea ne adresăm dumneavoasrră pentru a vă impulsiona şi pentru a vă atrage în
derularea proiectului HORA TOMNEI- crizantema.
Copiilor le place să experimenteze lucruri noi.Vă invităm să-i ajutaţi pe copiii
dumneavoastră să intre în lumea crizantemelor cu diverse materiale :atlase, enciclopedii, pliante,
machete, imagini, fotografii, sugestii, idei referitoare la această temă, cărţi sau orice credeţi că
ne- ar fi de folos pentru buna desfăşurare a proiectului nostru.
Împreună îi vom atrage într- o călătorie în lumea florilor de toamnă.
Vă mulţumim pentru sprijinul pe care ni- l veţi acorda !

Cu prietenie,
educatoarea

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
-îmbogăţirea orizontului de cunoaştere al copiilor referitor la plante;
-famializarea copiilor cu procesul de creştere şi dezvoltare a florilor, precum şi cunoaşterea
condiţiilor de care depind aceste procese ;
-cunoaşterea modului de îngrijire al plantelor şi punerea în practică a cunoştinţelor dobândite;
-educarea disponibilităţii de a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a naturii prin exersarea
unui comportament ecologic ;
-cunoaşterea importanţei florilor pentru om şi pentru menţinerea echilibrului ecologic ;
-stimularea curiozităţii preşcolarilor faţă de plante, a intereselor de cunoaştere specifice vârstei;
-cultivarea proceselor gândirii ( analiza, sinteza, comparaţia);
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
 să enumere părţile componente ale crizantermei: rădacina, tulpina, frunze şi floare;
 să enumere factorii care influentează creşterea şi dezvoltarea crizantemei:lumina,
temperatura, apă, sol, îngrăşăminte;
 să precizeze funcţiile rădăcinii şi a frunzelor;
 să enumere transformarile în mediul înconjurator specifice anotimpului toamna:
îngălbenirea frunzelor, intensificarea vântului, creşterea frecvenţei ploilor, căderea
brumei;
 să enumere cauzele care genereaza schimbările şi transformările din mediul
înconjurător;
 să se implice în acţiuni de îngrijire a florilor;
 să aprecieze importanţa florilor în viaţa omului ;
 să respecte regulile în cadrul jocurilor şi activităţilor ;
 să comunice verbal şi grafic impresii,idei pe baza observărilor făcute;
 să selecteze imagini din cărţi, reviste,atlase, calendare cu flori de toamnă ;
 să redea frumuseţea florilor în activităţi artistico- plastice şi practice potrivit vârstei;
 să folosească corect tehnicile însuşite :rupere, asamblare, pliere, lipire;
 să alcătuiască grupe de obiecte după diferite criterii;
 să stabilească apartenenţa unei flori la o grupă după criteriul formă şi culoare;
 să realizeze serieri de flori după criteriul lungimea tulpinii.
 să găsească o utilitate pentru obiectele realizate.
 să utilizeze formulele de politeţe adecvate situaţiei de joc;
 să înveţe să aştepte într-o situaţie dată;
 să-şi adapteze comportamentul la diferite situaţii.
 să participe alături de adulţi la activităţi practice în grădină;
 să intoneze corect,expresiv şi omogen cântece despre toamnă;
 să cânte în colectiv, grupuri mici, individual;
 să aprecieze interpretarea muzicală a altor copii;
 să audieze cântece despre toamnă;
 să participe alături de o florăreasă la aranjarea unui buchet;
 să execute corect acţiunile motrice învăţate în condiţii variate
INVENTAR DE PROBLEME
Ce ştiu copiii Ce doresc să afle
-florile sunt frumoase şi colorate; -crizantema este o plantă;
-crizantema este o floare ; -de ce florile au culori diferite?
-crizantema creşte în grădină; -de ce sunt parfumate?
-florile se cumpără de la florărie şi din piaţă; -de unde îşi iau crizantemele parfumul ?
-crizantemele se pun în vaze; -funcţiile rădăcinii(de fixare a plantei, de
-oamenii dăruiesc crizanteme; extragere a apei si a sărurilor minerale);
-functiile frunzei (de preparare a hranei cu
ajutorul luminii); -
-ce înseamnă „frunză crestată”?
-ce se întâmplă cu frunzele când vine frigul?
-factorii de mediu care favorizeaza
dezvoltarea plantei;
-de ce rezistă crizantema la frigul toamnei?
-care este efectul brumei asupra plantelor;
-cum se înmulţesc;
-de ce se ofilesc;
-de cate feluri este crizantema (de gradina si
altoită);
-acţiunile de îngrijire a omului: săpat, udat,
plivit etc;
-cum şi când se oferă;
-utilizarea florilor la ambientarea mediu;
HARTA PROIECTULUI:
-radacina
-tulpina -culoare
Parti componente -frunze Caracteristici -forma
-floare -miros
- gradini
Mediu de viata - parcuri
- infrumusetarea -sere
gradinilor
Utilitate
-infrumusetarea BUCHETUL DE
locuntelor CRIZANTEME Mod de ingrijire
-sapat
- udat
S.O.S. Natura - plivit
-protejare - indepartarea
frunzelor uscate
CENTRUL TEMATIC :
Va fi amenajat într-un colţ al grupei unde se vor aranja materialele procurate de copii,
educatoare şi părinţi odată cu derularea proiectului :
-ghivece cu crizanteme de culoare : mov, galben, albe;
-crizanteme presate;
-jetoane cu diferite flori de toamnă;
-reviste, cărţi;
-pliante ;
-planşe;
-atlas;
-modelele realizate de educatoare;
- ilustraţii pentru poezia :Crizantema
-imagini cu modul de ingrijire ;
-pagini web listate ;
-fişe individuale;
-fotografii cu crizanteme;
-fotografii realizate în timp ce observăm grădina cu crizanteme;
-lucrări realizate de copii ;
-picturi realizate de copii pe sticlă , marmură;
-jocul umbrelor –flori;
-puzzle- crizanteme;
-casetofon, casete audio – cântece despre flori;
- buchet cu crizanteme aranjat de florăreasă;
-harta proiectului- crizantema;
-machetă- grădina cu crizanteme
RESURSE UMANE : copiii grupei mijlocii
părinţi, bunici
vânzătorul de la florărie
alte persoane dornice să se implice în proiect
educatoarea grupei mijlocii
RESURSE DE TIMP : 1 săptămână
METODEE ŞI PROCEDEE :observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea, brainstorming-ul de grup şi individual, munca în perechi, munca în echipă,munca
individuală, joc de rol, povestirea,
INVENTARUL DE ACTIVITĂŢI:
a) Jocuri liber alese
 Ştiinţă:
- jocuri senzoriale:
„Să simţim mirosul florilor”,
„Sortează după culoare”,

„Găseşte o floare la fel ca a mea!”


-convorbire+puzzle: „partile coponente ale florii”
-experiment: ,, cum se coloraza petalele florii( apa colorata ) 

 Bibliotecă: -atrenament grafic


- citire de imagini: „Florile toamnei ” citim în atlasul botanic;
,,Fotografii cu flori”
- joc de masă: „Din jumătăţi, întregul”,
,,Flori, surori”
„Labirint”

 Artă:
-desen – ,,Crizantema’’-lipire
,,Colorăm imagini cu crizanteme”
„Tufanele”-dactilopictura
-modelaj – „Crizantema galbenă”
-modelaj prin aplicaţie: ,,Crizanteme de diferite culori”
-răsucire: ,,Petale de crizanteme”
 Joc de rol; „La florărie”, ,,La piaţă”, ,, Oferim flori ’’
 Construcţii:
-cuburi şi modulo:„Grădina cu flori”;
„Vaza cu crizanteme”
„Sera de flori”
,,Ghivece pentru flori’’
,,cosulete cu flori”

-mozaic: ,,Flori”
- Nisip şi apă: ,, Desenăm o crizantemă cu ajutorul degetului arătător”
,, Vază pentru flori”
b) Activităţi pe domenii experienţiale

EDUCAREA LIMBAJULUI:
-poezii: „Crizantema” de O.Cazimir.
- poveşti: „Nicusor si crizantema”

CUNOAŞTEREA MEDIULUI:
-observare – crizantema

ACTIVITĂŢI MATEMATICE:
- „Grădina cu flori” –exerciţii cu material individual(formare de grupe după lungime),
- „Cercul”- pedare-exerciţii cu material individual

ACTIVITĂŢI PRACTICE ŞI ELEMENTE CASNICE:


- Lipire cu seminte dovleac – „crizantema”
-elemente casnice (practic-gospodăreşti): ,,Îngrijim florile din sala de grupă”

ACTIVITĂŢI ARTISTICO-PLASTICE:
- pictură (cu furculita) – „Crizantema”;
- modelaj : ,,Crizantema”.
EDUCAŢIE MUZICALĂ:
- cântec : „frumosa-i strada noastra”
-audiţie: ,,Valsul florilor ‘’ de CeaiKovski
EDUCAŢIE FIZICĂ: ,,adunam florile”(aplecarea trunchiului in fata)
,,Dansul florilor”

EVALUAREA
 Expoziţie cu lucrările copiilor
 Aprecieri ale părinţilor

S-ar putea să vă placă și