Sunteți pe pagina 1din 1

Rosca Teodor, seria A, gr 8

Efectul protector al apendicectomiei faţă de rectocolita ulcero-hemoragică


Alexandra Urzan, D.Jolly, Elisabeth Berger, P. Geoffroy

Introducere
Rectocolita hemoragică (RCH) este o boală inflamatorie a intestinului, multifactorială al
cărui agent etiologic este necunoscut. Cele mai recente studii epidemiologice au sugerat faptul că
numărul apendicectomiilor este mai redus la pacienţii afectaţi de RCH faţă de o populaţie martor.
Nu s-au luat în calcul factori precum tabagismul, factorii infecţioşi şi condiţiile de viaţă. Scopul
studiului este precizarea relaţiei dintre apendicectomie şi apariţia ulterioară a RCH într-o
populaţie franceză unde numărul apendicectomiilor este crescut.
Pacienţi şi metode
În studiu au fost incluşi pacienţi cu RCH luați în evidență în spitalele din Raims şi în
două centre medicale private din 1988 până în 1998. Subiecţii martor au fost recrutaţi din
Centrele de Medicina Preventivă. Cei cu antecedente de boală intestinală sau neoplazii au fost
excluși din studiu. În total, au participat 150 bolnavi cu RCH (88 bărbaţi şi 62 de femei) si 150
de martori . Fiecărui caz i-a fost distribuit un martor compatibil în funcție de vârstă și sex.
Metoda folosită a fost reprezentată de realizarea unor statistici pe baza informaţiilor
culese din foi de observaţie şi din anamneze realizate telefonic sau în cadrul unei consultații,
cuprinzând următoarele întrebări: vârsta de debut a RCH, antecedente de apendicectomie şi
amigdalectomie înainte de vârsta de debut a RCH la cazuri şi înainte de aceeaşi vârstă la martorii
pereche, tabagismul, locul de rezidenţă în perioada anterioară instalării bolii. Datele au fost
ulterior ajustate in funcţie de aceste variabile.

Rezultate
Rezultatele studiului au arătat ca subiecţii apendicectomizaţi au risc scăzut de a face RCH
faţă de cei neapendicectomizaţi (8 vs 30.6%; p<0.001). În plus, rezidenţa în mediul urban a fost
asociată unui risc scăzut de RCH (OR=0.31; IC=95%: 0.17-0.55; p=2x10-4) .

Concluzii:
În concluzie, studiul confirmă existenţa undei relaţii invers proporțională între
apendicectomie şi apariţia unei RCH într-o populaţie franceză unde nivelul apendicectomiei este
crescut.