Sunteți pe pagina 1din 9

Efectul protector al apendicectomiei

fat a de rectocolita ulcero-hemoragica


Alexandra Uzan, D.Jolly, Elisabeth Berger, P. Geoffroy

Rezumat
Introducere

Rectocolita ulcero-hemoragică (RCH) este o boală inflamatorie intestinală a cărei cauză este
încă necunoscută. Manifestarea bolii este rezultatul interacțiunii între factorii de mediu și terenul
genetic. Studiile epidemiologice au constatat un rol protector al apendicectomiei în apariția ulterioară
a RCH, însă nu au avut în vedere factori precum, tabagismul, vârsta de debut la cazurile pereche,
populația martor selecționată sau antecedente de apendicectomie, mediul de proveniență.

Scopul studiului

Realizarea unui studiu caz martor, pentru a determina relația dintre apendicectomie și RCH,
în rândul populației franceze în care numărul cazurilor de apendicectomie este crescută.

Pacienți și metode

Studiul a inclus toți pacienții cu RCH din perioada 1988 și 1999 din Centrele de Medicină
Preventivă ale regiunii Raims. Pentru studiu au fost selectați doar 150 de pacienți cu RCH (88 bărbați și
62 de femei) și 150 de martori prin metoda perechilor, cu vârsta cuprinsă între 46 și 47 de ani.

Datele aparținând fiecărui subiect au fost obținute printr-o anamneză amănunțită în cadrul
unui consult sau prin telefon, precum și din foile de observație, urmarindu-se: vârsta de debut a RCH,
locul de rezidență anterior instalării bolii, antecendente de apendicectomie și amigdalectomie înainte
de vârsta de debut a RCH pentru cazuri și martori și înainte de vârsta de debut a RCH pentru cazuri
pereche, precum și statutul de fumator activ, vechi fumător sau nefumător.Toate datele au fost ajustate
în funție de tabagism, loc de rezidență, vârsta de debut a RCH și intervenția anterioară de
apendicectomie sau amigdalectomie.

Rezultate

Rezultatele studiului au arătat că subiecții apendicectomizați, prezintă un risc mai scăzut de


a face RCH, față de cei ne-apendicectomizați. În plus, un risc scăzut de apariție a RCH a fost asociat
persoanelor provenite din mediul urban, singura relație fără semnificație fiind cea dintre tabagism și
RCH.

Concluzii

Un aspect important al studiului îl reprezintă evidențierea în rândul unei populații franceze în


care numărul de apendicectomii este mult crescut, a efectului protector al apendicectomiei față de
apariția RCH, apariție declanșată de efectul imun al apendicelui.

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8
Grila de lectură a unui articol de studiu diagnostic

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8
Grila de lectură a unui articol de studiu diagnostic

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8
Grila de lectură a unui articol de studiu diagnostic

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8
Grila de lectură a unui articol de studiu diagnostic

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8
Grila de lectură a unui articol de studiu diagnostic

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8
Grila de lectură a unui articol de studiu diagnostic

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8
Grila de lectură a unui articol de studiu diagnostic

Acuratet ea electrocardiogramei pentru diagnosticul hipertrofiei


ventriculare sta ngi î n hipertensiunea arteriala

Bucher Heiner, Crow Richard, Gertsch Marc, Grossenbacher Fritz, Martina Benedict

Grila de evaluare critică a unui studiu diagnostic

Studiul prezintă obiective formulate clar si precis, existând o ipoteză de lucru și anume:
aprecierea performanțelor testelor diagnostice: "Am efectuat o sinteză sistematică pentru a clarifica
acuratețea diferiților indici electrocardiografici."

Tipul de studiu este adecvat pentru precizarea ipotezei enunțate. Tipul de studiu, serii de
cazuri, presupune gruparea mai multor cazuri individuale raportate frecvent în publicaţiile medicale,
lucru precizat de autori în cadrul articolului: -" Am cercetat Medline, din 1966 până în decembrie
2005, şi Embase, din 1980 până în decembrie 2005, pentru a identifica studiile observaţionale care
au evaluat acurateţea indicilor electrocardiografici în vederea diagnosticării hipertrofiei ventriculare
stângi şi care au stabilit prezenţa sau absenţa afecţiunii pe baza ecocardiografiei."; "Cercetarea
noastră a identificat 1 761 de lucrări citate. Am considerat 142 ca potenţial eligibile, iar după
cercetarea textului complet al articolelor am inclus 21 de studii."

Testul studiat este comparat cu un test fiabil și valid stabilit a priori, întrucât s-au evaluat
criteriile electrocardiografice la adulții hipertensivi, comparativ cu ecocardiografia. Factorii studiați
sunt corect și complet descriși, realizându-se o selecție riguroasă a studiilor, excluzându-se cazurile
control axate pe diagnostic, folosindu-se aceeași metodă de măsurare pentru toți subiecții:" Am
analizat în detaliu şase indici, utilizaţi cel mai frecvent, şi anume, cel de voltaj Sokolow-Lyon, indicii
de voltaj Cornell şi, respectiv, de produs Cornell, indicele Gubner şi scorul Romhilt-Estes cu prag
pentru test pozitiv ≥4 puncte sau ≥5 puncte."

În studiu au fost incluși subiecți asimptomatici, cu hipertensiune arterială primară, la care


se administrau medicație antihipertensivă, iar alții erau evaluați pentru tratament. Fiind selectați
5608 pacienți din 21 de cazuri. Selecția acestora fiind corectă întrucât, persoanele hipertensive fac
parte din populația cu risc de hipertrofie ventriculară stângă. Nu există randomizare, însă erorile nu
vor periclita validitatea internă a studiului deoarece nu este necesară distribuirea întâmplătoare a
datelor întrucât ele au fost reunite pentru a obține un rezultat comun.

Factorii de confuzie și potențialele erori sistemice au fost luate în considerare și au fost bine
controlate:" Am analizat calitatea metodologică a articolelor. Am examinat metodele de selecţie a
pacienţilor şi de colectare a datelor, descrierea completă a indicilor, testele de referinţă şi
probabilitatea de eroare prin verificare. Am clasificat calitatea studiilor pe baza următoarelor criterii:
descrierea localizării; colectarea prospectivă a datelor, cu înrolarea subiecţilor consecutivi şi
supravegherea tuturor subiecţilor, şi furnizarea unor detalii cu privire la ecocardiografie şi la metoda
"orb"."

Eșantionul studiat face parte el însuși din datele epidemiologice existente.

Nu este prezentată o definiție a stării de normal.

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8
Grila de lectură a unui articol de studiu diagnostic

În experimentele controlate, termenul "orb" se referă, de regulă, la faptul că participanții la


studiu, cei implicați în conduita față de aceștia și cei care colectează și analizează datele clinice să nu
fie la curent cu tipul de tratament indicat, astfel încât sa nu fie influențați de informația respectivă. În
acest studiu evaluatorii dețin toate informațiile privitoare la subiecți și tot ei sunt cei care evaluează
verificând acuratețea informațiilor privin ecocardiografia și metoda orb aplicata în studiile utilizate
de aceștea.

Caracteristicile diagnostice ale testului lui calculate: "Majoritatea studiilor au arătat că toţi
indicii aveau o sensibilitate mică şi o specificitate mare (vezi bmj.com). Mediana sensibilităţii s-a
situat între 10,5% (nivel 0-39%), pentru indicele Gubner, şi 21% (4-52%), pentru indicele Sokolow-
Lyon. Mediana specificităţii a variat între 89% (53-100%), pentru indicele Sokolow-Lyon, şi 99% (71-
100%), pentru scorul Romhilt-Estes (cinci puncte)."

Utilitatea clinică a testului a fost însuși scopul studiului:" La pacienţii cu hipertensiune,


electrocardiogramele nu trebuie efectuate în mod expres pentru a exclude hipertrofia ventriculară
stângă. Deseori, trimiterea pentru examinarea de specialitate este recomandată în baza unor scoruri
de risc cardiovascular ridicate, dar e posibil ca ecocardiografia să ofere informaţii mai valoroase în
cazul persoanelor hipertensive care, în funcţie de vârstă, sex, istoric privind fumatul şi profil al
lipidelor sanguine, au un risc mic sau intermediar. La bolnavii despre care se ştie că au risc crescut,
datele ecocardiografice nu vor influenţa, cel mai adesea, managementul clinic, deoarece
intervenţiile de reducere a riscului sunt deja aplicate."

Concluziile răspund obiectivelor, întrucat s-a constatat o slabă eficență, acuratețe a


diagnosticului elecrocardiografic al hipertrofii ventriculare stângi la pacienții cu hipertrensiune
arterială, evidențiind necesitatea unor noii mijloace de diagnostic pentru această patologie.

Ciobanu Ilinca
Anul III, Seria A, Grupa 8