Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de îngrijire caz III

Diagnostic la internare: Dizenterie


Motivele internãrii: se prezintã la Spitalul de Boli Infecţioase ,Rm.Vâlcea acuzând cefalee fronto-occipitală, senzaţie de vomă, inapetenţă, greţuri, dureri abdominale, scaune diareice
apoase, cu mucus.
Diagnosticul la externare: Dizenterie cu Shighella Sonnei – forma medie

Nevoia Problema Obiective Surse de dificultate Diagnostic Intervenţii autonome şi Evaluare


Manifestãri de dependenţã nursing delegate
1.Nevoia de a evita - Risc de transmitere a Pacientul să nu devină -Biofizologic: Risc de Autonome: Pacientul respectă
pericolele infecţiei. sursă de infecţie pentru - alterarea tranzitului transmitere a - respect măsurile de regulile de igienă.
alte persoane pe perioada intestinal; infecţiei. prevenire a infecţiilor
internării. nasocomiale;
- Educ pacientul cu privire
la măsurile de prevenire a
infecţiilor.
Administrez tratament
medicamentos la indicaţia
medicului.
2.Nevoia de a respira şi Fără probleme Supravegherea funcţiilor -Biofiziologic:- Respiraţie normală, Autonome: Respiraţie normală,
a avea o circulaţie vitale şi înregistrarea lor -Psihologic:Epuizarea R=22respiraţii -asigur bolnavului o poziţie amplă, ritmică
adecvatã în foaia de temperatura a organismului /minut, respiraţii confortabilã în pat
bolnavului. ritmice, fără -aerisesc salonul
zgomote patologice -mãsor T.A,iau pulsul şi
T.A=110/70 urmãresc frecvenţa respira-
mmHg ţiei
Puls=68 -înregistrez în FT valorile
bătăi/minut obţinute:R=17 resp/min,
T.A=110/70 mmHg,P=68
pulsaţii/minut

83
Nevoia Problema Obiective Surse de dificultate Diagnostic nursing Intervenţii autonome şi Evaluare
Manifestãri de dependenţã delegate
3.Nevoia de a elimina -Diaree - Pacientul să nu devină -Biofiziologic: Scaune apoase Proces inflamator Autonome: Dupã 48 ore bolnavul
- vărsături sursă de infecţie pentru şi multiple; intestinal. - aerisesc salonul şi asigur simte o ameliorare, nr.
alte persoane pe perioada Risc de deshidratare. condiţii optime; scaunelor s-a redus
internării. -asigur şi recomand ,nu mai prezintă
- Pacientul să aibă o stare bolnavului sã respecte vărsături.
de confort fizic în regimul alimentar
următoarele zile. corespunzător evoluţiei
bolii;
- recoltez produsele pentru
examenul bacteriologic;
Menţin igiena
tegumentelor şi a lenjeriei.
Delegate:
-administrez la indicaţia
medicului :
- Sol Ringer - Soluţie 500
ml, PEV
Piafen- Tablete III, oral
Ciprofloxacină – II
tablete oral
4.Nevoia de a-şi Murdăririrea lenjeriei -pãstrarea integritãţii -Biofiziolofic:durere Pacientul are Autonome: Bolnavul prezintă
menţine corpul curat şi tegumentelor şi mucoa- -Psihologic:anxietate, deprinderi igienice - asigur condiţii de mucoase şi tegumente
de a-şi proteja tegu- selor; MD:dependenţă temporarã normale, prezintă microclimat şi mediu curate, iar acesta
mentele şi mucoasele. -prevenirea infecţiilor ; aspect curat, îngrijit. securizat (220 C); respectă regulile
-educarea bolnavului - schimb lenjeria de pat şi elementare de igienã.
privind igiena . de corp ori de câte ori este
nevoie.
- îi recomand pacientului
să-şi taie unghiile.

84
Nevoia Problema Obiective Surse de dificultate Diagnostic nursing Intervenţii autonome şi Evaluare
Manifestãri de dependenţã delegate
5.Nevoia de a se - Risc de deshidratare Pacientul să fie echilibrat Biofiziologic: proces Dificultatea de a Autonome: Bolnavul înţelege
alimenta şi hidrata hidroelectrolitic. inflamator intestinal. hidrata din cauza -supraveghez respectarea importanţa consumãrii
Pacientul să nu devină problemelor apărute regimului prescris; lichidelor şi restricţia
sursă de infecţie pentru în urma infecţiei -reechilibrez hidro- unor alimete, nu
alte persoane pe perioada intestinale. electrolitic pacientul prin creeazã probleme în
internării. regim hidric 24-48 ore alimentaţie.
Pacientul să aibă o (apă şi zemă de orez),
alimentaţie completă în Delegate :
10 zile. -administrez la indicaţia
medicului Ser glucozat-
Soluţie – 500 ml, Pev;
Scobutil 2f; Furazolidon
4cp/zi
6.Nevoia de a se mişca Durere abdominală Pacientul să nu mai Biofiziologic:crampe abdomi- Discomfort Autonome: Pacientul nu mai
şi a-şi menţine o bunã Vărsături prezinte dureri şi nale, vărsături abdominal. -asigur bolnavului condiţii prezintă crampe
posturã vărsături. otime în salon,pat abdominale.
confortabil,
-schim lenjeria de pat la
nevoie.
Delegate:
- administrez: Scobutil
1x2f/zi,
- Metoclopramid
- Algocalmin şi
Papaverină/i.m.
- Furazolidon
7. Nevoia de a se Fără probleme Mentinerea unei lenjerii Biofiziologic: durere Interes faţă de Autonome: Pacientul respectă
îmbrăca şi dezbrăca de corp şi pat curate . M.D.: dependenţă temporară. propria persoană -schimb lenjeria de pat la normele igienice ale
nevoie, îmbrăcăminţii.
Delegate:Bolnavul poate
folosii lenjeria de corp
proprie.
8. Nevoia de a-si Febră Mentinerea temperaturii Biofiziologic: proces de Febrilitate Autonome: măsor tempe- În urma tratamentului
mentine temperatura în limite normale termoreglare ratura corpului (T=37,90C) antiinfecţios tempera-
corpului in limite şi notez în F.T.; tura revine la limite
normale supraveghez compor- normale.
tamentul bolnavului.
Administrez tratament
antiinţecţios.

85
Nevoia Problema Obiective Surse de dificultate Diagnostic nursing
Intervenţii autonome şi Evaluare
Manifestãri de dependenţã delegate
9. Nevoia de a se Somn întrerupt Asigurarea odihnei M.D.: Dependenţă temporară Oboseală. Autonome : asigur Bolnavul se odihneşte
odihnii conditii optime,respectiv 8 ore pe noapte.
pat cu lenjerie curată şi
bine întinsă;
Aerisesc salonul şi rog
vizitatorii să respecte orele
de vizită.
10. Nevoia de a fi util, Fără probleme Reluarea activităţii Psihologic: spitalizare Neputinţa Autonome: explic Bolnavul şi-a însuşit
ocupat şi a se realiza M.D.: Dependenţă temporară. bolnavului că după ce îşi recomandările, este
va revenii poate să-şi reia încrezător că se va
activităşile zilnice . vindeca.
Îi sugerez să citească o
carte sau să se plimbe prin
salon.
11. Nevoia de a Fără probleme. Integrarea bolnavului în Sociologic: exprimare uşoară, Comunicare eficace Autonome: observ Bolnavul discuta cu
comunica comunitatea de spital comunicativ. comportamentul ceilalţi bolnavi şi
bolnavului şi îl încurajez comunică bine cu
să discute în continuare cu cadrele medicale..
ceilalţi bolnavi din salon.
12. Nevoia de a învăţa Noţiuni insuficiente Educaţia sanitară privind Psihologic: lipsa educatiei Insuficienta Autonome : fac educatie Bolnavul acumulează
despre boală. diareea acută infecţioasă. medicale. cunoaştere faţă de sanitară privind diareea şi noi cunoştinte despre
M.D. : independent boală. regimul dietetic pe care îl boală.
impune boala.

13.Nevoia de a se recrea Fără probleme. Asigurarea posibilităţilor Psihologic:diminuarea Autonome: recomand Bolnavul se simpte
de recreere. mijloacelor de interes; bolnavului să asculte recreat.
spitalizarea radioul, să citească presa
M.D. :independent sau cărţi, discut cu
pacientul despre boala lui..

14. Nevoia de a-si Fără probleme - M.D. Independent, foloseşte -Pacientul îşi Autonome: îi recomand să Bolnavul se declara
practica religia obiecte religioase personale,. respectă citească cărţi religioase. mulţumit spiritual, îşi
convingerile face rugăciuni în
religioase. fiecare seară.

86