Sunteți pe pagina 1din 15

Evaluarea psihologică

în consiliere
Legislaţie
 Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept
de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Psihologilor din România
 Art. 5. - Psihologul cu drept de liberă practică desfăşoară următoarele
tipuri de activităţi:
a) studiul comportamentului uman şi al proceselor mentale;
b) investigarea şi recomandarea căilor de soluţionare a problemelor
psihologice;
c) elaborarea şi aplicarea de teste pentru măsurarea inteligenţei,
abilităţilor, aptitudinilor şi a altor caracteristici umane;
d) testarea psihologică, prevenirea şi psihoterapia tulburărilor
emoţionale şi de personalitate, precum şi a fenomenelor de inadaptare
la mediul social şi profesional;
e) interpretarea datelor obţinute şi elaborarea recomandărilor pe
care le consideră necesare.
Regulamentul de funcţionare al
CJAPP/CCAPP

 Art. 17- ATRIBUŢII:


 c) asigurã examinarea psihologicã atât pentru
cadrele didactice, cât şi a elevilor, la cererea
pãrinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare în
situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, conflicte.
Examinarea şi testarea psihologicã sunt
efectuate doar de profesorul psiholog conform
atestãrii din partea Colegiului Psihologilor din
România, pe baza metodologiei unitare elaborate de
Colegiul Psihologilor şi avizate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetãrii.
Consideraţii etice- Codul deontologic

 I. RESPECTAREA  IV. STANDARDE DE COMPETENŢĂ


DREPTURILOR ŞI  V. STANDARDE CU PRIVIRE LA
RELAŢIILE UMANE
DEMNITĂŢII ORICĂREI  VI. STANDARDE DE
PERSOANE CONFIDENŢIALITATE
 VII. STANDARDE DE CONDUITĂ
COLEGIALĂ
 II. RESPONSABILITATE  VIII. STANDARDE DE ÎNREGISTRARE,
PRELUCRARE ŞI PĂSTRARE A
PROFESIONALĂ ŞI DATELOR
SOCIALĂ  IX. STANDARDE DE ONORARII ŞI
TAXE
 X. STANDARDE PENTRU DECLARAŢII
 III. INTEGRITATE PUBLICE ŞI RECLAMĂ
XI. EDUCAŢIE ŞI FORMARE
PROFESIONALĂ 
 XII. TERAPIE ŞI CONSILIERE
 XIII. EVALUARE ŞI DIAGNOZĂ
 XIV. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI
VALORIFICAREA REZULTATELOR
Metode

 Observaţia
 Convorbirea (interviul)
 Chestionarele
 Metoda biografică (anamneza)
 Testele psihologice
Tipuri de teste
utilizate în evaluarea psihologică

Testul este ,,o probă standardizată care


vizează determinarea cât mai exactă a
gradului de dezvoltare a unei însuşiri psihice”
(A. Cosmovici,1996).
 Teste de inteligenţă şi dezvoltare intelectuală
 Teste de aptitudini şi capacităţi
 Teste de personalitate - proiective
Calităţile testelor psihologice

 Validitate (testul măsoară ceea ce şi-a propus să


măsoare)
 Fidelitate (aplicarea testului în momente diferite de
timp la aceeaşi persoană oferă rezultate similare)
 Standardizarea (sarcini, instrucţiuni, cotare,
interpretare aceleaşi pt. toţi subiecţii)
 Etalonarea ajută în obiectivitatea aprecierilor prin
stabilirea unor unităţi de măsură (teste psihometrice)
Limitele testelor psihologice

 Creează situaţii artificiale de lucru cu care


subiecţii nu sunt obişnuiţi;
 Sunt greu de conceput şi unele greu de
utilizat (număr mare de itemi, timp îndelungat
de testare, de corectare şi interpretare);
 Trecerea timpului afectează precizia testului.
Bateria de teste CAS

 1. Teste de evaluare a aptitudinilor cognitive


 2. Teste de personalitate
 3. Scale de evaluare a emoţiilor
 4. Chestionar de evaluare a intereselor
1. Teste de evaluare a aptitudinilor
cognitive

 ABILITATEA GENERALĂ DE ÎNVĂŢARE


 APTITUDINEA VERBALĂ
 APTITUDINEA NUMERICĂ
 APTITUDINEA SPAŢIALĂ
 PERCEPŢIA FORMEI
 ABILITĂŢI FUNCŢIONĂREŞTI
 RAPIDITATE ÎN REACŢII
 CAPACITATE DECIZIONALĂ
 CAPACITATE ORGANIZATORICĂ
ABILITATEA GENERALĂ DE ÎNVĂŢARE

 Raţionament analitic
 Transfer analogic
 Flexibilitatea categorizarii
 Inhibiţie cognitivă şi memorie de scurtă
durată
 Memorie de lucru
 Interferenţă cognitivă
 Atenţie concentrată
2. Teste de personalitate

 FIVE-FACTOR PERSONALITY
INVENTORY (FFPI)
 CHESTIONARUL DE
PERSONALITATE ZUCKERMAN-
KUHLMAN (ZKPQ)
 CHESTIONARUL SCHEMELOR
COGNITIVE YOUNG - FORMA SCURTĂ 3
(YSQ-S3)
3. Scale de evaluare a emoţiilor

 SCALA DE ATITUDINI ŞI CONVINGERI


 PROFILUL DISTRESULUI EMOŢIONAL (PDE)
 CHESTIONARUL DE ACCEPTARE
NECONDIŢIONATĂ A PROPRIEI PERSOANE
(UNCONDITIONAL SELF ACCEPTANCE
QUESTIONNAIRE - USAQ)
 SCALA DE ATITUDINI DISFUNCŢIONALE,
FORMA A
Comunicarea rezultatelor testării

 Dezbatere
 Raport psihologic de evaluare
Utilitatea testelor

 Utilizarea testelor în evaluare trebuie adaptate la


condiţiile socio-culturale ale subiectului examinat;
 Bateriile de teste sunt preferate testelor singulare
 Rezultatele obţinute pot fi validate şi prin alte metode
 Stabilirea unor legături între rezultatele obţinute la
teste cu cele din activitatea practică.
 Efectuarea de recomandări privind persoana
examinată