Sunteți pe pagina 1din 1

E vremea colindelor, vremea Sãrbãtorile de iarnã oferã ocazia,

bucuriei, când minunea se conducerii USMO, de a transmite


împlineºte, cuprinde sufletele ºi le tuturor celor celor care au lucrat ºi
înnobileazã. Fie ca Magia lucreazã în minerit, sincere felicitãri
Sãrbãtorilor de Iarnã, cu zvon de pentru eforturile depuse ºi putere
cântece ºi clopoþei, sã aducã de muncã în continuare. Multã
fericire, sãnãtate ºi bunãstare în
sãnãtate ºi prosperitate,
cãminul dumneavoastrã stimaþi
gorjeni.
dumneavoastrã ºi celor dragi!

Sãrbãtori fericite! Sãrbãtori fericite!


Subprefect, Preºedinte,
Marcel Romanescu Marin Condescu

Nr. 0057 - 23 - 29 decembrie 2010 - GRATUIT

AU TRECUT ANII…
Amintirile unui martor ocular la evenimentele Fie ca sãrbãtorile de iarnã sã
de la Târgu- Jiu, din DECEMBRIE 1989 vã gãseascã plini de viaþã,
sãnãtoºi ºi fericiþi!
Conducerea PD-L Gorj vã
doreºte putere de muncã ºi
sã aveþi parte numai de clipe
fericite alãturi de familie ºi
prieteni!
Sãrbãtori Fericite!
Preºedinte, Ion Ruºeþ

Fie ca apropierea sãrbãtorilor


de iarnã sã reprezinte pentru
toþi locuitorii comunei
Turceni, un prilej de bucurii.
Pag. 8-9 Sã aveþi parte de clipe
fericite alãturi de cei dragi,
Se împlinesc în aceste zile 21 de ani de la Revoluþia din DECEMBRIE 1989. Aceasta nu s-a multã sãnãtate ºi fericire!
derulat numai la Timiºoara ºi la Bucureºti, ci ºi la Târgu-Jiu. Unul dintre cei care a participat la
evenimentele, petrecute atunci, în municipiul nostru, a fost ºi Ion Rovenþa. Iatã cum îºi Sãrbãtori Fericite!
aminteºte acesta felul în care au reacþionat târgujienii în acele zile memorabile... Primar, Ion Iordache

Fie ca Sfânta Sãrbãtoare a Consiliul Local ºi Primãria


Naºterii Domnului nostru Târgu-Jiu transmite acum,
Iisus Hristos sã lumineze în pragul sãrbãtorilor de
sufletul tuturor gorjenilor, sã iarnã, cele mai sincere
le aducã liniºte, sãnãtate ºi
speranþã de mai bine
felicitãri ºi urãri de liniºte
în Noul An. ºi împlinire tuturor
gorjenilor.
La Mulþi Ani!
Ion Cãlinoiu, Sãrbãtori Fericite!
Preºedintele Consiliului Primar,
Judeþean Gorj Florin Cârciumaru
CMYK