Sunteți pe pagina 1din 3

Titlul proiectului:„Construieşte-ţi cariera, pas cu pas!

Consiliere şi orientare profesională pentru elevii din regiunile


Centru şi Sud-Est”
Cod contract: POSDRU 160/2.1/S/132690

Profesiunea adecvată pentru tipul tău de personalitate


- cele 4 dimensiuni ale personalităţii -

Anumite tipuri de profesii se dovedesc mult mai potrivite pentru anumite persoane, în funcţie de
tipul de personalitate al acestora. De aceea, pentru a avea o viaţă profesională conform aşteptărilor
voastre, este bine găsiţi şi corespondenţa dintre profesie şi tipului de personalitate pe care îl aveţi.

Marcaţi la fiecare dimensiune a personalităţii afirmaţiile care vi se potrivesc. Sunteţi mai apropiat
de dimensiunea la care aţi marcat mai multe afirmaţii care vi se potrivesc. Încercuiţi la fiecare din
cele patru dimensiuni litera care corespunde tipului de personalitate cu care sunteţi mai
apropiat(ex.: la pct. 1 E sau I).
1. DIMENSIUNEA EXTRAVERSIE –INTROVERSIE- Litere de cod : E-I ( reflectă modul în
care interacţionăm cu mediul exterior şi direcţia în care ne canalizăm energia)

Extraversie (E ) / Introversie (I)


Nr.crt. Extravertitul
1 vă simtiţi bine în prezenţa celorlalţi
2 vă place să fiţi în centrul atenţiei
3 întâi acţionaţi, apoi gândiţi
4 aveţi tendinţa să “gândiţi cu glas tare”, vorbiţi cu uşurinţă despre dvs.
5 vă place mai mult să vorbiţi decât ascultaţi
6 sunteţi entuziast în comunicare
7 răspundeţi prompt, vă place ca lucrurile să se întâmple rapid
8 preferaţi cantitatea în locul calităţii
Introvertitul
1 va stimulează singurătatea
2 nu vă place să fiţi in centrul atenţiei
3 întâi gândiţi , apoi acţionaţi
4 aveţi tendinţa sa treceţi întâi, totul prin minte şi apoi să vorbiţi
5 vă place mai mult să ascultaţi decât vorbiţi
6 nu vă aratăţi entuziasmul, îl păstraţi pentru dumneavoastră
7 aveţi un ritm mai lent de a rezolva problemele, lăsaţi lucrurile să se
“sedimenteze
8 preferaţi calitatea în locul cantităţii
2 . DIMENSIUNEA SENZATIE – INTUITIE - Litere de cod : S-N (Tipul de informaţii pe care le
remarcăm/preferăm în mod consecvent )

Senzaţie (S) / Intuiţie (N)


Nr.crt. Senzorialul
1 vă place ceea este sigur şi concret
2 va plac ideile noi doar dacă ele pot fi aplicate în practică
3 apreciaţi realismul şi judecata sănătoasa
4 va place să utilizaţi şi să îmbunătăţiţi tehnicile însuşite
5 vă place să oferiţi detalii, aveţi tendinţa să fiţi descriptiv
6 vă place să prezentaţi informaţiile pas cu pas
7 sunteţi orientat spre prezent
Intuitivul
1 vă încredeţi în inspiraţie şi deducţie
2 vă plac ideile noi , doar de dragul noutăţii
3 vă place să vă folosiţi imaginaţia şi inovaţia
4 vă place să învăţaţi tehnici noi, vă plictisiţi uşor de cele vechi
5 vă place să speculaţi, folosiţi metafore, faceţi analogii
6 prezentaţi informaţiile in salturi, neorganizat
7 sunteţi orientat spre viitor

3 . DIMENSIUNEA GÂNDIRE –SENTIMENT- Litere de cod :T-F (Felul în care procedăm atunci
când luăm decizii)
Gandire (T)/ Sentiment ( F)
Nr.crt. Gânditorul
1 vă place să analizaţi obiectiv problemele, faceţi un pas înapoi pentru o imagine
de ansamblu
2 vă place raţiunea, justiţia- aplicaţi acelaşi standard pentru toţi
3 sunteţi critic, vedeţi în mod natural defectele chiar la persoane apropiate
4 uneori sunteţi considerat insensibil, nepăsător
5 consideraţi că e mai bine să spuneţi adevărul, chiar dacă poate fi o lipsă de tact
6 acceptaţi sentimentele doar dacă sunt realiste, logice
7 vă motivează dorinţa de reuşită
Afectivul
1 preferaţi să analizaţi efectele acţiunilor asupra altora
2 vă place armonia şi empatia, acceptaţi excepţia de la regulă
3 vă doriţi să plăceţi altora, manifestaţi toleranţă
4 uneori sunteţi considerat “slab “, foarte emotiv
5 vă place să spuneţi adevărul cu tact, fără să supăraţi
6 acceptaţi sentimentele ca fiind realiste, chiar dacă par lipsite de sens
7 sunteţi motivat atunci când sunteţi apreciat
4. DIMENSIUNEA JUDECATĂ –PERCEPŢIE- Litere de cod :J-P (Ce mod de viaţă preferăm- mai
organizat sau, dimpotrivă, mai spontan)

Judecata (J) /Percepţie (P )


Nr.crt. Judecatorul
1 sunteţi adeptul expresiei :”întâi munca,apoi distracţia “
2 vă stabiliţi obiective, pe care le duceţi la bun sfârşit
3 vă place să ştiţi dinainte ce vă aşteaptă
4 îndeplinirea sarcinii este foarte importantă pentru tine
5 sunteţi satisfăcut de finalizarea unui proiect
6 priviţi termenele de finalizare ale unor sarcini cu multă seriozitate
Perceptivul
1 sunteţi adeptul expresiei “poate sa mai aştepte”
2 vă schimbaţi obiectivele pe măsura ce noi informaţii devin disponibile
3 vă plac situaţiile noi
4 sunteţi atent la modul cum e îndeplinită o sarcină
5 satisfacţia rezultă din începerea unui proiect
6 consideraţi termenele de finalizare a unor sarcini ca fiind elastice

1. Extravertit - E Introvertit- I
2. Senzorial - S Intuitiv - N
3. Gânditor - T Afectiv - F
4. Judecător – J Perceptivul-P

Formati grupul cu literele de cod pentru cele 4 dimensiuni ale personalităţii, luând in
considerare, pentru fiecare dimensiune, litera marcată, în funcţie de tipul de personalitate
mai apropiat vouă. ( ex. ENTJ)

___________________________________________________________________________

Interpretarea rezultatelor: accesați platforma de consiliere on-line a proiectului de pe site-ul


asociației : www.Donit.ro

Adaptat după
http://www.scritub.com/sociologie/ALEGETI-PROFESIA-ADECVATA-TIPU541111159.php