Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele

Perioada Disciplina Clasa


cadrului didactic
Tipul activității online
derulate (se vor preciza
platformele educaționale
Timpul
sau tipurile de mesagerie
Subiectele/temele activităților alocat
utilizate (zoom, adservio,
(ore)
meet.google, whatsapp,
messenger, google
classroom etc)