Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic “Sf.

Haralambie” Turnu Măgurele Avizat,


Profilul: SERVICII Director
Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Domeniul de pregătire generală: ALIMENTAŢIE
Modulul V: CDL - ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE ÎN UNITĂŢILE DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI TURISM
Nr. de ore/an: 90 ore
Nr. ore/săptămână: 30 – Stagii de pregătire practică
Clasa: a IX-a
Profesor: Ing. Cioplea Mihaela
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3152/24.02.2014 Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019
Nr. Săptă Obs.
Competenţe Activităţi de învăţare Conţinuturi ore mâna
IP IP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
S12 (25
Discuţii de grup privind NOŢIUNI INTRODUCTIVE 18 S1 -29XI)
aplicarea regulilor de igienă Cioplea
Asigură ordinea şi curăţenia la
Reguli de igienă la nivelul sălii de Mihaela
locul de muncă
Operaţii de fixare a meselor servire: aerisirea sălii, ştergerea
şi a moltonului prafului, fixarea meselor şi a
moltonului
Dotarea cu mobilier adecvat, S12 (25
Demonstraţii privind iluminarea, ventilaţia, participarea la 12 S1 -29XI)
Aplică principiile ergonomice în
aplicarea principiilor decorarea şi intimizarea sălii de Cioplea
organizarea locului de muncă
ergonomice servire Mihaela
Evaluare
Foloseşte instrucţiunile de lucru Operaţii de identificare şi Operaţiuni de aranjare a mesei, S36 (15
pentru îndeplinirea sarcinilor aranjare a obiectelor de aducerea şi aşezarea obiectelor de -19VI)
inventar necesare efectuării inventar necesare servirii şi 30 S2 Mazilu
mise-en-place-ului consumării preparatelor şi băuturilor Aurelia
Respectarea succesiunii etapelor

1
de efectuare a curăţeniei
Identifică probleme simple Unităţi de măsură folosite în realizarea S36 (15
Alcătuieşte şi aplică un plan de reţetelor 18 S2 -19VI)
rezolvare a unei probleme simple Calcule simple folosind Aplicaţii în spaţiul de producţie: Mazilu
Verifică rezultatele obţinute în unităţi de măsură gramaje, volume, proporţii în reţete Aurelia
urma aplicării planului de
rezolvare a unei probleme simple
S36 (15
Discuţii dirijate pe teme de Noţiuni simple despre nutriţie 12 S2 -19VI)
nutriţie Evaluare Mazilu
Aurelia
Avantaje şi dezavantaje nutriţionale S37 (22
Identifică probleme simple Calcule simple folosind
ale principalelor grupe de materii 30 S3 -26VI)
Alcătuieşte şi aplică un plan de unităţi de măsură
prime Mazilu
rezolvare a unei probleme simple Studii comparative pe teme
Aplicaţii – necesar nutritiv P, L, G Aurelia
Verifică rezultatele obţinute în de nutriţie
zilnic
urma aplicării planului de Calcule de valoare calorică a
Calculul valorii calorice a alimentelor
rezolvare a unei probleme simple alimentelor
Exemplificări de meniuri Asigurarea raţiei calorice zilnice prin S37 (22
zilnice exemple de meniuri -26VI)
Discuţii de grup privind Aplicaţii /Analize comparative 24 S3 Mazilu
asigurarea raţiei calorice Evaluare Aurelia
zilnice pentru categorii
diferite de consumatori
Analizarea rezultatelor în
funcţie de valorile
recomandate
EVALUARE FINALĂ 6 S3 S37 (22 -26VI)
Mazilu
Aurelia

Întocmit: prof. Ing. Cioplea Mihaela

S-ar putea să vă placă și