Sunteți pe pagina 1din 2

DIRECTOR,

PROF.

Modulul : IGIENA SI ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ ȘEF DE CATEDRĂ,


CLASA a IX – a B PROF.
Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN TURISM
Nr ore/an – 150 (30 ORE/SAPTAMANA x 5 SAPTAMANI )
PROF.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ȘCOLAR 2019-2020
Unitate de rezultate ale invatarii /
Nr Conținuturi de învățare Nr ore Săptămână Obs
Rezultate ale invatarii
crt
Cunostiinte Abilitati Atitudini
1 Igiena și Numeşte factorii de Implicarea activă și 1.Procesul de munca ;
securitatea risc şi bolile responsabilă în numirea 2.Protectia muncii; factori
muncii profesionale la locul factorilor de risc și a de risc specifici domeniului
bololilor profesionale. calificarii locului de munca; 30 Săptămâna 1
de muncă
3.Accidente si boli profesionale;

Aplică regulile de Implicarea responsabilă 4. Reguli si materiale pentru igiena 30 Săptămâna 2


igienă individuală a în aplicarea regulilor de individuala;
muncii. igienă individuală. 5. Norme de protectia si securitatea
muncii specifice domeniului locului de
Aplică normele de Implicarea activă și munca;
securitate şi sănătate responsabilă în aplicarea
la locul de muncă, normelor SSM si PSI.
precum şi normele de
prevenire şi stingere a
incendiilor
Implicarea activă și 6.Protectia impotriva producerii
Acordă primul ajutor responsabilă în acordarea incendiului;
în caz de accident. primului ajutor în caz de 7.Acordarea primului ajutor in caz de
30 Săptămâna 3
accident. accidente: materiale
si metode

Asigură ordinea si Implicarea activă și 1.Aspecte generale privind organizarea


responsabilă în asigurarea locului de munca;
curăţenia la locul de ordinii si curățeniei la locul
muncă de muncă. 2.Mijloace de munca
specifice domeniului ;
Implicarea activă și 3.Principii ergonomice la locul de 30 Săptămâna 4
responsabilă în aplicarea munca;
principiilor ergonamice în
ceea ce rpivește organizarea
Organizarea locului de muncă.
2 locului de
muncă Aplică principiile Implicarea activă și 4. Curatenia la locul de
ergonomice în responsabilă în folosirea
munca: materiale necesare, metode si
organizarea locului de instrucțiunilor de lucru
pentru îndeplinirea reguli de efectuare;
muncă.
sarcinmilor. 5. Instructiuni si sarcini de lucru 30 Săptămâna 5
Foloseşte instrucţiuni specifice locului de munca ; erori de
de lucru pentru realizare a sarcinilor de munca
îndeplinirea sarcinilor