Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

Data: 17.01.2019
Unitatea școlară : Liceul cu program sportiv “MIRCEA ELIADE”
Clasa: a V- a A
Profesor: Ghiurca Lucia
OBIECTUL: Matematicã
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Fracţii ordinare
CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII: Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de fixare şi consolidare de cunoştinţe
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare
2.3. Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor ordinare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : Elevul trebuie să fie capabil să:

 Cognitive:
 OC1: să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică cu privire la notiunea de fracţie
 OC2: să efectueze introducerea întregilor în fracţie
 OC3: să efectueze calcule care conţin adunări şi scăderi de fracţii care au acelaşi numitor
 OC4: să utilizeze proprietăţile adunării în calcularea rapidă a unor sume de fracţii
 OC5: să rezolve probleme în care intervin operaţiile de adunare şi scădere de fracţii ordinare care au acelaşi
numitor

 Afectiv – atitudinale:
 OA1: să fie atenţi la lecţie;
 OA2: să-și dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate;
 OA3: să participe activ şi cu interes la lecţie ;
 OA4: să-și stimuleze curiozitatea, imaginaţia, tenacitatea, perseverența, încrederea în forţele proprii.
 Psihomotorii:

 OP1 : să redacteze în mod logic rezolvarea unor exerciţii ;


 OP2 : să dovedească abilitate în rezolvarea exerciţiilor;

STRATEGIA DIDACTICĂ :

 Resurse procedurale:
 exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea , joc didactic, observaţia, munca pe grupe.

 Resurse materiale:
 caietul elevului , manual școlar ,creta ,tabla ,fișe de lucru, flipchart.

 Forme de organizare:
 activitate frontală, activitate pe grupe.

FORMA DE EVALUARE:
 observare sistematică ,aprecieri verbale.
DURATA: 50 minute.
LOCUL DESFĂŞURĂRII: laborator de matematică
BIBLIOGRAFIE:
1) George Turcitu, Constantin Basarab, Tudor Dragonu, Niculae Ghiciu, Ionică Rizea , Ştefan Smarandache-–MATEMATICĂ, manual
pentru clasa a V-a , Ed Radical ;2012
2) Sorin Peligrad, Dan Zaharia, Maria Zaharia – MATE 2000+ Consolidare , clasa a V-a , Ed. Paralela 45
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Etapele lecţiei Ob. Conţinut și sarcinii de învăţare Strategii didactice


crt op. Metode de
evaluare
Activitatea profesorului Activitatea Metode Mijloace Forme
elevului
1 Moment OA1 - Verifică prezenţa şi se asigură de existenţa - răspund la Conversaţia Activitate
organizatoric materialelor necesare. întrebări. frontală

2 Captarea OP1 Se va realiza printr-o ghicitoare:ANEXA 1 Elevii vor Caiete de Activitate Verificarea
atenţiei și Un întreg de îl împarţi descoperi Conversaţia teme, frontală orală a temei
verificarea Părţi egale tu să faci. ghicitoarea, Joc didactic manual pentru acasă
temei Una sau mai multe iei apoi citesc tema
Spune-mi matematic, ce-i? (fracţia) cu atenţie,
Se face verificarea oralã cantitativã şi corectează unde
calitativã a temei. au greşit sau
Se corectează eventualele greşeli. completează.

3 Reactualizarea .Profesorul verifică noţiunile predate prin -elevii răspund


cunoștinţelor OA2 fisa de lucru cerinţelor Conversaţia
anterioare profesorului. Flipchart Individual Verificarea
OC3 orală
-elevii rezolvă
OC4 exerciţiile Exerciţiul
4 Anunţarea OA4 - Se anunţă și se scrie pe tablă titlul lecţiei: -Notează în caiete Conversaţia Activitate Observarea
conţinutului și „ Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare titlul lecţiei. frontală comportament-
a obiectivelor care au acelaşi numitor ’’. Veţi rezolva în scris -Sunt atenţi la ului
diverse exerciţii şi probleme care vizează explicaţiile de ascultãtor
operaţii cu fracţii ordinare cu acelaşi profesorului.
numitor.
5 Dirijarea OC1 Împarte elevii în două grupe , astfel încât - primesc fişele și Conversaţia Activitate Analiza
învãţãrii. prima grupă va reprezenta adunarea fracţiilor încep să rezolve pe răspunsurilor
ordinare care au acelaşi numitor şi a doua aplicaţiile grupe
grupă va reprezenta scăderea fracţiilor
ordinare care au acelaşi numitor.
Pentru a se asigura că noţiunile au fost
înţelese, fiecare grupă primeşte câte o fişă
de fixare şi consolidare a cunoştinţelor. - fiecare elev are
-numesc elevi pentru rezolvarea la tabla a obligaţia de a
OC3 exerciţiilor. rezolva câte un
exerciţiu
1. Determinaţi fracţia: Fişe de
Exerciţiul lucru
7 23 15 7
a) + =¿ ; b) + =¿ ; c)
10 10 9 9
13 24
+ =¿
2 2
6 5 12 15 13 2
d) + =¿ ;e) + =¿ ;f) + =¿ - dupa ce au
5 6 5 2 3 7
13 7 18 3 rezolvat aplicaţiile
g) − =¿ ;h) − =¿ ;i) din fişă, sunt
4 4 16 16
25 7 prezentate la
− =¿
12 12 tablă rezultatele
OC4 7 3 21 5 3 1 obţinute(fiecare
j) − =¿ ; k) − =¿ ; l) − =¿ elev din grupă câte Problematiz-
2 5 10 3 14 7
2 4 6 1 3 5 o aplicaţie) area
m) + + =¿ ; n) + + =¿
5 5 5 2 4 4
OC5 Analiza

- supraveghează activitatea elevilor,


ajutându-i când întâmpină dificultăţi.

-se asigură că toţi elevii din grupă se implică


în realizarea sarcinilor
6 Asigurarea -elevii vor rezolva următorul exerciţiu de pe -fiecare elev va Exerciţiul Fişe de Activitate Analiza
feedbackului OA4 fișa de lucru: rezolva acest lucru frontală răspunsurilor
exerciţiu.

-rezolvă la tablă
1. Sa se calculeze: exerciţiul.
3 4
 + =¿
11 11
5 9
 + =¿
3 3
OC5 7 2
 + =¿
15 15
36 12
 + =¿
7 7
2. Sa se calculeze:
3 1
 + =¿
4 6
5 3
 + =¿
3 5
15 24
 + =¿
2 5
21 17
 + =¿
4 3
3. Sa se calculeze :
8 3
 − =¿
9 9
14 9
 − =¿
4 4
12 3
 − =¿
7 7
14 10
 − =¿
2 2
4. Sa se calculeze:
7 3
 − =¿
3 7
9 2
 − =¿
11 6
12 3
 − =¿
11 4
36 3
 − =¿
23 2
8 Precizarea si OC5 -Anunţarea temei pentru acasa. -Elevii notează Conversaţia Activitate
explicarea -Temă: Problemele rămase nefăcute de pe tema. frontală
temei. fişa de lucru
GHICITOARE

Un întreg de îl împarţi
Părţi egale tu să faci.
Una sau mai multe iei
Spune-mi matematic, ce-i?

S-ar putea să vă placă și