Sunteți pe pagina 1din 3

USAMV CLUJ-NAPOCA

Nume şi prenume ………………………………

Data: ……………………………

CHESTIONAR
Electrician în instalaţii electrice de joasă tensiune

1. De la ce vârstă este permis ca un tânăr să execute lucrări cu risc electric:


a. 20 ani
b. 17 ani
c. 18 ani

2. Examinarea psihologică se face:


a. la angajare şi la cel puţin 3 ani
b. la 5 ani şi la angajare
c. la angajare, la cel mult 3 ani (periodic) sau de câte ori este necesar

3. La ce interval se face examinarea electricienilor din punct de vedere profesional şi


securitate şi sănătate în muncă
a. la 6 luni
b. la 18 luni
c. la 12 luni

4. Ce măsuri trebuie să se ia în cazul unui accident electric (prioritar)


a. acordarea primului ajutor
b. îndepărtarea victimei de sursa de curent
c. protejarea lui împotriva altor accidente

5. La ce perioadă se face reactualizarea autorizaţiei electricienilor din punct de vedere al


SSM:
a. la 18 luni
b. la 24 luni
c. la 12 luni

6. Ce examinări trebuie făcute în vederea autorizării:


a. examinarea medicală periodică
b. examinarea asupra cunoştinţelor profesionale
c. examinarea asupra cunoştinţelor de SSM
d. examinarea asupra cunoştinţelor de acordare a primului ajutor în cazul accidentelor
electrice

7. Ce aptitudini obligatorii trebuie să aibă un lucrător care lucrează în instalaţii electrice


conform fişei medicale de aptitudini
a. apt de lucru
b. apt de lucru la înălţime
8. Care sunt condiţiile speciale pentru autorizarea din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă:
a. lucrul sub tensiune
b. lucrul la înălţime
c. măsurări electrice
d. nu există

9. Care sunt principalele mijloace de protecţie individuală pentru a practica meseria de


electrician:
a. scule electroizolante
b. cizme de cauciuc electroizolante
c. mănuşi de cauciuc electroizolante

10. La ce interval se verifică EIP pentru electrician (cizme şi mănuşi electroizolante)?


a. la 1 an
b. la 6 luni
c. la 2 ani

11. Care sunt mijloace de protecţie colectivă în instalaţiile electrice de joasă tensiune:
a. balustrade
b. podeţe
c. îngrădiri cu paravane
d. închideri cu paravane

12. Accidentele electrice se produc prin:


a. atingere directă
b. atingere indirectă

Semnătură lucrător ……………………………

Nota Nume si semnatura verificator


Electrician
Răspunsuri:
1. c
2. c
3. c.
4. b.
5. c.
6. a, b, c, d.
7. a, b.
8. a, b, c
9. a, b, c, d.
10. b
11. a, b, c, d.
12. a.

Se dau 4 puncte din oficiu.


Fiecare intrebare – 0,5 puncte
Daca de ex. la intrebarea 6 se raspunde a,b,c – se considera raspuns gresit