Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

BIOLOGIA
TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil real, sport
Februarie 2020
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


№ ITEM Scor
Diversitatea în lumea vie şi particularităţile evolutive ale lumii vii
1. а) Analizează imaginile de mai jos. Completează careurile libere din tabel, atribuind L L
denumiri taxonilor, la care se referă speciile reprezentate în imagini.
0 0
1 1
2 2
3 3
Specia 4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
Mazărea Musculiţa de oţet
(Pisum sativum) (Drosophila melanogaster)
Clasa
Angiosperme Filum/Încrengătura
Regnul

Organismele prezentate în imaginea de mai sus au servit drept obiect de cercetare a


unor savanţi, care au elaborat principalele legi ce stau la baza transmiterii caracterilor
ereditare.
b) Scrie numele savantului care a utilizat în calitate de obiect de studiu mazărea
(Pisum sativum). _______________________________________________________
c) Scrie numele savantului care a utilizat în calitate de obiect de studiu musculiţa de
oţet (Drosophila melanogaster).
____________________________________________________________________
d) Indică câte o particularitate distinctivă a acestor organisme, care a condus la
alegerea lor în calitate de obiect de studiu.
Pisum sativum _________________________________________________________
Drosophila melanogaster______________________________________________________
2. Completează tabelul cu criteriile şi cu deosebirile dintre Clasa Monocotiledonate şi L L
Clasa Dicotiledonate.
0 0
Clasa Monocotiledonate Criterii de deosebire Clasa Dicotiledonate 1 1
2 2
3 3
....................................... 1............................................ ......................................... 4 4
5 5
6 6
....................................... 2. Nervațiunea frunzei ......................................... 7 7
8 8
9 9
....................................... 3............................................ .......................................... 10 10

Grâu 4. Reprezentanţi Mazărea

(indică încă câte un exemplu)

1....................................... 1....................................

3. Angiospermele sunt cele mai evoluate plante de pe Terra. L L

a) Indică două modificări morfologice, care au apărut în procesul evoluţiei la 0 0


angiosperme. 1 1
1. 2 2
3 3
4 4
2.

b) Descrie importanţa reproducerii asexuate la plante.


1.

2.

Sisteme şi procese vitale


4. L L
Scrie în spaţiul rezervat esența termenilor:
0 0
Analizator- 1 1
2 2
3 3
4 4
Reflex-
5. Analizează imaginea de mai jos. L L
a) Scrie denumirea analizatorului din
schema de mai jos. 0 0
1 1 1
4 b) Notează denumirile structurilor în 2 2
2 corespundere cu cifrele din imagine. 3 3
Legenda: 4 4
3 1.____________________________ 5 5
5 2.____________________________ 6 6
3.____________________________ 7 7
4.____________________________ 8 8
5.____________________________

c) Scrie câte o funcţie pentru


6 structurile reprezentate prin cifra:
3.____________________________
5._____________________________

6. Analizatorii sistemului senzorial sunt alcătuiţi din trei segmente. L L

a) Scrie în schema de mai jos denumirea segmentelor analizatorilor. 0 0


1 1
1.
2 2
3 3
2. 4 4

3.

b) Explică cauza pierderii auzului, în urma lezării segmentului nr. 2, al analizatorului


auditiv.
___________________________________________________________________

7. În coloana A sunt indicate tipurile de reflexe, iar în coloana B – caracteristicele L L


acestora. Înscrie în spaţiul rezervat A, cifrele corespunzătoare din coloana B.
Cifrele pot fi scrise o singură dată. 0 0
1 1
A B 2 2
3 3
Reflexe condiţionate ____________ 1) Există în momentul naşterii; 4 4
2) Au un caracter temporar; 5 5
3) Sunt proprii speciei; 6 6
Reflexe necondiţionate ____________ 4) Sunt dobândite pe parcursul vieţii;
5) Au centri nervoşi în măduva spinării,
trunchiul cerebral, regiunea subcorticală;
6) Arcul reflex se închide la nivelul cortexului.
8. În imaginea de mai jos sunt reprezentate câteva disfuncţii ale analizatorului vizual. L L
Analizează imaginile şi rezolvă sarcinele.
I. Completează careurile de mai jos cu denumirea disfuncţiilor, reprezentate în 0 0
imaginile A şi B. 1 1
2 2
A B 3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

a) b)

II. Scrie în careurile de mai sus a) şi b) tipul de lentile cu care se corectează defectele
vederii, reprezentate în imagini.

III. Numeşte câte o cauza de apariție a disfuncţiilor identificate.


A____________________________________________________________________
B____________________________________________________________________

IV. Indică alte două măsuri de profilaxie a analizatorului vizual.


1.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Bazele geneticii şi ameliorarea organismelor

9. I. Scrie în spaţiul rezervat definiţia pentru următorul termen: L L


Biotehnologie -_________________________________________________________
______________________________________________________________________ 0 0
______________________________________________________________________ 1 1
2 2
II. Scrie în schema de mai jos câte o caracteristică a biotehnologiilor tradiţionale şi a 3 3
biotehnologiilor moderne. 4 4
5 5
6 6
Biotehnologii 7 7
8 8
9 9

Moderne Tradiţionale
__________________________________ _________________________________
__________________________________ __________________________________
___ _____________________________
III. a) Numeşte două probleme ecologice globale cu care se confruntă societatea
contemporană.
1._____________________________ 2._________________________________

b) Descrie rolul biotehnologiilor în soluţionarea acestor probleme ale societăţii.


1.

2.

IV. Vinul este un produs obţinut cu ajutorul organismelor vii din cele mai vechi
timpuri. Producţia vinicolă ne-a dus faima ţării noastre în întreaga lume.

Numeşte organismele vii care se utilizează în fabricarea vinului.


_____________________________________________________________________

10. Analizează imaginea şi realizează sarcinile. L L


I. Completează careurile a) şi b), indicând cariotipul uman normal şi cariotipul
patologic. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7

a) b)

II. Scrie denumirea patologiei reprezentate în cariogramă.


__________________________________________________________________

III. Numește două caracteristici clinice ale sindromului identificat.


1.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV. Indică doi factori biologici care duc la apariţia bolilor ereditare cromozomiale.
1.____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Rezolvă problema: L L
Culoarea căpruie a ochilor o domină pe cea albastră. O femie cu ochi căprui și grupa
sangvină II, tatăl căreia are ochi albaștri și grupa sangvină I, s-a căsătorit cu un bărbat 0 0
cu ochi albaștri, cu grupa sangvină IV. Determină probabilitatea nașterii copiilor cu 1 1
ochi albaștri și grupa sangvină II în această familie. 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11

Ecologia şi protecţia mediului


12. a) Scrie în spaţiul rezervat esența termenului: L L
Populaţie -____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 0 0
Citeşte poezia şi rezolvă sarcinile. 1 1
2 2
« Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde
3 3
Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde,
4 4
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul nisipos. 5 5
6 6
Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară,
Când o mreană saltă-n aer după-o viespe sprinteoară,
Când sălbaticele raţe se abat din zborul lor,
Bătând apa-ntunecată de un nour trecător. »
Malul Siretului de Vasile Alexandri

b) Identifică tipul de ecosistem, descris în poezie.


____________________________________________________________________
c) Subliniază, în poezia de mai sus, un element al biocenozei.

d) Scrie două particularităţi caracteristice ecosistemului acvatic.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Schema de mai jos reprezintă un lanț trofic dintr-o stepă. L L
a) Scrie denumirea categoriei trofice la care se referă organismele din acest lanţ trofic.
0 0
4. 1 1
3. 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

2. Consumatori
primari
5.
1.

b) Numeşte rolul organismelor vii, ce aparţin categoriei trofice 1 şi 5, în natură.


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14. În urma evaluării stării mediului din Republica Moldova, sondajele atestă diferenţe L L
notabile în calitatea mediului de la sat și de la oraş.
0 0
1 1
I. Numeşte cauzele înrăutăţirii stării
2 2
bazinului aerian din oraşele RM.
3 3
1.__________________________________
4 4
2.__________________________________
5 5
6 6
II. Indică câte o sursă de poluare a bazinelor
7 7
acvatice din mediul:
8 8
Rural_______________________________
____________________________________
Urban_______________________________
____________________________________
Oraş Sat

II. Propune două modalităţi eficiente de soluţionare a problemelor, cauzate de una


dintre sursele, numite mai sus. Argumentează răspunsul.
1.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________