Sunteți pe pagina 1din 2

Capacitatea motrica se poate clasifica astfel:

1) generala, în cazurile în care reuneste calitatile motrice de baza, precum


si deprinderile si priceperile motrice de baza si utilitar-aplicative;

2) specifica, întrunind acele calitati motrice, deprinderi si priceperi


specifice, caracteristice unor ramuri si probe sportive.

Încercările de a analiza structura noţiunii de capacitate motrică (în


sens larg şi restrîns) sînt necesare pentru corecta înţelegere a elementelor care o
compun, precum şi a testelor folosite în cercetare, a criteriilor de alegere şi a
tehnologiei aplicării lor practice.
Prin aplicarea acestor teste este posibilă aprecierea disponibilităţilor
fizice individuale şi efectuarea de comparaţii, în diferite etape, în dinamica
dezvoltării capacităţii motrice , de asemenea, aplicarea testelor permite
comparaţiile între indivizi şi colective diferite, pentru a desprinde elemente
comune sau diferenţieri datorate unor tehnologii de lucru variatee.

Din definiția de sinteză rezultă că avem două tipuri de capacitate motrică:


 generală – formată din calitățile motrice de bază (viteza, îndemanarea,
rezistența și forța) și deprinderile sau priceperile motrice de bază (mersul,
alergarea, săritura, aruncarea și prinderea) și utilitar - aplicative (târârea,
cățărarea, escaladarea, tracțiunea, împingerea, ridicarea și transportul de
obiecte, echilibrul) ;
 specifică – care nu poate exista fără capacitatea motrică generală formată din
unitatea calităților motrice și a deprinderilor sau perceperilor motrice
specifice unor sporturi .

În educație fizică și sport, la toate subsistemele specifice „ perfecționarea


capacității motrice ” se constituie în preocuparea prioritară și intră în categoria
obiectivelor de rangul I .

S-ar putea să vă placă și