Sunteți pe pagina 1din 2

Lecția 2: Implicarea cetățenilor la etapele ciclului politicilor publice

Analizaâi fiecare etapă a ciclului de politici publice și să determinați:

a. Care sunt responsabilitățile autorităților la fiecare etapă.

b. Care sunt responsabilitățile cetățenilor.

• Reflecție

- Ce comportamente manifestă un cetățean activ?

- Credeți că pentru autorități contează opinia cetățenilor/societății civile? Argumentați.

- Ce se întâmplă în cazul când autoritățile nu țin cont de părerea cetățenilor?


Fișa nr. 2

• Elementele ciclului de politici publice

Definirea agendei publice

Evaluarea politicii Formularea politicii


publice publice

Implementarea politicii
publice

• Elevilor li se propune să analizeze fiecare etapă a ciclului de politici publice și să


determine:

Etapele ciclului
Modul în care autoritățile publice pot
de politici Modul în care cetățenii pot participa
participa
publice

Definirea
agendei
publice

Formularea
politicii
publice

Implementare
a politicii
publice

Evaluarea
politicii
publice