Sunteți pe pagina 1din 3

Prețurile en-detail (cu amănuntul)

Ne reamintim din lecția anterioară!


Preţul este expresia monetară a valorii unei tranzacţii între unitatea comercială şi o
persoană terţă.

Mărfurile sunt bunuri cumpărate în scopul vânzării sau bunuri obținute din
producție proprie destinate vânzării. În funcție de sfera de organizare comercială,
mărfurile pot fi: mărfuri în comerțul cu ridicata (en gros), mărfuri în comerțul cu
amănuntul (en detail), mărfuri în comerțul de alimentație publică, mărfuri în alte
sectoare economice.
Principalele unități comerciale sunt: depozitele cu ridicata (angrosiștii) și
magazinele cu amănuntul (detailiștii).

Ce sunt unitățile comerciale de tipul „en-detail” ?


Numite și unități sau magazine, unitățile comerciale de tipul „en-detail”, își formează
sortimentul de mărfuri în cantități mici și le revinde în aceeași structură clienților
(persoane fizice sau juridice).
Ce este TVA?
Definiție: Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect datorat la bugetul
statului şi care este colectat conform legii și suportat de consumatorul final al
bunului/serviciului respectiv.

Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile


care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul
acesteia este 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.
Reținem! Pentru alcătuirea prețurilor se pornește de la prețul de cumpărare fără
TVA (Atenție) la care se însumează adaosul comercial plus TVA neexigibilă și se
formează prețul de vânzare cu amănuntul.

Vânzarea se face la preț de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA, preț care apare pe eticheta
magazinelor în magazin.

Schemă grafică Prețul în comerțul cu amănuntul

Preț de Adaos TVA


TVA cumpărare comercial neexigibilă TVA colectată =
deductibilă (Pc) (Ad) = (Pc +Ad) x cota
= (Pc + Ad) x
= standard de TVA = Pv
(Pc x cota cota
PC x cota adaos) x cota
standard de Preț de vânzare cu TVA/(100+cota
TVA amănuntul (Pa) TVA)

TVA neexigibilă este o


De reținut: Pa = Pc + Ad + TVA neeexigibilă TVA în așteptare,
aferentă mărfii pe stoc,
ce devine exigibilă
(colectată), în momentul
în care se vinde marfa.
Observație: La formarea prețului cu amăruntul, TVA
neexigibilă se calculează la mărfurile în stoc. La vânzare, TVA
neexigibilă se transformă în TVA colectată.

Structura prețului cu amănuntul (Aplicație rezolvată)


Enunț: Agentul economic detailist Y se aprovizionează cu diverse mărfuri de la angrosistul
X, în valoare totală de 88.000 lei plus TVA deductibilă 19%. Adaosul comercial aplicat este
de 30%. Vânzarea se poate face în două moduri:

a. Mărfurile sunt vândute pe factură unui agent economic la preț de vânzare fără TVA
plus TVA colectată 19%
b. Mărfurile sunt vândute în numerar clienților persoane fizice la preț de vânzare cu
amănuntul inclusiv TVA colectată.

Se cere: Stabiliți structura prețului cu amănuntul.

Rezolvare:

TVA deductibilă = Pc x cota =88.000 x 19% = 16.720 lei

Ad = Pc x cota = 88.000 x30 % = 26.400 lei

TVAneexigibilă = (Pc + Ad) x cota = (88.000 + 26.400) x 19% = 114.400 x 19% =21.736 lei

Pa = Pc + Ad + TVA neeexigibilă = 88.000 + 26.400 +21.736 = 136.136 lei

a) TVA colectată = (Pc +Ad) x cota = (88.000 + 26.400) x 19% = 114.400 x 19%
=21.736 lei
b) TVA colectată (cota TVA stabilită prin metoda sutei mărite) = Pa x cota
TVA/(100+cota TVA) = 136.136 x 19/ (100+19) = 21.736 lei
Pentru a înțelege mai bine (vă reamintiți și schema din lecția anterioară?):

Angrosistul

Factură aprovizionare: Factură vânzare:

Preț de cumpărare…… 80.000 lei Adaosul comercial Preț de vânzare fără TVA…….114.000 lei
TVA deductibilă 19 % …15.200 lei 30% TVA colectată 19 % ……………21.736 lei
Total factură ……………95.000 lei Total factură ………………...…136.136 lei

Bonuri fiscale (total):


Preț de vânzare cu amănuntul
inclusiv TVA……..136.136 lei din
care: TVA colectată 19/(100+19) =
21.736
Iar Prețul de vânzare fără TVA este
114.400 lei

Bibliografie
Popan M. – Contabilitate generală, editura Oscar Print- manual pentru clasa a X a, București, 2017
Plan general de conturi, actualizat 2020