Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a X a

M2 Contabilitate generală

Test de evaluare - Capitolul Prețurile mărfurilor


(se acordă 10 puncte din oficiu)

Subiectul I: (15 puncte)


Încercuiți litera (literele) aferente răspunsului (răspunsurilor) corecte:
1. În funcție de sfera de organizare comercială, mărfurile pot fi:
a. mărfuri în comerțul cu ridicata (en gros)
b. mărfuri în comerțul cu amănuntul (en detail)
c. mărfuri în comerțul de alimentație publică,
d. mărfuri în alte sectoare economice.
2. Reducerile financiare se primesc de către cumpărător de la furnizor sub formă de:
a. sconturi
b. rabat
c. remize
d. risturnuri
3. Pentru alcătuirea Prețului cu ridicata se pornește de la prețul de cumpărare la care
se însumează:
a. doar TVA
b. doar adaosul comercial
c. adaosul comercial și TVA
d. o reducere de preț

Subiectul II: (15 puncte)


Răspundeți cu adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații:
1. Mărfurile sunt bunuri cumpărate în scopul vânzării sau bunuri obținute din
producție proprie destinate vânzării.
2. Remizele sunt acordate de vânzător către cumpărător pentru defecte de calitate și
se aplică asupra prețului de vânzare
3. Unitățile comerciale de tipul „en-detail”, își formează sortimentul de mărfuri în
cantități mici și le revinde în aceeași structură clienților (persoane fizice sau
juridice).
Subiectul III: (20 puncte)
Completați spațiile libere:
1. Preţul este ……………(a)…………… a valorii unei tranzacţii între unitatea
comercială şi o persoană terţă.
2. Pentru alcătuirea prețurilor se pornește de la prețul de cumpărare fără TVA la
care se însumează adaosul comercial plus TVA neexigibilă și se formează
prețul de vânzare cu …………………(b)……………………..
3. Reducerile ……………(c)…………. se primesc de către cumpărător de la
furnizor sub formă de sconturi de decontare (reduceri) pentru …………(d)
……………. datoriilor înainte de termenul normal convenit în contract.

Subiectul IV: (40 puncte / 5 puncte pentru fiecare cuvânt)


Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmograf) se va obține pe verticală
numele reducerii de preț calculate asupra ansamblului operațiunilor efectuate cu
același cumpărător pe o perioadă determinată.

1. Reflectarea bănească a valorii bunurilor


2. Reducerea care ține cont de volumul vânzărilor
3. Poate fi de achiziție sau de producție
4. Prețul format din prețul de vânzare cu ridicata la care se adaugă adaosul comercial
5. Se folosește pentru produsele necorespunzătoare calitativ sau sortimental
6. Reducerea practicată în mod excepțional, convenită între furnizor și client
7. Reducere de natură financiară

8
1
2

3
4

6
7