Sunteți pe pagina 1din 2

Biletul nr 5

Limbă și societate.

1)

O limbă reprezintă un sistem abstract, complex, de comunicare verbală între oameni. În afară de
forma orală (limba vorbită), bazată pe articularea de sunete, limbile actuale au în general şi o
formă grafică, limba scrisă.

Limba este un fenomen social, diferit de la un popor la altul – şi un fenomenistoric, diferit de la o


epocă istorică la alta. Limba, ca instrument social, a apărut şi s-a dezvoltat în procesul muncii,
urmând constituirea şi dezvoltarea societăţii umane. Se poate spune că limba a generat apariţia
conştiinţei sociale.

În compartimentarea umană este natural că limbajul a avut o soartă analogă în ceea ce priveşte
varietatea/diversitatea sa pe mari spaţii geografice, deoarece el este mobil şi antrenat într-o
mişcare generală de evoluţie.

2)

În lingvistică, morfemul este unitatea cea mai mică din structura unui cuvînt care poartă o
informație. Morfemele se compun la rîndul lor din foneme.

În procesul de comunicare, de alcătuire a unui enunţ, vorbitorul selectează unităţi gata formate,
existente în propria-i competenţă lingvistică, le extrage din paradigmă şi le combină cu altele
supuse aceluiaşi examen de selecţie, în funcţie de masajul propus spre a-l transmite.

Orice cuvânt flexibil are o structură morfematică, o organizare morfologică a componentelor.

Exemplu. Substantivul derivat “minunăţiile” = “minun- + -ăţi- +- i- + -le”

(= rădăcină + dublu sufix + desinenţă, plural + morfem al determinării definite = radical + flectiv
)

Verbul ”recitiră” = ”re- + -cit- + -i- + -ră- + -θ”

(= prefix + rădăcină + sufix de perfect simplu + desinenţă, plural + desinenţă, persoana a III-a =
radical + flectiv)
3.

a. Limba bretonă (bretonă: Brezhoneg) este o limba celtică vorbită în nordul Franței, în regiunea
Bretania (franceză: Bretagne)

Bretona- familia indo-europeană, ramura celtică, grupul britonic, fenomenul de mutație


consonantică, la fel ca în toate limbilel celtice moderne . Scriere:latină

Slavona- familia indo-europeană, ramura slavă, grupul slav meridional

Intimitatea- intim+tate+a (tate- suffix / affix)

a- Articol-

Intim- rădăcina

(nu știu dacă aici e bine făcut)