Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 9

Monitorizarea serviciilor socio-medicale

Raportarea datelor în urma monitorizării

Există mai multe modalități de împărtășire a rezultatelor monitorizării, acestea


depinzând de cine este publicul-țintă. Informația poate fi prezentată într-un format similar
celui de colectare a datelor, adică, prin metode participative:
- sub formă de prezentări vizuale,
- schițe,
- diagrame (realizate de echipă în cadrul ședințelor de monitorizare/evaluare sau chiar
filmări video.
- poate fi, de asemenea, o serie de mici rapoarte tematice de câteva pagini (3-4), care
să prezinte de fiecare dată un aspect nou privind constatările (de exemplu, noile servicii
dezvoltate, situația beneficiarilor de servicii, instruirea personalului, alocările bugetare etc.).
- o prezentare Power Point poate fi organizată pentru o audiență mai mare (de
exemplu, 50 de persoane și mai mult) sau
- se pot organiza ateliere mici de 15-20 de persoane pentru a participa la analiza și
dezbaterea constatărilor. Este important ca feedbackul referitor la rezultate să fie oferit pe
întreg procesul și facilitatorul să se asigure că părților implicate le-au fost distribuite
materialele de care au nevoie pentru a rămâne informați.
Pentru a aduce însă în fața factorilor de decizie rezultatele, este necesară o
documentare mai riguroasă a experiențelor și constatărilor, prin întocmirea de rapoarte
comprehensive. Se recomandă ca raportul să nu fie voluminos (între 5 și 25 pagini sunt
suficiente pentru a prezenta rezultatele, concluziile şi recomandările).
Pentru a putea raporta un indicator1, este necesară furnizarea datelor complete și
documentelor justificative.
În anumite cazuri, pentru completarea și/sau validarea datelor privind indicatorii,
instituţiile pot utiliza registrele naționale. Acest aspect nu influențează cu nimic procesul de
colectare și raportare a datelor din partea beneficiarului.

1
Indicatorii reprezintă baza pentru activitățile de monitorizare, evaluare și analiză a performanțelor proiectelor și
programului . Aceștia reprezintă o informație identificabilă, cantitativă sau calitativă, care oferă o modalitate de
măsurare a implementării unui proiect sau program, în funcție de anumite criterii.
În continuare prezentăm componentele de bază ale unui raport MEP2.
Componente de bază:
1. TITLUL
2. PERIOADA DE MONITORIZARE/ EVALUARE
3. CUPRINS
4. INTRODUCERE
• Subiectul supus – o prezentare succintă
• OSC, echipa MEP responsabilă
• Proiectul în cadrul căruia s-a realizat MEP, implementatorul, finanțatorul
• Serviciul/ programul/ prioritatea sau obiectivul de politică selectat/ă pentru MEP
• Instituțiile responsabile de implementarea acțiunilor supuse MEP
• Necesitatea MEP
5. METODOLOGIA
• Scopul monitorizării
• Obiectivele monitorizării
• Indicatorii selectați
• Metodele utilizate pentru colectarea datelor
• Sursele de informare (primare, secundare).
6. CONSTATĂRI PRIVIND PROCESUL DE MEP • implicarea părților interesante, nivelul
de participare etc.
7. CONSTATĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR SUPUSE MEP
• Măsurile concrete care au fost întreprinse de autoritățile responsabile, de comunitate pentru
implementarea acțiunilor planificate
• Resursele alocate pentru implementarea acțiunilor planificate
• Rezultatele obținute în urma implementării acțiunilor
• Beneficiile pentru grupurile țintă
• Problemele care au intervenit și au influențat obținerea rezultatelor scontate
8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
• Aspecte pozitive
• Aspecte critice
• Recomandări în funcție de constatări, corelate cu scopul MEP (de exemplu, perspective de
îmbunătățire a planificării serviciilor, implementării unor măsuri de politici publice, colectării
datelor, coordonării acțiunilor între diferiți actori/instituții, necesitatea unor măsuri
2
Monitorizare și evaluare participativă
suplimentare, propuneri pentru remedierea lacunelor/deficiențelor constatate).

Bibliografie
Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU - http://dpfe.univ-
ovidius.ro/wpcontent/uploads/2018/12/Ghidul%20indicatorilor%20POCU/Ghid%20Indicatori
%20POCU%2003.08.2018%20%28RO%29%20rev_AM.pdf
GHID privind monitorizarea și evaluarea participativă a serviciilor sociale destinat
organizațiilor societății civile - http://soros.md/files/publications/documents/Fundatia
%20SorosMoldova_Ghid_OSC_MEP.pdf