Sunteți pe pagina 1din 47

AUDITUL INTERN

SI FRAUDA

R A LU CA M O I S E

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA


Cuprins
1. Frauda- considerente generale
2. Responsabilitati in detectarea si prevenirea fraudei
3. Responsabilitatile auditului intern referitoare la frauda
4. Anexe- Exemple

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 2


Considerente generale despre
frauda

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 3


Frauda- Considerente generale

Tipuri de frauda care pot afecta organizatia:


-externe
-interne
OUG66/2011 defineste 3 tipuri de frauda:
- manipularea intentionata a declaratiilor financiare
- denaturare de bunuri tangibile sau intangibile (ex rambursari
frauduloase de cheltuieli)
- coruptie

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 4


Frauda- definitii

Definitia fraudei - ISA 240 (revizuit):


Frauda este ”un act intenţionat făcut de una sau mai multe
persoane din rândul conducerii, celor însărcinaţi cu
guvernanţa, angajaţilor sau unor terţe părţi, care implică
folosirea unei înşelătorii pentru a obţine un avantaj nedrept
sau ilegal”

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 5


Frauda- definitii

Definitia fraudei (Norma profesională 1210-A2A1 de audit


intern):
“toate neregulile şi actele ilegale comise cu intenţia de a
înşela. Fraudele pot fi comise în beneficiul entităţii sau în
defavoarea acesteia, atât de către angajaţi colaboratori ai
entităţii cât şi de persoane din exteriorul acesteia”

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 6


Frauda- caracteristici

3 caracteristici comune ale fraudelor:


- presiunea: (in multe cazuri, din constrangeri financiare); ex: bonusuri
variabile platite ca urmare a realizarii unui prag al vanzarilor;
- oportunitatea: posibilitatea de a comite frauda fara a fi descoperit
(controale interne slabe, management defectuos, familiarizarea celui
care comite frauda cu procedurile de audit)
- justificarea: abilitatea celui care comite frauda de a se justifica (ex.
banii furati pot fi tratati ca “imprumut”, persoana justificand faptul ca
vor fi returnati)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 7


Frauda- caracteristici

Studiile de specialitate vorbesc de procentele


10-80-10

10% din populatie- nu ar comite frauda


80%- ar comite frauda daca ar avea oportunitatea
10%- cauta sa comita frauda in mod activ

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 8


Frauda- exemple

- furtul numerarului sau activelor (exemple: consumabile,


stocuri, componente hardware, informatii)
-”skimmimg”- folosirea numerarului inainte ca acesta sa fie
inregistrat in evidentele companiei (de ex., nu se
inregistreaza o vanzare)
-plati pentru servicii fictive
-deconturi de cheltuieli care contin sume fictive

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 9


Frauda- exemple (continuare)

-frauda in situatiile financiare- (supraevaluarea activelor sau


subevaluarea datoriilor)
-legat de statul de plata- pot aparea angajati fictivi
-furnizarea de informatii false
-coruptie
-conflictul de interese
-evaziune fiscala
-conflictul de interese

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 10


Responsabilitati in detectarea
si prevenirea fraudei

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 11


Frauda- responsabilitati

Consiliul de administratie
-guvernanta corporatista
-monitorizarea actiunilor conducerii referitoare inclusiv la
gestionarea riscului de frauda
-implementarea de politici specifice (ex. cod de etica,
whistleblowing etc)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 12


Frauda- responsabilitati

Conducerea executiva
- implementarea unui sistem de control intern eficient
- definirea procedurilor
Departamentul Anti-frauda:
-detectarea fraudei
-investigarea fraudei
-recuperarea activelor

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 13


Frauda- responsabilitati

Comitetul de audit
-evaluarea modului in care conducerea a identificat si
evaluat riscul de frauda
-evaluarea modului in care au fost implementate masuri
anti-frauda
ISA 2060: CAE- raportare la Comitetul de Audit; raportarea
trebuie sa includa expunerea la riscuri semnificative,
inclusive riscul de frauda

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 14


Frauda- responsabilitati

Auditul intern
- evaluarea riscului de frauda
- recomandari si concluzii privind eficacitatea procesului pus
in aplicare de management pentru a gestiona riscul de
frauda

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 15


Frauda- responsabilitati

Auditul extern
- ar putea detecta frauda in situatiile financiare
- raportare catre conducerea superioara/Comitet de Audit
(frauda poate fi detectata la nivel de Senior Management)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 16


Frauda- responsabilitati

Angajatii
- fiecare angajat in parte trebuie sa raporteze cazuri de
frauda prin canale specifice (definite de catre fiecare
organizatie)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 17


Responsabilitatile Auditului
intern referitoare la frauda

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 18


Auditul intern- standarde relevante

ISA 1200- Competenta si constiinciozitate profesionala


1210.A.2: “Auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţe suficiente
pentru a evalua riscul de fraudă şi modul în care acesta este gestionat în
cadrul organizaţiei, dar fără a însemna că trebuie să aibă expertiza unei
persoane a cărei principală responsabilitate o reprezintă detectarea şi
investigarea fraudelor”
1220.A.1.: Auditorii interni trebuie să dea dovadă de conştiinciozitate
profesională, prin luarea în considerare a următoarelor aspecte: […]
-Probabilitatea existenţei unor erori semnificative, fraude sau
neconformităţi;

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 19


Auditul intern- standarde relevante

ISA 2120- Managementul riscului


2120.A2 – Activitatea de audit intern trebuie să evalueze posibilitatea
de apariţie a fraudei şi modul în care organizaţia gestionează riscul de
fraudă.
ISA 2210- Obiectivele misiunii
2210.A2 – Auditorii interni trebuie să ia în considerare probabilitatea
existenţei unor erori semnificative, fraude, neconformităţi şi alte
expuneri la risc, atunci când stabilesc obiectivele misiunii.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 20


Auditul intern- responsabilitati
in detectarea fraudei

Nu este de asteptat ca auditorii interni sa aiba


experienta (teoretica si practica) in detectarea
fraudei similara cu cea a unui expert in frauda.
Procedurile de audit, chiar daca au fost gandite si
implementate cu constiinciozitate profesionala, nu
reprezinta o garantie a faptului ca frauda existenta
va fi identificata.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 21


Auditul intern- responsabilitati
in privind frauda

In cadrul unei misiuni de audit:


In faza de planificare- se va tine cont de riscul de
frauda.
Obiectivul: deficientele semnificative in
functionarea sistemului de control intern (inclusiv
cele care ar putea favoriza frauda) trebuie
identificate.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 22


Auditul intern- responsabilitati
privind frauda

1) Evaluarea riscului de frauda in cadrul procesului analizat (discutii cu


managementul, analiza eventualelor cazuri de frauda aparute anterior,
revederea cazurilor de frauda aparute in cadrul altor organizatii cu procese
similare etc.)

2) Indentificarea posibilelor scheme de frauda


3) Prioritizarea riscurilor de frauda identificate (dpdv. impact financiar,
reputational, impact in productivitate, pierderea de active etc.)
4) Evaluarea controalelor existente pentru diminuarea riscurilor de
frauda si maparea controalelor cu schemele de frauda identificate

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 23


Posibili indicatori de frauda

Auditorul trebuie sa dezvolte un sistem de posibili “indicatori de


frauda”, care ar trebui analizati/monitorizati; exemplele includ:
-depasire constanta a target-urilor de vanzari, indiferent de conditiile
economice generale
-frecventa ridicata a tranzactiilor neobisnuite (de ex. stornari ale
inregistrarilor contabile)
-intarzieri in furnizarea informatiilor solicitate de auditor
-lipsa corelatiei intre diversi indicatori financiari sau de performanta

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 24


Posibili indicatori de frauda

-evolutii neobisnuite ale anumitor clase de venituri/cheltuieli, ale


variatiei anumitor elemente bilantiere in timp
-sold semnificativ al conturilor tranzitorii sau “suspense”; lipsa
reconcilierii periodice a acestora
-numar mare de tranzactii “cu deroare” sau aprobari speciale, care nu
au urmat fluxul operational normal
-proceduri de control intern nerespectate (de ex., parolele de acces in
sistem sunt cunoscute de colegi)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 25


Posibili indicatori de frauda

-factori subiectivi (mai greu de cuantificat, pentru ca nu intotdeauna au


legatura cu frauda):

◦ Atitudine retinuta a managerilor proceselor auditate fata de auditor


◦ Lipsa concediilor pentru perioade indelungate de timp
◦ Nivel de trai aparent peste cel permis de salariu

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 26


Rolul auditorului intern in
Investigarea fraudei

Investigatia de frauda- diferita de o misiune de audit


- fie exista o frauda dovedita- managementul solicita o investigatie
pentru a stabii deficientele din sisemul de control intern care au permis
frauda
-fie exista o suspiciune de frauda (o plangere formala sau informala,
rezultat al unei misiuni de audit)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 27


Rolul auditorului intern in
Investigarea fraudei

Scopul investigatiei de frauda:


- a stabili factorii care au favorizat frauda
-a determina pierderea financiara
- a intelege toate detaliile referitoare la modul in care a fost posibila
frauda:
◦ - cine a fost implicat
◦ Cum s-a intamplat

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 28


Rolul auditorului intern in
Investigarea fraudei

Investigatia de frauda:
- planificare
-documentarea
-pastrarea evidentelor (inclusive pt o eventuala actiune in justitie)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 29


Rolul auditorului intern in
Investigarea fraudei

Echipe complexe, formate din:


- auditori interni
-avocati
-specialisti (interni sau externi)
Rolul auditului intern: definit in Statutul Auditului Intern si in politicile si
procedurile privind frauda

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 30


Auditul intern- responsabilitati
in investigarea fraudei

In investigarea fraudei, rolul auditului intern poate


fi:
-responsabilitate primara pentru investigarea
fraudei
-resursa folosita in investigarea fraudei (de ex. ca
parte a unei echipe mixte)
-responsabil pentru evaluarea eficacitatii
investigatiei (nu participa in investigarea fraudei)

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 31


Auditul intern- responsabilitati
in investigarea fraudei

Important: pentru investigarea fraudei, auditul


inten trebuie sa dispuna de personal cu pregatire
relevanta in domeniu;
Pot fi folosite resurse interne, externalizare sau o
combinare a resurselor interne cu cele externe

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 32


Auditul intern- responsabilitati
in investigarea fraudei

Important: sa se asigure ca nu exista conflict de


interese in investigarea de frauda

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 33


Auditul intern- responsabilitati
in investigarea fraudei

Tehnici folosite in investigarea fraudei:


-obtinerea probelor de audit (similar ca pentru orice
misiune de audit): fisiere, documente, corespondente (in
forma fizica sau electronice (emails)), log-uri de acces in
sistem, inregistrari de pe camerele video etc.
-tehnica interviului: angajatii care pot furniza detalii
semnificative referitoare la caz, angajatul incriminat

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 34


Auditul intern- responsabilitati
in investigarea fraudei

Dupa finalizarea investigatiei, trebuie stabilit:


-ce controale nu au functionat, astfel incat au permis
aparitia fraudei?
-ce proceduri de control au fost incalcate?
-ar fi putut frauda fi detectata mai devreme?
-este necesar training suplimentar?
-cum ar putea fi prevenita, in viitor, aparitia cazurilor
similare?

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 35


Cadru eficient pentru
administrarea riscului de frauda

-Rolul si responsabilitatile Auditului intern in ceea ce


priveste detectarea si prevenirea fraudei trebuie descrise in
Statut.
-In cadrul organizatiei, trebuie sa existe politici si proceduri
care sa stabileasca responsabilitatile pentru detectarea,
prevenirea si investigarea fraudei
-Comitetul de Audit trebuie sa fie informat referitor la
cazurile de frauda

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 36


Cadru eficient pentru
administrarea riscului de frauda

-Exista politici si programe de constientizare a rolului


angajatilor in determinarea si raportarea fraudei, precum si
programe de training periodic referitoare la riscul de frauda
-Managementul efectueaza periodic o evaluare a riscului de
frauda
-Auditul intern tine cont de aceasta evaluarea in procesul de
planificare a misiunilor
-Exista un sistem de control bine definit care sa diminueze
riscul de frauda

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 37


Anexe- Example

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 38


Anexa 1- Exemple

SCENARII POSIBILE DE FRAUDA IDENTIFICATE IN


CADRUL UNEI BANCI
Nr Crt Scenariu Tip Origine

1 Carduri de credit Folosire ilicita a Extern


fondurilor
2 Spalare de bani Reputational Intern/extern
3 Casierie Folosire ilicita a Intern
fondurilor
4 Credite ipotecare Folosire ilicita a Intern/extern
fondurilor
5 …

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 39


Anexa 1- Exemple

HARTA DE RISC

Nr Factor de risc 4 1 Total


Crt

1 Probabilitate Foarte probabil Foarte rar


2 Frecventa Foarte intalnit Doar anumite
procese
3 Materialitate > Limita <limita
materialitate materialitate
stabilita stabilita
4 Risc Pierderi Pierderi minime
reputational semnificative

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 40


Anexa 2- Studiu de caz 1

Premise existente:
- Client cu sume semnificative depozitate in banca
- Clientul si-a schimbat domiciliul in afara tarii, nu are Internet Banking
(concluzie: slab control asupra fondurilor; vine in tara semestrial pentru
a ridica dobanda depozitului).
Casierul: efectueaza retrageri de numerar din contul clientului,
falsificand semnatura acestuia.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 41


Anexa 2- Studiu de caz 1

Presiunea: casierul avea nevoie urgenta de resurse financiare;


Oportunitatea: disponibil existent in cont; client care verifica rar soldul
contului, probabilitate mica sa fie descoperit minusul
Justificarea: oricum are bani multi, am retras sume mici, poate nici nu
observa

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 42


Anexa 2- Studiu de caz 1

Proceduri de control intern existente la momentul comiterii fraudei:


-managerul verifica la sfarsitul zilei jurnalul operatiunilor zilnice
procesate in sistem cu documentele semnate de client;- acest test nu a
fost concludent pentru frauda.

In cadrul auditului: selectarea catorva operatiuni si verificarea


inregistrarilor de pe camerele video; s-a observat absenta clientului de
la ghiseu.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 43


Anexa 2- Studiu de caz 2

Clientul completeaza o cerere pentru constituirea unui depozit la


termen, din contul de disponibilitati.
Ofiterul bancar uita sa proceseze depozitul.
La termen, clientul vine la banca pentru incasarea dobanzii aferente
depozitului.
Ofiterul bancar (acelasi) realizeaza greseala insa, din frica de a nu fi
descoperit, da clientul bani din contul curent; retrage mai multi,
pastreaza o parte.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 44


Anexa 2- Studiu de caz 2

Presiunea: teama de a nu fi prins; necesitati financiare


Oportunitatea : ideea de a plati suma din contul clientului; slaba
educatie financiara a clientului, care nu a verificat extrasul de cont.
Justificarea: oricum am gresit, oricum nu mai am de unde sa pun toti
banii, ce conteaza daca mai iau si eu.

Intentia initiala nu era de frauda; a fost perpetuata ca urmare a unei


erori initiale.

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 45


Anexa 2- Studiu de caz 3

Casierul foloseste disponibilul existent in scopuri personale,


cu titlu de imprumut (de ex. pana la salariu).

Preventie:
- obligatia depunerii in banca a sumelor peste un plafon
prestabilit
-controale ad-hoc asupra numerarului existent in casierie

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 46


Anexa 2- Studiu de caz 3

Presiunea: necesitati financiare


Oportunitatea: responsabil pentru gestionarea banilor
Justificarea: este doar un imprumut, nu furt

COPYRIGHT © 2017 CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA 47

S-ar putea să vă placă și